1398/09/23
08:13 ق.ظ
خرید 50000 تن سنگ اهن هماتیت با فرمول F2O3
خرید 50000 تن سنگ اهن هماتیت با فرمول F2O3... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1398/9/23 اعلام نشده
1398/09/14
09:53 ق.ظ
مقدار 10/000 هزار تن سرباره
مقدار 10/000 هزار تن سرباره... معدن و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
15:10 ب.ظ
خرید 100/000 تن سنگ بوکسیت
خرید 100/000 تن سنگ بوکسیت... معدن و فرآورده های مرتبط
قزوين 1398/9/13 اعلام نشده
13:32 ب.ظ
خرید100/000 تن سنگ بوکسیت موردنیاز
خرید100/000 تن سنگ بوکسیت موردنیاز... معدن و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/9/13 اعلام نشده
1398/09/10
09:55 ق.ظ
خرید 20/000 تن سنگ اهن مصرفی بصورت کلوخه
خرید 20/000 تن سنگ اهن مصرفی بصورت کلوخه... معدن و فرآورده های مرتبط
گيلان 1398/9/10 اعلام نشده
1398/09/09
14:01 ب.ظ
خرید 30/000 تن سنگ سیلیس مصرفی کارخانه با عیار حداقل 80
همدان 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
خرید 75/000 تن سنگ گچ مصرفی کارخانه با عیار 42 درصد SO3 و ابعاد 80 سانت
همدان 1398/9/9 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
تامین سنگ اهن موزد نیاز شرکت
تامین سنگ اهن موزد نیاز شرکت... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/9/9 مهلت دار
1398/09/08
16:50 ب.ظ
تامین سنگ اهن مورد نیاز
تامین سنگ اهن مورد نیاز... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/9/7 مهلت دار
1398/09/02
09:44 ق.ظ
شناسایی منابع فروش خمیر الکترود پایه کربنی
کرمان 1398/9/2 اعلام نشده
1398/08/28
12:06 ب.ظ
خرید 13700 کیسه صدف اهکی
خرید 13700 کیسه صدف اهکی... معدن و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/8/28 اعلام نشده
1398/08/27
19:45 ب.ظ
خرید 1500 تن سنگ گچ مورد نیاز
خرید 1500 تن سنگ گچ مورد نیاز... معدن و فرآورده های مرتبط
زنجان 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
14:58 ب.ظ
خرید صدف اهکی 13700 کیسه
خرید صدف اهکی 13700 کیسه... معدن و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/8/25 اعلام نشده
08:27 ق.ظ
خرید سنگ اهن 100/000 تن
خرید سنگ اهن 100/000 تن... معدن و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:16 ب.ظ
ماسه سیلیس با دانه بندیهای مختلف
ماسه سیلیس با دانه بندیهای مختلف... معدن و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:47 ب.ظ
خرید 310/000 کیلو گرم دان سنگ اهگی یا دان سنگ رودخانه ای
البرز 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
10:05 ق.ظ
خرید مقدار 30/000 تن سیلیس
خرید مقدار 30/000 تن سیلیس... معدن و فرآورده های مرتبط
قم 1398/8/18 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
خرید 2000 تن خاک کک
خرید 2000 تن خاک کک... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
14:07 ب.ظ
خری سود مایع 50 درصد 200 تن و خاک رنگبر تنسیل 200 تن
تهران 1398/8/14 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
2000 تن خاک کک
2000 تن خاک کک... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
14:28 ب.ظ
خرید 35000 تن سنگ اهک خام
خرید 35000 تن سنگ اهک خام... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1398/8/13 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
خرید 50000 تن سنگ اهن هماتیت دانه بندی 40-0
تهران 1398/8/13 اعلام نشده
13:55 ب.ظ
خرید 50000 تن سنگ اهن
خرید 50000 تن سنگ اهن... معدن و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
14:09 ب.ظ
سیلیس با دانه 1/5-0/5 - سیلیس با دانه بندی 12-8 - سیلیس با دانه بندی 4-8
خوزستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
