1398/08/26
10:59 ق.ظ
اجاره بیل مکانیکی
اجاره بیل مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1398/8/26 مهلت دار
1398/08/25
17:14 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل بکهو سطح روستاهای شهر
اجاره 1 دستگاه بیل بکهو سطح روستاهای شهر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/8/25 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
اجاره ماشین الات برف روبی
اجاره ماشین الات برف روبی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1398/8/25 مهلت دار
08:04 ق.ظ
اجاره ماشین الات ساختمانی
اجاره ماشین الات ساختمانی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/8/25 مهلت دار
1398/08/23
12:13 ب.ظ
تامین کلیه ماشین الات موردنیاز اجرای عملیات
تامین کلیه ماشین الات موردنیاز اجرای عملیات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/23 مهلت دار
1398/08/22
12:23 ب.ظ
کرایه ماشین الات عمرانی جهت موارد بحرانی و تامین
کرایه ماشین الات عمرانی جهت موارد بحرانی و تامین... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/22 اعلام نشده
12:21 ب.ظ
تامین ماشین الات مکانیزه مربوط به جمع اوری و
تامین ماشین الات مکانیزه مربوط به جمع اوری و... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1398/8/22 مهلت دار
08:18 ق.ظ
کرایه یک دستگاه پمپ دکل جهت پروژه های
کرایه یک دستگاه پمپ دکل جهت پروژه های... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/22 اعلام نشده
1398/08/21
18:45 ب.ظ
نرم کردن محمولات سویا
نرم کردن محمولات سویا... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
بکارگیری لودر و غلطک
بکارگیری لودر و غلطک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/8/21 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
تامین کلیه ماشین الات موردنیاز اجرای عملیات حمل مصالح
تامین کلیه ماشین الات موردنیاز اجرای عملیات حمل مصالح... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/21 مهلت دار
08:42 ق.ظ
راهبری ناوگان راهداری جهت نگهداری راههای اصلی
راهبری ناوگان راهداری جهت نگهداری راههای اصلی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:24 ب.ظ
مربوط به اجاره موتورهای درون چاهی برای
مربوط به اجاره موتورهای درون چاهی برای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/20 اعلام نشده
10:43 ق.ظ
تامین خدمات  MWD/LWD در کلیه عملیات حفاری میادین نفت و گاز ایران دریایی و خشکی به روش  CALL OUT
خوزستان 1398/8/20 اعلام نشده
1398/08/19
18:24 ب.ظ
کارکرد بیل مکانیکی جهت دفن پسماند شهری
کارکرد بیل مکانیکی جهت دفن پسماند شهری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
همدان 1398/8/19 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
واگذاری مروبط به اجاره موتورهای درون چاهی برای 20000 ساعت به روشCALL OUT
خوزستان 1398/8/19 اعلام نشده
08:27 ق.ظ
یک دستگاه بیل مکانیکی به همراه چکش
یک دستگاه بیل مکانیکی به همراه چکش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:23 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بیل بکهو در سطح
اجاره یک دستگاه بیل بکهو در سطح... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/8/18 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
تامین ماشین الات سنگین و نیمه سنگین جهت برف روبی-تهیه برج نوری در سطح منطقه
تهران 1398/8/18 اعلام نشده
12:38 ب.ظ
اجاره 4 دستگاه ماشین الات شامل بکهول 220
اجاره 4 دستگاه ماشین الات شامل بکهول 220... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/16
18:18 ب.ظ
بکارگیری لودر جهت دفن زباله
بکارگیری لودر جهت دفن زباله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1398/8/16 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
اجاره یک دستگاه غلطک ویبره خودرو کمرشکن
اجاره یک دستگاه غلطک ویبره خودرو کمرشکن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
14:11 ب.ظ
تامین ماشین الات برف رویی
تامین ماشین الات برف رویی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/8/14 اعلام نشده
13:26 ب.ظ
بکارگیری لودر جهت دفن زباله
بکارگیری لودر جهت دفن زباله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1398/8/14 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
تهیه و تامین جرثقیل های مورد نیاز
تهیه و تامین جرثقیل های مورد نیاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/14 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
1398/08/13
19:04 ب.ظ
اجاره ماشین الات سنگین و نیمه سنگین جهت بحران برف
اجاره ماشین الات سنگین و نیمه سنگین جهت بحران برف... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1398/8/13 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
بکارگیری بولدزر یا لودر
بکارگیری بولدزر یا لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1398/8/13 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بیل بکهو به مدت 12 ماه بصورت روزانه حداقل 8 ساعت کارکرد
کرمان 1398/8/13 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
13:07 ب.ظ
اجاره 4 دستگاه ماشین الات شالم بکهول 220 و ...
