1398/09/16
11:11 ق.ظ
خرید و نصب تجهیزات خط پردازش 150 تنی
خرید و نصب تجهیزات خط پردازش 150 تنی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:18 ب.ظ
دستگاه خورد کن پسماند تیز و برنده با دهانه 80
دستگاه خورد کن پسماند تیز و برنده با دهانه 80... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/9/9 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
خرید تجهیزات خط تفکیک زباله 60 تن در روز
خرید تجهیزات خط تفکیک زباله 60 تن در روز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/9/9 اعلام نشده
1398/08/20
13:54 ب.ظ
خرید راه اندازی دستگاه کارخانه بازیافت اسفالت موبایل به ظریت 40 تن در ساعت
مازندران 1398/8/20 اعلام نشده
1398/08/18
10:21 ق.ظ
سرمایه گذاری - طراحی و نصب خط پردازش زباله
سرمایه گذاری - طراحی و نصب خط پردازش زباله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
09:32 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماند خشک
جذب سرمایه گذار - اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماند خشک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/8/14 اعلام نشده
1398/08/08
15:02 ب.ظ
انجام 5 پروژه مشارکتی -- احداث تاسیسات بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی
البرز 1398/8/8 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
طراحی و نصب خط پردازش زباله
طراحی و نصب خط پردازش زباله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/07/25
12:44 ب.ظ
سرمایه گذاری احداث و راهبری مرکز امحاء پسماند
سرمایه گذاری احداث و راهبری مرکز امحاء پسماند... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/7/25 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
سرمایه گذاری -- احداث کارخانه بازیافت در
سرمایه گذاری -- احداث کارخانه بازیافت در... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/22
10:51 ق.ظ
تیغه اهنی خرد دستگاه امحا پسماند و نصب و راه اندازی
تیغه اهنی خرد دستگاه امحا پسماند و نصب و راه اندازی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/20
09:26 ق.ظ
سرمایه گذاری در اجرای طرح پردازش زباله در سایت زباله
سرمایه گذاری در اجرای طرح پردازش زباله در سایت زباله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/13
18:28 ب.ظ
شناسایی سرمایه گذار  - پروژه احداث کارخانجات پردازش و بازیافت
شناسایی سرمایه گذار - پروژه احداث کارخانجات پردازش و بازیافت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
همدان 1398/7/13 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
سرمایه گذاری -- اجرای طرح پردازش زباله در سایت زباله
سرمایه گذاری -- اجرای طرح پردازش زباله در سایت زباله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1398/7/13 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
سرمایه گذاری در پروژه احداث کارخانجات پردازش و بازیافت پسماند سایت
همدان 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/07
08:53 ق.ظ
سرمایه گذاری -- احداث و تکمیل کارخانه تفکیک زباله شهری وتولید کود کمپوست به روش bot
آذربايجان شرقي 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/06/09
14:41 ب.ظ
خرید دستگاه زباله سوز 500 لیتری
خرید دستگاه زباله سوز 500 لیتری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/03
11:47 ق.ظ
خرید 1 دستگاه بازیافت اسفالت 8 تنی
خرید 1 دستگاه بازیافت اسفالت 8 تنی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/6/3 اعلام نشده
1398/06/02
07:51 ق.ظ
سرمایه گذاری -- احداث مجموعه بازیافت نخاله های ساختمانی در قالبbot در زمین 25000 مترمربع
خراسان رضوي 1398/6/2 اعلام نشده
1398/05/27
11:45 ق.ظ
خرید 1 دستگاه بازیافت اسفالت 8 تنی
خرید 1 دستگاه بازیافت اسفالت 8 تنی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/24
14:52 ب.ظ
خرد کن یا اسیاب امحاء زباله
خرد کن یا اسیاب امحاء زباله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
خرید ماشین الات و تجهیزات لازم اجرای پروژه
خرید ماشین الات و تجهیزات لازم اجرای پروژه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/15
11:06 ق.ظ
دستگاه لاشه سوز حیوانات ازمایشگاه
