1399/05/25
13:47 ب.ظ
اجاره ماشین الات موردنیاز مدولهای 1 الی 4 تصفیه خانه فاضلاب
اجاره ماشین الات موردنیاز مدولهای 1 الی 4 تصفیه خانه فاضلاب... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1399/5/25 مهلت دار
13:36 ب.ظ
اجاره بیل مکانیکی
اجاره بیل مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1399/5/25 مهلت دار
13:19 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1399/5/25 مهلت دار
13:08 ب.ظ
تامین ماشین الات
تامین ماشین الات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1399/5/25 مهلت دار
12:16 ب.ظ
اجاره 21 دستگاه ماشین الات سنگین
اجاره 21 دستگاه ماشین الات سنگین... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1399/5/25 مهلت دار
11:40 ق.ظ
اجاره 21 دستگاه ماشین الات سنگین
اجاره 21 دستگاه ماشین الات سنگین... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1399/5/25 مهلت دار
09:12 ق.ظ
اجاره گریدر و غلطک جهت زیر سازی کوچه های سطح شهر
اجاره گریدر و غلطک جهت زیر سازی کوچه های سطح شهر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1399/5/25 مهلت دار
1399/05/23
21:40 ب.ظ
تامین جرثقیل و دیفتراک
تامین جرثقیل و دیفتراک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1399/5/23 اعلام نشده
09:07 ق.ظ
واگذاری راهبری دو دستگاه حفاری
واگذاری راهبری دو دستگاه حفاری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1399/5/23 مهلت دار
1399/05/22
14:39 ب.ظ
بکارگیری ماشین الات جهت جابجایی المانها
بکارگیری ماشین الات جهت جابجایی المانها... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1399/5/22 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
اجاره یک دستگاه تانکر ابپاش 16 هزار لیتری
اجاره یک دستگاه تانکر ابپاش 16 هزار لیتری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1399/5/22 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
به کارگیری یک دستگاه جرثقیل 25 تن
به کارگیری یک دستگاه جرثقیل 25 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
همدان 1399/5/22 مهلت دار
11:13 ق.ظ
امور جابجایی مواد و محصول داخل شرکت توسط لیفتراک
امور جابجایی مواد و محصول داخل شرکت توسط لیفتراک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1399/5/22 اعلام نشده
10:46 ق.ظ
اجاره ماشین الات بیل مکانیکی و لودر و کامیون کمپرسی و لیفتراک دیزلی
تهران 1399/5/22 اعلام نشده
09:19 ق.ظ
اجاره ماشین الات عمرانی ل.در غلطک کامیون تانکر ابپاش و بیل مکانیکی
تهران 1399/5/22 اعلام نشده
1399/05/21
20:26 ب.ظ
اجراه دو دستگاه بیل مکانیکی پیلور
اجراه دو دستگاه بیل مکانیکی پیلور... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1399/5/21 تاریخ گذشته
20:26 ب.ظ
اجراه دو دستگاه کامیون ده چرخ
اجراه دو دستگاه کامیون ده چرخ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1399/5/21 تاریخ گذشته
19:52 ب.ظ
اجاره ماشین الات
اجاره ماشین الات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1399/5/21 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
تامین بیل مکانیکی چرخ لاستیکی مجهز به چکش هیدرولیکی
تامین بیل مکانیکی چرخ لاستیکی مجهز به چکش هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1399/5/21 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی
اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1399/5/21 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
واگذاری اجاره ماشین الات با راننده
واگذاری اجاره ماشین الات با راننده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1399/5/21 اعلام نشده
13:47 ب.ظ
تامین ماشین الات سنگین
تامین ماشین الات سنگین... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1399/5/21 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
تامین بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
تامین بیل مکانیکی چرخ لاستیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1399/5/21 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
اجاره سنگ شکن سیار پارکر جهت تولید اسفالت
اجاره سنگ شکن سیار پارکر جهت تولید اسفالت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سمنان 1399/5/21 اعلام نشده
07:53 ق.ظ
عملیات بکارگیری 14 دستگاه ماشین الات سنگین
عملیات بکارگیری 14 دستگاه ماشین الات سنگین... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1399/5/21 مهلت دار
07:48 ق.ظ
بکارگیری پیمانگاری تامین جرثقیل جهت پروژه های سازمان
