1397/11/29
08:26 ق.ظ
پیگرانی هوشمند خطوط 56 اینچ سوم و چهارم سراسری
تهران 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
12:16 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره طراحی مهندسی و نظارت کارگاهی
خوزستان 1397/11/28 اعلام نشده
08:09 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره طراحی مهندسی و نظارت کارگاهی
خوزستان 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/23
10:50 ق.ظ
خدمات مشاوره و کارشناسی به واحد مدیریت طرح و پروژه ها pmo مدیریت اکتشاف
تهران 1397/11/23 مهلت دار
10:01 ق.ظ
1397/11/21
08:24 ق.ظ
انجام خدمات همیار فنی مورد نیاز در ستاد و مناطق عملیاتی
تهران 1397/11/21 مهلت دار
1397/11/16
17:07 ب.ظ
بازرسی کالا و تجهیزات گازرسانی بجز کالای پلی اتیلن توسط شرکتهای شخص ثالث
خوزستان 1397/11/16 اعلام نشده
1397/11/13
14:36 ب.ظ
11:37 ق.ظ
تحقیق و عیب یابی ماشین الات دوار و ترانسفورماتورهای برق از طریق ازمایشات
اصفهان 1397/11/13 اعلام نشده
09:50 ق.ظ
خدمات کارشناسی تخصصی - نوبت دوم
البرز 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
10:01 ق.ظ
خدمات کارشناسی تخصصی
خدمات کارشناسی تخصصی... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/08
13:01 ب.ظ
خدمات نظارت کارگاهی پشتیبانب فنی پروژه های گازرسانی استان به روش QCBS
خراسان جنوبي 1397/11/8 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
خدمات نظارت کارگاهی پشتیبانی و فنی پروژه های شرکت گاز استان
خراسان جنوبي 1397/11/8 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
خدمات نظارت بر پروژه های گازرسانی
خراسان جنوبي 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:34 ب.ظ
طراحی مهندسی خط لوله انتقال گاز خوراک طرح
بوشهر 1397/11/7 اعلام نشده
11:04 ق.ظ
انجام خدمات نظارت  کارگاهی  پروژه های شرکت
خراسان شمالي 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
12:16 ب.ظ
خدمات نظارت کارگاهی پروژه ها
خدمات نظارت کارگاهی پروژه ها... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1397/11/6 اعلام نشده
09:53 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره فنی ممیزی و نظارت کیفی بر فعالیتهای مرتبط
خوزستان 1397/11/6 اعلام نشده
1397/10/30
18:03 ب.ظ
طراحی و بازنگری شبکه داخلی گاز شهرکها و نواحی صنعتی
اصفهان 1397/10/30 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
مشاور جهت اجرای پروژه مهندسی طراحی سیستم فیلتراسیون هوا
خوزستان 1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/29
15:07 ب.ظ
پروژه انجام کارهای تعمیراتی بر روی مخازن دو جداره بوستان
خوزستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:23 ب.ظ
نقشه کشی و اجرا و تاییدیه گازکشی مدرسه
فارس 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
13:29 ب.ظ
ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی GIS شبکه تغذیه
مازندران 1397/10/26 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی gis شبکه تغذیه و توزیع و انشعاب گاز استان
مازندران 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
07:53 ق.ظ
طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد iso50001 در
هرمزگان 1397/10/25 اعلام نشده
07:52 ق.ظ
طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد iso50001 در
بوشهر 1397/10/25 اعلام نشده
07:52 ق.ظ
طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد iso50001 در کلیه
خوزستان 1397/10/25 اعلام نشده
07:52 ق.ظ
طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد iso50001 در کلیه
تهران 1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/24
18:14 ب.ظ
طراحی و بازنگری شبکه داخلی گاز شهرکها
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
پروژه مطالعاتی و مشاوره بهینه سازی سیستم توزیع مصرف بخار و کاندنس
تهران 1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/22
10:26 ق.ظ
انجام خدمات نظارت  کارگاهی بر عملیات پروژه های گازرسانی و ساختمانی
چهارمحال بختياري 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
09:04 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت امکان سنجی افزایش ارتفاع دودکش
مركزي 1397/10/19 اعلام نشده
08:51 ق.ظ
انجام عملیات نظارت کارگاهی و عملیات پروژه های گازرسانی و
چهارمحال بختياري 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
20:14 ب.ظ
واگذاری انجام مطالعات جامع میدان گازی پارس جنوبی به
بوشهر 1397/10/17 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه جهت پروژه های شرکت گاز به روش QCBS
هرمزگان 1397/10/17 اعلام نشده
1397/10/16
13:05 ب.ظ
مشاوره و نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های شرکت گاز استان
هرمزگان 1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/15
18:56 ب.ظ
طراحی شبکه گاز در نواحی صنعتی فولاد
سمنان 1397/10/15 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره QCBS
خرید خدمات مشاوره QCBS... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/13
11:40 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت طراحی برداشت اطلاعات و نقشه برداری و اجرای  GIS
ايلام 1397/10/13 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی و عالیه بر
هرمزگان 1397/10/13 اعلام نشده
1397/10/12
21:05 ب.ظ
تعیین کارشناس اراضی محل احداث ایستگاه TBS
خراسان رضوي 1397/10/12 تاریخ گذشته