1398/09/21
11:27 ق.ظ
انجام خدمات طراحی ساخت نصب راه اندازی دو دستگاه جرثقیل 500 کیلو گرمی
خوزستان 1398/9/21 اعلام نشده
1398/09/20
15:13 ب.ظ
جرثقیل سقفی 6 حرکته وینچ با ظرفیت باربری 3/2 تن
جرثقیل سقفی 6 حرکته وینچ با ظرفیت باربری 3/2 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
14:12 ب.ظ
تعمیر و نصب جرثقیل سقفی دستی کارگاه رنگ هواپیما
تعمیر و نصب جرثقیل سقفی دستی کارگاه رنگ هواپیما... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/17
13:46 ب.ظ
خرید یک دستگاه تاورکرین پوتن
خرید یک دستگاه تاورکرین پوتن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/17 مهلت دار
10:05 ق.ظ
خرید قطعات موردنیاز به منظور بهینه سازی و نوسازی جرثق
خرید قطعات موردنیاز به منظور بهینه سازی و نوسازی جرثق... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/17 مهلت دار
09:54 ق.ظ
خرید و نصب جرثقیل ریلی کارخانه در
خرید و نصب جرثقیل ریلی کارخانه در... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/9/17 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
خرید و نصب جرثقیل سقفی
خرید و نصب جرثقیل سقفی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/9/17 اعلام نشده
08:02 ق.ظ
طراحی ساخت و نصب جرثقیل 8 تن سالن تانک
طراحی ساخت و نصب جرثقیل 8 تن سالن تانک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/16
15:24 ب.ظ
خرید قطعات موردنیاز به منظور بهینه سازی و نوسازی جرثقیل
خرید قطعات موردنیاز به منظور بهینه سازی و نوسازی جرثقیل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/11
20:48 ب.ظ
ساخت نصب راه اندازی جرثقیل 15 تن تلسکوپی روی کامیون ولوو
ساخت نصب راه اندازی جرثقیل 15 تن تلسکوپی روی کامیون ولوو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
تهیه تامین بارگیری حمل تاکارگاه بار اندازی نصب و راه اندازی یکدستگاه تاور
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/06
17:24 ب.ظ
خرید 1 دستگاه جرثقیل تلسکوپی هیدرولیکی 10 تن پشت اتاقی
خرید 1 دستگاه جرثقیل تلسکوپی هیدرولیکی 10 تن پشت اتاقی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
17:17 ب.ظ
خرید یک دستگاه جرثقیل تلسکوپی هیدرولیکی 10 تن پشت اتاقی
خرید یک دستگاه جرثقیل تلسکوپی هیدرولیکی 10 تن پشت اتاقی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
خرید 1 دستگاه جرقیل تلسکوپی 10 تن هیدرولیکی پشت اتاقی
خرید 1 دستگاه جرقیل تلسکوپی 10 تن هیدرولیکی پشت اتاقی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
08:59 ق.ظ
خرید 1 دستگاه جرثقیل تلسکوپی هیدرولیکی 10 تن پشت اتاقی و کفی سازی و نصب
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
13:21 ب.ظ
طراحی ساخت نصب جرثقیل 8 تن سالن تانک هوس و نصب راهروه
طراحی ساخت نصب جرثقیل 8 تن سالن تانک هوس و نصب راهروه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/9/4 اعلام نشده
1398/09/02
13:34 ب.ظ
متعلقات جرثقیل
متعلقات جرثقیل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1398/9/2 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
خرید یک دستگاه تاورکین پوتن
خرید یک دستگاه تاورکین پوتن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
خرید و نصب دکل جرثقیل تلسکوپی 5 دستگاه
خرید و نصب دکل جرثقیل تلسکوپی 5 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
13:31 ب.ظ
خرید لوازم گیربکس و موتور جرثقیل
خرید لوازم گیربکس و موتور جرثقیل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/28
12:09 ب.ظ
خرید و نصب دکل جرثقیل تلسکوپی
خرید و نصب دکل جرثقیل تلسکوپی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/20
12:18 ب.ظ
ریموت جرثقیل 1 دستگاه
ریموت جرثقیل 1 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/8/20 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
خرید سیستم مانیتورینگ کامل جرثقیل
خرید سیستم مانیتورینگ کامل جرثقیل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/14
12:39 ب.ظ
تهیه و تامین جرثقیل های مورد نیاز
تهیه و تامین جرثقیل های مورد نیاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
12:06 ب.ظ
جرثقیل ایستاده 3 تنی
جرثقیل ایستاده 3 تنی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
