1398/08/25
14:21 ب.ظ
خدمات نظارت کارگاهی
خدمات نظارت کارگاهی... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/8/25 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
خدمات نمودار گیری از سیال حفاری جهت چاه
تهران 1398/8/25 اعلام نشده
1398/08/22
11:46 ق.ظ
تامین خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های خطوط انتقال
بوشهر 1398/8/22 مهلت دار
1398/08/21
13:29 ب.ظ
تامین خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های خطوط
بوشهر 1398/8/21 مهلت دار
1398/08/20
12:08 ب.ظ
1398/08/18
18:58 ب.ظ
خدمات مشاوره شامل طراحی براورد و نظارت کارگاهی شبکه داخلی گاز
آذربايجان غربي 1398/8/18 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
پروژه های راه اندازی سیستم اطلاعات مکانی gis شبکه عملک و مشترکین
گيلان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
09:27 ق.ظ
1398/08/12
07:56 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی سطح استان
قزوين 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/09
08:47 ق.ظ
واگذاری  حجمی بازدیدهای ادواری مجاری عرضه
يزد 1398/8/9 اعلام نشده
1398/07/30
08:16 ق.ظ
خدمات پشتیبانی فنی نقشه کشی طراحی و مستندسازی
خراسان رضوي 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/29
15:17 ب.ظ
خدمات نظارت کارگاهی
خدمات نظارت کارگاهی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/28
13:45 ب.ظ
پروژه اجرای عملیات مقاومت پاندوال مخازن  شماره 301و302 واقع
خوزستان 1398/7/28 اعلام نشده
13:45 ب.ظ
خدمات نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده سطح استان
خراسان رضوي 1398/7/28 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
طراحی شبکه خطوط تغذیه ایستگاههای تقلیل فشار
تهران 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/24
14:40 ب.ظ
اجرای عملیات مقاوم سازی پاندوال مخازن شماره 301 و 302 واقع در شهرکت
خوزستان 1398/7/24 اعلام نشده
1398/07/21
1398/07/20
18:38 ب.ظ
18:37 ب.ظ
مشاوره و تامین نیروهای خدمات نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی شرکت
مازندران 1398/7/20 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
15:12 ب.ظ
15:09 ب.ظ
انجام کلیه خدمات مدیریت طرح MC پروژه  بهبود راندمان واحد
تهران 1398/7/20 اعلام نشده
14:10 ب.ظ
مهندسی مشاور برای انجام کلیه خدمات مدیریت طرح mc  پروژه احداث واحد تولید
تهران 1398/7/20 اعلام نشده
08:36 ق.ظ
خدمات نظارت برتوزیع گاز
خدمات نظارت برتوزیع گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
يزد 1398/7/20 اعلام نشده
1398/07/17
14:31 ب.ظ
انجام خدمات نظارت کارگاهی  پروژه های گازرسانی
مازندران 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/16
13:28 ب.ظ
انتخاب مشاور برای انجام کلیه خدمات مدیریت طرح پروژه بهبود راندمان
تهران 1398/7/16 اعلام نشده
11:37 ق.ظ
مطالعات مهندسی بهینه سازی و ایمن سازی تاسیسات چاههای ژوراسیک مسجد سلیمان
خوزستان 1398/7/16 اعلام نشده
09:36 ق.ظ
مطالعات مهندسی بهینه سازی و ایمن سازی تاسیسات
خوزستان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
14:19 ب.ظ
خدمات مشاوره طراحی  پروژه تعویض و بازبینی رینگ اتش
تهران 1398/7/15 اعلام نشده
13:18 ب.ظ
استقرار سیستم اطلاعات مکانیGIS شهرستان های
خراسان شمالي 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
09:41 ق.ظ
ارائه خدمات مشاوره جهت انجام خدمات بازرسی فنی و کنترل کیفی
يزد 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/13
10:34 ق.ظ
خدمات بازرسی و کنترل بر صحت الزامات در فعالیتهای شرکت گاز استان
خراسان رضوي 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/11
14:44 ب.ظ
استقرار سیستم اطلاعات مکانی GIS شبکه و انشعابات
خراسان شمالي 1398/7/11 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
انتخاب مشاو جهت استقرار سیستم اطلاعات مکانی GIS شبکه و انشعابات گاز شهرستانهای
خراسان شمالي 1398/7/11 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
انجام خدمات کارشناس و ازمایشگر زمین شناسی بر روی دکلهای حفاری مورد نیاز
خوزستان 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/10
18:42 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه گازرسانی به اراضی شرکت سرمایه گذاری
مازندران 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/08
13:32 ب.ظ
بازرسی کالا و حین ساخت تجهیزات و عملیات ساختمان و نصب
بوشهر 1398/7/8 اعلام نشده
13:32 ب.ظ
بازرسی کالا و حین ساخت تجهیزات و عملیات ساختمان و نصب
بوشهر 1398/7/8 اعلام نشده
11:59 ق.ظ
پایش وضعیت تجهیزات و دستگاه ها از طریق انالیز ارتعاشات
فارس 1398/7/8 تاریخ گذشته