1397/09/27
16:24 ب.ظ
مجموعه تولید سرب
مجموعه تولید سرب... فلزات و قطعات فلزی
سمنان 1397/9/27 مهلت دار
08:01 ق.ظ
واگذاری مجموعه تولید سرب
واگذاری مجموعه تولید سرب... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
11:45 ق.ظ
ساخت قطعات ریخته گری
ساخت قطعات ریخته گری... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/9/26 مهلت دار
1397/09/21
13:47 ب.ظ
موم ریخته گری و..
موم ریخته گری و..... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:30 ب.ظ
خرید تعداد 5000 عدد قطعه شامل تامین مواد اولیه فرزکاری سنگ زنی
خراسان رضوي 1397/9/17 اعلام نشده
1397/03/27
13:42 ب.ظ
پیمانکار ذوب ورق و
پیمانکار ذوب ورق و... فلزات و قطعات فلزی
زنجان 1397/3/26 تاریخ گذشته
1397/02/30
13:59 ب.ظ
خرید قالب ریخته گری اسلب
خرید قالب ریخته گری اسلب... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/2/30 اعلام نشده
1397/02/29
13:29 ب.ظ
خرید تجهیزات و قطعات یدکی شامل : قالب ریخته گری اسلب ،
خوزستان 1397/2/29 تاریخ گذشته