1397/10/04
15:21 ب.ظ
خرید و نصب خط پردازش پسماند 250 تنی
خرید و نصب خط پردازش پسماند 250 تنی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1397/10/4 اعلام نشده
1397/09/28
09:58 ق.ظ
دستگاه امحا زباله 300 لیتری + خرد کن
دستگاه امحا زباله 300 لیتری + خرد کن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/07/29
07:42 ق.ظ
خرید تجهیزات ویژه  جمع اوری  پسماند  و زین جهت مجتمع
خرید تجهیزات ویژه جمع اوری پسماند و زین جهت مجتمع... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/7/29 اعلام نشده
1397/05/22
13:02 ب.ظ
یک دستگاه  پرس ضایعات  سربی
یک دستگاه پرس ضایعات سربی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/5/22 اعلام نشده
1397/05/21
15:56 ب.ظ
خرید و نصب دستگاه چربیگیر و اشغال گیر رستوران مرکزی
خرید و نصب دستگاه چربیگیر و اشغال گیر رستوران مرکزی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1397/5/21 اعلام نشده
1397/05/20
13:37 ب.ظ
یک دستگاه پرس ضایعات
یک دستگاه پرس ضایعات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/5/20 اعلام نشده