1398/10/29
12:27 ب.ظ
داربست فلزی
داربست فلزی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
21:19 ب.ظ
اجرا داربست  برای نورگیر
اجرا داربست برای نورگیر... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/10/28 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
خرید 8000 عدد تخته 3 متری داربست بندی
خوزستان 1398/10/28 اعلام نشده
1398/10/24
18:33 ب.ظ
نصب داربست و پاکسازی تمیزکاری و شستشو و رنگ امیزی زیرسازی بتنی
تهران 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/22
10:49 ق.ظ
تامین اقلام لوله داربست و بست ثابت و بست H و رابط و مغزی 38000 شاخه
خوزستان 1398/10/22 اعلام نشده
1398/10/15
15:05 ب.ظ
خرید لوله داربست و اتصالات
خرید لوله داربست و اتصالات... فلزات و قطعات فلزی
گلستان 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/14
12:34 ب.ظ
نصب داربست
نصب داربست... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/11
10:17 ق.ظ
نصب داربست
نصب داربست... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/07
23:52 ب.ظ
نصب داربست
نصب داربست... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/04
14:50 ب.ظ
اجرای داربست فلزی به ارتفتع 9 متر در متراژ
اصفهان 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/01
13:42 ب.ظ
تهیه مصالح داربست بندی طراحی و ساخت و اجرای
کرمان 1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/30
13:45 ب.ظ
تهیه ماصلح داربست بندی طرراحی و ساخت
کرمان 1398/9/30 تاریخ گذشته
1398/09/26
18:27 ب.ظ
اجرای داربست نمای بیمارستان 1000 مترمربع ابعاد 50*20
اصفهان 1398/9/26 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
داربست فلزی 60 متر طول
داربست فلزی 60 متر طول... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/9/26 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
نصب داربست 40*20
نصب داربست 40*20... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/23
19:49 ب.ظ
داربست فلزی در 54 طول  و دوطبقه ارتفاع
تهران 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/20
14:43 ب.ظ
تامین لوله اسکافلد 7500 شاخه 6 متری موردنیاز پروژه
بوشهر 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/18
10:37 ق.ظ
تامین انواع اقلام لوله داربست بست
خوزستان 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/11
13:50 ب.ظ
تامین نیروی انسانی جهت انجام عملیات داربست بندی سطح مجتمع
خوزستان 1398/9/11 اعلام نشده
1398/09/10
14:32 ب.ظ
خرید لوله داربست
خرید لوله داربست... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:46 ب.ظ
لوله 6 متری داربست 17/5 کیلو گرم
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/07
16:29 ب.ظ
تهیه مصالح داربست بندی طراحی و ساخت و اجرای لاینر پلاستیکی
کرمان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/05
21:17 ب.ظ
بستن و بازکردن داربست در دو قسم مختلف مرکز
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
رنگ امیزی دیوار و دستگاه های کارخانه
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
داربست جهت نصب بنر
داربست جهت نصب بنر... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
10:52 ق.ظ
خرید لوله داربست
خرید لوله داربست... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/30
11:27 ق.ظ
اجرای عملیات مونتاژ و دمونتاژ داربست نما اسانسور و موارد متفرقه
تهران 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/19
18:39 ب.ظ
حمل نصب و برچیدن داربست داخل کندوی گندم  به شکل دایره به قطر 10 متر
خراسان شمالي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
10:28 ق.ظ
مصالح داربست-لوله و اتصالات فلزی- الوار
هرمزگان 1398/8/18 اعلام نشده
1398/08/14
09:34 ق.ظ
مصالح داربست - لوله و اتصالات فلزی -مصالح داربست - الوار
هرمزگان 1398/8/14 اعلام نشده
1398/08/13
18:46 ب.ظ
گالوانیزه موجدار به رنگ نخودی و ضخامت 6 میلی متربه عرض 125
اردبيل 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/11
07:57 ق.ظ
تامین داربست
تامین داربست... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/06
10:59 ق.ظ
تهیه و نصب داربست فلزی
تهیه و نصب داربست فلزی... فلزات و قطعات فلزی
کردستان 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/07/28
12:16 ب.ظ
تهیه و نصب کفراژ و داربست مساحت 2000 متر
مازندران 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/13
07:41 ق.ظ
داربست بندی و تخته ریزی
داربست بندی و تخته ریزی... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/7/13 اعلام نشده
1398/07/07
14:45 ب.ظ
نصب داربست
نصب داربست... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/06
19:15 ب.ظ
اجاره داربست
اجاره داربست... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/03
15:04 ب.ظ
نصب داربست
نصب داربست... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/7/3 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
اجاره داربست جهت نصب پایانه  مرزی
کرمانشاه 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/02
19:14 ب.ظ
اجاره داربست جهت نصب
اجاره داربست جهت نصب... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/07/01
11:59 ق.ظ
تامین زودبست
تامین زودبست... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/7/1 اعلام نشده
1398/06/31
19:23 ب.ظ
اجاره داربست جهت نصب پایانه مرزی
کرمانشاه 1398/6/31 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
تامین زودبست
تامین زودبست... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/30
15:21 ب.ظ
داربست
داربست... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/6/30 تاریخ گذشته