1399/05/25
19:11 ب.ظ
بلوک بندی و انجام عملیات بررسی
بلوک بندی و انجام عملیات بررسی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1399/5/25 مهلت دار
1399/05/23
15:23 ب.ظ
خدمات مهندسی پایپینگ پروژه ساخت تانکر فراورده
هرمزگان 1399/5/23 مهلت دار
1399/05/22
17:54 ب.ظ
موقعیت یابی دقیق مسیر خطوط لوله و مارکرهای منطقه و برداشت مختصات  به روش RTK
خوزستان 1399/5/22 مهلت دار
11:03 ق.ظ
08:15 ق.ظ
پیگرانی هوشمند خطوط لوله 30 اینچ
تهران 1399/5/22 مهلت دار
1399/05/21
13:42 ب.ظ
تذوین برنامه استراتژیک مدیریت کربن
تهران 1399/5/21 تاریخ گذشته
1399/05/20
19:44 ب.ظ
مشاوره ی استقرار ارتقا و نگهداشت مدیریت انرژی ایزو 50001
آذربايجان غربي 1399/5/20 مهلت دار
1399/05/19
13:19 ب.ظ
مشاور جهت تدوین برنامه استراتژیک مدیریت کربن در صنعت پتروشیمی
تهران 1399/5/19 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
1399/05/15
09:31 ق.ظ
مطالعات مفهومی طراحی پایه FEED و تهیه اسناد مناقصه EPC
تهران 1399/5/15 اعلام نشده
09:27 ق.ظ
مطالعات مفهومی طراحی پایه FEED و تهیه اسناد مناقصه EPC
خراسان رضوي 1399/5/15 اعلام نشده
1399/05/14
19:34 ب.ظ
خدمات مشاوره مطالعات و تهیه اسناد پروژه
خراسان رضوي 1399/5/14 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
بازسازی سگمنت های ثابت ردیف c-d- e
لرستان 1399/5/14 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
خدمات نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی به
خراسان رضوي 1399/5/14 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
ارائه خدمات صحافی چاپ و تکثیر فرم ه
خوزستان 1399/5/14 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
ارائه خدمات صحافی چاپ و تکثیر فرم ه
خوزستان 1399/5/14 اعلام نشده
09:23 ق.ظ
برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی
لرستان 1399/5/14 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی
ايلام 1399/5/14 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی
کهگیلویه و بویراحمد 1399/5/14 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی
خوزستان 1399/5/14 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی
فارس 1399/5/14 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی
بوشهر 1399/5/14 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی
هرمزگان 1399/5/14 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
نقشه برداری و تهیه ازبیلت 1/200 یکپارچه خطوط تغذیه استان
آذربايجان غربي 1399/5/14 مهلت دار
1399/05/13
21:27 ب.ظ
اندازه گیری عوامل و پارامترهای زیست محیطی
لرستان 1399/5/13 تاریخ گذشته
20:58 ب.ظ
خدمات نقشه برداری یو تی ام مسیر خط لوله و تاسیات بین راهی
مازندران 1399/5/13 تاریخ گذشته
20:57 ب.ظ
خدمات مشاور طراحی جهت ایمن سازی خط
مازندران 1399/5/13 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
خدمات مشاوره ای نقشه برداری تعیین احجام گوگرد
خراسان رضوي 1399/5/13 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
مطالعه مرحله اول و دوم گازرسانی
بوشهر 1399/5/13 تاریخ گذشته
1399/05/12
17:54 ب.ظ
اسکن و اشکارسازی زیر سطحی انشعابات احتمالی
هرمزگان 1399/5/12 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره طراحی 1900 کیلومتر گازرسانی
هرمزگان 1399/5/12 اعلام نشده
1399/05/11
15:17 ب.ظ
خدمات نظارت کارگاهی پروزه های گازرسانی
خراسان رضوي 1399/5/11 تاریخ گذشته
1399/05/08
14:43 ب.ظ
خدمات مشاوره ای نقشه برداری جهت تعیین احجام گوگرد
خراسان رضوي 1399/5/8 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری
لرستان 1399/5/8 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری
هرمزگان 1399/5/8 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری
کهگیلویه و بویراحمد 1399/5/8 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری
خوزستان 1399/5/8 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری
ايلام 1399/5/8 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری
فارس 1399/5/8 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
برداشت 2200 کیلومتر داده های لرزه نگاری
بوشهر 1399/5/8 تاریخ گذشته
1399/05/06
15:43 ب.ظ
طراحی گازرسانی به نقاط پراکنده
هرمزگان 1399/5/6 اعلام نشده
11:50 ق.ظ
11:50 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره طراحی 1900 کیلو متر گازرسانی
هرمزگان 1399/5/6 اعلام نشده
1399/05/05
12:01 ب.ظ
واگذاری طرح مطالعاتی بهینه سازی سیستم احتراق ریفرمرهای
خوزستان 1399/5/5 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
اجرا بازرسی بر مبنا ریسک rbi واحد pda پالایشگاه روغن سازی
تهران 1399/5/5 اعلام نشده
1399/05/04
12:37 ب.ظ
تهیه نقشه ثبتی تاسیسات تقویت فشار اتصال سیستم ثبت املاک کشور
خوزستان 1399/5/4 تاریخ گذشته
1399/05/02
08:43 ق.ظ
ضخامت سنجی جامع خطوط فرایندی پالایشگاه
فارس 1399/5/2 اعلام نشده
1399/05/01
19:29 ب.ظ
مشاور طراحی پایه سییستم حفاظت کاتدیک انبار نفت
اصفهان 1399/5/1 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
خدمات مشاوره استقرار بازرسی فنی
بوشهر 1399/5/1 اعلام نشده