1397/11/24
07:35 ق.ظ
نصب و راه اندازی سیستم هوشمند سازی و کنترل از ره دور  سالن دستگاه های
خراسان رضوي 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/06
11:21 ق.ظ
واگذاری امور مربوط به طراحی خرید نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم مدیریت
آذربايجان شرقي 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/10/15
11:51 ق.ظ
تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم هوشمند
اصفهان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:43 ب.ظ
فاز سوم هوشمندسازی و نظارت تصویری
خراسان رضوي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:31 ق.ظ
نصب و راه اندازی سیستم هوشمند سازی و کنترل از راه دور
خراسان رضوي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/08/27
19:00 ب.ظ
طراحان و تامین کنندگان سیستم های
فارس 1397/8/27 اعلام نشده
1397/07/05
12:40 ب.ظ
تهیه و نصب وسایل  مورد نیاز
تهیه و نصب وسایل مورد نیاز... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/27
11:56 ق.ظ
هوشمند سازی ساختمان و تاسیسات موسسه علمی و کاربردی
تهران 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/25
21:08 ب.ظ
ساخت بسترهای مناسب جهت ایجاد شعبه هوشمند
تهران 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/05/23
13:14 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره پروژه ایجاد زیرساخت
همدان 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/04/26
22:21 ب.ظ
سیستم هوشمند سازی ساختمان
سیستم هوشمند سازی ساختمان... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/24
11:58 ق.ظ
تهیه 18 مورد کالا  شامل: سیستم BMS و کنترل دستی و....
تهران 1397/4/24 اعلام نشده
1397/04/16
08:53 ق.ظ
خرید و اجرای سیستم هوشمند سازی مشاعات
خراسان رضوي 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/07
00:02 ق.ظ
انجام مشاوره جهت طراحی دکل های خود ایستا 4 پایه مخابراتی
مازندران 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/05
10:01 ق.ظ
سیستم هوشمند سازی ساختمان جهت
سیستم هوشمند سازی ساختمان جهت... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/03/21
10:35 ق.ظ
سیستم هوشمند سازی ساختمان
سیستم هوشمند سازی ساختمان... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/13
08:55 ق.ظ
پروژه استقرار سیستم BMS ( سیستم مدیریت هوشمند) در ساختمان ستاد شرکت
خراسان جنوبي 1397/3/12 تاریخ گذشته
1397/03/12
12:24 ب.ظ
بهره برداری-نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند شرکت
تهران 1397/3/12 اعلام نشده
1397/03/09
11:15 ق.ظ
ست کامل ساختمان هوشمند
ست کامل ساختمان هوشمند... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/3/9 تاریخ گذشته