1397/09/22
08:12 ق.ظ
تامین سرویس اینترنت
تامین سرویس اینترنت... فن آوری اطلاعات
خوزستان 1397/9/22 مهلت دار
06:42 ق.ظ
1397/09/21
12:37 ب.ظ
برقراری ارتباط دو طرفه با اینترنت -پهنای باند اینترنت
کرمان 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
تامین سرویس اینترنت
تامین سرویس اینترنت... فن آوری اطلاعات
خوزستان 1397/9/21 مهلت دار
09:45 ق.ظ
خرید پهنای باند اینترنت دو طرفه با سرعت 20 مگابیت
فارس 1397/9/21 اعلام نشده
09:21 ق.ظ
خرید پهنای باند اینترنت 2طرفه با سرعت 20MBS سفارشی
فارس 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/20
10:38 ق.ظ
خرید و راه اندازی سرویس یکساله شبکه امن
زنجان 1397/9/20 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
1397/09/19
12:03 ب.ظ
خرید اینترنت وایرلس اختصاصی با پهنای باند M30
گلستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:14 ب.ظ
ایجاد شبکه lan خسارت الماس شرق
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
سرویس اینترنت بین المللی اختصاصی 10MB حجم نامحدود
کرمان 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
اینترنت ایستگاههای ژئودینامیک
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/14
14:01 ب.ظ
ارائه پهنای باند سالیانه جهت اتصال به اینترنت از طریق بیسیم
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
اینترنت نامحدود جهت
اینترنت نامحدود جهت... فن آوری اطلاعات
کرمان 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
خرید اینترنت وایرلس با پهنای باند 8 mbs نامحدود
فارس 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/10
08:39 ق.ظ
سرویس اینترنت اختصاصی زیرساخت بر بستر رادیو
البرز 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:31 ق.ظ
سرویس اینترنت وایرلس اختصاصی
تهران 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/05
08:46 ق.ظ
تامین پهنای باند اینترنت
اصفهان 1397/9/5 اعلام نشده
1397/09/01
10:10 ق.ظ
تامین پهنای باند اینترنتی
خوزستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:07 ب.ظ
پشتیبانی سامانه الکترونیک استانداری سال 97
بوشهر 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
اشتراک اینترنت و پشتیبانی 4ماه اول سال 97
بوشهر 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
اشتراک اینترنت و پشتیبانی چهارماه اول سال 97
بوشهر 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
پشتیبانی اینترنت از اول مرداد 97 الی 31 شهریور 97
بوشهر 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/22
08:59 ق.ظ
سرویس اینترنت
سرویس اینترنت... فن آوری اطلاعات
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:35 ب.ظ
اینترنت گمرکات
اینترنت گمرکات... فن آوری اطلاعات
هرمزگان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
13:47 ب.ظ
تامین پهنای باند اینترنت
هرمزگان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/16
19:22 ب.ظ
بازدید از دکل ولینک های وایرلس
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:30 ب.ظ
خرید اینترنت به مدت یکسال باسرعت 2MG
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت
کرمانشاه 1397/8/13 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خرید خدمات 1MB پنهای باند اینترنت پر سرعت ADSL
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
13:34 ب.ظ
انجام خدمات اینترنت -ADSL
انجام خدمات اینترنت -ADSL... فن آوری اطلاعات
فارس 1397/8/9 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
خرید پنهای باند با سرعت های 5 مگ - 10 مگ و 5 مگ در
اصفهان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
12:39 ب.ظ
تامین پهنای باند اینترنت اختصاصی
اصفهان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:36 ب.ظ
تامین پهنای باند اینترنت
هرمزگان 1397/8/6 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
اجاره پهنای باند و تجهیزات ماهواره ای vsat بر روی دکل های
خوزستان 1397/8/6 اعلام نشده
1397/08/03
20:22 ب.ظ
1397/08/02
20:16 ب.ظ
لینک ارتباط اختصاصی اینترنت پهنای باند 20 مگا بایت کلاس 32 تایی
تهران 1397/8/2 تاریخ گذشته
20:16 ب.ظ
لینک ارتباطی اختصاصی اینترنت پهنای باند 20 مگابایت
تهران 1397/8/2 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
اینترنت با پنهای باند متقارن 15 مگابیت بر ثانیه
تهران 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
07:58 ق.ظ
برقراری اتصال دو طرفه به شبکه جهانی اینترنت با سرعت 20 mbps
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
10:43 ق.ظ
1397/07/26
10:43 ق.ظ
اینترنت اختصاصی
اینترنت اختصاصی... فن آوری اطلاعات
فارس 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/23
10:12 ق.ظ
برقراری اتصال 2طرفه به شبکه جهانی اینترنت و اینترانت و شبکه دولت
خوزستان 1397/7/23 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
برقراری اتصال دو طرفه به شبکه جهانی
خوزستان 1397/7/23 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
تامین پهنای باند اینترنت
اصفهان 1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/19
14:27 ب.ظ
تامین پهنای باند اینترنتی با سرعت
ايلام 1397/7/19 اعلام نشده
1397/07/18
09:42 ق.ظ
جدا سازی اینترنت
جدا سازی اینترنت... فن آوری اطلاعات
ايلام 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
14:06 ب.ظ
سرویس اینترنت بین المللی اختصاصی 10MB حجم نامحدود
البرز 1397/7/17 تاریخ گذشته