1397/09/24
12:45 ب.ظ
روغن YAMALUBE
روغن YAMALUBE... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
12:33 ب.ظ
بنزین معمولی فاقد بسته بندی لیتری R.G.M
خراسان شمالي 1397/9/24 مهلت دار
11:35 ق.ظ
خرید P/F U-TUBE USED FOR GLYCOL
خرید P/F U-TUBE USED FOR GLYCOL... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/9/24 مهلت دار
09:16 ق.ظ
شیر سوخت توربین
شیر سوخت توربین... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
08:48 ق.ظ
خرید p/f coupling vulkan
خرید p/f coupling vulkan... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/9/24 مهلت دار
08:31 ق.ظ
خرید  LINE PIPE , ...
خرید LINE PIPE , ...... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
الکتروپمپ پلنجری دستگاه فراورش سیار 3
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
07:33 ق.ظ
الکتروپمپ پلنجری دستگاه فراورش
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/22
15:26 ب.ظ
خرید 16/5 مترمکعب کاتالیست  ltsc
خرید 16/5 مترمکعب کاتالیست ltsc... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/9/22 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
خرید P/F COUPLING VULKAN
خرید P/F COUPLING VULKAN... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/9/22 مهلت دار
06:40 ق.ظ
خرید توربو پمپ امین
خرید توربو پمپ امین... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/21
11:57 ق.ظ
خرید WOODWARD DIGITAL SPEED CONTROL
خرید WOODWARD DIGITAL SPEED CONTROL... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/21 مهلت دار
09:43 ق.ظ
خرید MOBILE COMPRESSOR-PORTABLE
خرید MOBILE COMPRESSOR-PORTABLE... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/21 اعلام نشده
08:47 ق.ظ
تامین mobile air compressor-portable
تامین mobile air compressor-portable... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/21 اعلام نشده
08:46 ق.ظ
خرید line pipe ,killed carbon steel ,....
خرید line pipe ,killed carbon steel ,....... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/21 مهلت دار
08:38 ق.ظ
خرید رگولاتورهای ezr
خرید رگولاتورهای ezr... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/9/21 مهلت دار
08:23 ق.ظ
تامین وینچ دستگاه ساید بوم دی 8 به همراه پمپ تغذیه کننده وینچ
خوزستان 1397/9/21 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
تعداد 50 عدد کالای مورد نیاز
تعداد 50 عدد کالای مورد نیاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
17:17 ب.ظ
تامین یکدستگاه  PMI- THERMO SCIENTIFIC NITON XL5
بوشهر 1397/9/20 اعلام نشده
17:01 ب.ظ
خرید 30 بشکه روغن ترانسفورماتور کلاس 2
کرمانشاه 1397/9/20 مهلت دار
12:20 ب.ظ
خرید WIRE LINE UNIT
خرید WIRE LINE UNIT... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/9/20 اعلام نشده
11:40 ق.ظ
خرید قطعات SPIG GEAR REDUCER و...
خرید قطعات SPIG GEAR REDUCER و...... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/9/20 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
خرید P/F DESALINATION PXICKAGES
خرید P/F DESALINATION PXICKAGES... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/9/20 مهلت دار
08:05 ق.ظ
خرید BOP CONTROL LINE 1
خرید BOP CONTROL LINE 1... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/20 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
خرید WIRE LINE UNIT
خرید WIRE LINE UNIT... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/9/20 اعلام نشده
08:02 ق.ظ
خریدSEAMLESS TUBING
خریدSEAMLESS TUBING... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/19
12:33 ب.ظ
توزیع سیلندر گاز مایع
توزیع سیلندر گاز مایع... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/9/19 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
واگذاری پروژه خرید دستگاه gps مولتی فرکانس به
آذربايجان شرقي 1397/9/19 اعلام نشده
06:49 ق.ظ
خرید رگولاتور به ظرفیت 40و 65
خرید رگولاتور به ظرفیت 40و 65... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:26 ب.ظ
خرید ابزار مخصوص ولوهای کمپرسور
هرمزگان 1397/9/18 اعلام نشده
12:25 ب.ظ
خرید فیلتر کارتریج برای ایستگاه جدید گاز
هرمزگان 1397/9/18 اعلام نشده
12:25 ب.ظ
خرید LAMP FITTING
خرید LAMP FITTING... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 اعلام نشده
12:24 ب.ظ
خرید STUD &BOLT
خرید STUD &BOLT... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 اعلام نشده
12:23 ب.ظ
خرید قطعات یدکی پمپ SULZER
خرید قطعات یدکی پمپ SULZER... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 مهلت دار
12:17 ب.ظ
خرید الکترومیکسر
خرید الکترومیکسر... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
خرید AEG GENERATOR
خرید AEG GENERATOR... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 اعلام نشده
12:15 ب.ظ
خرید HIGH TEMPERATURE
خرید HIGH TEMPERATURE... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 مهلت دار
12:15 ب.ظ
خرید ASCO SOLONOLD VALVE
خرید ASCO SOLONOLD VALVE... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 اعلام نشده
12:15 ب.ظ
خرید SPARE PART FOR SMART POSITIONER PILOT
خرید SPARE PART FOR SMART POSITIONER PILOT... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 مهلت دار
12:14 ب.ظ
خرید JUCKER STEAM TRAP
خرید JUCKER STEAM TRAP... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 اعلام نشده
12:14 ب.ظ
خرید AIR VENT
خرید AIR VENT... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 اعلام نشده
12:14 ب.ظ
خرید آندهای فداشونده جهت مخازن
هرمزگان 1397/9/18 اعلام نشده
12:13 ب.ظ
حرید SPASERکاپلینکMETASTREAM
حرید SPASERکاپلینکMETASTREAM... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 مهلت دار
12:05 ب.ظ
خرید TEST GAUGE
خرید TEST GAUGE... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 مهلت دار
12:05 ب.ظ
خرید GAGE FOR MASONEILAN CONTROL VALVE
خرید GAGE FOR MASONEILAN CONTROL VALVE... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
ساخت flange thermowell
ساخت flange thermowell... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 مهلت دار
12:02 ب.ظ
خرید BOORE BOOSTER RELAYS
خرید BOORE BOOSTER RELAYS... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 مهلت دار
12:02 ب.ظ
خرید پنج قلم کسکت
خرید پنج قلم کسکت... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 مهلت دار
12:02 ب.ظ
خرید MANIFOLD VALVE
خرید MANIFOLD VALVE... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 اعلام نشده
12:02 ب.ظ
خرید فیلتر کارتریج
خرید فیلتر کارتریج... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/18 مهلت دار