1397/11/28
07:42 ق.ظ
خرید فروالیاژهای مورد نیاز واحد ذوب
خراسان شمالي 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
08:28 ق.ظ
خرید 1000 عدد قطعه شامل تامین مواد اولیه و ریخته گری دقیق و ماشینکاری و ...
خراسان رضوي 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/24
14:10 ب.ظ
خرید درب تاندیش
خرید درب تاندیش... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/16
10:58 ق.ظ
واگذاری پروژه هادر 4ردیف شامل :1-پیمانسپاری نیروی انسانی - خدمات عمومی
يزد 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/13
08:25 ق.ظ
خرید گلوله فولادی فورج
خرید گلوله فولادی فورج... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/01
15:36 ب.ظ
واگذاری قطعات ریخته گری
واگذاری قطعات ریخته گری... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/27
12:36 ب.ظ
واگذاری عملیات ریخته گری 1200 تن شمش گرد با جنس کربن استیل
اصفهان 1397/10/27 اعلام نشده
1397/10/08
1397/09/27
16:24 ب.ظ
مجموعه تولید سرب
مجموعه تولید سرب... فلزات و قطعات فلزی
سمنان 1397/9/27 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
واگذاری مجموعه تولید سرب
واگذاری مجموعه تولید سرب... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
11:45 ق.ظ
ساخت قطعات ریخته گری
ساخت قطعات ریخته گری... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:47 ب.ظ
موم ریخته گری و..
موم ریخته گری و..... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:30 ب.ظ
خرید تعداد 5000 عدد قطعه شامل تامین مواد اولیه فرزکاری سنگ زنی
خراسان رضوي 1397/9/17 اعلام نشده
1397/03/27
13:42 ب.ظ
پیمانکار ذوب ورق و
پیمانکار ذوب ورق و... فلزات و قطعات فلزی
زنجان 1397/3/26 تاریخ گذشته
1397/02/30
13:59 ب.ظ
خرید قالب ریخته گری اسلب
خرید قالب ریخته گری اسلب... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/2/30 اعلام نشده
1397/02/29
13:29 ب.ظ
خرید تجهیزات و قطعات یدکی شامل : قالب ریخته گری اسلب ،
خوزستان 1397/2/29 تاریخ گذشته