1397/11/28
12:09 ب.ظ
تهیه و نصب و راه اندازی
تهیه و نصب و راه اندازی... فن آوری اطلاعات
بوشهر 1397/11/28 مهلت دار
08:03 ق.ظ
برقراری و پشتیبانی اینترنت و اینترانتسال 98
تهران 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
14:07 ب.ظ
تامین پهنای باند اینترنت با مقدار 51 مگابیت بر روی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:25 ب.ظ
پنهای باند اینترنت مرکز استان
مركزي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
06:58 ق.ظ
برقراری اتصال دو طرفه به شبکه جهانی اینترنت با سرعت ارسال
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
06:52 ق.ظ
خرید پهنای باند اینترنت  تا سقف IU مگاپیکسل
تهران 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
15:37 ب.ظ
نصب و راه اندازی psa5000
نصب و راه اندازی psa5000... فن آوری اطلاعات
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
15:28 ب.ظ
خدمات مشاوره شناسایی شرکت مشاور جهت طراحی زیر ساخت های
تهران 1397/11/17 مهلت دار
1397/11/14
19:16 ب.ظ
اینترنت  با پهنای باند اختصاصی 155MB /S با 128
کرمانشاه 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
22:57 ب.ظ
خرید پهنای باند اینترنت واحد
اصفهان 1397/11/13 اعلام نشده
22:17 ب.ظ
تامین اینترنت سال 98 اداره تعاون
زنجان 1397/11/13 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
خرید تحویل دریافت پهنای باند اینترنت 300 مگابایت بر ثانیه دانشگاه
خوزستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
17:09 ب.ظ
تجهیز یک واحد ازمایشگاه اینترنت اشیاء
خراسان شمالي 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
خرید پهنای باند اینترنتی و پشتیبانی از زیرساخت موجود
مركزي 1397/11/10 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
ارتقاء نگهداری و پشتیبانی شبکه گسترده و خطوط ارتباطی
تهران 1397/11/10 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
خرید و تحویل و دریافت پهنای باند اینترنت300 مگابیت بر ثانیه دانشگاه
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
خرید 200 هزار ادرس IPV4
خرید 200 هزار ادرس IPV4... فن آوری اطلاعات
تهران 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
19:47 ب.ظ
تامین پهنای باند اختصاصی اینترنت
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
خرید پهنای باند اینترنتی و پشتیبانی از زیرساخت موجود
مركزي 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه
مركزي 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
19:56 ب.ظ
ارائه پهنای باند اینترنت و پشتیبانی از زیرساخت موجود در مرکز
مركزي 1397/11/8 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه
مركزي 1397/11/8 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
تامین اینترنت بی سیم کاربران - 10000 نفر
قزوين 1397/11/8 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
خرید پهنای باند اینترنتی و پشتیبانی از
مركزي 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
17:10 ب.ظ
تهیه سرویس اینترنت
تهیه سرویس اینترنت... فن آوری اطلاعات
خراسان شمالي 1397/11/7 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
تامین سرویس اینترنت
تامین سرویس اینترنت... فن آوری اطلاعات
خوزستان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
18:21 ب.ظ
ارائه خدمات اینترنت با سرعت 50M/BPS دریافت و 50MBPS
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
بهسازی شبکه دیتا
بهسازی شبکه دیتا... فن آوری اطلاعات
مازندران 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
14:31 ب.ظ
راه اندازی شبکه اینترنت انبار دارویی مرکز بهداشت
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/4 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت 20 مگابایت در ثانیه
البرز 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
09:19 ق.ظ
تامین سرویس اینترنت
تامین سرویس اینترنت... فن آوری اطلاعات
خوزستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
18:16 ب.ظ
خدمات فروش سرویس های ftth ،vdsl ،adsl
اردبيل 1397/11/2 اعلام نشده
16:12 ب.ظ
بهینه سازی سیستم PDN
بهینه سازی سیستم PDN... فن آوری اطلاعات
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/2 تاریخ گذشته
15:49 ب.ظ
راه اندازی شبکه اینترنت انبار دارویی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
18:59 ب.ظ
اجرای پروژه  ایجاد زیرساخت های معماری
تهران 1397/11/1 اعلام نشده
15:33 ب.ظ
نصب و راه اندازی سیستم پشتیبان گیری اطلاعات صوتی ترانک
خوزستان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:18 ق.ظ
تامین پهنای باند اینترنت
تهران 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
12:41 ب.ظ
خرید خدمات خدمات ارتباط دو طرفه اینترنت
بوشهر 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:37 ب.ظ
خرید خدمات ارتباط دو طرفه اینترنت
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ارائه سرویس اینترنت ساختمان مرکزی
فارس 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
12:14 ب.ظ
فروش پهنای باند اینترنت در سطح استان
فارس 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:03 ب.ظ
واگذاری ارائه خدمات اینترنت  به مجموعه و کسبه بازار
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
17:49 ب.ظ
پشتیبانی استانداری
پشتیبانی استانداری... فن آوری اطلاعات
بوشهر 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
برقراری  اتصال دو طرفه  به شبکه جهانی
خوزستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
تامین پهنای بانداینترنت برای مدت یکسال
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
پشتیبانی  اینترنت استانداری
بوشهر 1397/10/23 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
فروش پهنای باند اینترنت وایرلس
فارس 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:06 ب.ظ
پهنای باند اختصاصی منقارن به میزان 20 بر روی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته