1398/02/30
14:36 ب.ظ
بازرسی و نظارت بر محصولات صادارتی و.. پتروشیمی
مركزي 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
08:02 ق.ظ
خدمات بازرسی حفاظت فنی و بازرسی حین ساخت داخل و خارج کشور
تهران 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/21
18:35 ب.ظ
انتخاب مشاور انجام کلیه خدمات مهندسی پروژه تولید بخار پالایشگاه روغن
تهران 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/18
11:30 ق.ظ
خدمات مشاوره شامل طراحی براورد و نظارت کارگاهی شبکه داخلی گاز
آذربايجان غربي 1398/2/18 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
خدمات مهندسی طراحی سیستم کنترل بو و  VOC واحد پساب شرکت
بوشهر 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/09
13:26 ب.ظ
خدمات نظارت کارگاهی
خدمات نظارت کارگاهی... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1398/2/9 اعلام نشده
1398/02/08
07:54 ق.ظ
1398/02/07
12:56 ب.ظ
مشاور خدمات نظارت کارگاهی
مشاور خدمات نظارت کارگاهی... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1398/2/7 اعلام نشده
08:08 ق.ظ
مطالعات امکان سنجی و طراحی پایه ارتقا سامانه اتشنشانی انبار نفت
بوشهر 1398/2/7 اعلام نشده
1398/02/04
14:02 ب.ظ
خدمات مشاوره مطالعات اماکن سنجی و طراحی پایه ارتقاء سامانه اتش نشانی
بوشهر 1398/2/4 اعلام نشده
13:59 ب.ظ
مشاور خدمات نظارت کارگاهی
مشاور خدمات نظارت کارگاهی... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1398/2/4 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
1398/01/29
08:28 ق.ظ
انجام خدمات فنی مهندسی پروژه جایگزینی خطوط GRP اب خنک کننده واحدهای
تهران 1398/1/29 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
انجام خدمات فنی مهندسی پروژه جایگزینی خطوط GRP اب خنک کننده واحدهای
بوشهر 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/27
10:04 ق.ظ
انجام مطالعات اولیه و طراحی تلمبه خانه جدید گوره B و خط
بوشهر 1398/1/27 اعلام نشده
1398/01/26
1398/01/25
12:11 ب.ظ
بررسی وضعیت خوردگی سطوح زیرعایق خطوط و تجهیزات مجتمع
خوزستان 1398/1/25 اعلام نشده
1398/01/21
09:48 ق.ظ
09:43 ق.ظ
1398/01/20
09:35 ق.ظ
خدمات مشاوره جهت انجام و ارائه خدمات کارشناسی و پشتیبانی فنی و خدمات جنبی
فارس 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/18
07:57 ق.ظ
خدمات فنی مهندسی تعمیرات نگهداری مناطق عملیاتی
خوزستان 1398/1/18 اعلام نشده
1397/12/28
14:58 ب.ظ
1397/12/26
11:37 ق.ظ
پروژه انجام خدمات پشتیبانی فنی نقشه برداری نقشه کشی
قم 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
11:21 ق.ظ
تهیه و تامین مواد گل حفاری خدمات مهندسی و تکنولوژی جدید جهت پشتیبانی در
خوزستان 1397/12/25 اعلام نشده
1397/12/21
16:26 ب.ظ
انجام طراحی محاسبات ونظارت برکارهای مکانیکی ساختمانی برقی
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
تامین کادر نظارت مشاوره ای پروژه های
همدان 1397/12/21 اعلام نشده
1397/12/20
13:36 ب.ظ
انجام خدمات کارشناس و ازمایشگر زمین شناسی بر روی دکلهای حفاری
خوزستان 1397/12/20 اعلام نشده
1397/12/19
13:36 ب.ظ
انجام عملیات مهندس طرح متانول 2
بوشهر 1397/12/19 اعلام نشده
13:36 ب.ظ
واگذاری انجام عملیات مهندسی طرح متانول 2 در خارک شامل خدمات
بوشهر 1397/12/19 اعلام نشده
11:42 ق.ظ
تامین کادر نظارت و مشاوره بر پروژه های گازرسانی
همدان 1397/12/19 اعلام نشده
1397/12/18
07:48 ق.ظ
1397/12/14
1397/12/13
09:14 ق.ظ
طراحی شبکه گاز در نواحی صنعتی فولاد محله ، باتری،دیباج،قلعه نو ، صید آباد
سمنان 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
15:38 ب.ظ
انجام عملیات مهندسی طرح متانول 2 در خارک
بوشهر 1397/12/12 اعلام نشده
15:33 ب.ظ
انجام عملیات مهندسی طرح متانول
بوشهر 1397/12/12 اعلام نشده
11:57 ق.ظ
نظارت کارگاهی تکمیل شبکه گاز شهرک
آذربايجان غربي 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
10:32 ق.ظ
طراحی مفهومی و مهندسی پایه برای استحصال اتیلن پلیمر
مركزي 1397/12/11 اعلام نشده
1397/12/10
08:23 ق.ظ
طراحی مفهومی و مهندسی پایه برای استحصال اتیلن
مركزي 1397/12/9 اعلام نشده
1397/12/09
12:28 ب.ظ
بازرسی بخشی از ملزومات خطوط تولیدی شامل کارتن و ظروف فلزی و پلاستیکی
تهران 1397/12/9 اعلام نشده
1397/12/07
09:48 ق.ظ
خدمات مهندسی جهت انجام  طراحی بنیادی و تهیه شرح کار EPC
خوزستان 1397/12/7 اعلام نشده