1398/02/26
08:25 ق.ظ
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
12:53 ب.ظ
3 دستگاه وینچ بالاکش
3 دستگاه وینچ بالاکش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/23
11:30 ق.ظ
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/21
12:33 ب.ظ
خرید دو دستگاه جرثقیل سقفی دو و نیم تنی ساخت و خرید یک دستگاه جرثقیل سقفی دولتی به همراه سازه آن
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/18
12:30 ب.ظ
خرید دودستگاه جرثقیل سقفی دو و نیم تنی و ساخت و خرید یک دستگاه جرثقیل سقفی دو تنی به همراه سازه آن
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
جرثقیل سقفی ظرفیت  3/2
جرثقیل سقفی ظرفیت 3/2... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/16
19:06 ب.ظ
جرثقیل دو تن اسناد خزانه مهر 99
جرثقیل دو تن اسناد خزانه مهر 99... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/2/16 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
جرثقیل  5 تنی 12 متری
جرثقیل 5 تنی 12 متری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
19:30 ب.ظ
جرثقیل  2 تن سقفی مونوریل
جرثقیل 2 تن سقفی مونوریل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/01/31
09:38 ق.ظ
تجهیز کفی جرثقیل دار 10 تن بر روی شاسی
تجهیز کفی جرثقیل دار 10 تن بر روی شاسی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
18:53 ب.ظ
تامین ساید بوم 350HP  دارای وینچ سه حالته هیدرولیکی انتهای D9
تامین ساید بوم 350HP دارای وینچ سه حالته هیدرولیکی انتهای D9... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/1/29 اعلام نشده
1398/01/28
12:45 ب.ظ
جهت تامین یک دستگاه mobile pillar jib crane  ضد انفجار مورد نیاز مجتمع
جهت تامین یک دستگاه mobile pillar jib crane ضد انفجار مورد نیاز مجتمع... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
جهت تامین یک دستگاه mobile pillar jib crane  ضد انفجار مورد نیاز مجتمع
جهت تامین یک دستگاه mobile pillar jib crane ضد انفجار مورد نیاز مجتمع... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
سایدبوم  350hp , 400hp دارای وینچ 3 حالته هیدرولیکی انتهایی d9
سایدبوم 350hp , 400hp دارای وینچ 3 حالته هیدرولیکی انتهایی d9... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/1/28 اعلام نشده
1398/01/27
20:12 ب.ظ
جرثقیل برق سقفی ریلی
جرثقیل برق سقفی ریلی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
10:05 ق.ظ
جرثقیل 3 تن دستی
جرثقیل 3 تن دستی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/1/26 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
تجهیز کفی جرثقیل دار 10 تن روی شاسی 1924 تولید داخل کشور
تجهیز کفی جرثقیل دار 10 تن روی شاسی 1924 تولید داخل کشور... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/20
15:50 ب.ظ
بکارگیری بارج جرثقیل دار و شناور همراه
بکارگیری بارج جرثقیل دار و شناور همراه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1398/1/20 اعلام نشده
1398/01/18
10:09 ق.ظ
10:08 ق.ظ
طرح پروژه ساخت سیستم از اب گیری و به اب
طرح پروژه ساخت سیستم از اب گیری و به اب... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
20:32 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم
خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/26
11:44 ق.ظ
جرثقیل پشت کامیونی 5 تن و پنج دار کشویی بامتعلقات کامل به همراه نصب بر روی کامیون
مركزي 1397/12/26 اعلام نشده
1397/12/22
12:25 ب.ظ
جرثقیل پشت کامیونی 5 تن و پنج دار کشویی بامتعلقات کامل به همراه نصب بر روی کامیون
مركزي 1397/12/22 اعلام نشده
1397/12/20
12:23 ب.ظ
جرثقیل پشت کامیونی 5 تن وینچ دار کشویی
جرثقیل پشت کامیونی 5 تن وینچ دار کشویی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/12/20 اعلام نشده
1397/12/15
16:21 ب.ظ
اجاره کرین بارج 250 تن  بوم خشک طول بوم 90 تا 100 متر دارا بودن قابلیت لنگراندازی  و حفظ موقعیت خود توسط سیستم DP
بوشهر 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
11:28 ق.ظ
تامین کلیدهای قطع و وصل جرثقیل های سنگین
تامین کلیدهای قطع و وصل جرثقیل های سنگین... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/14 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
