1398/06/03
19:26 ب.ظ
5 قلم ورق فولادی مورد نیاز پروژه
خوزستان 1398/6/3 اعلام نشده
15:22 ب.ظ
پروفیل فولادی توخالی
پروفیل فولادی توخالی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/6/3 مهلت دار
10:55 ق.ظ
ورق جنس  CK22 , CK45 , CK 68
ورق جنس CK22 , CK45 , CK 68... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/6/3 اعلام نشده
09:40 ق.ظ
ورق فولادی کششی استیل
ورق فولادی کششی استیل... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/6/3 مهلت دار
1398/06/02
18:48 ب.ظ
تولید محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/6/2 مهلت دار
18:38 ب.ظ
خرید نبشی فولادی-پروفیل توخالی-توری فولادی و...
قم 1398/6/2 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
ورق ساده فولادی گرم نورد شده نوع فولاد 430 ضخامت 4 متر مربع
خراسان رضوي 1398/6/2 مهلت دار
15:22 ب.ظ
خرید اهن الات جهت ساخت درب ریلی
کرمانشاه 1398/6/2 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
اهن الات
اهن الات... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/6/2 مهلت دار
14:16 ب.ظ
خرید ورق سیاه
خرید ورق سیاه... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/6/2 مهلت دار
10:16 ق.ظ
خرید 4 نوع ورق
خرید 4 نوع ورق... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/6/2 اعلام نشده
1398/05/30
19:04 ب.ظ
نبشی-سپری-میلگرد
نبشی-سپری-میلگرد... فلزات و قطعات فلزی
خراسان شمالي 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
اهن الات
اهن الات... فلزات و قطعات فلزی
قم 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
تیراهن و ..
تیراهن و ..... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
اهن الات
اهن الات... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
خرید ورق نبشی
خرید ورق نبشی... فلزات و قطعات فلزی
زنجان 1398/5/30 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
میلگرد مورد نیاز پروژه بیمارستان
خراسان رضوي 1398/5/30 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
خرید200/000 تن ورقهای فولادی موردنیاز برای تولید لوله 56 با گرید X70
تهران 1398/5/30 اعلام نشده
1398/05/28
20:18 ب.ظ
خرید میله گردa3 در سایزهای 32-20-25-14 به مقدار 500 تن مربوط به طرح ابرسانی
مازندران 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:53 ب.ظ
خرید خرپای تیرچه صنعتی جهت تعمیر سقف بایگانی راکد
اردبيل 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
15:14 ب.ظ
نبشی فولادی استاندارد
نبشی فولادی استاندارد... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
خرید میلکرد احدار - بیمارستان امام حسن مجتبی داراب
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
خرید خاموت جهت بیمارستان امام
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
قوطی اهنی
قوطی اهنی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
ورق طرح سفال
ورق طرح سفال... فلزات و قطعات فلزی
خراسان شمالي 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
میلگرد 8 ساختمانی
میلگرد 8 ساختمانی... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
اهن الات راهرو  ICU بیمارستان امام
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
اهن الات اورژانس تازه احداث
اهن الات اورژانس تازه احداث... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
اهن الات اشپزخانه بیمارستان
اهن الات اشپزخانه بیمارستان... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
اهن الات سی تی اسکن 16
اهن الات سی تی اسکن 16... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:47 ب.ظ
دو عدد پایه پرچم و دو عدد پرچم
اردبيل 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
میلگرد موردنیاز برای تعمیرات سقف بایگانی راکد دادگستری استان
اردبيل 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
نبشی گالوانیزه L125
نبشی گالوانیزه L125... فلزات و قطعات فلزی
چهارمحال بختياري 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
ورق اجدار و پروفیل و ورق رنگی پیچ 5 سانت پرچ نمره4
کرمانشاه 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
میلگرد نمره 12 و 10
میلگرد نمره 12 و 10... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
اهن الات
اهن الات... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
قوطی و نبش اهنی
قوطی و نبش اهنی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
خرید بارگیری حمل تخلیه پروفیل
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
خرید مواد خام فلزی و غیر فلزی
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
12:23 ب.ظ
تیراهن ipe14
تیراهن ipe14... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
خرید میلگرد
خرید میلگرد... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
19:03 ب.ظ
تامین میلگرد در ساختمان های احداثی
آذربايجان غربي 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
نبشی گالوانیزهL125
نبشی گالوانیزهL125... فلزات و قطعات فلزی
چهارمحال بختياري 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
ورق ساده فولادی گرم  نرود شده
ورق ساده فولادی گرم نرود شده... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
تیر اهن  بال نیم پهن موازی - ناودانی یا مقطع U فولادی - ورق ساده فولادی گرم نورد شده
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
میلگرد اجدار فولادی
میلگرد اجدار فولادی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
ساندویچ پنل 40 میلی متر به متراژ 70 متر مربع
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته