1397/09/28
13:16 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان شماره 2سازمان
رنگ امیزی ساختمان شماره 2سازمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1397/9/28 مهلت دار
08:56 ق.ظ
رنگ امیزی نرده ها و در و پنجره ها 200 متر
رنگ امیزی نرده ها و در و پنجره ها 200 متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
13:31 ب.ظ
اجرای رنگ امیزی ساختمان
اجرای رنگ امیزی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
نقاشی طبقه 4و5 ساختمان اداری
نقاشی طبقه 4و5 ساختمان اداری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/27 مهلت دار
10:11 ق.ظ
رنگ امیزی پلاستیک و روغنی
رنگ امیزی پلاستیک و روغنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
رنگ امیزی دیوار پلاستیکی -رنگ امیزی درب و پنجره اهنی
ايلام 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
16:47 ب.ظ
نقاشی دو واحد مسکونی مجزا
نقاشی دو واحد مسکونی مجزا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1397/9/26 مهلت دار
14:29 ب.ظ
طراحی و اجرای 3 عدد تابلو نقاشی  و چاپ باتیک
طراحی و اجرای 3 عدد تابلو نقاشی و چاپ باتیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/26 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/9/26 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
رنگ امیزی سقف و دیوار
رنگ امیزی سقف و دیوار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
15:06 ب.ظ
رنک امیزی اتاق فرمان و نرده های فلزی و بتن ریزی و ساخت درپوش بتنی کانال پست 63
گيلان 1397/9/25 مهلت دار
13:50 ب.ظ
تهیه و اجرای رنگ امیزی دیوار
تهیه و اجرای رنگ امیزی دیوار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان اداری 160 متر مربع
رنگ امیزی ساختمان اداری 160 متر مربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
رنگ کاری ساختمان و تعمیربازسازی سرویس بهداشتی
رنگ کاری ساختمان و تعمیربازسازی سرویس بهداشتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
طراحی و اجرای 1 عدد تابلو نگارگری با موضوع نوروزگاه
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
تعمیرات و نقاشی ساختمانها
تعمیرات و نقاشی ساختمانها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
12:33 ب.ظ
رنگ امیزی سوئییت اداری به متراژ500 مترمربع
رنگ امیزی سوئییت اداری به متراژ500 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
رنگ امیزی پلاستیکی و اکرولیک
رنگ امیزی پلاستیکی و اکرولیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
طراحی و اجرای 1 عدد تابلو نگارگری با موضوع نوروزگاه
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
اجرای نقاشی رنگ روغنی ساختمان 300 مترمربع و رنگ پلاستیکی 1200 مترمربع
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
رنگ کاری ساختمان و تعمیر بازسازی
رنگ کاری ساختمان و تعمیر بازسازی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/9/24 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
خدمات رنگ امیزی
خدمات رنگ امیزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
12:27 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان با رنگ روغنی و پلاستیکی
رنگ امیزی ساختمان با رنگ روغنی و پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
نقاشی روی دیوار
نقاشی روی دیوار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/9/22 مهلت دار
09:44 ق.ظ
خدمات رنگ امیزی 22 دستگاه ترانسفورماتور
خدمات رنگ امیزی 22 دستگاه ترانسفورماتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:43 ب.ظ
رنگ امیزی تکاب
رنگ امیزی تکاب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
نقاشی سقف و دیوار شرق و جنوب و ستون ها + زیرسازی و..
نقاشی سقف و دیوار شرق و جنوب و ستون ها + زیرسازی و..... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
خط کشی خطوط رنگی راهنمای واحدها از درب
خط کشی خطوط رنگی راهنمای واحدها از درب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
رنگ امیزی ساختمان اداری و کانون کمیته امداد
رنگ امیزی ساختمان اداری و کانون کمیته امداد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
11:48 ق.ظ
رنگ امیزی درب و پنجره
رنگ امیزی درب و پنجره... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
رنگ امیزی با مصالح تعمیر بازسازی سرویس معلولین
رنگ امیزی با مصالح تعمیر بازسازی سرویس معلولین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
19:11 ب.ظ
رنگ امیزی سرویس بهداشتی دانش اموزان با زیرسازی
رنگ امیزی سرویس بهداشتی دانش اموزان با زیرسازی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/9/19 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی ا
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی ا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/19 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
رنگ امیزی ئ اجرا روی دیوار و سقفها و درب و پنجره ها
رنگ امیزی ئ اجرا روی دیوار و سقفها و درب و پنجره ها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:36 ب.ظ
رنگ امیزی روغنی و پلاستیکی و گچ کاری
رنگ امیزی روغنی و پلاستیکی و گچ کاری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
رنگ امیزی روغنی روس سطوح گچی با زیرسازی کامل و..
رنگ امیزی روغنی روس سطوح گچی با زیرسازی کامل و..... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1397/9/18 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
عملیات رنگ و سندبلاست لوله های 64 فلزی کربن استیل
عملیات رنگ و سندبلاست لوله های 64 فلزی کربن استیل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:46 ب.ظ
نقاشی ساختمان کتابخانه مجتمع
نقاشی ساختمان کتابخانه مجتمع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1397/9/17 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
رنگ امیزی تمام پلاستیک کتابخانه
رنگ امیزی تمام پلاستیک کتابخانه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1397/9/17 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
رنگ امیزی  تمام پلاستیک کتابخانه تاج
رنگ امیزی تمام پلاستیک کتابخانه تاج... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1397/9/17 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
رنگ امیزی
رنگ امیزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:48 ب.ظ
رنگ امیزی روغنی نرده های حفاظ پنجره ها و دور دیوارها
اردبيل 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:44 ب.ظ
نماکاری و رنگ امیزی نرده فلزی
نماکاری و رنگ امیزی نرده فلزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:43 ب.ظ
اجرای ایزوگام و رنگ امیزی و دیوار و سقف مدارس
اجرای ایزوگام و رنگ امیزی و دیوار و سقف مدارس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:00 ب.ظ
نقاشی بدنه و نقاشی سقف کناف گچ برگ
نقاشی بدنه و نقاشی سقف کناف گچ برگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
1430 متر مربع نقاشی پلاستیک -174 متر نقاشی رنگ روغنی -
1430 متر مربع نقاشی پلاستیک -174 متر نقاشی رنگ روغنی -... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
رنگ و نقاشی ساختمان
رنگ و نقاشی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
12:58 ب.ظ
رنگ امیزی دیوار 260 مترمربع - درب و دریچه 210 مترمربع
رنگ امیزی دیوار 260 مترمربع - درب و دریچه 210 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/9/14 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
رنگ امیزی درب اتاق ها و چهار چوب فلزی 108 متر مربع
رنگ امیزی درب اتاق ها و چهار چوب فلزی 108 متر مربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/9/14 تاریخ گذشته