اجاره 4 دستگاه ماشین الات شالم بکهول 220 و ...... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
تامین یک دستگاه بالابر لیفتراک 5 تن و
تامین یک دستگاه بالابر لیفتراک 5 تن و... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
بکارگیری پیمانکار تامین ماشین الات سنگین جهت پروژه های سازمان
بکارگیری پیمانکار تامین ماشین الات سنگین جهت پروژه های سازمان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:51 ب.ظ
انجام 18 پروژه شامل: احداث مسیر دوچرخه رینگ استادیوم ازادی فاز
انجام 18 پروژه شامل: احداث مسیر دوچرخه رینگ استادیوم ازادی فاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/8/12 اعلام نشده
18:32 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی مجهز به سیستم پیکور و چکش هیدرولیکی جهت پیچاپ شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/12 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
اجاره یک دستگاه غلطک
اجاره یک دستگاه غلطک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/8/12 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
تهیه و تعویض پیچ راد سیستم پیچ توربین بادی
تهیه و تعویض پیچ راد سیستم پیچ توربین بادی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/8/12 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
تعمیر پره های توربین بادی مدل c47 شماره 1
تعمیر پره های توربین بادی مدل c47 شماره 1... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/8/12 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
تامین 1 دستگاه بالابر لیفتراک 5 تن و 2 دستگاه بالابر لیفتراک 10 تن 24 ساعته
خوزستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
16:00 ب.ظ
جرثقیل سنگین جهت جابجایی بار 10 تن با دکل بلند
جرثقیل سنگین جهت جابجایی بار 10 تن با دکل بلند... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/8/11 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
اجاره و تامین تجهیزات مغزه گیری CORING به روش  CALL OUT
اجاره و تامین تجهیزات مغزه گیری CORING به روش CALL OUT... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/11 اعلام نشده
10:33 ق.ظ
اجاره یک دستگاه لودر کوماتسو یا کاترپیلار جهت مرمت و راهگشایی
اجاره یک دستگاه لودر کوماتسو یا کاترپیلار جهت مرمت و راهگشایی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه گریدر گالون 95 جهت راهگشایی راههای عشایری
اجاره 1 دستگاه گریدر گالون 95 جهت راهگشایی راههای عشایری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
اجاره یک دستگاه گریدر گالون 95 با دستگاه گریدر
اجاره یک دستگاه گریدر گالون 95 با دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
اجاره ابزار  و انجام خدمات FBDST جهت ادامه
اجاره ابزار و انجام خدمات FBDST جهت ادامه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/11 اعلام نشده
07:36 ق.ظ
اجاره شبانه روزی لودر و کامیون کمپرسی
اجاره شبانه روزی لودر و کامیون کمپرسی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/08
11:56 ق.ظ
تامین جرثقیل جهت پروژه های عمرانی سازمان
تامین جرثقیل جهت پروژه های عمرانی سازمان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/8/8 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
خدمات تهیه و تامین 11 دستگاه کامیون لجن کش و 2 دستگاه کامیونت جک دار
خوزستان 1398/8/8 مهلت دار
1398/08/06
19:09 ب.ظ
اجاره یک دستگاه لودر کوماتسو یا کاترپیلار جهت مرمت و راهگشایی راه های عشایری شهرستان
فارس 1398/8/6 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
اجاره یک دستگاه گریدر گالون 95 یا دستگاه گریدر
اجاره یک دستگاه گریدر گالون 95 یا دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/6 تاریخ گذشته