1397/09/24
12:16 ب.ظ
تامین ماشین الات سنگین جهت ساماندهی شهری در
تامین ماشین الات سنگین جهت ساماندهی شهری در... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
12:35 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بیل بکهو به صورت
اجاره یک دستگاه بیل بکهو به صورت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:49 ق.ظ
اجاره یک دستگاه گریدر با راننده جهت بازگشایی
اجاره یک دستگاه گریدر با راننده جهت بازگشایی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/21 مهلت دار
09:41 ق.ظ
خرید یک دستگاه لودر موردنیاز با تناژ5 تن با مدل 2011
خرید یک دستگاه لودر موردنیاز با تناژ5 تن با مدل 2011... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
12:46 ب.ظ
اجاره یک دستگاه لودر جهت بازگشایی و ریزش برداری
اجاره یک دستگاه لودر جهت بازگشایی و ریزش برداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/20 مهلت دار
12:42 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه لودر مدل 90 به بالا + راننده جهت بازگشایی و ریزش برداری جاده عشایری
خوزستان 1397/9/20 مهلت دار
11:02 ق.ظ
اجاره 15 دستگاه گریدر جهت
اجاره 15 دستگاه گریدر جهت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
اجاره 50 دستگاه تراکتور جهت راهداری زمستانه سراسر استان
اجاره 50 دستگاه تراکتور جهت راهداری زمستانه سراسر استان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/9/20 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
اجاره 4 دستگاه گریدر 2 دستگاه لودر و 4 دستگاه کامیون به
اجاره 4 دستگاه گریدر 2 دستگاه لودر و 4 دستگاه کامیون به... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
13:14 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل بکهو شبکه های اب شرب روستاهای
اجاره 1 دستگاه بیل بکهو شبکه های اب شرب روستاهای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/9/19 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه لودر و 3 دستگاه کامیون کمپرسی 6 یا 10 چرخ جهت خاکبرداری در مرکز زباله
تهران 1397/9/19 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه جرثقیل 100 تنی تلسکوپی چرخدار بوم بلند در حومه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
06:54 ق.ظ
یک دستگاه جرثقیل 100 تنی تلسکوپی چرخدار
یک دستگاه جرثقیل 100 تنی تلسکوپی چرخدار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:12 ب.ظ
اجاره یک دستگاه لیفتراک جهت جابجایی
اجاره یک دستگاه لیفتراک جهت جابجایی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
اجاره یک دستگاه تراکتورمجهزیه مخزن ابرسان
اجاره یک دستگاه تراکتورمجهزیه مخزن ابرسان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی به مدت 120 روز جهت
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی به مدت 120 روز جهت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
06:02 ق.ظ
اجاره دو دستگاه لودر مورد نیاز پروژه معادن زغال سنگ
اجاره دو دستگاه لودر مورد نیاز پروژه معادن زغال سنگ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/17
11:34 ق.ظ
اجاره ماشین الات خدمات شهری در 7 ردیف شامل: خاور روباز و ماشین جاروب و...