دستگاه لاشه سوز حیوانات ازمایشگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
1398/05/14
14:08 ب.ظ
سرمایه گذاری -- احداث تاسیسات و ارائه خدمات دریافت وپردازش مواد زائد شناورهای در استان
بوشهر 1398/5/14 اعلام نشده
1398/05/12
13:23 ب.ظ
سرمایه گذاری -- اجرای طرح اموزش و فرهنگ سازی تفکیک پسماند از مبدا تجهیز توسعه
هرمزگان 1398/5/12 اعلام نشده
13:20 ب.ظ
سرمایه گذاری -- احداث تاسیسات زباله سوز و بهره بردای از ان با ردیافت ورود به گیت فنی epc
هرمزگان 1398/5/12 اعلام نشده
1398/05/03
11:35 ق.ظ
خرید ماشین الات و تجهیزات لازم اجرای پروژه بازیافت پسماند
خرید ماشین الات و تجهیزات لازم اجرای پروژه بازیافت پسماند... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/04/29
13:28 ب.ظ
سرمایه گذاری مشارکت جهت پروژه  تفکیک پسماند سطح شهر
سرمایه گذاری مشارکت جهت پروژه تفکیک پسماند سطح شهر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/4/29 اعلام نشده
13:08 ب.ظ
سرمایه گذاری جمع اوری پسماند داخل در محدوده خدماتی
سرمایه گذاری جمع اوری پسماند داخل در محدوده خدماتی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/27
14:21 ب.ظ
خرید تجهیزات و ماشین الات پروژه بازیافت پسماند
خرید تجهیزات و ماشین الات پروژه بازیافت پسماند... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1398/4/27 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
خرید ماشین الات و تجهیزات لازم اجریا پروژه بازیافت پسماندمریوان
کردستان 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/23
19:19 ب.ظ
یک دستگاه لاشه سوز 70 کیلویی در ساعت بدون بو و دود
یک دستگاه لاشه سوز 70 کیلویی در ساعت بدون بو و دود... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
13:38 ب.ظ
سرمایه گذاری  جمع اوری پسماند
سرمایه گذاری جمع اوری پسماند... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/4/22 اعلام نشده
12:42 ب.ظ
سرمایه گذاری اجرای پروژه تفکیک پسماند سطح شهر
سرمایه گذاری اجرای پروژه تفکیک پسماند سطح شهر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/18
12:40 ب.ظ
خرید دستگاه امحاء بی خطر ساز زباله مورد
خرید دستگاه امحاء بی خطر ساز زباله مورد... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/4/18 اعلام نشده
1398/04/12
11:59 ق.ظ
تامین 1 دستگاه کمپکتور لند فیلد بوماگ
تامین 1 دستگاه کمپکتور لند فیلد بوماگ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/03
15:23 ب.ظ
تغییر و نصب و راه اندازی سیستم امحاء زباله
تغییر و نصب و راه اندازی سیستم امحاء زباله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/4/3 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
واگذاری نوسازی و راه اندازی دستگاه تفکیک و
واگذاری نوسازی و راه اندازی دستگاه تفکیک و... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/03/30
08:07 ق.ظ
تکمیل امورات کارخانه بازیافت در محل جدید کارخانه در جنب کارخانه شیشه سازی
آذربايجان شرقي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
14:47 ب.ظ
تغییر و نصب و راه اندازی سیستم امحاء زباله
تغییر و نصب و راه اندازی سیستم امحاء زباله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/3/29 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
خرید 2 دستگاه اسلت کانوایر مورد نیاز خطوط پردازش پسماند کارخانه کود آلی
اصفهان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/27
13:24 ب.ظ
نوسازی و راه اندازی دستگاه تفکیک و پردازش
نوسازی و راه اندازی دستگاه تفکیک و پردازش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
08:36 ق.ظ
خرید 1 دستگاه سرند دوار مورد نیاز کارخانه
خرید 1 دستگاه سرند دوار مورد نیاز کارخانه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1398/3/26 اعلام نشده
1398/03/23
11:44 ق.ظ
واگذاری اجرای فونداسیون و کف سازی سالن پردازش ساخت نصب و راه اندازی
تهران 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/22
18:05 ب.ظ
کوره لاشه سوز جهت کشتارگاه دامی
کوره لاشه سوز جهت کشتارگاه دامی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/14
14:04 ب.ظ
خرید 3 دستگاه بی خطر ساز زباله بیمارستانی و خرید یک دستگاه خردکن
ايلام 1398/3/14 اعلام نشده