1397/09/26
12:10 ب.ظ
1 دستگاه خودرو بالابر امداد و نجات اتش نشانی بابوم بالابر 56 متری
آذربايجان شرقي 1397/9/26 اعلام نشده
07:55 ق.ظ
خرید و اجرای یک دستگاه بالابر خودرو
خرید و اجرای یک دستگاه بالابر خودرو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/25
11:58 ق.ظ
خرید یک دستگاه لیفتراک با ظرفیت 3 تن
خرید یک دستگاه لیفتراک با ظرفیت 3 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
12:47 ب.ظ
بالابر هیدرولیک دو ریل با چرخ خودروئی ارتفاع 12 متر - 5 دستگاه
بالابر هیدرولیک دو ریل با چرخ خودروئی ارتفاع 12 متر - 5 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/19
19:08 ب.ظ
بالابر الکتروهیدرولیک مدل EHSA 1000 AC-220طول
بالابر الکتروهیدرولیک مدل EHSA 1000 AC-220طول... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:21 ب.ظ
خرید یک دستگاه بالا بر10 متری الکتروهید
خرید یک دستگاه بالا بر10 متری الکتروهید... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
11:36 ق.ظ
خرید تا راه اندازی 1 دستگاه بالابر اکاردئونی متحرک الکتریکی
خرید تا راه اندازی 1 دستگاه بالابر اکاردئونی متحرک الکتریکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/9/13 اعلام نشده
1397/09/12
08:31 ق.ظ
تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی خرید بالابر هیدرولیک دو ریل با چرخ خودرویی به ارتفاع 14 متر
خوزستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
10:25 ق.ظ
خرید بالا بر بوم عایق مورد نیاز
خرید بالا بر بوم عایق مورد نیاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/10 اعلام نشده
07:33 ق.ظ
خرید 1 دستگاه لیفتراک دوگانه سوز 3 تن
خرید 1 دستگاه لیفتراک دوگانه سوز 3 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:39 ق.ظ
یک دستگاه بالا بر هیدرولیکی 2 ایستگاه به وزن 2000 کیلوگرم
یک دستگاه بالا بر هیدرولیکی 2 ایستگاه به وزن 2000 کیلوگرم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/9/8 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
خرید بالابر بوم عایق
خرید بالابر بوم عایق... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
خرید یک دستگاه لیفتراک دیزل با قدرت 5 تن
خرید یک دستگاه لیفتراک دیزل با قدرت 5 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
12:05 ب.ظ
بالابر بوم عایق مورد نیاز شبکه
بالابر بوم عایق مورد نیاز شبکه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/7 اعلام نشده
07:39 ق.ظ
پروژه تجهیزات ایستگاههای اتش نشانی
پروژه تجهیزات ایستگاههای اتش نشانی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:06 ب.ظ
بالابر همسطح کننده زمین 50*200 با ظرفیت حداقل 10 تن ایرانی
بالابر همسطح کننده زمین 50*200 با ظرفیت حداقل 10 تن ایرانی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/02
21:05 ب.ظ
خرید سه دستگاه بالا بر تلسکوپی هیدرولیک 33 متری
خرید سه دستگاه بالا بر تلسکوپی هیدرولیک 33 متری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/2 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:49 ب.ظ
بالابر نفربر هیدرولیکی دو دکله چرخ خودرویی
بالابر نفربر هیدرولیکی دو دکله چرخ خودرویی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1397/9/1 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
بالا بر ثابت هیدرولیکی ظرفیت بار 350 کیلو گرم ارتفاع
بالا بر ثابت هیدرولیکی ظرفیت بار 350 کیلو گرم ارتفاع... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
خرید 3 دستگاه بالابر تلسکوپی هیدرولیک 33 متری با تجهیزات مقره شویی قابل نصب بر روی کامیون 4*6
خوزستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
14:23 ب.ظ
مواد شیمیایی ازمایشگاه - لیفتراک 3 تن دیزلی بشکه گیر - مولد برق اظطراری
اصفهان 1397/8/30 اعلام نشده
12:53 ب.ظ
خرید بالا بر اکاردیونی AB500S
خرید بالا بر اکاردیونی AB500S... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/8/30 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
خرید و اجرای 5 دستگاه بالابر با ظرفیت 120 کیلوگرم
خرید و اجرای 5 دستگاه بالابر با ظرفیت 120 کیلوگرم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:36 ب.ظ
