1398/05/28
13:23 ب.ظ
lathemachine & milling machine
lathemachine & milling machine... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/28 اعلام نشده
12:24 ب.ظ
خرید  LEVEL SWITCH
خرید LEVEL SWITCH... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/28 اعلام نشده
11:50 ق.ظ
پروژه خرید کنتور دیافراگمی  ارتقا یافته G6
آذربايجان شرقي 1398/5/28 اعلام نشده
09:32 ق.ظ
خرید LINER HANGER 57
خرید LINER HANGER 57... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
09:26 ق.ظ
PLATE HEAT EXCHANGER AMINE
PLATE HEAT EXCHANGER AMINE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/28 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
ساخت و تحویل explosion proof locai lighting panel
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
08:17 ق.ظ
ساخت و تحویل explosion proof locai lighting panel
تهران 1398/5/28 مهلت دار
08:15 ق.ظ
انجام عملیات بازدید مسیر گاز داغ و تعمیرات توربین گازی GEF6
هرمزگان 1398/5/28 مهلت دار
08:11 ق.ظ
خرید تصحیح کننده الکترونیکی در دامنه های مختلف
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
07:58 ق.ظ
خرید روغن ترانسفورماتور
خرید روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/5/28 مهلت دار
07:56 ق.ظ
خرید روانکارهای صنعتی گریس و روغن در 9 ردیف
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
07:49 ق.ظ
DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGES
DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGES... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
07:34 ق.ظ
TRIMCOOLER
TRIMCOOLER... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
13:32 ب.ظ
خرید قطعات مربوط به P/F ELMAGO MOD 6032 EDDY CURRENT BRAKE
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
13:29 ب.ظ
تامین  P/F CAS COMPRESSOR SIEMENS
تامین P/F CAS COMPRESSOR SIEMENS... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
11:51 ق.ظ
SULPHUR & CHLORINE IN OIL ANALYZER
SULPHUR & CHLORINE IN OIL ANALYZER... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/27 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
خرید  wellhead & christmas tree eouipment
خرید wellhead & christmas tree eouipment... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
خریدliner hahger 5 -7
خریدliner hahger 5 -7... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
08:09 ق.ظ
خرید TUBE BUNSLE
خرید TUBE BUNSLE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/27 اعلام نشده
08:07 ق.ظ
خرید قطعات  national drawworks
خرید قطعات national drawworks... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
08:06 ق.ظ
خرید 600 تن
خرید 600 تن... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/5/27 مهلت دار
07:49 ق.ظ
خرید قطعات مربوط به TUBING PIPES 5-1/2
خرید قطعات مربوط به TUBING PIPES 5-1/2... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
19:01 ب.ظ
پروژه خرید کنتور دیافراگمی ارتقا یافته C6
آذربايجان شرقي 1398/5/26 اعلام نشده
14:06 ب.ظ
خرید قطعات  OIL WELL TRIPLEX MUD PUMP و AIR HOIST 6CYL
خوزستان 1398/5/26 اعلام نشده
13:47 ب.ظ
خرید P/F GAS TURBINE MOTORSICH
خرید P/F GAS TURBINE MOTORSICH... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/26 اعلام نشده
13:26 ب.ظ
فیلتر هوا توربین  GE
فیلتر هوا توربین GE... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/26 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
خرید SCANINER IGNITON BOARD
خرید SCANINER IGNITON BOARD... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/26 اعلام نشده
12:51 ب.ظ
خرید قطعات یدکی توربین
خرید قطعات یدکی توربین... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/26 اعلام نشده
12:51 ب.ظ
ساخت قطعات پمپ
ساخت قطعات پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/26 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
خرید قطعات duck
خرید قطعات duck... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/26 اعلام نشده
12:45 ب.ظ
تامین قطعات تفکیک گرهای پارسی کلاستر
خوزستان 1398/5/26 اعلام نشده
12:15 ب.ظ
پالت پلاستیکی - PIPE ASTIM -DMDS VALVE , ..
پالت پلاستیکی - PIPE ASTIM -DMDS VALVE , ..... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/26 اعلام نشده
09:55 ق.ظ
ادوات اوتیس بیکری ux
ادوات اوتیس بیکری ux... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/26 مهلت دار
09:38 ق.ظ
خرید ESO E- CARD MOOR PROSAFE
خرید ESO E- CARD MOOR PROSAFE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/26 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
خرید PUMP LEWA
خرید PUMP LEWA... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
07:49 ق.ظ
خرید قطعات یدکی توربین
خرید قطعات یدکی توربین... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/26 اعلام نشده
07:47 ق.ظ
تامین  FLEXIBLE HOSE
تامین FLEXIBLE HOSE... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/26 مهلت دار
07:47 ق.ظ
تامین expander و ابزار الات
تامین expander و ابزار الات... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:25 ب.ظ
تامین 24 دستگاه پمپ دوزینگ شرکت پتروشیمی
خوزستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
خرید LEAN MEG FEED FILTER
خرید LEAN MEG FEED FILTER... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/24 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
خرید قطعات  GAS TURBINE MAN
خرید قطعات GAS TURBINE MAN... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/5/24 مهلت دار
10:42 ق.ظ
روغن دی الکتریک کلاس یک جهت مصرف درپست های فشار قوی کیلوولت132/2705
آذربايجان شرقي 1398/5/24 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
خرید TUBE BUNDLE
خرید TUBE BUNDLE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
14:57 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
خرید فیلتر هوای توربینGE
خرید فیلتر هوای توربینGE... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/23 اعلام نشده
12:47 ب.ظ
خرید قطعات AIR BOWER
خرید قطعات AIR BOWER... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/23 اعلام نشده
12:14 ب.ظ
خرید قطعات تفکیک گرهای پارسی کلاستر
خوزستان 1398/5/23 اعلام نشده
11:35 ق.ظ
خرید P/F ALAY PUMP
خرید P/F ALAY PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/23 اعلام نشده
11:25 ق.ظ
1 دستگاه الکتروپمپ کامل جایگزین p-2020
تهران 1398/5/23 اعلام نشده