1398/09/24
12:54 ب.ظ
تامین یک دستگاه لیفتراک برقی
تامین یک دستگاه لیفتراک برقی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گلستان 1398/9/24 مهلت دار
08:45 ق.ظ
قطعات یدکی لیفتراک
قطعات یدکی لیفتراک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/9/24 مهلت دار
1398/09/23
14:09 ب.ظ
تهیه مصالح و نصب بالابر هیدرولیکی جهت ساختمانهای نگهبانی شهرکهای صنعتی
کرمان 1398/9/23 مهلت دار
09:24 ق.ظ
خرید یک دستگاه لیفتراک دیزلی با تناژ اسمی 7000 کیلوگرم
خرید یک دستگاه لیفتراک دیزلی با تناژ اسمی 7000 کیلوگرم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1398/9/23 اعلام نشده
1398/09/21
18:17 ب.ظ
خرید یک دستگاه لیفتراک دیزلی یا تناژ اسمی 77000
خرید یک دستگاه لیفتراک دیزلی یا تناژ اسمی 77000... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/17
19:40 ب.ظ
بالابر مخصوص نفر
بالابر مخصوص نفر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:47 ب.ظ
بالابر 1 تن ارتفاع 4 متر هیدرولیک
بالابر 1 تن ارتفاع 4 متر هیدرولیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
بالابر تلسکوپی مفصلی قابل نصب در شاسی 10 تن به ارتفع 24 متر و 16 متر
همدان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
14:45 ب.ظ
5 دستگاه جک پالت 3 تن موردنیاز
5 دستگاه جک پالت 3 تن موردنیاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/14 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
خرید یک دستگاه بالابر خط گرم
خرید یک دستگاه بالابر خط گرم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:42 ب.ظ
1 دستگاه بالار نفربر دم هواپیما
1 دستگاه بالار نفربر دم هواپیما... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
بالابر هیدرولیک با ظرفیت 200 کیلو گرمی
بالابر هیدرولیک با ظرفیت 200 کیلو گرمی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
خرید یک دستگاه بالابر خط گرم
خرید یک دستگاه بالابر خط گرم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:47 ب.ظ
بالابر هیدرولیک جهت نصب در سوله
بالابر هیدرولیک جهت نصب در سوله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:01 ب.ظ
یک دستگاه بالابر مکانیکی 24 متری اتش نشانی
یک دستگاه بالابر مکانیکی 24 متری اتش نشانی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
همدان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:03 ب.ظ
خرید 1 دستگاه بالابر خودروئی 15 متری
خرید 1 دستگاه بالابر خودروئی 15 متری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:36 ب.ظ
بالابر سیار سکوداری الکترو هیدرولیکی
بالابر سیار سکوداری الکترو هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
بالابر هیدرولیکی نفر بر قابلیت حمل توسط خودرو 11 متر
بالابر هیدرولیکی نفر بر قابلیت حمل توسط خودرو 11 متر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
13:31 ب.ظ
خرید 12 دستگاه لیفترام دوگانه سوز گازی - بنزینی
خرید 12 دستگاه لیفترام دوگانه سوز گازی - بنزینی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
08:07 ق.ظ
خرید لیفتراک
خرید لیفتراک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:14 ق.ظ
انجام جابجایی محصولات و قطعات به وسیله دو  دستگاه لیتفراک 10و14 تنی
خراسان شمالي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:36 ب.ظ
بالابر نفر بر هیدرولیکی 18 متری
بالابر نفر بر هیدرولیکی 18 متری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
میز قیچی بالابر قیچی تا ارتفاع  150 سانتیمتر و برای وزن 350 کیلو
میز قیچی بالابر قیچی تا ارتفاع 150 سانتیمتر و برای وزن 350 کیلو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
خرید  1 دستگاه لیفتراک برقی  3تن
خرید 1 دستگاه لیفتراک برقی 3تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
18:30 ب.ظ
خرید 1 دستگاه لیفتراک 3 تن با ارتفاع دکل 5200 م م
خرید 1 دستگاه لیفتراک 3 تن با ارتفاع دکل 5200 م م... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/30 اعلام نشده
1398/08/29
10:33 ق.ظ
خرید یک دستگاه نیسان بالابر هیدرولیکی
خرید یک دستگاه نیسان بالابر هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
تامین سه دستگاه بالابر لیفتراک برقی سه تن
تامین سه دستگاه بالابر لیفتراک برقی سه تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
14:05 ب.ظ
لیفتراک دستی 2تنی یک دستگاه-پمپ اسکیمر دیزمی یک دستگاه
لیفتراک دستی 2تنی یک دستگاه-پمپ اسکیمر دیزمی یک دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/26
11:02 ق.ظ
تهیه و اجرای یک دستگاه داک تانل
تهیه و اجرای یک دستگاه داک تانل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1398/8/26 اعلام نشده
10:54 ق.ظ
خرید قطعات تجهیزات حمل داخل انبار
خرید قطعات تجهیزات حمل داخل انبار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/8/26 اعلام نشده
1398/08/23
12:15 ب.ظ
بالابر هیدرولیکی
بالابر هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
13:57 ب.ظ
خرید  دستگاه لیفتراک  3 تن و کانتینر رو و 1 دستگاه لیفتراک 3 تن برای جابجایی رول کاغذ و ..
