1397/11/30
15:35 ب.ظ
خرید 800/000 تن سنگ اهک
خرید 800/000 تن سنگ اهک... معدن و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1397/11/30 مهلت دار
07:44 ق.ظ
خرید 50/000 تن سنگ اهن هماتیت
خرید 50/000 تن سنگ اهن هماتیت... معدن و فرآورده های مرتبط
کردستان 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/23
14:46 ب.ظ
خرید 35000 تن سنگ گچ خلوص 42درصد so3
خرید 35000 تن سنگ گچ خلوص 42درصد so3... معدن و فرآورده های مرتبط
همدان 1397/11/23 مهلت دار
14:31 ب.ظ
خرید 35000 تن سنگ اهن هماتیت خلوص 55 درصد
خرید 35000 تن سنگ اهن هماتیت خلوص 55 درصد... معدن و فرآورده های مرتبط
همدان 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/09
15:02 ب.ظ
خرید80/000 تن دو لومیت کلسینه
خرید80/000 تن دو لومیت کلسینه... معدن و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/11/9 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
15000 هزار تن سنگ اهن با افزایش 25 درصدی
15000 هزار تن سنگ اهن با افزایش 25 درصدی... معدن و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/07
16:48 ب.ظ
نمک
نمک... معدن و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
11:27 ق.ظ
خرید کالا شامل : مقدار 150000 تن سنگ اهک - مقدار 30000 تن کائولن
اصفهان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/10/26
07:54 ق.ظ
خرید 30/000 تن سنگ اهن مصرفی
خرید 30/000 تن سنگ اهن مصرفی... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
18:46 ب.ظ
خرید 30000 تن سنگ اهن مصرفی
خرید 30000 تن سنگ اهن مصرفی... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/24 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
خرید 10/000 عدد گریت بار میانی پالت پخت
خرید 10/000 عدد گریت بار میانی پالت پخت... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
11:44 ق.ظ
خرید 300 تن گلوله چدنی ریخته گری شده پرکروم 80 میلیمتری
اصفهان 1397/10/22 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
خرید 300 تن گلوله چدنی ریخته گری شده پر کروم 80 میلیمتری مورد استفاده
اصفهان 1397/10/22 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
خرید 150 تن سیانور سدیم با خلوص 40 درصد
خرید 150 تن سیانور سدیم با خلوص 40 درصد... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
خرید 150تن سیانور سدیم با خلوص 40 درصد برای مجتمع
اصفهان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
09:45 ق.ظ
خرید سنگ اهن دانه بندی یا کلوخه
خرید سنگ اهن دانه بندی یا کلوخه... معدن و فرآورده های مرتبط
قم 1397/10/19 اعلام نشده
1397/10/18
11:54 ق.ظ
خرید 150 تن سیانور سدیم 40 درصد خلوص برای
تهران 1397/10/18 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
خرید 150 تن سیانور سدیم با خلوص 40 درصد برای مجتمع
اصفهان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
08:06 ق.ظ
خرید 3000 سنگ منگنز
خرید 3000 سنگ منگنز... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
12:29 ب.ظ
هالیت سنگ نمک خلوص 98 درصد وزن تنی
هالیت سنگ نمک خلوص 98 درصد وزن تنی... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
09:06 ق.ظ
خرید150 تن سیانور سدیم با خلوص 40 درصد
خرید150 تن سیانور سدیم با خلوص 40 درصد... معدن و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
09:28 ق.ظ
خرید 660 تن گلوله فلزی
خرید 660 تن گلوله فلزی... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1397/10/12 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
خرید 100 تن سیانید سدیم قرصی 98%
خرید 100 تن سیانید سدیم قرصی 98%... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
13:37 ب.ظ
خرید 300 تن سیانید سدیم کلوخه ای با خلوص 40 درصد مورد نیاز
آذربايجان غربي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/03
08:17 ق.ظ
خرید 12000 تن سرباره اهواز با افزایش 25 درصدی
خوزستان 1397/10/3 اعلام نشده
1397/09/28
07:54 ق.ظ
خرید 125000 تن سنگ گچ
خرید 125000 تن سنگ گچ... معدن و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/9/28 اعلام نشده
1397/09/27
12:35 ب.ظ
واگذاری مقدار 10 هزار تن ماده معدنی حاوی روی به ابعاد حداکثر35 میلی متر
هرمزگان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
07:56 ق.ظ
خرید 10000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و 2500 تن نمک دانه بندی شده مصرف
مازندران 1397/9/26 اعلام نشده
07:53 ق.ظ
خرید 3000 تن کک تزریق با دانه بندی 3-1 م م
خرید 3000 تن کک تزریق با دانه بندی 3-1 م م... معدن و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/22
08:14 ق.ظ
خرید مقدار 12000 تن سرباره اهواز با افزایش 25 درصدی
خوزستان 1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/21
08:19 ق.ظ
خرید مقدار 12000 تن سرباره اهواز با افزایش 25 درصدی
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
خرید 10/000 تن نمک دانه بندی شده با ابعاد 2تا5 سانتیمتر
آذربايجان غربي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/17
07:58 ق.ظ
خرید 115000 تن سنگ اهن
خرید 115000 تن سنگ اهن... معدن و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
12:11 ب.ظ
خرید فروسیلیس و خرید تا راه اندازی 2 دستگاه مکانیزم جابجایی
اصفهان 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
08:21 ق.ظ
خرید 200 تن گلوله شارژ اجمیل سایز 125 م م
خرید 200 تن گلوله شارژ اجمیل سایز 125 م م... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/08
08:34 ق.ظ
خرید 3000 تن اهک پخته
خرید 3000 تن اهک پخته... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1397/9/8 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
خرید 10 هزار تن کک
خرید 10 هزار تن کک... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1397/9/8 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
خرید 3000 تن سنگ منگنز
خرید 3000 تن سنگ منگنز... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/06
08:41 ق.ظ
خرید گلوله فورجینگ 25 و 30 م م
خرید گلوله فورجینگ 25 و 30 م م... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/30 اعلام نشده
1397/09/03
12:11 ب.ظ
خرید 100 هزار تن سنگ سیلیس
خرید 100 هزار تن سنگ سیلیس... معدن و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/9/3 اعلام نشده
1397/08/30
08:52 ق.ظ
خرید یکصد هزار تن سنگ سیلیس با عیار 70 درصد و با دانه بندی
فارس 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/23
21:05 ب.ظ
خرید خاک اره و زغال چوب
خرید خاک اره و زغال چوب... معدن و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
کانیوو سنگی
کانیوو سنگی... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
09:03 ق.ظ
خرید سنگ گچ دانه بندی 20هزار تن
خرید سنگ گچ دانه بندی 20هزار تن... معدن و فرآورده های مرتبط
قم 1397/8/20 اعلام نشده
07:49 ق.ظ
خرید 45000 تن سنگ اهن کلوخه هماتیت مورد نیاز
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
19:04 ب.ظ
خرید 660 تن کلوخه فلزی فورج
خرید 660 تن کلوخه فلزی فورج... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:37 ب.ظ
خرید 100/000 تن سنگ سیلیس عیار 70 ردصد
خرید 100/000 تن سنگ سیلیس عیار 70 ردصد... معدن و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/8/13 تاریخ گذشته
20:06 ب.ظ
خرید 100000 تن سنگ سیلیس با عیار 70 درصد و دانه بندی 1-400 میلی متر واقع در
فارس 1397/8/13 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
خرید یکصد هزارتن سنگ سیلیس
خرید یکصد هزارتن سنگ سیلیس... معدن و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/8/13 تاریخ گذشته