1397/11/28
12:39 ب.ظ
کرایه ماشین الات خدمات شهری و عمرانی منطقه 8
کرایه ماشین الات خدمات شهری و عمرانی منطقه 8... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
12:20 ب.ظ
کرایه ماشین الات خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی منطقه 1
کرایه ماشین الات خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی منطقه 1... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
12:19 ب.ظ
کرایه ماشین الات موردنیاز خدمات شهری
کرایه ماشین الات موردنیاز خدمات شهری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
07:52 ق.ظ
اجاره لیفتراک با راننده مورد نیاز شرکت پتروشیمی
اجاره لیفتراک با راننده مورد نیاز شرکت پتروشیمی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
17:17 ب.ظ
کرایه ماشین الات مورد نیاز خدمات شهری جهت  اجرای عملیات عمرانی در منطقه
خوزستان 1397/11/27 اعلام نشده
09:40 ق.ظ
اجاره اکیب و دستگاه های پخش اسفالت
اجاره اکیب و دستگاه های پخش اسفالت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
15:57 ب.ظ
کرایه ماشین الات مورد نیاز خدمات شهری جهت عملیات عمرانی منطقه 5
کرایه ماشین الات مورد نیاز خدمات شهری جهت عملیات عمرانی منطقه 5... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/25 مهلت دار
12:08 ب.ظ
کرایه  ماشین الات مورد نیاز خدمات شهری جهت عملیات عمرانی
کرایه ماشین الات مورد نیاز خدمات شهری جهت عملیات عمرانی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/25 مهلت دار
11:56 ق.ظ
کرایه ماشین الات مورد نیاز خدمات شهری جهت
کرایه ماشین الات مورد نیاز خدمات شهری جهت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/25 مهلت دار
11:56 ق.ظ
کرایه ماشین الات مودر نیاز خدمات شهری جهت عملیات عمرانی منطقه 2
کرایه ماشین الات مودر نیاز خدمات شهری جهت عملیات عمرانی منطقه 2... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/23
12:38 ب.ظ
تامین تجهیزات تخریب ساخت و سازهای
تامین تجهیزات تخریب ساخت و سازهای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
واگذاری پروژه ها کرایه ماشین الات مورد نیاز خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی در منطقه های
خوزستان 1397/11/23 اعلام نشده
09:06 ق.ظ
توسعه جایگاه دفن زباله و تامین خاک برای خاکریزی ترانشه در
توسعه جایگاه دفن زباله و تامین خاک برای خاکریزی ترانشه در... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/17
12:00 ب.ظ
کرایه 3 دستگاه بیل بکهو جهت بهره برداری  و نگهداری از شبکه های اب شرب روستایی
کرمان 1397/11/17 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
یک دستگاه لودر W90 جهت احداث سنگر ذغال و جاده ارتباطی
یک دستگاه لودر W90 جهت احداث سنگر ذغال و جاده ارتباطی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
16:48 ب.ظ
اجاره یک دستگاه گریدر گالون به مدت 350 ساعت جهت مرمت
اجاره یک دستگاه گریدر گالون به مدت 350 ساعت جهت مرمت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
13:55 ب.ظ
پروژه اجاره یک دستگاه  بیل چرخ زنجیری
پروژه اجاره یک دستگاه بیل چرخ زنجیری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1397/11/14 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
اجاره یک دستگاه لودر و گریدر جهت انجام کلیه موارد راهداری
اجاره یک دستگاه لودر و گریدر جهت انجام کلیه موارد راهداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/11/14 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه تراکتور جهت علف زنی تی سی ها و کانالهای روباز با موور تلسکوپی
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
11:39 ق.ظ
تامین یک دستگاه  تریلی کشنده - یک دستگاه کمپرسی
تامین یک دستگاه تریلی کشنده - یک دستگاه کمپرسی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/11/13 مهلت دار
1397/11/09
14:11 ب.ظ
اجاره بیل بکهو تمام وقت روستاهای
اجاره بیل بکهو تمام وقت روستاهای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گلستان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
17:06 ب.ظ
اجاره یک دستگاه لودر با راننده به مدت 60 روز
اجاره یک دستگاه لودر با راننده به مدت 60 روز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/8 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
به کارگیری یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری با کارکرد صفر از نوع KOBELCO350 مشاعی به صورت ساعتی
آذربايجان شرقي 1397/11/8 اعلام نشده
1397/11/07
16:39 ب.ظ
اجاره بیل مکانیکی
اجاره بیل مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1397/11/7 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه بولدوزر جهت توسعه جایگاه دفن زباله و تامین خاک برای خاکریزی
اصفهان 1397/11/7 اعلام نشده
1397/11/06
15:02 ب.ظ
اجاره گریدر