اصفهان 1397/9/17 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
اجاره سه دستگاه گریدر جهت عملیات زمستانه
اجاره سه دستگاه گریدر جهت عملیات زمستانه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/9/17 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
کرایه انواع جرثقیل جهت پروژه های سازمان
کرایه انواع جرثقیل جهت پروژه های سازمان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/15
12:33 ب.ظ
اجاره سه دستگاه گریدر جهت عملیات زمستانه به مدت 900 ساعت
اجاره سه دستگاه گریدر جهت عملیات زمستانه به مدت 900 ساعت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:42 ب.ظ
اجاره 15 دستگاه لودر جهت راهداری زمستانه
اجاره 15 دستگاه لودر جهت راهداری زمستانه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/9/13 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
اجاره 50 دستگاه تراکتور جهت راهداری زمستانه
اجاره 50 دستگاه تراکتور جهت راهداری زمستانه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/9/13 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
اجاره 15 دستگاه گریدر جهت راهداری زمستانه
اجاره 15 دستگاه گریدر جهت راهداری زمستانه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/9/13 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
اجاره و بکارگیری ماشین الات جهت واحد امور شهر منطقه 10
اجاره و بکارگیری ماشین الات جهت واحد امور شهر منطقه 10... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/9/13 اعلام نشده
06:41 ق.ظ
بکارگیری پیمانکار تامین ماشین الات سنگین جهت
بکارگیری پیمانکار تامین ماشین الات سنگین جهت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/9/12 اعلام نشده
1397/09/12
14:20 ب.ظ
اجاره یک دستگاه گریدر جهت انجام عملیات برف روبی
اجاره یک دستگاه گریدر جهت انجام عملیات برف روبی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/9/12 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
اجاره و بکارگیری ماشین الات جهت واحد امور شهری منطقه 10
اجاره و بکارگیری ماشین الات جهت واحد امور شهری منطقه 10... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/9/12 اعلام نشده
10:05 ق.ظ
اجاره دو دستگاه بلدوزر d7و d8جهت حفاری و دفن در
اجاره دو دستگاه بلدوزر d7و d8جهت حفاری و دفن در... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/9/12 اعلام نشده
10:05 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه لودر و 3 دستگاه کامیون کمپرسی 6 یا 10 چرخ جهت خاکبرداری در مرکز زباله
تهران 1397/9/12 اعلام نشده
07:45 ق.ظ
اجاره دو دستگاه لودر 470
اجاره دو دستگاه لودر 470... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1397/9/12 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی 330 هیوندا
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی 330 هیوندا... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1397/9/12 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
اجاره چهار دستگاه بیل بیکور مکانیکی 220 خط
اجاره چهار دستگاه بیل بیکور مکانیکی 220 خط... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1397/9/12 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی 300
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی 300... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1397/9/12 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
اجاره دو دستگاه بیل مکانیکی 220 پاکتی
اجاره دو دستگاه بیل مکانیکی 220 پاکتی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1397/9/12 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
اجاره دو دستگاه بلدوزرd155
اجاره دو دستگاه بلدوزرd155... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1397/9/12 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
اجاره دو دستگاه بیل مکانیکی 400 کوماتسو
اجاره دو دستگاه بیل مکانیکی 400 کوماتسو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:58 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل کوماتسو جهت راههای عشایری
اجاره 1 دستگاه بیل کوماتسو جهت راههای عشایری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/9/11 تاریخ گذشته
06:41 ق.ظ
اجاره ماشین الات خدمات شهری شامل:پرس حمل زباله ایسوزو یا هیوندا 6 تن - خاور رو باز
اصفهان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/07
09:52 ق.ظ
تامین و انجام خدمات ماشین الات سنگین معدنی با راننده جهت انجام
تامین و انجام خدمات ماشین الات سنگین معدنی با راننده جهت انجام... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:35 ب.ظ
کرایه ماشین الات برف روبی و پاکسازی معابر در محدوده شهداری منطقه دو
همدان 1397/9/5 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه لودر + راننده جهت بازگشایی و ریزش برداری جاده های عشایری
خوزستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
اجاره چهار دستگاه جرثقیل و یک دستگاه لیفتراک مورد نیاز
اجاره چهار دستگاه جرثقیل و یک دستگاه لیفتراک مورد نیاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/9/5 اعلام نشده
1397/09/03
12:06 ب.ظ
بکارگیری ماشین الات زمستانه
بکارگیری ماشین الات زمستانه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/9/3 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
اجاره ماشین الات راهداری
اجاره ماشین الات راهداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1397/9/3 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
تامین و انجام خدمات ماشین الات سنگین معدنی
تامین و انجام خدمات ماشین الات سنگین معدنی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1397/9/3 تاریخ گذشته
07:18 ق.ظ
واگذاری جابه جایی کلینکر در محوطه و مواد
واگذاری جابه جایی کلینکر در محوطه و مواد... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:39 ق.ظ
اجاره ماشین الات راهداری
اجاره ماشین الات راهداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
15:32 ب.ظ
اجاره بیل بکهو روستاهای
اجاره بیل بکهو روستاهای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گلستان 1397/8/30 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
اجاره ماشین الات راهداری
اجاره ماشین الات راهداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1397/8/30 تاریخ گذشته