1398/09/23
10:35 ق.ظ
واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی
فارس 1398/9/23 مهلت دار
09:12 ق.ظ
ارائه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی
تهران 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
13:17 ب.ظ
انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی در محدوده منطقه
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:28 ب.ظ
تامین امنیت فیزیکی بیمارستان با بکارگیری 5 نیروی ورزیده
هرمزگان 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
حراست فیزیکی و نگهبانی تاسیسات اب و فاضلاب
لرستان 1398/9/20 مهلت دار
14:38 ب.ظ
انجام خدمات حفاظت فیزیکی درشرکت گسترش
آذربايجان غربي 1398/9/20 مهلت دار
13:51 ب.ظ
حفاظت فیزیکی 16 نفر
اصفهان 1398/9/20 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
انجام  خدمات حفاظتی و مراقبتی در محدوده
گيلان 1398/9/20 مهلت دار
10:20 ق.ظ
خدمات نگهبانی
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
13:31 ب.ظ
واگذاری خدمات نگهبانی از اماکن و
کرمانشاه 1398/9/19 مهلت دار
12:17 ب.ظ
خدمات حفاظتی و مراقبتی
فارس 1398/9/19 مهلت دار
09:51 ق.ظ
خدمات نگهبانی
اصفهان 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
18:45 ب.ظ
واگذای امور انتظامات بیمارستان
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
15:22 ب.ظ
خدمات نگهبانی و سرایداری دانشگاه علوم پزشکی
خراسان جنوبي 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
تامین امنیت و حراست از پست
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
خدمات نگهبانی
اصفهان 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
19:23 ب.ظ
خدمات حفاظتی و نظم امنیت بیمارستان
سيستان و بلوچستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
نگهبانی حفظ و حراست از سیلو
کرمانشاه 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
نگهبانی و حفاظت بیمارستان یگان حفاظت فیزیکی
کردستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
امور نکهبانی انبارها و سیلوها شهر
کرمانشاه 1398/9/17 اعلام نشده
09:07 ق.ظ
تامین تعداد 20 نفر نیرو حفاظت فیزیکی
فارس 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/16
18:35 ب.ظ
انجام فعالیت نگهبانی حراست وزارت نیرو
قم 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
1 نفر نیرو کادر انتظامی جهت حفاظت فیزیکی بیمارستان
خراسان شمالي 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
خرید خدمات نگهبانی بیمارستان شهدا
اردبيل 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
10 مورد کار واحد حفاظت
مازندران 1398/9/16 مهلت دار
13:18 ب.ظ
10:49 ق.ظ
تامین امنیت و حراست ازپست بعثت
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
خدمات نگهبانی جهت تامین امنیت در مناطق توسعه
خوزستان 1398/9/16 اعلام نشده
10:16 ق.ظ
خدمات نگهبانی جهت تامین امنیت در مناطق توسعه
ايلام 1398/9/16 اعلام نشده
10:16 ق.ظ
خدمات نگهبانی جهت تامین امنیت
بوشهر 1398/9/16 اعلام نشده
09:15 ق.ظ
مربوط به انجام خدمات ترافیک و کنترل
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
کارگیری 3 نفر نیروی انتظامی جهت
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
1398/09/13
18:45 ب.ظ
18:22 ب.ظ
انجام کارهای خدماتی پشتیبانی و حفاظت فیزیکی
تهران 1398/9/13 مهلت دار
14:57 ب.ظ
انجام کارهای خدماتی پشتیبانی حفاظت فیزیکی
تهران 1398/9/13 مهلت دار
13:46 ب.ظ
تامین نیرو حفاظتی مراقبتی جهت بوستان
تهران 1398/9/13 اعلام نشده
13:46 ب.ظ
تامین نیرو حفاظتی مراقبتی جهت بوستان
تهران 1398/9/13 اعلام نشده
12:44 ب.ظ
تامین خدمات حفاظت حراست از اماکن اموال و تاسیسات منطقه
بوشهر 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
تامین نگهبان مسلح جهت مراقبت در ساعت کاری تعداد
خراسان شمالي 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
نگهبانی و حفاظت شعب
گلستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
15:25 ب.ظ
خدمات نظافتی مراقبتی بیمارستان
يزد 1398/9/12 تاریخ گذشته
15:25 ب.ظ
خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی انتظامات
يزد 1398/9/12 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
واگذاری امور حفاظت از کلیه اراضی داخل محدوده قانونی
لرستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
استقرار نگهبان مسلح پاس ثابت به منظور انجام
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/12 تاریخ گذشته