گيلان 1398/8/22 اعلام نشده
1398/08/19
14:39 ب.ظ
لیفتراک دستی 2 تنی یک دستگاه
لیفتراک دستی 2 تنی یک دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
تامین لیفتراک های مورد نیاز
تامین لیفتراک های مورد نیاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
10:43 ق.ظ
دستگاه بالابر هیدولیکی
دستگاه بالابر هیدولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی پلکان و بالابر دکل سایتهای راداری
خرید نصب و راه اندازی پلکان و بالابر دکل سایتهای راداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
18:08 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی پلکان و بالابر دکل سایت های راداری
خرید نصب و راه اندازی پلکان و بالابر دکل سایت های راداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/8/14 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
خرید یک دستگاه لیفتراک دیزلی 2/5 تن کانتینر رو
خرید یک دستگاه لیفتراک دیزلی 2/5 تن کانتینر رو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1398/8/14 اعلام نشده
1398/08/13
19:46 ب.ظ
دستگاه بالابر هیدرولیکی
دستگاه بالابر هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
14:01 ب.ظ
ساخت و تحویل 120 عدد جک اسکرو تنظیم کننده بالابر اندباس
ساخت و تحویل 120 عدد جک اسکرو تنظیم کننده بالابر اندباس... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
14:15 ب.ظ
بالابر نفربر کارگاهی
بالابر نفربر کارگاهی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/8/11 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
ساخت و تحویل 120 عدد جک اسکرو تنظیم کننده اندباس
ساخت و تحویل 120 عدد جک اسکرو تنظیم کننده اندباس... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/02
18:09 ب.ظ
ساخت و نصب یکدستگاه بالا برهیدرولیک
ساخت و نصب یکدستگاه بالا برهیدرولیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/08/01
13:11 ب.ظ
تامین لیفتراک های موردنیاز
تامین لیفتراک های موردنیاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/8/1 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
بالابر ساختمانی با ظرفیت  بک تن همراه با پایه و کلید کنترل
بالابر ساختمانی با ظرفیت بک تن همراه با پایه و کلید کنترل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/8/1 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
تامین لیفتراک های موردنیاز
تامین لیفتراک های موردنیاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/24
08:21 ق.ظ
خرید بالابر 12 متری 3 دستگاه قابل نصب روی خودرو وانت نیسان
خرید بالابر 12 متری 3 دستگاه قابل نصب روی خودرو وانت نیسان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/21
20:03 ب.ظ
خرید یک دستگاه بالابر الکترو هیدرولیک مدل 1400 بالان صنعت
خرید یک دستگاه بالابر الکترو هیدرولیک مدل 1400 بالان صنعت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1398/7/21 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
خرید یک دستگاه لیفتراک برقی سه تن
خرید یک دستگاه لیفتراک برقی سه تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/7/21 اعلام نشده
1398/07/17
10:50 ق.ظ
خرید لیفتراک ایرانی گازوئیلی
خرید لیفتراک ایرانی گازوئیلی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/7/17 تاریخ گذشته