1398/05/31
14:14 ب.ظ
برونسپاری نگهبانی حفظ حراست از تاسیسات مجموعه
تهران 1398/5/31 مهلت دار
09:56 ق.ظ
حفاظت فیزیکی اماکن ساختمان های اداری تاسیسات
گيلان 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
18:45 ب.ظ
مدیریت و حراست از مجموعه ورزشی دهکده المپیک
کرمانشاه 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
حفاظت فیزیکی نگهبانی پیرامونی در شهرک صنعتی
قزوين 1398/5/30 مهلت دار
13:27 ب.ظ
حراست و حفاظت از اماکن و تاسیسات
تهران 1398/5/30 اعلام نشده
13:23 ب.ظ
حراست و حفاظت از اماکن و تاسیسات
مازندران 1398/5/30 اعلام نشده
13:18 ب.ظ
حفاظت و نگهبانی واحدهای تحت پوشش
کرمان 1398/5/30 مهلت دار
10:29 ق.ظ
عملیات حفاظت  فیزیکی به صورت حجمی
کرمانشاه 1398/5/30 مهلت دار
08:54 ق.ظ
حفاظت فیزیکی  از ساختمان های شرکت و ادارات تابعه
سيستان و بلوچستان 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
18:32 ب.ظ
خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن و منازل
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
13:16 ب.ظ
10:57 ق.ظ
4 نفر مامور انتظامی
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
12:55 ب.ظ
انجام  حراست و حفاظت فیزیکی
خوزستان 1398/5/27 مهلت دار
12:52 ب.ظ
خدمات حراستی حفاظتی از تاسیسات اماکن  ساختمان های اداری
آذربايجان شرقي 1398/5/27 مهلت دار
07:57 ق.ظ
تامین نیرو خدمات و حفاظت فیزیکی
مازندران 1398/5/27 اعلام نشده
07:45 ق.ظ
تامین نیرو خدمات و حفاظت فیزیکی
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
18:35 ب.ظ
حفاظت فیزیکی از انبارها و تاسیسات سازمان در استانها
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
حفاظت نگهبانی کارگاه ساختمانی نیمه تمام مسکن
گيلان 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های ملی به صورت پیاده موتوری خودرویی
آذربايجان شرقي 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
گشت و مراقبت عرصه های ملی بصورت پیاده روی وموتوری و خودروئی
آذربايجان شرقي 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
واگذاری انجام امور خدمات حفاظتی تاسیسات و ابنیه
چهارمحال بختياري 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:43 ب.ظ
خدمات حفاظتی مراقبتی  6 نفر شیفت شب 2 نفر
آذربايجان شرقي 1398/5/24 مهلت دار
18:16 ب.ظ
انجام  خدمات حفاظت فیزیکی و حراست حوزه ستادی و
همدان 1398/5/24 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
انجام خدمات نگهبانی از اموال و تاسیسات شرکت گاز
چهارمحال بختياري 1398/5/24 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت واقع در محدوده و حریم
سيستان و بلوچستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:34 ب.ظ
خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی بیمارستان
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
خدمات حفاظت فیزیکی و حراست حوزه ستادی و سدهای شرکت
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
به کارگیری نگهبان مسلح در سطح شعب تابعه
خراسان شمالي 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
حفاظت فیزیکی اراضی تحت مالکیت دولت
سيستان و بلوچستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
11:32 ق.ظ
انجام خدمات نگهبانی از اموال و تاسیسات شرکت گاز استان
چهارمحال بختياري 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:15 ب.ظ
تامین حفاظت از شعب بانک توسعه تعاون از طریق استقرار پاس مسلح در شعب
آذربايجان غربي 1398/5/22 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
تامین نیرو نگهبانی اماکن و تاسیسات
زنجان 1398/5/22 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
انجام امور حفاظت فیزیکی و حراست
خوزستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:48 ب.ظ
نگهبانی و حراست
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
گشت مراقبت تامین نیرو و خودرو و موتورسیکلت
بوشهر 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
پروژه تامین نیروی نگهبانی اماکن  و تاسیسات شرکت
زنجان 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
تامین خدمات نگهبانی ساختمان های مرکزی و انبارها
تهران 1398/5/20 اعلام نشده
13:29 ب.ظ
امور انتظامی حفاظتی مراقبتی
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
انجام امور حفاظت و امنیت فیزیکی ساختمان های شهرداری
اصفهان 1398/5/20 اعلام نشده
07:59 ق.ظ
خدمات حفاظت از اماکن شهرداری
مركزي 1398/5/20 مهلت دار
07:44 ق.ظ
07:44 ق.ظ
07:43 ق.ظ
1398/05/19
15:08 ب.ظ
حفاظت و امنیت بخش اورژانس بیمارستان 4 نفر نیرو
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
انجام امور سرایداری نگهبانی رونیز
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
تامین خدمات نگهبانی ساختمان های مرکزی و انبارها
تهران 1398/5/19 اعلام نشده
12:09 ب.ظ