طراحی خرید نصب و راه اندازی9 عدد بازوی بارگیری محصولات نفتی
طراحی خرید نصب و راه اندازی9 عدد بازوی بارگیری محصولات نفتی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/12/14 اعلام نشده
1397/12/11
08:03 ق.ظ
طراحی خرید نصب راه اندازی 9 عدد بازوی بارگیری محصولات نفتی بصورت EPCC
مركزي 1397/12/11 اعلام نشده
1397/12/08
15:37 ب.ظ
نصب جرثقیل سنگین سقفی پروژه فولادسازی
نصب جرثقیل سنگین سقفی پروژه فولادسازی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/8 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
طراحی خرید نصب و راه اندازی9 عدد بازوی بارگیری محصولات نفتی
طراحی خرید نصب و راه اندازی9 عدد بازوی بارگیری محصولات نفتی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/12/8 اعلام نشده
09:15 ق.ظ
تامین جرثقیل سقفی5 تن جهت نیروگاه
تامین جرثقیل سقفی5 تن جهت نیروگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/04
20:26 ب.ظ
جرثقیل سقفی دو پل مدل R.Cظرفیت TON 10
جرثقیل سقفی دو پل مدل R.Cظرفیت TON 10... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/01
15:52 ب.ظ
جرثقیل سقفی دو پل مدل R.Cظرفیت TON 10
جرثقیل سقفی دو پل مدل R.Cظرفیت TON 10... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/12/1 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
خرید یک دستگاه جرثقیل غیر کارگاهی تلسکوپی و ینچ دار
خرید یک دستگاه جرثقیل غیر کارگاهی تلسکوپی و ینچ دار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
09:06 ق.ظ
خریدتعدادی ماشین الات در 4 ردیف شامل : 1- لودرxcmgzl50مدل 2014الی 2018 با گیربکس
خراسان رضوي 1397/11/30 اعلام نشده
07:48 ق.ظ
خرید جرثقیل 40 تن کارگاهی
خرید جرثقیل 40 تن کارگاهی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/11/30 اعلام نشده
1397/11/29
12:00 ب.ظ
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/27
19:06 ب.ظ
جرثقیل دستی یا چین بلک یک تن کشش با زنجیر به همراه منوریل از
جرثقیل دستی یا چین بلک یک تن کشش با زنجیر به همراه منوریل از... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
واگذاری ساخت و نصب جرثقیل های RIC و STSمربوط به پروژه بندر شهید
واگذاری ساخت و نصب جرثقیل های RIC و STSمربوط به پروژه بندر شهید... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1397/11/27 اعلام نشده
14:30 ب.ظ
واگذاری ساخت و نصب جرثقیل های RIC و STSمربوط به پروژه
واگذاری ساخت و نصب جرثقیل های RIC و STSمربوط به پروژه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/11/27 اعلام نشده
13:18 ب.ظ
خرید 12 دستگاه بازوی بارگیری نفت کوره و پله های دسترسی به کوره ها و ست لوازم یدکی
تهران 1397/11/27 اعلام نشده
08:06 ق.ظ
خرید جرثقیل 40 تن کارگاهی
خرید جرثقیل 40 تن کارگاهی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/23
12:25 ب.ظ
خرید جرثقیل 40 تن کارگاهی
خرید جرثقیل 40 تن کارگاهی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/11/23 اعلام نشده
10:59 ق.ظ
جرثقیل های کانتینری بندر
جرثقیل های کانتینری بندر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/17
15:55 ب.ظ
خرید 1 دستگاه جرثقیل 12 تنی تلسکوپی خمیده + کفی و تقویت شاسی و نصب روی کامیون بنز 2624
کردستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/15
14:10 ب.ظ
اصلاحیه -- خرید 1 دستگاه جرثقیل 10 تن و بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
اصلاحیه -- خرید 1 دستگاه جرثقیل 10 تن و بیل مکانیکی چرخ لاستیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خرید 1 دستگاه جرثقیل 10 تن
خرید 1 دستگاه جرثقیل 10 تن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
طراحی ساخت نصب راه اندازی 1 دستگاه کرین سقفی 16 تن نیروگاه سیکل ترکیبی شهید
خراسان جنوبي 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
12:33 ب.ظ
طراحی ساخت نصب و راه اندازی یکدستگاه کرین سقفی 16 تن  جهت نیروگاه
طراحی ساخت نصب و راه اندازی یکدستگاه کرین سقفی 16 تن جهت نیروگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1397/11/14 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
اقلام شامل : خرید یک دستگاه جرثقیل 10 تن - یک دستگاه
اقلام شامل : خرید یک دستگاه جرثقیل 10 تن - یک دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته