1398/09/19
10:43 ق.ظ
ارایه 40 مگ اینترنت جهت مجموعه ورزشی انقلاب ازادی
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
19:32 ب.ظ
افزایش خدمات اینترنت و کابلکشی شبکه
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:44 ب.ظ
خرید پهنای باند اختصاصی متقارن اینترنت
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
14:34 ب.ظ
پهنا باند اختصاصی اینترنت نامتقاره و نامحدود
تهران 1398/9/14 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
خرید پهنای باند اختصاصی متقارن اینترنت
تهران 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
20:01 ب.ظ
تامین پهنای باند
تامین پهنای باند... فن آوری اطلاعات
خوزستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
ارائه سرویس اینترنت
ارائه سرویس اینترنت... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:49 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری سیستم های ارتباط تلفن و اینترنت
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری سیستم های تلفن و اینترنت
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
14:45 ب.ظ
تامین پنهای باند اینترنت
تهران 1398/9/11 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
خرید پهنای باند اختصاصی متقارن اینترنت
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
14:49 ب.ظ
تامین پهنا باند اینترنت نامتقارن مسیر دوم
تهران 1398/9/10 اعلام نشده
1398/09/09
20:00 ب.ظ
قرارداد لینک ماکروویو
قرارداد لینک ماکروویو... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:50 ب.ظ
30mb پهنای باند اختصاصی و متقارن اینترنت
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
خرید سرویس اینترنت
خرید سرویس اینترنت... فن آوری اطلاعات
هرمزگان 1398/9/9 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
خدمات امور نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه نت
خوزستان 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/08
14:16 ب.ظ
پهنای باند اختصاصی و متقارن اینترنت
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
اجاره دکل اینترنتی
اجاره دکل اینترنتی... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
نصب و راه اندازی شبکه
نصب و راه اندازی شبکه... فن آوری اطلاعات
اردبيل 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
13:47 ب.ظ
تامین خدمات مورد نیاز مدیریت نگهداری و تعمیرات نت
خوزستان 1398/9/6 اعلام نشده
09:08 ق.ظ
انجام خدمات اینترنت اینترانت ADSL و  وایرلس
فارس 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
12:01 ب.ظ
ارتقای پهنای باند اینترنت مرکز
البرز 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
تامین تجهیزات دستگاه سرور
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
20:17 ب.ظ
سرویس اینترنت
سرویس اینترنت... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
19:44 ب.ظ
واگذاری امور راهبری و نگهداری سالن های اینترنت کوی
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
خرید پهنای باند اختصاصی اینترنت
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
پهنای باند اینترنت پر سرعت اختصاصی بر بستر فیبر نوری
اصفهان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:49 ب.ظ
خرید خدمات پهنا باند اینترنت 100 مگ
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
16 M اینترنت برسیتر فیبر نوری
کردستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
انتن وایرلس و اکسس پوینت و میله انتن و نصب و را اندازی
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
قرارداد لینک مایکروویو
قرارداد لینک مایکروویو... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
خرید پهنا باند اختصاصی اینترنت
کرمان 1398/9/3 اعلام نشده
1398/09/02
18:43 ب.ظ
ارتقای پهنای باند 17 مگا بایت
البرز 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی زیرساخت شبکه LAN و WAN
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
1398/08/29
19:14 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی وایرلس تهران
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
سرویس اینترنت 1 یساله
سرویس اینترنت 1 یساله... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/27
18:29 ب.ظ
سرویس اینترنت یکساله
سرویس اینترنت یکساله... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1398/8/27 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
قرارداد لینک مایکروویو
قرارداد لینک مایکروویو... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/8/27 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
سرویس اینترنت داخلی پهنای باند
تهران 1398/8/27 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
تامین پهنا باند اینترنت 20 مگ در روز و 10 مگ در شب
اصفهان 1398/8/27 اعلام نشده
1398/08/22
12:05 ب.ظ
تامین پهنای باند اینترنت
هرمزگان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
13:54 ب.ظ
پشتیبانی سیستم کاربران اینترنت
تهران 1398/8/21 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
خرید پهنای باند اینترنت جهت واحدها و
فارس 1398/8/21 اعلام نشده
11:01 ق.ظ
خرید اینترنت پرسرعت
خرید اینترنت پرسرعت... فن آوری اطلاعات
سمنان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
19:59 ب.ظ
تامین پهنای باند اختصاصی
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
ایجاد شبکه  LAN شعبه
ایجاد شبکه LAN شعبه... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1398/8/20 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
تامین پهنا باند اینترنت و اینترانت سارمان
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
14:38 ب.ظ
اینترنت اختصاصی
اینترنت اختصاصی... فن آوری اطلاعات
خوزستان 1398/8/19 تاریخ گذشته