1398/02/31
13:46 ب.ظ
طراحی خرید نصب راه اندازی سیستم F&G ایستگاه تقلیل فشار
تهران 1398/2/31 اعلام نشده
13:29 ب.ظ
گازرسانی به ساختمان نگهبانی شهرک صنعتی
گلستان 1398/2/31 مهلت دار
13:22 ب.ظ
احداث شبکه توزیع گاز 9 روستای
احداث شبکه توزیع گاز 9 روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/2/31 اعلام نشده
12:53 ب.ظ
خدمات عمومی فنی امداد و مرکز پیام در
فارس 1398/2/31 مهلت دار
12:42 ب.ظ
سرویس و نگهداری سیستم حفاظت کاتدیگ شرکت برق
مركزي 1398/2/31 مهلت دار
12:00 ب.ظ
پروژه اجرای شبکه اجرای داخلی گاز منازل سازمان
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
11:14 ق.ظ
ارزیابی پوشش خط اول ودوم و چهارم سراسری و خط پادگان 19 دی
تهران 1398/2/31 اعلام نشده
10:03 ق.ظ
احداث ایستگاه تی بی اس و وصلی بین روستای
ايلام 1398/2/31 مهلت دار
09:59 ق.ظ
سرویس تعمیرات اساسی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی
تهران 1398/2/31 مهلت دار
09:56 ق.ظ
تهیه و احداث شبکه توزیع و خط تغذیه و سیستم حفاظت کاتدیک
آذربايجان غربي 1398/2/31 اعلام نشده
09:55 ق.ظ
خدمات نصب جابجایی تعویض جمع اوری کنتور رگولاتور و .. سطح منطقه 3
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
09:25 ق.ظ
پروژه احداث tbs ووصلی بین روستای
ايلام 1398/2/31 مهلت دار
08:48 ق.ظ
احداث تامین تجهیزات مصالح و اجرای 2376 متر خط تغذیه 8 اینچ با
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/31 مهلت دار
08:38 ق.ظ
بازسازی و رفع نشت انشعابات شهرستان
خوزستان 1398/2/31 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
08:27 ق.ظ
گازرسانی به تعدادی از صنایع شهرستانهای
آذربايجان غربي 1398/2/31 اعلام نشده
07:42 ق.ظ
لوله گذاری خط تغذیه گاز در فاز توسعه شهرک صنعتی
آذربايجان شرقي 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
18:24 ب.ظ
خرید ایستگاه تقلیل فشار در سایز های مختلف
لرستان 1398/2/30 مهلت دار
14:41 ب.ظ
عملیات مقاوم سازی ایستگاه cgs شهر
همدان 1398/2/30 اعلام نشده
14:38 ب.ظ
احداث خط لوله جدید زیردریایی خرید و نصب گوی شناور جدید spm و
بوشهر 1398/2/30 اعلام نشده
13:29 ب.ظ
تکمیل شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی
مركزي 1398/2/30 مهلت دار
13:23 ب.ظ
خدمات عمومی فنی و امداد و مرکز پیام در
فارس 1398/2/30 مهلت دار
13:20 ب.ظ
ساخت مخزن FB-261
ساخت مخزن FB-261... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
09:46 ق.ظ
پروژه گازرسانی به روستاهای
پروژه گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/2/30 مهلت دار
09:46 ق.ظ
خدمات نصب جابجایی تعویض جمع اوری کنتور رکولاتور در
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
09:43 ق.ظ
تعمیرا اساسی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی شرکت
تهران 1398/2/30 مهلت دار
07:40 ق.ظ
36 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده مقاوم سازی و 380 انشعاب شهری
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
07:39 ق.ظ
بازسازی و رفع نشت انشعابات
بازسازی و رفع نشت انشعابات... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
07:33 ق.ظ
1398/02/29
18:52 ب.ظ
18:52 ب.ظ
پروژه اجرای ورودی و خروجی و فونداسیون سایپا محوطه سازی
آذربايجان شرقي 1398/2/29 مهلت دار
13:52 ب.ظ
احداث و راه اندازی 11 دستگاه مخزن شامل  5 دستگاه مخزن  متانول
بوشهر 1398/2/29 اعلام نشده
13:45 ب.ظ
تکمیل طرح تعمیق خط لوله در رودخانه
گيلان 1398/2/29 مهلت دار
13:38 ب.ظ
انجام عملیات بهره برداری امداد و گازبانی مشترکین و کنتورخوانی
قزوين 1398/2/29 مهلت دار
13:21 ب.ظ
گازرسانی ب حفرات خالی و توسعه شبکه شهرستان
تهران 1398/2/29 مهلت دار
12:47 ب.ظ
اصلاح شبکه و انشعابات گاز و ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی
خراسان رضوي 1398/2/29 مهلت دار
12:47 ب.ظ
رنگ امیزی اسیدشویی و گالر کد خطوط و تجهیزات شرکت
خوزستان 1398/2/29 مهلت دار
12:34 ب.ظ
تامین خدمات بهره برداری نواحی
تامین خدمات بهره برداری نواحی... نفت ، گاز و پتروشیمی
زنجان 1398/2/29 مهلت دار
09:44 ق.ظ
تکمیل شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی ساوه
مركزي 1398/2/29 مهلت دار
09:27 ق.ظ
انجام خدمات نصب جابجایی و تعویض جمع اوری کنتور و رکولاتور در
اصفهان 1398/2/29 مهلت دار
09:27 ق.ظ
انجام عملیات امداد .نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی کنتور خوانی
اصفهان 1398/2/29 مهلت دار
08:55 ق.ظ
گازرسانی به روستاهای بوریور علی و سفلی
لرستان 1398/2/29 مهلت دار
08:46 ق.ظ
احداث 2376 متر خط تغذیه 8 اینچ جهت تقویت شبکه گاز
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/29 مهلت دار
08:40 ق.ظ
پیکرانی و تست هیدرواستاتیک خط 12 اینچ
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده
08:32 ق.ظ
08:32 ق.ظ
36 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده مقاوم سازی و 380 انشعاب شهری و
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده
08:29 ق.ظ
بکارگیری پیمانکار جهت جایگاههای سوخت
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده