1397/11/29
16:02 ب.ظ
رنگ امیزی نمای برج
رنگ امیزی نمای برج... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
15:25 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان پستهای 63 مینودرو63 صنعتی
رنگ امیزی ساختمان پستهای 63 مینودرو63 صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1397/11/29 مهلت دار
12:54 ب.ظ
ارائه خدمات رنگ امیزی به همراه بتونه کاری سقف
ارائه خدمات رنگ امیزی به همراه بتونه کاری سقف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/11/29 مهلت دار
11:43 ق.ظ
خرید واجرای رنگ امیزی جداول در سطح منطقه
خرید واجرای رنگ امیزی جداول در سطح منطقه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
19:04 ب.ظ
رنگ کاری ساختمان با مصالح
رنگ کاری ساختمان با مصالح... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/11/28 مهلت دار
12:41 ب.ظ
نقاشی به همراه مصالح و ابزار جهت بتونه کاری و رنگ امیزی
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
نقاشی ساختمان و زیرسازیو رنگ امیزی
نقاشی ساختمان و زیرسازیو رنگ امیزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/11/28 مهلت دار
11:55 ق.ظ
عایقکاری و رنگ امیزی سرویسهای تعمیراتی پالایشگاه و اماکن تابعه
بوشهر 1397/11/28 اعلام نشده
07:42 ق.ظ
اجرای رنگ امیزی جداول سطح منطقه 2
اجرای رنگ امیزی جداول سطح منطقه 2... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
19:05 ب.ظ
خرید خدمات سند و بلاست و رنگ امیزی فقلنج های خطوط ابرسانی و
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
10:20 ق.ظ
عملیات رنگ امیزی جداول  به طول تقریبی 55 کیلومتر
عملیات رنگ امیزی جداول به طول تقریبی 55 کیلومتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
15:56 ب.ظ
عایقکاری و رنگ امیزی صنعتی سرویس های تعمیراتی
عایقکاری و رنگ امیزی صنعتی سرویس های تعمیراتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/11/25 اعلام نشده
12:16 ب.ظ
خرید  رنگ و اجرای رنگ امیزی سطح منطقه 1
خرید رنگ و اجرای رنگ امیزی سطح منطقه 1... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/25 مهلت دار
10:16 ق.ظ
رنگ امیزی جداول و بلوارهای سطح شهر
رنگ امیزی جداول و بلوارهای سطح شهر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
18:57 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان های ادارات تابعه
رنگ امیزی ساختمان های ادارات تابعه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/11/24 مهلت دار
13:18 ب.ظ
رنگ امیزی + بتونه کاری سقف و دیوار ساختمان اداری کمیته امداد --
فارس 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
رنگ امیزی مخازن مایعات b , off spec
رنگ امیزی مخازن مایعات b , off spec... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/11/24 اعلام نشده
07:50 ق.ظ
انجام سندبلاست جهت پاکسازی گالوانیزه معیوب رنگ زدایی اسیدشویی روی نبشی و اهن الات ابرسانی
خوزستان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
19:33 ب.ظ
اجرای 650 متر مربع اپوکسی و 200 متر مربع رنگ امیزی روی
اصفهان 1397/11/23 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
اجرای 650 متر مربع اپوکسی و 200 متر مربع رنگ امیزی روی
اصفهان 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
اجرای سندبلاست و پاکسازی تبلیغات غیر مجاز و رنگ امیزی تک لبه بولوارهای سطح منطقه 9
فارس 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/22
13:42 ب.ظ
رنگ امیزی داخلی ساختمان
رنگ امیزی داخلی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/11/22 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
انجام سند پلاست به منظور پاک کردن گالوانیزه  رنگ زدایی اسید شویی
خوزستان 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/21
08:27 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی جداول بتنی حوزه منطقه 3
خوزستان 1397/11/21 مهلت دار
1397/11/18
13:20 ب.ظ
خرید و اجرای رنگ امیزی جداول واقع در حوزه خدماتی
خرید و اجرای رنگ امیزی جداول واقع در حوزه خدماتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/18 اعلام نشده
11:00 ق.ظ
پیمان رنگ امیزی مخازن مایعات BوOFF SPEC پارسیان 1
پیمان رنگ امیزی مخازن مایعات BوOFF SPEC پارسیان 1... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/11/18 اعلام نشده
10:52 ق.ظ
عملیات اجرایی رنگ امیزی و شن ریزی در پست 230 کیلو ولت
گيلان 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
نقاشی دیوار اتاقها و راهروها
نقاشی دیوار اتاقها و راهروها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
14:24 ب.ظ
نقاشی و رنگ امیزی + تعویض روشنایی مهتابی قدیمی
نقاشی و رنگ امیزی + تعویض روشنایی مهتابی قدیمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
21:09 ب.ظ
رنگ امیزی و تعمیرات
رنگ امیزی و تعمیرات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/11/16 تاریخ گذشته
16:44 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان
رنگ امیزی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
16:44 ب.ظ
اجرای نقاشی ساختمان دادگستری
اجرای نقاشی ساختمان دادگستری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
700 متر رنگ امیزی دربهای و نرده ها و محوطه
700 متر رنگ امیزی دربهای و نرده ها و محوطه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/11/16 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
700 متر رنگ امیزی درب ها و نرده ها
700 متر رنگ امیزی درب ها و نرده ها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/11/16 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
رنگ امیزی ساختمانی
رنگ امیزی ساختمانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
14:43 ب.ظ
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/11/15 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
تعمیرات و رنگ امیزی و تعویض کفپوش مرکز مخابرات میان شهر
فارس 1397/11/15 اعلام نشده
12:09 ب.ظ
نقاشی دیوارهای اتاقها و راهروها
نقاشی دیوارهای اتاقها و راهروها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
نقاشی ساختمان با رنگ روغنی و سقف با رنگ پلاستیکی
نقاشی ساختمان با رنگ روغنی و سقف با رنگ پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/11/15 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
رنگ امیزی ساختمان  و درب مدرسه
رنگ امیزی ساختمان و درب مدرسه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
19:10 ب.ظ
نقاشی ، کاغذ دیواری و نصب پارکت
نقاشی ، کاغذ دیواری و نصب پارکت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/11/14 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
رنگ کاری اداره کل پست استان
رنگ کاری اداره کل پست استان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1397/11/14 تاریخ گذشته
17:17 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان  و درب مدرسه
رنگ امیزی ساختمان و درب مدرسه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/11/14 تاریخ گذشته
16:50 ب.ظ
رنگ امیزی 8 دستگاه ترانس قدرت پستهای انتقال و فوق توزیع
گيلان 1397/11/14 تاریخ گذشته
16:44 ب.ظ
رنگ و سندبلاست چک اپ بارج و سری دوم در کارگاه احداث فاز اول
هرمزگان 1397/11/14 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان و درب مدرسه ی
رنگ امیزی ساختمان و درب مدرسه ی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
22:01 ب.ظ
انجام رنگ امیزی دیوارهای داخلی اثر ثبتی
انجام رنگ امیزی دیوارهای داخلی اثر ثبتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/11/13 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
واگذاری پروژه در 6 ردیف : 1- اجرای عملیات رفع نواقص الاچیق های اراضی
تهران 1397/11/13 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
انجام رنگ امیزی جداول سطح شهر
انجام رنگ امیزی جداول سطح شهر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/11/13 مهلت دار