1398/05/20
13:19 ب.ظ
خرید مقدار 40/000 تن سنگ گچ با دانه بندی 0-20 میلی متر با درجه  خلوص 80% و اب
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
خرید کائولن
خرید کائولن... معدن و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
09:29 ق.ظ
خرید مواد خام فلزی و غیرفلزی
خرید مواد خام فلزی و غیرفلزی... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/17
09:49 ق.ظ
خرید  سنگ اهک  به مقدار 150/000 تن
خرید سنگ اهک به مقدار 150/000 تن... معدن و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
08:06 ق.ظ
200 تن سیمان کم اهن
200 تن سیمان کم اهن... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/16 اعلام نشده
1398/05/15
07:37 ق.ظ
مقدار 50/000 تن سنگ  گچ مورد نیاز کارخانه
مقدار 50/000 تن سنگ گچ مورد نیاز کارخانه... معدن و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1398/5/15 اعلام نشده
1398/05/14
13:20 ب.ظ
خرید 50/000 تن سنگ اهن
خرید 50/000 تن سنگ اهن... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/14 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
خرید سنگ گچ 50/000 تن
خرید سنگ گچ 50/000 تن... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/14 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
خرید 500/000 تن سنگ بوکسیت موردنیاز
خرید 500/000 تن سنگ بوکسیت موردنیاز... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/14 اعلام نشده
1398/05/13
09:25 ق.ظ
خرید50/000 تن سنگ اهن موردنیاز
خرید50/000 تن سنگ اهن موردنیاز... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/13 اعلام نشده
09:25 ق.ظ
خرید 50/000 تن سنگ بوکسیت مورد نیاز
خرید 50/000 تن سنگ بوکسیت مورد نیاز... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/13 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
خرید سنگ گچ به مقدار  50/000 تن
خرید سنگ گچ به مقدار 50/000 تن... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/13 اعلام نشده
1398/05/12
11:56 ق.ظ
خرید 40000 تن سنگ گچ مورد نیاز
خرید 40000 تن سنگ گچ مورد نیاز... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/12 اعلام نشده
1398/05/09
18:11 ب.ظ
مقدار 10 هزار تن سنگ اهک مورد نیاز
مقدار 10 هزار تن سنگ اهک مورد نیاز... معدن و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/5/9 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
مقدار 30/000 تن سنگ اهن مورد نیازکارخانه
بوشهر 1398/5/9 اعلام نشده
1398/05/06
11:53 ق.ظ
خرید و تحویل مقادیر : 80/000 تن سنگ گچ خرد نشده کلوخه - با مشخصات شیمیایی اب تبلور
تهران 1398/5/6 اعلام نشده
1398/05/05
12:50 ب.ظ
خرید مقدار60/000 تن سنگ اهن هماتیت
خرید مقدار60/000 تن سنگ اهن هماتیت... معدن و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/5/5 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
تامین  مقدار 40/000 تن سنگ گچ موردنیاز خط تولید
يزد 1398/5/5 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
خرید اهک صنعتی زنده 30-6 م م جهت تثبیت بستر معابر سطح شهر
کرمان 1398/5/5 اعلام نشده
1398/05/03
08:12 ق.ظ
مقدار 60000 تن سنگ اهن هماتیت مورد نیاز
مقدار 60000 تن سنگ اهن هماتیت مورد نیاز... معدن و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/5/3 اعلام نشده
1398/04/30
10:16 ق.ظ
گریت مسباره براق
گریت مسباره براق... معدن و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
08:19 ق.ظ
انجام خرید اهک صنعتی با سایز 30-6 میلیمتر جهت تثبیت
کرمان 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/25
13:19 ب.ظ
مقدار 60000 تن سنگ اهن هماتیت مورد نیاز  کارخانه واقع در
هرمزگان 1398/4/25 اعلام نشده
1398/04/24
12:44 ب.ظ
تامین مقدار 60/000 تن سنگ اهن هماتیت موردنیاز کارخانه