بالابر هیدرولیک چهار ریل طول 18 متر
بالابر هیدرولیک چهار ریل طول 18 متر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1397/8/29 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
بالابر همسطح کننده زمین 10 تن
بالابر همسطح کننده زمین 10 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
لیفتراک 3 تن دیزلی بشکه گیر
لیفتراک 3 تن دیزلی بشکه گیر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1397/8/29 اعلام نشده
09:12 ق.ظ
خرید 3 دستگاه بالابر تلسکوپی هیدرولیک 33 متری با تجهیزات مقره شویی قابل نصب بر روی کامیون 4*6
خوزستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:15 ب.ظ
بالابر هیدرولیکی رستورانی
بالابر هیدرولیکی رستورانی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
12:19 ب.ظ
خرید دو دستگاه لیفتراک
خرید دو دستگاه لیفتراک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
خرید دو دستگاه لیفتراک جهت انبار
خرید دو دستگاه لیفتراک جهت انبار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
11:20 ق.ظ
خرید 2 دستگاه لیفتراک جهت انبار
خرید 2 دستگاه لیفتراک جهت انبار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:06 ق.ظ
بالا بر الکتروهیرولیک تک ریل با چرخ خودرویی قابل یدک و ارتفاع کاربردی 11 متر
چهارمحال بختياري 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خرید خودرو بالابر بوم عایق
خرید خودرو بالابر بوم عایق... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/19
11:48 ق.ظ
خرید لیفتراک 3 تن دیزلی
خرید لیفتراک 3 تن دیزلی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/15
13:08 ب.ظ
خرید یک دستگاه بالابر تک نفره الکتروهیدرولیکی با چرخ خودرویی
خرید یک دستگاه بالابر تک نفره الکتروهیدرولیکی با چرخ خودرویی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سمنان 1397/8/15 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
خرید لیفتراک 3 تنی دیزلی
خرید لیفتراک 3 تنی دیزلی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/14
20:38 ب.ظ
خرید بالابر تلسکوپی بوم فلزی
خرید بالابر تلسکوپی بوم فلزی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/8/13 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
یک دستگاه بالابر
یک دستگاه بالابر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
بالابر نفربر هیدرولیکی مدل ehl
بالابر نفربر هیدرولیکی مدل ehl... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
14:08 ب.ظ
بالا بر نفر بر هیدرولیکی مدل EHL
بالا بر نفر بر هیدرولیکی مدل EHL... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/8/13 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
بالابر تک ستونی هیدرولیکی
بالابر تک ستونی هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
12:42 ب.ظ
بالابر استخر
بالابر استخر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:36 ب.ظ
بالابر 4 چرخ خودوریی هیدورلیکی
بالابر 4 چرخ خودوریی هیدورلیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/29
09:02 ق.ظ
خرید 7 دستگاه بالابر 18 متری و
خرید 7 دستگاه بالابر 18 متری و... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/7/29 تاریخ گذشته
07:21 ق.ظ
خرید نردبان هیدرولیکی 55 متری
خرید نردبان هیدرولیکی 55 متری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/7/29 اعلام نشده
1397/07/28
12:51 ب.ظ
بالابر الکتروهیدرولیک
بالابر الکتروهیدرولیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گلستان 1397/7/28 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
خرید دو دستگاه جرثقیل 10 تن - 8 دستگاه بالا بر خط گرم 17 متری بوم عایق
خوزستان 1397/7/28 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
خرید 7 دستگاه بالابر 18 متری و 1 دستگاه بالابر 12 متری
خرید 7 دستگاه بالابر 18 متری و 1 دستگاه بالابر 12 متری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
08:52 ق.ظ
اجاره بالابر
اجاره بالابر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/7/26 تاریخ گذشته