1398/02/31
18:41 ب.ظ
تعمیرات ماشین الات راهداری
تعمیرات ماشین الات راهداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/2/31 مهلت دار
13:55 ب.ظ
مربوط به تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز تعمیرات اساسی
خوزستان 1398/2/31 اعلام نشده
08:13 ق.ظ
واگذاری ارائه خدمات نگهداری و تعمیر تجهیزات ماشین الات خطوط انتقال
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
13:12 ب.ظ
امور فنی نگهداری و تعمیرات خطوط تولید مالشعیر و تاسیسات
امور فنی نگهداری و تعمیرات خطوط تولید مالشعیر و تاسیسات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/2/30 اعلام نشده
12:17 ب.ظ
تعمیر و اورهال یکدستگاه لودl120
تعمیر و اورهال یکدستگاه لودl120... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/2/30 مهلت دار
12:07 ب.ظ
تعمیرات ماشین الات راهداری
تعمیرات ماشین الات راهداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1398/2/30 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
تعمیر و بازسازی لودر کوماتسو
تعمیر و بازسازی لودر کوماتسو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
يزد 1398/2/30 مهلت دار
09:54 ق.ظ
شارژ گاز کولر ماشین الات معدنی 15 دستگاه فعال
شارژ گاز کولر ماشین الات معدنی 15 دستگاه فعال... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
18:58 ب.ظ
تعمیرات جرثقیلهای شناور ارگو 1
تعمیرات جرثقیلهای شناور ارگو 1... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
اورهال لودر کوماتسو 90 اداره
اورهال لودر کوماتسو 90 اداره... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/2/29 مهلت دار
18:21 ب.ظ
و اورهال گریدر 705 و دو دستگاه نمکپاش
و اورهال گریدر 705 و دو دستگاه نمکپاش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/2/29 مهلت دار
18:09 ب.ظ
تعمیر اساسی موتور یک دستگاه گریدر میتسو بیشی
تعمیر اساسی موتور یک دستگاه گریدر میتسو بیشی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
تامین اپراتوری ماشین الات راهداری -تجدید
تامین اپراتوری ماشین الات راهداری -تجدید... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
يزد 1398/2/29 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی ماشین الات سنگین و سبک
نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی ماشین الات سنگین و سبک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/2/29 مهلت دار
10:11 ق.ظ
تعمیر موتور کامل گریدر661
تعمیر موتور کامل گریدر661... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/2/29 مهلت دار
10:11 ق.ظ
بازسازی کامل غلطک
بازسازی کامل غلطک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/2/29 مهلت دار
08:31 ق.ظ
سرویس و تعمیر یک دستگاه لیفتراک ا
سرویس و تعمیر یک دستگاه لیفتراک ا... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
11:43 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی ماشین الات سنگین و سبک در محدوده
نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی ماشین الات سنگین و سبک در محدوده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/2/28 مهلت دار
10:41 ق.ظ
تعمیرات اساسی ژنراتور پرکینز تاسیسات تنگ پیرزال
تعمیرات اساسی ژنراتور پرکینز تاسیسات تنگ پیرزال... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/2/28 اعلام نشده
08:02 ق.ظ
واگذاری امور فنی نگهداری و تعمیرات خطوط تولید مالشعیر و تاسیسات
تهران 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/27
08:33 ق.ظ
تعمیر دستگاه کف شور ابراهیم
تعمیر دستگاه کف شور ابراهیم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:21 ب.ظ
تعمیر و اورهال ماشین الات سنگین و نیمه سنگین
تعمیر و اورهال ماشین الات سنگین و نیمه سنگین... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/2/26 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
تعمیر بلدوزر 85 کوماتسو و تامین قطعات مورد نیاز
تعمیر بلدوزر 85 کوماتسو و تامین قطعات مورد نیاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
اجرای تعمیرات گیربکس لودر w90کوماتسو
اجرای تعمیرات گیربکس لودر w90کوماتسو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
بازسازی کامل غلطک ca25
بازسازی کامل غلطک ca25... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
تعمیر موتور کامل گریدر
تعمیر موتور کامل گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
08:36 ق.ظ
تعمیر و بازپیچی مگنت های جرثقیل های سقفی فولاد
تعمیر و بازپیچی مگنت های جرثقیل های سقفی فولاد... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
08:29 ق.ظ
تعمیرات شافت وپروانه و سکان شناور
تعمیرات شافت وپروانه و سکان شناور... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
تعمیرات جرثقیلهاس شناور آرگو 1
تعمیرات جرثقیلهاس شناور آرگو 1... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
13:00 ب.ظ
خدمات نگهداری و تعمیرات ماشین الات
خدمات نگهداری و تعمیرات ماشین الات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
تعمیر موتور کامل بولدوزر
تعمیر موتور کامل بولدوزر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
دنده گردان زیر اتاق و شافت گیربکس بیل مکانیکی کوماتسو اصلی pc20
دنده گردان زیر اتاق و شافت گیربکس بیل مکانیکی کوماتسو اصلی pc20... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
تعمیر ماشین الات
تعمیر ماشین الات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
تعمیر موتور بولدوزر کوماتسو
تعمیر موتور بولدوزر کوماتسو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
تعمیرات اساسی و تعمیر پمپ هیدرولیک و پمپ حرکت
تعمیرات اساسی و تعمیر پمپ هیدرولیک و پمپ حرکت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
12:23 ب.ظ
خدمات نگهداری و تعمیرات ماشین الات مستقر در
خدمات نگهداری و تعمیرات ماشین الات مستقر در... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
تعمیر بلدوزر 85 کوماتسو و تامین قطعات مورد نیاز نظیر بوش واشر کامل رینگ و یاتاقان
فارس 1398/2/21 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
تعمیر اساسی یک دستگاه گریدر
تعمیر اساسی یک دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:49 ب.ظ
تعمیر موتور بلدوزر کوماتسو d65
تعمیر موتور بلدوزر کوماتسو d65... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/2/19 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
تعمیرات اساسی و تعمیر پمپ هیدرولیک و پمپ حرکت یک دستگاه غلطک هپکو
خراسان رضوي 1398/2/19 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
پروژه های جاری و اتی خود در زمینه های پایپینگ استیل و رک تعویض ورق جوشکاری
هرمزگان 1398/2/19 اعلام نشده
1398/02/18
19:50 ب.ظ
تعمیر پمپ امژکتور یک دستگاه لودر 988 کاترپیلار
تعمیر پمپ امژکتور یک دستگاه لودر 988 کاترپیلار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1398/2/18 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
تعمیر قسمتی از گیربکس و سیم کشی کامل گریدر
تعمیر قسمتی از گیربکس و سیم کشی کامل گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/2/18 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
ارائه خدمات مشاور در زمینه مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات خشکی
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
تعمیر و سرویس کولر لکوموتیو و بیل مکانیکی
تعمیر و سرویس کولر لکوموتیو و بیل مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
تعمیر ریلهای جرثقیل 150 تن
تعمیر ریلهای جرثقیل 150 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
تعمیرات ولوهای شاور
تعمیرات ولوهای شاور... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
تعمیرات جرثقیلهای شناور ارگو 1
تعمیرات جرثقیلهای شناور ارگو 1... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
تعمیر اساسی موتور لودر کوماتسو 90
تعمیر اساسی موتور لودر کوماتسو 90... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/2/18 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
تعمیرات اساسی و تعمیر پمپ هیدرولیک  و پمپ حرکت 1 دستگاه غلطک هپکو
خراسان رضوي 1398/2/18 تاریخ گذشته