اجاره گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/11/6 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
اجاره موتورهای دورن چاهی برای 20000 ساعت به روش call out
اجاره موتورهای دورن چاهی برای 20000 ساعت به روش call out... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/04
13:35 ب.ظ
اجاره یک دستگاه لودر
اجاره یک دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سمنان 1397/11/4 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
اجاره ماشین الات مکانیزه خدمات شهری
اجاره ماشین الات مکانیزه خدمات شهری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
13:10 ب.ظ
اجاره یک دستگاه  لودر جهت مرمت و راهگشایی مناطق عشایری
اجاره یک دستگاه لودر جهت مرمت و راهگشایی مناطق عشایری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/11/3 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
اجاره یک دستگاه لودر
اجاره یک دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سمنان 1397/11/3 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
تامین 22 دستگاه کامیون یدک کش مدل 88 و به بالا
تامین 22 دستگاه کامیون یدک کش مدل 88 و به بالا... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/3 اعلام نشده
08:02 ق.ظ
پیمانکاران فعال در زمینه تامین و نگهداری و تعمیرات تجهیزات لجستیکی تریلی کامیون لیفتراک جرثقیل
تهران 1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/02
13:39 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه لودر
اجاره 1 دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سمنان 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:30 ب.ظ
سه دستگاه لودر جهت تخریبهای غیر مجاز
سه دستگاه لودر جهت تخریبهای غیر مجاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/11/1 تاریخ گذشته
20:02 ب.ظ
اجاره ماشین الات کامیون بولدوزر و کامیون برای کندن بارگیری و
اجاره ماشین الات کامیون بولدوزر و کامیون برای کندن بارگیری و... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1397/11/1 اعلام نشده
14:13 ب.ظ
اجاره یک دستگاه لودر کماتسو  یا کاترپیلار جهت مرمت و
اجاره یک دستگاه لودر کماتسو یا کاترپیلار جهت مرمت و... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/11/1 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
اجاره یک دستگاه لودر
اجاره یک دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سمنان 1397/11/1 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
اجاره ماشین الات کامیون و بولدوزر  برای کندن و بارگیری و حمل مخلوط
قزوين 1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/29
18:00 ب.ظ
اجاره 18 دستگاه خودروی مکانیزه حمل زباله شامل 16 دستگاه خودروی
اجاره 18 دستگاه خودروی مکانیزه حمل زباله شامل 16 دستگاه خودروی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1397/10/29 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
تمدید -- 1 دستگاه لودر مورد نیاز با تناژ 5 تن و مدل 2011 به بالا
تمدید -- 1 دستگاه لودر مورد نیاز با تناژ 5 تن و مدل 2011 به بالا... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/10/29 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
تامین ماشین الات کامیون ده تن اجاره ای
تامین ماشین الات کامیون ده تن اجاره ای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
08:41 ق.ظ
اجاره 18 دستگاه خودرو مکانیزه حمل زباله 6 تن و 10 تن همگی مدل 93 به بالا
گيلان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
08:26 ق.ظ
تامین خدمات مربوط به تامین 25 دستگاه  یدک کش
تامین خدمات مربوط به تامین 25 دستگاه یدک کش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/10/26 اعلام نشده
1397/10/25
11:36 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه بیل مکانیکی جهت مرتب نمودن لوله گاز و عایق بندی ان
البرز 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
22:45 ب.ظ
واگذاری یک دستگاه لودر و یک دستگاه گریدر
واگذاری یک دستگاه لودر و یک دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
تامین حجم ماشین الات جهت تعمیرات اساسی در سال
تامین حجم ماشین الات جهت تعمیرات اساسی در سال... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/22
10:02 ق.ظ
تامین ماشین الات کامیون ده تن
تامین ماشین الات کامیون ده تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/20
08:18 ق.ظ
اجاره 6 دستگاه نمودارگیری از گل حفاری+ نیرو انسانی تعمیرات و تامین قطعات یدکی به روش call out
خوزستان 1397/10/20 اعلام نشده
1397/10/19
07:37 ق.ظ
واگذاری اجاره دو دستگاه جرثقیل 10و 50 تن
واگذاری اجاره دو دستگاه جرثقیل 10و 50 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1397/10/19 تاریخ گذشته