1398/09/08
16:40 ب.ظ
دستگاه تراش مستعمل در حال کار
دستگاه تراش مستعمل در حال کار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/04
12:52 ب.ظ
خرید دستکاه لیزر برش CNC
خرید دستکاه لیزر برش CNC... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/4 اعلام نشده
1398/09/03
07:45 ق.ظ
خرید ماشین برش ایستگاه
خرید ماشین برش ایستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1398/9/3 اعلام نشده
1398/08/27
19:31 ب.ظ
دستگاه تراش دو عدد
دستگاه تراش دو عدد... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
10:19 ق.ظ
خرید دستگاه فلنج فیسر با قابیلت تراش فلنج از قطر 350 تا 1000 م م
خرید دستگاه فلنج فیسر با قابیلت تراش فلنج از قطر 350 تا 1000 م م... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/8/25 اعلام نشده
1398/08/21
13:16 ب.ظ
اجرای فونداسیون دستگاه جدید برش فرم و برش طولی  وریلهای مربوطه
اجرای فونداسیون دستگاه جدید برش فرم و برش طولی وریلهای مربوطه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1398/8/21 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
خرید دستگاه فلنج فیسر با قابلیت تراش فلنج از قطر 350 تا 1000 میلیمتر
مركزي 1398/8/21 اعلام نشده
1398/08/18
11:24 ق.ظ
دستگاه تراش اپتیک
دستگاه تراش اپتیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/06
14:27 ب.ظ
خرید 1 دستگاه تراش CNC جهت مدارس سطح استان
خرید 1 دستگاه تراش CNC جهت مدارس سطح استان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/07/14
12:37 ب.ظ
جعبه برش مستقیم
جعبه برش مستقیم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قم 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/11
08:08 ق.ظ
خرید دستگاه برش لوله
خرید دستگاه برش لوله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/10
11:15 ق.ظ
دستگاه پروفیل بر ااک SNT355
دستگاه پروفیل بر ااک SNT355... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/7/10 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
تامین دستگاه برش لوله مورد نیاز مناطق عملیاتی
تامین دستگاه برش لوله مورد نیاز مناطق عملیاتی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/7/10 اعلام نشده
1398/07/08
14:16 ب.ظ
خرید دستگاه تراش سی ان جی بد مورب با طول کارگیر 2 متر و قطر 500
خرید دستگاه تراش سی ان جی بد مورب با طول کارگیر 2 متر و قطر 500... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/7/8 اعلام نشده
1398/06/14
09:37 ق.ظ
دستگاه برش لوله
دستگاه برش لوله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/13
09:56 ق.ظ
خرید دستگاه برش لوله
خرید دستگاه برش لوله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/6/13 اعلام نشده
1398/05/28
13:23 ب.ظ
lathemachine & milling machine
lathemachine & milling machine... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1398/5/28 اعلام نشده
1398/04/20
13:21 ب.ظ
دستگاه لیزر حکاکی و برش  CO2
دستگاه لیزر حکاکی و برش CO2... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قم 1398/4/20 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
تامین 4 تراش تبریزی
تامین 4 تراش تبریزی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1398/4/20 اعلام نشده
1398/04/05
14:13 ب.ظ
دستگاه برش گرم  زنجیری
دستگاه برش گرم زنجیری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان شرقي 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/02
12:20 ب.ظ
دستگاه تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
دستگاه تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/30
09:22 ق.ظ
خرید دستگاه مخصوص ماشین کاری مبدل های حرارتی
خرید دستگاه مخصوص ماشین کاری مبدل های حرارتی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/27
08:05 ق.ظ
دستگاه تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
دستگاه تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/07
08:49 ق.ظ
خرید 18 عدد انواع تراش پلیت
خرید 18 عدد انواع تراش پلیت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/3/7 اعلام نشده
1398/02/02
12:30 ب.ظ
خرید ماشین تراش سی ان سی
خرید ماشین تراش سی ان سی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
18:23 ب.ظ
خرید ماشین تراش CNC TME40
خرید ماشین تراش CNC TME40... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/27
11:39 ق.ظ
تجهیزات ماشین ابزار  CNC دستگاه تراش 4 دستگاه
تجهیزات ماشین ابزار CNC دستگاه تراش 4 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
12:23 ب.ظ
خرید ماشین تراش سی ان سی جهت کارگاههای ماشین ابزار هنرستانها
خرید ماشین تراش سی ان سی جهت کارگاههای ماشین ابزار هنرستانها... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
12:14 ب.ظ
خرید ماشین تراش CNC TME30
خرید ماشین تراش CNC TME30... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/15
07:38 ق.ظ
خرید یک دستگاه ماشین تراش cng
خرید یک دستگاه ماشین تراش cng... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
11:11 ق.ظ
خرید تجهیزات مدارس :صندلی امتحانی -کامپیوتر -چرخ خیاطی راسته دوز-دوربین توتال استیشن
فارس 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
09:37 ق.ظ
برش برقی 2 فک تاپ گاز + ریل 2 متری با فک اضافه و هولدر اضافه
برش برقی 2 فک تاپ گاز + ریل 2 متری با فک اضافه و هولدر اضافه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
17:53 ب.ظ
شاخص اندازه گیری دستگاه برش
شاخص اندازه گیری دستگاه برش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1397/12/12 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
2 دستگاه برش چوب
2 دستگاه برش چوب... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/08
15:05 ب.ظ
خرید 3 دستگاه rover
خرید 3 دستگاه rover... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/11/28
16:29 ب.ظ
تامین دو دستگاه کاراسل و بورینگ سی ان سی
تامین دو دستگاه کاراسل و بورینگ سی ان سی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/16
12:13 ب.ظ
خرید 1 دستگاه CNC - TME -40
خرید 1 دستگاه CNC - TME -40... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
ايلام 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
11:31 ق.ظ
خرید تعداد14 دستگاه ایستگاه برش مربوطه به جهت پروژه تولید ریل
خرید تعداد14 دستگاه ایستگاه برش مربوطه به جهت پروژه تولید ریل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
12:15 ب.ظ
دستگاه گوهر تراش زینتی محک
دستگاه گوهر تراش زینتی محک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
12:52 ب.ظ
تیغه برش
تیغه برش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
14:14 ب.ظ
خرید  6 قلم گردبر و دستگاه خم و رول ورق و دستگاه MECO KEY SEATING MACHLNE
خرید 6 قلم گردبر و دستگاه خم و رول ورق و دستگاه MECO KEY SEATING MACHLNE... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/04
11:57 ق.ظ
ساپورت دستگاه تراش
ساپورت دستگاه تراش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:07 ب.ظ
دستگاه تراش نوع CNC
دستگاه تراش نوع CNC... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/26
10:43 ق.ظ
خرید 120 نوع ابزار برشی
خرید 120 نوع ابزار برشی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/10/26 اعلام نشده
1397/10/25
16:12 ب.ظ
خرید تعداد 120 نوع ابزار برشی
خرید تعداد 120 نوع ابزار برشی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/24
18:46 ب.ظ
خرید دو دستگاه ماشین تراش
خرید دو دستگاه ماشین تراش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:26 ب.ظ
دستگاه تراش فلزات انیورسال
دستگاه تراش فلزات انیورسال... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/17
11:39 ق.ظ
خرید یک دستگاه ماشین تراش
خرید یک دستگاه ماشین تراش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
ايلام 1397/10/17 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
دستکاه تراش سی ان سی
دستکاه تراش سی ان سی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/10/17 تاریخ گذشته