ايلام 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
11:01 ق.ظ
تهیه و تعویض پیچ راد سیستم پیچ توربین بادی
تهیه و تعویض پیچ راد سیستم پیچ توربین بادی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/09
18:51 ب.ظ
ساخت و نصب رولر کنترل وایر جرثقیل 6 عدد
ساخت و نصب رولر کنترل وایر جرثقیل 6 عدد... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/8/9 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
ساخت چرخ دنده گیربکس جرثقیل مانوتی یک عدد
ساخت چرخ دنده گیربکس جرثقیل مانوتی یک عدد... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
12:46 ب.ظ
تامین جرثقیل جهت پروژه های عمرانی سازمان
تامین جرثقیل جهت پروژه های عمرانی سازمان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/8/8 اعلام نشده
1398/08/04
12:45 ب.ظ
خرید کابین اویز و تلشکی جرثقیل - خرید تلشکی حمل شمش
خرید کابین اویز و تلشکی جرثقیل - خرید تلشکی حمل شمش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/02
14:08 ب.ظ
ملزومات سازمان جرثقیل ریلی
ملزومات سازمان جرثقیل ریلی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قم 1398/8/2 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
اجاره بیل مکانیکی زنجیری جهت خاکبرداری سایت زباله شمامه ای به مدت 300 ساعت
کرمانشاه 1398/8/2 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
خرید دو دستگاه سکوی حمل ورق به همراه یونیت هیدرولیک
خرید دو دستگاه سکوی حمل ورق به همراه یونیت هیدرولیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1398/8/2 اعلام نشده
1398/07/30
08:59 ق.ظ
تهیه تامین جرثقیلهای ( 10و16و20و25و45 تن) مورد نیاز کارخانه سیمان
تهیه تامین جرثقیلهای ( 10و16و20و25و45 تن) مورد نیاز کارخانه سیمان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/7/30 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
تامین 1 دستگاه جرثقیل 15 تن تلسکوپی قاب نصب روی کامیون
تامین 1 دستگاه جرثقیل 15 تن تلسکوپی قاب نصب روی کامیون... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/7/30 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
خرید و حمل مصالح سنگی جهت پروژه های امانی سطح شهر -- خرید و نصب 1 دستگاه جرثقیل 10 تنی
البرز 1398/7/30 اعلام نشده
1398/07/24
15:06 ب.ظ
خرید و نصب دکل جرثقیل
خرید و نصب دکل جرثقیل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/22
13:23 ب.ظ
خرید و نصب دکل جرثقیل
خرید و نصب دکل جرثقیل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/20
20:09 ب.ظ
چین بلاک یولیفت
چین بلاک یولیفت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/17
18:07 ب.ظ
خرید یک دستگاه جرثقیل تلسکوپی هیدرولیکی 10 تن
خرید یک دستگاه جرثقیل تلسکوپی هیدرولیکی 10 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/7/17 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
تهیه حمل نصب تست و راه اندازی 4 دستگاه جرثقیل دروازه ای
تهیه حمل نصب تست و راه اندازی 4 دستگاه جرثقیل دروازه ای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1398/7/17 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
خرید و نصب یک دستگاه تاور کرین به همراه نصب پایه تثبیت و اجرای فونداسیون
فارس 1398/7/17 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
ساخت حمل اموزش و تحویل ده دستگاه جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی RTG
سيستان و بلوچستان 1398/7/17 اعلام نشده
09:54 ق.ظ
خرید 1 دستگاه جرثقیل تلسکوپی هیدرولیکی 10 تن پشت اتاقی
خرید 1 دستگاه جرثقیل تلسکوپی هیدرولیکی 10 تن پشت اتاقی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/16
19:07 ب.ظ
جرثقیل سقفی 4 حرکته . 1/5 تن
جرثقیل سقفی 4 حرکته . 1/5 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/7/16 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
1398/07/15
14:07 ب.ظ
ساخت حمل اموزش و تحویل ده دستگاه جرثقیل  دروازه ای چرخ لاستیکی RTG مربوط به
سيستان و بلوچستان 1398/7/15 اعلام نشده
11:01 ق.ظ
قطعات کرن های تادانو  FE6
قطعات کرن های تادانو FE6... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/7/15 اعلام نشده