بکارگیری پیمانگاری تامین جرثقیل جهت پروژه های سازمان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1399/5/21 مهلت دار
1399/05/20
21:28 ب.ظ
اجاره یکدستگاه ابپاش و غلطک و یک دستگاه گریدر
اجاره یکدستگاه ابپاش و غلطک و یک دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1399/5/20 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
تامین ماشین الات سنگین
تامین ماشین الات سنگین... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1399/5/20 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
اجاره کمباین جهت برداشت جو به مساحت 15 هکتار
اجاره کمباین جهت برداشت جو به مساحت 15 هکتار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1399/5/20 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
اجاره جرثقیل 10 تن
اجاره جرثقیل 10 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1399/5/20 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
اجاره کامیون کمپرسی ده چرخ و تک دوربرگردان ب
اجاره کامیون کمپرسی ده چرخ و تک دوربرگردان ب... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1399/5/20 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
اجاره لودر و کفی
اجاره لودر و کفی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1399/5/20 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
بارگیری وانتقال 150 تن زباله با ماشین الات لودر و سیمی تریلر و کشنده
خراسان رضوي 1399/5/20 اعلام نشده
1399/05/19
13:43 ب.ظ
کار با ماشین الات سنگین و نیمه سنگین سازمان
کار با ماشین الات سنگین و نیمه سنگین سازمان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1399/5/19 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
انجام تامین خدمات پمپاژ و انتقال اب غیر شرب
انجام تامین خدمات پمپاژ و انتقال اب غیر شرب... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1399/5/19 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
اجاره سه دستگاه لودر و یک دستگاه کامیون جهت انجام کارهای متفرقه داخل کارخانه
يزد 1399/5/19 اعلام نشده
11:30 ق.ظ
اجاره یک دستگاه لودر470 کوماتسو
اجاره یک دستگاه لودر470 کوماتسو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1399/5/19 تاریخ گذشته
1399/05/16
12:58 ب.ظ
اجاره یک دستگاه بلدوزر و یک دستگاه بیل مکانیکی جهت بازگشایی
اجاره یک دستگاه بلدوزر و یک دستگاه بیل مکانیکی جهت بازگشایی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1399/5/16 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
کرایه سایر ماشین الات- تجهیزات و کالاهای ملموس
کرایه سایر ماشین الات- تجهیزات و کالاهای ملموس... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1399/5/16 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
واگذاری کرایه دو دستگاه تراک میکسر
واگذاری کرایه دو دستگاه تراک میکسر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1399/5/16 اعلام نشده
08:10 ق.ظ
خدمات مربوط به لودر
خدمات مربوط به لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1399/5/16 تاریخ گذشته
1399/05/15
20:15 ب.ظ
اجاره  لودر   با راننده جهت بازسازی جاده های عشایری
اجاره لودر با راننده جهت بازسازی جاده های عشایری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1399/5/15 تاریخ گذشته
20:15 ب.ظ
اجاره بیل مکانیکی
اجاره بیل مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1399/5/15 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
اجاره یک دستگاه لودر به مدت 500 ساعت -اجاره یک دستگاه کامیون به تعداد 300 سرویس
کرمان 1399/5/15 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
عملیات کرایه دو دستگاه تراک میکسر جهت کارگاه های بتن سازمان عمران
فارس 1399/5/15 اعلام نشده
11:49 ق.ظ
اجاره یکدستگاه بلدوزر 155 و یک پیکور بابت بازگشایی محورهای روستایی
سيستان و بلوچستان 1399/5/15 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
عملیات اجاره یک دستگاه پیکور و یک دستگاه بلدوزر جهت بازگشایی و اصلاح مسیر قسمت هایی از محورهای روستایی شهرستان
سيستان و بلوچستان 1399/5/15 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
اجاره یکدستگاه بیل مکانیکی و یک بلدوزر جهت خاکبرداری و خاکریزی محور روستایی
سيستان و بلوچستان 1399/5/15 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
خدمات مربوط به یک دستگاه لودر
خدمات مربوط به یک دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1399/5/15 تاریخ گذشته