1398/02/30
12:35 ب.ظ
زیباسازی و رنگ امیزی نمای ساختمان 43000 مترمربع
زیباسازی و رنگ امیزی نمای ساختمان 43000 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/2/30 اعلام نشده
12:10 ب.ظ
رنگ امیزی با پلی اورتان - 2800 عدد درب بزرگ کوچک متوسط
خراسان رضوي 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
18:35 ب.ظ
رنگ امیزی دیوارها و سقف قسمت اداری با رنگ تمام پلاستیک و رنگ روغنی
مركزي 1398/2/29 مهلت دار
14:58 ب.ظ
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
رنگ امیزی اسیدشویی و گالر کد خطوط و تجهیزات شرکت
رنگ امیزی اسیدشویی و گالر کد خطوط و تجهیزات شرکت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/2/29 مهلت دار
10:19 ق.ظ
خطاطی نقاشی و رنگ امیزی دیوارهای ساختمان پستهای زمینی
کردستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
رنگ امیزی ساختمان اداری
رنگ امیزی ساختمان اداری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:17 ب.ظ
رنگ امیزی تاسیسات روزمینی خانگیران
رنگ امیزی تاسیسات روزمینی خانگیران... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/2/28 مهلت دار
12:15 ب.ظ
رنگ آمیزی ساختمان
رنگ آمیزی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/2/28 مهلت دار
12:10 ب.ظ
رنگ امیزی ورق فلزی با رنگ روغن درجه یک و بتونه کاری
فارس 1398/2/28 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
اجرای رنگ امیزی حدود 20 بلوک از منازل کوی سازمانی واقع در
کردستان 1398/2/28 اعلام نشده
07:58 ق.ظ
واگذاری رنگ امیزی جعبه  چوبی
واگذاری رنگ امیزی جعبه چوبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/27
08:21 ق.ظ
رنگ امیزی ساختمان
رنگ امیزی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
زیرسازی و نقاشی سقف و دیوار با رنگ پلاستیکی سفید
زیرسازی و نقاشی سقف و دیوار با رنگ پلاستیکی سفید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/26
07:41 ق.ظ
رنگ امیزی استخر 140 مترمربع
رنگ امیزی استخر 140 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
18:53 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان اداری
رنگ امیزی ساختمان اداری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
رنگ امیزی در و دیوار و سقف اتاق ها و راهرو ساختمان فرمانداری
گيلان 1398/2/25 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
رنگ امیزی و کنیتکس
رنگ امیزی و کنیتکس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
اجرای رنگ امیزی حدود 20 بلوک از منازل کوی سازمانی در ابتدای جاده
کردستان 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/24
13:55 ب.ظ
رنگ امیزی نمای بلوکهای شهرک مسکونی شهید
رنگ امیزی نمای بلوکهای شهرک مسکونی شهید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/24 اعلام نشده
12:59 ب.ظ
اجرای رنگ امیزی حدود 20 بلوک از منازل کوی سازمانی
اجرای رنگ امیزی حدود 20 بلوک از منازل کوی سازمانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/2/24 اعلام نشده
11:51 ق.ظ
رنگ کاری نمای ساختمان
رنگ کاری نمای ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
19:39 ب.ظ
رنگ امیزی دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان اداری 300 مترمربع
چهارمحال بختياري 1398/2/23 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
رنگ کاری نمای ساختمان
رنگ کاری نمای ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان  2695 مترمربع رنگ پلاستیک
رنگ امیزی ساختمان 2695 مترمربع رنگ پلاستیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/2/23 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
رنگ امیزی دیوارها و سقف قسمت اداری با رنگ تمام پلاستیک
مركزي 1398/2/23 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
اجرای رنگ امیزی حدود20 بلوک از منازل کوی سازمانی
اجرای رنگ امیزی حدود20 بلوک از منازل کوی سازمانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/2/23 اعلام نشده
09:26 ق.ظ
رنگ امیزی ساختمان های شهرک شهید
رنگ امیزی ساختمان های شهرک شهید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/23 اعلام نشده
1398/02/22
18:26 ب.ظ
تهیه مصالح و رنگ امیزی دانشگاه
تهیه مصالح و رنگ امیزی دانشگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
ترمیم و رنگ امیزی جدولهای پوسیده خیابانی و فضای سبز با ملاتهای تعمیراتی پایه سیمانی و رنگ مخصوص
اردبيل 1398/2/22 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
اجرای عملیات اسیب زدایی زنگ زدایی رنگ امیزی به روش ED سیلر کاری و
تهران 1398/2/22 اعلام نشده
11:58 ق.ظ
شستشو و رنگ امیزی دیوارها و نمای ساختمان اداره کل
شستشو و رنگ امیزی دیوارها و نمای ساختمان اداره کل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
رنگ امیزی دو واحد ساختمان اداره کل بیمه سلامت دیوار سقف متر
فارس 1398/2/22 تاریخ گذشته
04:21 ق.ظ
انجام عملیات رنگ امیزی راه پله و قرنیز چوبی
انجام عملیات رنگ امیزی راه پله و قرنیز چوبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
20:36 ب.ظ
نقاشی ساختمان 1000 متر رنگ روغن
نقاشی ساختمان 1000 متر رنگ روغن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/2/21 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
رنگ امیزی و کاغذدیواری
رنگ امیزی و کاغذدیواری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
رنگ امیزی درب و پنجره و نرده
رنگ امیزی درب و پنجره و نرده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
19:22 ب.ظ
عملیات رنگ امیزی جداول کنار خیابان پست 230 ابهر با رنگ استخری مقاوم و به صورت تضمینی
زنجان 1398/2/19 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
تهیه مصالح و رنگ امیزی درب و پنجره ها حوض ها دیوارها و نرده ها
آذربايجان شرقي 1398/2/19 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
اجرای رنگ امیزی کیلر سیلر دربها و دیوارها و سقفهای چوبی اتاق
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
نقاشی ساختمان 2000 مترمربع
نقاشی ساختمان 2000 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
رنگ امیزی دیوارها و سقف اداری با رنگ تمام پلاستیک جهت ایستگاه
مركزي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:41 ب.ظ
تهیه و اجرای رنگ نما 1250 متررمبع و رنگ دیوار پیلوت 350 مترمربع
خراسان شمالي 1398/2/18 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان اداری تامین اجتماعی
رنگ امیزی ساختمان اداری تامین اجتماعی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/2/18 تاریخ گذشته
18:02 ب.ظ
رنگ امیزی و نقاشی اداره کل و
رنگ امیزی و نقاشی اداره کل و... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/18 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
رنگ کاری جعبه به تعداد35000 عدد
رنگ کاری جعبه به تعداد35000 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/18 اعلام نشده
1398/02/17
19:11 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان اداری
رنگ امیزی ساختمان اداری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/2/17 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
اجرای عملیات رنگ و عایق باقیمانده یونیتهای  09-59-66-45-55
هرمزگان 1398/2/17 اعلام نشده