1397/12/01
12:18 ب.ظ
08:36 ق.ظ
08:09 ق.ظ
انجام امور خدمات نگهبانی شرکت به صورت حجمی شامل خدمات
خراسان رضوي 1397/12/1 مهلت دار
1397/11/30
14:11 ب.ظ
واگذاری امنیت و حفاظت فیزیکی بیمارستان
خراسان شمالي 1397/11/30 مهلت دار
11:35 ق.ظ
انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی از اموال
زنجان 1397/11/30 مهلت دار
10:22 ق.ظ
امور حفاظتی و مراقبتی واحد های  تابعه
بوشهر 1397/11/30 تاریخ گذشته
07:27 ق.ظ
1397/11/29
17:49 ب.ظ
امور حفاظتی و مراقبتی
بوشهر 1397/11/29 تاریخ گذشته
16:45 ب.ظ
امور حفاظت و صیانت از اموال و املاک وشعب
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
12:54 ب.ظ
مامور مسلح خودروی پلرسان در سال 1398
فارس 1397/11/29 مهلت دار
11:56 ق.ظ
11:33 ق.ظ
08:19 ق.ظ
07:53 ق.ظ
07:50 ق.ظ
حفاظت فیزیکی از مزارع و باغات و کمپ های اجرایی و اداری
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
15:55 ب.ظ
انجام امور حفاظت و صیانت از اموال و املاک
تهران 1397/11/28 اعلام نشده
14:56 ب.ظ
امور انتظامات و حفاظت فیزیکی دانشگاه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/28 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
حفاظت اراضی شرکت عمران
فارس 1397/11/28 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
حفظات  فیزیکی سواحل شرقی
آذربايجان شرقي 1397/11/28 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
پیمان نگهبانی ایستگاه های مخابراتی منطقه
سمنان 1397/11/28 اعلام نشده
08:55 ق.ظ
واگذاری انتظامات و حفاظت فیزیکی سال 98 دانشگاه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
14:13 ب.ظ
خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی
آذربايجان غربي 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
09:23 ق.ظ
پروژه حفاظت اراضی
فارس 1397/11/25 مهلت دار
08:25 ق.ظ
واگذاری امور انتظامات و حفاظت پیرامونی
اصفهان 1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/24
14:27 ب.ظ
خدمات حفاظت و نگهبانی از ساختماهای اداری تاسیسات سدهای استان
خراسان شمالي 1397/11/24 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
واگذاری انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی و کنترل تردد
زنجان 1397/11/24 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
10:38 ق.ظ
10:38 ق.ظ
10:32 ق.ظ
خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی حوزه ستادی سدها و تاسیسات
آذربايجان غربي 1397/11/24 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
امور خدمات  حفاظت و نگهبانی از ساختمان های اداری تاسیسات
خراسان شمالي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
16:35 ب.ظ
امور خدمات حفاظت و نگهبانی از ساختمان های اداری
خراسان شمالي 1397/11/23 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
حفاظت فیزیکی سواحل شرقی دریاچه
آذربايجان شرقي 1397/11/23 اعلام نشده
08:37 ق.ظ
خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی با 36 نفر نیروانسانی
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/21
11:18 ق.ظ
تامین نیروی حفاظتی و وسیله نقلیه جهت استفاده در
کرمانشاه 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/18
15:03 ب.ظ
انجام عملیات نگهبانی حفاظت فیزیکی ستاد دانشگاه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
نگهبانی از اماکن و تاسیسات ابی در محل سدهای
کردستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
انجام خدمات حراست و نگهبانی از پست های ناحیه صنعتی
خوزستان 1397/11/18 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
خدمات حراست و نگهبانی و اداری و اموزشی شهید
خوزستان 1397/11/18 اعلام نشده
12:40 ب.ظ
حفاظت فیزیکی منطقه
خراسان رضوي 1397/11/18 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی
فارس 1397/11/18 تاریخ گذشته