خرید 35000 تن سنگ اهک خام
خرید 35000 تن سنگ اهک خام... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/09
11:52 ق.ظ
خرید 30/000 تن سنگ سیلیس مصرفی کارخان
خرید 30/000 تن سنگ سیلیس مصرفی کارخان... معدن و فرآورده های مرتبط
همدان 1398/8/9 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
1398/08/04
19:19 ب.ظ
خرید مقدار 310/000 کیلو گرم دان سنگ اهکی  یا دان سنگ رودخانه ای
البرز 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
ماسه الوینی ebt
ماسه الوینی ebt... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
گرافیت گرانوله پرسولفور
گرافیت گرانوله پرسولفور... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
13:13 ب.ظ
خرید 75000 تن سنگ گچ مصرفی کارخانه را با عیار حداقل 42 درصد  SO و
همدان 1398/8/1 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
پوکه معدنی
پوکه معدنی... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
13:31 ب.ظ
خرید 10/000 تن سنگ منگنز
خرید 10/000 تن سنگ منگنز... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1398/7/30 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
خرید 30/000 تن سنگ نمک
خرید 30/000 تن سنگ نمک... معدن و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/28
15:18 ب.ظ
خرید 10000 تن سنگ منگنز
خرید 10000 تن سنگ منگنز... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/24
15:00 ب.ظ
خرید 20/000 تن سنگ اهن هماتیت
خرید 20/000 تن سنگ اهن هماتیت... معدن و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/7/24 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
شناسایی کلیه معادن سنگ اهن در حال استخراج  و یا پهنه های دارای ذخیره سنگ اهن
اصفهان 1398/7/24 اعلام نشده
07:50 ق.ظ
خرید 50/000 تن سنگ اهن هماتیت 55 درصد خلوص
خراسان شمالي 1398/7/24 اعلام نشده
1398/07/23
19:51 ب.ظ
پوکه معدنی
پوکه معدنی... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/23 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
تامین سنگ اهن
تامین سنگ اهن... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/22
13:31 ب.ظ
خرید 20/000 تن سنگ اهن هماتیت به صورت کلوخه
سيستان و بلوچستان 1398/7/22 اعلام نشده
1398/07/14
18:38 ب.ظ
خرید ماسه سیلیس 1 الی 3  م م و 0/5 الی 1/2 م م
خوزستان 1398/7/14 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
پیش فروش 600 تن کنسانتره سرب
پیش فروش 600 تن کنسانتره سرب... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/13
15:51 ب.ظ
مقدار2000 تن سنگ اهک زیر2 سانتیمتر
مقدار2000 تن سنگ اهک زیر2 سانتیمتر... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/10
12:50 ب.ظ
شناسایی معادن سنگ اهن یا پهنه های معدنی سنگ اهن داخل کشور
اصفهان 1398/7/10 اعلام نشده
1398/07/08
08:59 ق.ظ
خرید 20/000 تن سنگ اهن مصرفی بصورت کلوخه
خرید 20/000 تن سنگ اهن مصرفی بصورت کلوخه... معدن و فرآورده های مرتبط
گيلان 1398/7/8 اعلام نشده
08:58 ق.ظ
خرید50/000 تن سنگ اهن کلوخه هماتیت موردنیاز
مركزي 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/06
08:14 ق.ظ
خرید 20000 هزار تن سنگ اهن مصرفی
خرید 20000 هزار تن سنگ اهن مصرفی... معدن و فرآورده های مرتبط
گيلان 1398/7/6 اعلام نشده
1398/07/04
18:12 ب.ظ
اهک زنده محور
اهک زنده محور... معدن و فرآورده های مرتبط
قم 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/06/30
12:01 ب.ظ
پودر سنگ اهن هادینس 2500 کیسه 1/5 تنی
پودر سنگ اهن هادینس 2500 کیسه 1/5 تنی... معدن و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/6/30 اعلام نشده