1397/09/22
09:48 ق.ظ
خرید پرده زبرا
خرید پرده زبرا... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
11:04 ق.ظ
پرده نمایشی دستی با پایه ابعاد 2/5
پرده نمایشی دستی با پایه ابعاد 2/5... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
سيستان و بلوچستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
اندازه گیری تهیه ساخت حمل و نصب پرده لوردراپه تصویری
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:45 ب.ظ
خرید و نصب پرده عمودی و دیوارپوش
خرید و نصب پرده عمودی و دیوارپوش... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
هرمزگان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
خرید و نصب پرده های افتتاحیه و اختتامیه سالن فرهنگسرای
زنجان 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
14:13 ب.ظ
خرید و نصب پرده های افتتاحیه و اختتامیه
خرید و نصب پرده های افتتاحیه و اختتامیه... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
زنجان 1397/9/19 مهلت دار
1397/09/18
11:03 ق.ظ
نصب پرده لوردراپه درمانگاه شهر
نصب پرده لوردراپه درمانگاه شهر... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
زنجان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:09 ب.ظ
پرده عمودی 9 سانتی--
پرده عمودی 9 سانتی--... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
زنجان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
14:34 ب.ظ
تعمیر 4 عدد پرده کرکره ای
تعمیر 4 عدد پرده کرکره ای... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
فارس 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/12
13:21 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای پرده سن با پارچه مخمل اعلا
تهیه مصالح و اجرای پرده سن با پارچه مخمل اعلا... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
فارس 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:52 ب.ظ
خرید و نصب پرده واحدهای پشتیبانی و فنی
خرید و نصب پرده واحدهای پشتیبانی و فنی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
سمنان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
13:47 ب.ظ
خرید و نصب پرده عمودی پارچه ای
خرید و نصب پرده عمودی پارچه ای... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
همدان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/07
08:01 ق.ظ
خرید دوخت و نصب پرده
خرید دوخت و نصب پرده... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
اصفهان 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/03
11:39 ق.ظ
خرید پرده زبرا حدودا 100 متر
خرید پرده زبرا حدودا 100 متر... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
آذربايجان غربي 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
09:37 ق.ظ
تعمیرات و نصب پرده مجتمع فرهنگی
تعمیرات و نصب پرده مجتمع فرهنگی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
آذربايجان غربي 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
12:21 ب.ظ
انجام تعمیرات پرده عمودی
انجام تعمیرات پرده عمودی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
آذربايجان غربي 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/27
07:50 ق.ظ
پرده لوردراپه عمودی با عرض تیغه 13 سانتی متر پارچه ای
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/23
08:41 ق.ظ
تیغه پرده جنس الومینیومی کارد پرده کرکره
تیغه پرده جنس الومینیومی کارد پرده کرکره... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
آذربايجان غربي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
11:30 ق.ظ
نوار پرده عمومی ساده
نوار پرده عمومی ساده... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
آذربايجان غربي 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
خرید و نصب پرده دو رو پشت سن
خرید و نصب پرده دو رو پشت سن... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
اصفهان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:45 ب.ظ
پرده زبرا + نصب
پرده زبرا + نصب... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
کرمان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
08:50 ق.ظ
تهیه و نصب پرده لوردراپه
تهیه و نصب پرده لوردراپه... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
09:45 ق.ظ
تعمیرات و نصب پرده مجتمع فرهنگی هنری
تعمیرات و نصب پرده مجتمع فرهنگی هنری... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
آذربايجان غربي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:46 ق.ظ
پرده کرکره فلزی درجه یک با ضخامت 25 میل متراژ 69/5 متر
خراسان رضوي 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
10:54 ق.ظ
پرده پنجره
پرده پنجره... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
08:32 ق.ظ
تهیه و نصب اجرای پرده زبرا نصب در طبقه همکف
تهیه و نصب اجرای پرده زبرا نصب در طبقه همکف... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
16:04 ب.ظ
پرده کرکره فلزی ابعادد 200*180 سانتیمتر
پرده کرکره فلزی ابعادد 200*180 سانتیمتر... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
همدان 1397/8/5 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
پرده زبرا
پرده زبرا... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
آذربايجان شرقي 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
19:59 ب.ظ
پرده جهت ساختمان شرکت سهامی
پرده جهت ساختمان شرکت سهامی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
اصفهان 1397/8/3 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
پرده زبرا جهت ساختمان بیمه
پرده زبرا جهت ساختمان بیمه... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
اصفهان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/29
12:16 ب.ظ
128 مترمربع پرده لوردراپه عمودی
128 مترمربع پرده لوردراپه عمودی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
کرمانشاه 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/26
10:56 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی پرده
خرید و نصب و راه اندازی پرده... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
چهارمحال بختياري 1397/7/26 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
اجرای پرده کرکره ای زندان
اجرای پرده کرکره ای زندان... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
اردبيل 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:02 ب.ظ
تزئین سالن مجتمع - پارچه پرده ای شاتل پایا بافت
تزئین سالن مجتمع - پارچه پرده ای شاتل پایا بافت... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان رضوي 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/17
09:26 ق.ظ
خرید - دوخت و نصب پرده های بیمارستان
خرید - دوخت و نصب پرده های بیمارستان... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/7/17 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
خرید دوخت و نصب پرده های بیمارستان
خرید دوخت و نصب پرده های بیمارستان... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:25 ب.ظ
خرید دوخت و نصب پارچه برزنتی تارپولین
خرید دوخت و نصب پارچه برزنتی تارپولین... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
گيلان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/11
14:07 ب.ظ
تهیه و دوخت و نصب پرده انتی باکتریال و چوب پرده
تهیه و دوخت و نصب پرده انتی باکتریال و چوب پرده... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
زنجان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
10:21 ق.ظ
تهیه تا اجرای پرده زبرا (رز) -- 400 متر در دفتر پستی شهید آیت
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/06/22
11:32 ق.ظ
تهیه نصب اجرای پرده زبرا جهت دفتر پستی شهید آیت متراژ بیش از 300 متر
تهران 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/21
13:14 ب.ظ
پرده فلزی 2 سانتی متری افقی طرح چوب ایسند
پرده فلزی 2 سانتی متری افقی طرح چوب ایسند... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
زنجان 1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:48 ب.ظ
پرده لوردراپه و زبرا
پرده لوردراپه و زبرا... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
مركزي 1397/6/20 تاریخ گذشته
15:41 ب.ظ
پرده تریکال چروک بنفش مایل به زرشکی
پرده تریکال چروک بنفش مایل به زرشکی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
همدان 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/14
09:03 ق.ظ
خرید دوخت و نصب پرده های مورد نیاز
خرید دوخت و نصب پرده های مورد نیاز... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/6/14 اعلام نشده
1397/06/13
13:09 ب.ظ
خرید و نصب پرده واحدهای پشتیبانی و فنی واحدهای
خرید و نصب پرده واحدهای پشتیبانی و فنی واحدهای... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
سمنان 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/12
15:07 ب.ظ
خرید و نصب پرده جهت پنجره های پستهای انتقال و فوق توزیع
کرمانشاه 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/05/30
15:09 ب.ظ
پرده زبرابا متعلقات برای ساختمان قدیم و جدید و ساختمان اموزش
گيلان 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/21
14:18 ب.ظ
پرده و پاراوان-بیمارستان امیرالمونین
پرده و پاراوان-بیمارستان امیرالمونین... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
آذربايجان شرقي 1397/5/21 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
پرده پارچه ای طرح شانل
پرده پارچه ای طرح شانل... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
بوشهر 1397/5/21 تاریخ گذشته