هرمزگان 1398/4/24 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
خرید مقدار 60/000 تن سنگ اهن هماتیت
خرید مقدار 60/000 تن سنگ اهن هماتیت... معدن و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/4/24 اعلام نشده
1398/04/17
12:03 ب.ظ
خرید ماسه سیلیسی گرانول و سن سیلیسی به مقدار 1/300/000 کیلو گرم
خراسان رضوي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
08:00 ق.ظ
خرید ماسه سیلیس گرانول و شن سیلیسی  به مقدار 1/300/000 کیلوگرم
خراسان رضوي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
13:09 ب.ظ
خرید 30/000 تن سنگ نمک جهت مجتمع تولیدی
خرید 30/000 تن سنگ نمک جهت مجتمع تولیدی... معدن و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/4/15 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
خرید بلبرینگ- سنگ اهک به مقدار 10/000 تن
خرید بلبرینگ- سنگ اهک به مقدار 10/000 تن... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/4/15 اعلام نشده
07:35 ق.ظ
خرید 30/000 تن سنگ نمک
خرید 30/000 تن سنگ نمک... معدن و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/11
12:59 ب.ظ
خرید 80/000 تن سنگ گچ خردنشده  تحویل به مجتمع صنعتی
تهران 1398/4/11 اعلام نشده
08:35 ق.ظ
خرید 80/000 تن سنگ گچ خرد نشده کلوخه با مشخصات شیمیایی
تهران 1398/4/11 اعلام نشده
1398/04/10
14:12 ب.ظ
خرید 40/000 تن سنگ گچ دارای حداقل 17% اب ملکولی و 90%CAAO4
چهارمحال بختياري 1398/4/10 اعلام نشده
08:35 ق.ظ
خرید 40/000تن سنگ گچ از نوع ژیپس با دانه بندی ریز
آذربايجان شرقي 1398/4/10 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
خرید40/000 تن سنگ اهن مورد نیاز
خرید40/000 تن سنگ اهن مورد نیاز... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/10 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
خرید 20/000 تن سنگ بوکسیت
خرید 20/000 تن سنگ بوکسیت... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/10 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
خرید 40/000تن سنگ گچ
خرید 40/000تن سنگ گچ... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/10 اعلام نشده
1398/04/09
12:15 ب.ظ
خرید20/000 تن سنگ بوکسیت موردنیاز
خرید20/000 تن سنگ بوکسیت موردنیاز... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/9 اعلام نشده
12:15 ب.ظ
خرید سنگ گچ 40/000 تن
خرید سنگ گچ 40/000 تن... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/9 اعلام نشده
12:15 ب.ظ
خرید 40/000 تن سنگ اهن مورد نیاز
خرید 40/000 تن سنگ اهن مورد نیاز... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/9 اعلام نشده
09:34 ق.ظ
الکترود گرافیت نسوز
الکترود گرافیت نسوز... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/05
13:16 ب.ظ
خرید میزان سنگ اهن 50000 تن اهن
خرید میزان سنگ اهن 50000 تن اهن... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/4/5 اعلام نشده
08:29 ق.ظ
خرید اهک صنعتی زنده 30-6 م م جهت تثبیت بستر معابر سطح شهر
کرمان 1398/4/5 اعلام نشده
08:12 ق.ظ
خرید به میزان 50000 تن سنگ اهن تحویل در محل کارخانه
کرمان 1398/4/5 اعلام نشده
1398/04/03
15:09 ب.ظ
5000 تن بوکسیت
5000 تن بوکسیت... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/3 اعلام نشده
12:27 ب.ظ
راه اندازی  تولید مصالح سنگی کوهی در مجتمع تولیدی در معدن رنگرز - خرید سنگ
مركزي 1398/4/3 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
خرید 5000 تن بوکسیت
خرید 5000 تن بوکسیت... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/3 اعلام نشده
10:05 ق.ظ
خرید نمک کل حفاری
خرید نمک کل حفاری... معدن و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/4/3 اعلام نشده
10:05 ق.ظ
خرید نمک کل حفاری
خرید نمک کل حفاری... معدن و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/4/3 اعلام نشده