1398/09/09
14:24 ب.ظ
تحهیزات مورد نیاز سیستم BMS
تحهیزات مورد نیاز سیستم BMS... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/05
21:24 ب.ظ
هوشمند ساز موتورخانه
هوشمند ساز موتورخانه... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
20:43 ب.ظ
راه اندازی کامل سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مرکزی
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:30 ب.ظ
راه اندازی کامل سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مرکزی بیمه ایران
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/22
11:37 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت هوشمندسازی bms ساختمان مرکزی
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
13:44 ب.ظ
ری ست و اضافه کردن پروتکل BACNEL به 29 دستگاه کنترلر
خراسان رضوي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:35 ب.ظ
قرارداد  پشتیبانی فنی سیستم مدیریت هوشمند  ساختمان BMS
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
13:26 ب.ظ
قرارداد پشتیبانی فنی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان bms
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی سیستم BMS و سیستم اطفا حریق
آذربايجان شرقي 1398/8/13 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
طراحی تامین تجهیزات نصب و راه اندازی سیستم هوشمند
تهران 1398/8/13 اعلام نشده
1398/07/30
20:07 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت هوشمند سازی bms ساختمان مرکزی
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/29
14:23 ب.ظ
قرارداد پشتیبانی فنی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
تهران 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/20
14:17 ب.ظ
سامانه حفاظت هوشمند شرکت
سامانه حفاظت هوشمند شرکت... مخابرات و الکترونیک
سيستان و بلوچستان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/18
11:49 ق.ظ
سامانه حفاظت هوشمند
سامانه حفاظت هوشمند... مخابرات و الکترونیک
سيستان و بلوچستان 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/17
10:17 ق.ظ
خرید سیستم های کنترلی
خرید سیستم های کنترلی... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/13
20:00 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت هوشمند سازی  BmS ساختمان مرکزی
تهران 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/07
12:38 ب.ظ
تهیه و نصب سیستم هوشمندسازی ساختمان BMS
فارس 1398/7/7 اعلام نشده
1398/06/17
13:12 ب.ظ
سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ
سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ... مخابرات و الکترونیک
ايلام 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/12
13:02 ب.ظ
اجرای زیرساخت و تامین تجهیزات و نصب و اجرا و برنامه ریزی
تهران 1398/6/12 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ
سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ... مخابرات و الکترونیک
ايلام 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/06/09
14:14 ب.ظ
راه اندازی  کامل سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
تهران 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/04
19:08 ب.ظ
راه اندازی کامل سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
تهران 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:25 ب.ظ
سیستم هوشمند سازی کتابخانه
سیستم هوشمند سازی کتابخانه... مخابرات و الکترونیک
همدان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/13
11:02 ق.ظ
خرید نصب و استقرار سیستم نظارت شرایط محیطی اتاق سرور
گيلان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/05
19:03 ب.ظ
خرید تجهیزات سیستمهای مکانیکی و ,bems
خراسان رضوي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/19
07:39 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند BMS
تهران 1398/4/19 اعلام نشده
1398/04/12
09:32 ق.ظ
سرویس نگهداری تاسیسات و اسانسورهای ساختمانهای مدیریت اکتشاف در
فارس 1398/4/12 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
سرویس نگهداری تاسیسات و اسانسورهای ساختمانهای مدیریت اکتشاف در
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
20:08 ب.ظ
کنترل کننده تجهیزات و سیستم های کنترلی و امنیتی
اصفهان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
10:44 ق.ظ
طراحی و اجرای سامانه هوشمند سازی پارک موزه غلوم زمین
خراسان رضوي 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/05
10:45 ق.ظ
سرویس و نگهداری تاسیسات و اسانسور های ساختمان های
فارس 1398/4/5 اعلام نشده
10:44 ق.ظ
سرویس و نگهداری تاسیسات و اسانسور های ساختمان های مدیریت اکتشافات
تهران 1398/4/5 اعلام نشده
1398/04/02
09:53 ق.ظ
طراحی وتامین سیستم های هوشمند پروژه های در حال ساخت
فارس 1398/4/2 اعلام نشده
1398/04/01
08:07 ق.ظ
نگهداری تعمیرات تاسیسات مکانیکی الکتریکی و سیستم مدیریت هوشمند
تهران 1398/4/1 اعلام نشده
1398/03/25
15:39 ب.ظ
سیستم هوشمند سازی کتابخانه
سیستم هوشمند سازی کتابخانه... مخابرات و الکترونیک
همدان 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/02
10:38 ق.ظ
خرید و حمل تجهیزات سیستم کنترل BMS
خراسان رضوي 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
13:01 ب.ظ
عملیات باقیمانده سیستم تلکام
عملیات باقیمانده سیستم تلکام... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/3/1 اعلام نشده
1398/02/25
18:32 ب.ظ
هوشمندسازی سیستم کنترل هواساز
هوشمندسازی سیستم کنترل هواساز... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/15
13:33 ب.ظ
نگهداری سیستم کنترل و مدیریت هوشمند
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
13:56 ب.ظ
راهبری سرویس و نگهداری سیستم کنترل و مدیریت هوشمند تاسیسات
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/11
12:03 ب.ظ
امور راهبری سرویس و نگهداری سیستم کنترل و مدیریت هوشمند تاسیسات و
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/08
12:35 ب.ظ
دستگاه کنترل هوشمند مدل RC-1004
دستگاه کنترل هوشمند مدل RC-1004... مخابرات و الکترونیک
کرمانشاه 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/05
19:14 ب.ظ
دستگاه کنترل هوشمند 4 سنسور
دستگاه کنترل هوشمند 4 سنسور... مخابرات و الکترونیک
کرمانشاه 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/02
11:04 ق.ظ
خرید و حمل تجهیزات سیستم نت کنترل BMS
خراسان رضوي 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/18
08:08 ق.ظ
شناسایی طراحان  و تامین کنندگان سیستم های هوشمند سازی ساختمان
فارس 1398/1/18 اعلام نشده
1397/12/29
10:18 ق.ظ
اجرای سیستم مدیریت ساختمان BMS
اجرای سیستم مدیریت ساختمان BMS... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
08:32 ق.ظ
نگهداری سیستم هوشمند ساختمان  BMS
تهران 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/23
06:29 ق.ظ
سیستم هوشمند سازی ساختمان bms
سیستم هوشمند سازی ساختمان bms... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/12/22 تاریخ گذشته