1397/09/26
12:56 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای حدود 4250 متر خط تغذیه 10و8 اینچ زهکلوت
کرمان 1397/9/26 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
انجام خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز و اجرای بهره برداری
خراسان رضوي 1397/9/26 اعلام نشده
12:32 ب.ظ
ساخت نصب  انشعابات پراکنده و نصب و تعویض کنتور
تهران 1397/9/26 مهلت دار
12:28 ب.ظ
ساخت نصب جابجایی جمع اوری 700 فقره انشعابات
تهران 1397/9/26 مهلت دار
12:09 ب.ظ
اجرای عملیات جابجایی شبکه گاز 2 اینچ تقاطع
فارس 1397/9/26 اعلام نشده
12:06 ب.ظ
خدمات 27002 متر گازرسانی به روستاهای
خوزستان 1397/9/26 اعلام نشده
11:49 ق.ظ
پروژه انجام امور خدمات امدادگازبان متقاضیان مشترکین قرائت
تهران 1397/9/26 مهلت دار
11:28 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه شهرک 120 هکتاری و ایستگاه
کرمان 1397/9/26 اعلام نشده
11:28 ق.ظ
1397/09/25
16:51 ب.ظ
خرید ایستگاه تقلیل فشار گاز
خرید ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/9/25 مهلت دار
09:42 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه های CPS هجرت
کرمان 1397/9/25 اعلام نشده
09:15 ق.ظ
واگذاری  خدمات پشتیبانی نواحی اسلام
کرمانشاه 1397/9/25 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
52 میلومتر مسیر توزیع و شبکه گازرسانی روستاهای
خوزستان 1397/9/25 اعلام نشده
08:05 ق.ظ
تهیه مصالح مونتاژ تعمیرات و بازنگری ایستگاه  تقلیل فشار سی جی اس
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
08:05 ق.ظ
انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی منطقه 1
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
07:55 ق.ظ
1397/09/24
19:55 ب.ظ
واگذاری 300 عدد انشعاب پلی اتیلن و 6000 متر شبکه حفره خالی
مازندران 1397/9/24 مهلت دار
19:54 ب.ظ
انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی
مازندران 1397/9/24 مهلت دار
09:54 ق.ظ
عملیات جابجایی شبکه گاز 4 اینچ تقاطع
فارس 1397/9/24 اعلام نشده
09:24 ق.ظ
انجام چهار ردیف پروژه شامل : احداث دو مورد ایستگاه TBs - CPS ،
مازندران 1397/9/24 مهلت دار
08:32 ق.ظ
اجرای 14114 متر گازرسانی به روستاهای
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای حدود 31 کیلومتر شبکه توزیع
کرمان 1397/9/24 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای حدود 12 کیلومتر  خط تغذیه 6 اینچ روستاهای دو چاهی
کرمان 1397/9/24 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
38 کیلومتر خط تغذیه
38 کیلومتر خط تغذیه... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
احداث 4416 متر خط لوله 4 اینچ از موقعیت غرب
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات گاز مایع
خراسان رضوي 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
13:54 ب.ظ
اجرای 16700 متر لوله پلی اتیلن و 12000 متر لوله فولادی 6 اینچ گازرسانی به محور
لرستان 1397/9/22 مهلت دار
13:07 ب.ظ
گازرسانی به خط تغذیه
گازرسانی به خط تغذیه... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/9/22 مهلت دار
09:22 ق.ظ
رفع مشکل تداخل جریان متناوب در خط تغذیه لوپ
مركزي 1397/9/22 اعلام نشده
09:21 ق.ظ
رفع مشکل تداخل جریان متناوب در خط تغذیه شهرک صنعتی
مركزي 1397/9/22 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
عملیات باقیمانده  حفاظت کاتدی و برق رسانی چهار مورد ایستگاه حفاظت کاتدی
مركزي 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
13:43 ب.ظ
نشت یابی از خطوط تغذیه شبکه و تاسیسات و ایستگاهها
سمنان 1397/9/21 مهلت دار
11:26 ق.ظ
گازرسانی به شهر
گازرسانی به شهر... نفت ، گاز و پتروشیمی
چهارمحال بختياري 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
واگذاری گازرسانی به روستاهای
واگذاری گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/9/21 مهلت دار
10:58 ق.ظ
اجرای ورودی و خروحی نصب ایستگاه شماره دو
سمنان 1397/9/21 مهلت دار
09:37 ق.ظ
گازرسانی به روستا
گازرسانی به روستا... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/9/21 مهلت دار
09:25 ق.ظ
تهیه مصالح و  اجرای حدود 31 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای
کرمان 1397/9/21 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
گازرسانی به روستاهای
گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/9/21 مهلت دار
08:42 ق.ظ
گازرسانی به روستا
گازرسانی به روستا... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/9/21 مهلت دار
08:29 ق.ظ
اجرای گازرسانی به محور  بصورت pc
اجرای گازرسانی به محور بصورت pc... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/9/21 مهلت دار
08:17 ق.ظ
توسعه شبکه و نصب انشعابات و کنتور و رگولاتور و اصلاح شبکه و... ناحیه گازرسانی
خراسان رضوي 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
17:20 ب.ظ
اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای محور
لرستان 1397/9/20 مهلت دار
17:18 ب.ظ
خرید تا راه اندازی ایستگاههای تقلیل فشار گاز  بصورت PCF
سيستان و بلوچستان 1397/9/20 مهلت دار
12:54 ب.ظ
خط تغذیه و شبکه داخلی فلزی
خط تغذیه و شبکه داخلی فلزی... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
گازرسانی به تعدادی از صنایع شهرستان
آذربايجان غربي 1397/9/20 اعلام نشده
10:22 ق.ظ
اجرای شبکه توزیع و انشعاب گازرسانی سایت
خراسان شمالي 1397/9/20 مهلت دار
09:50 ق.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی  ناحیه
واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/9/20 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
33 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده مرغداریهای صنایع
خوزستان 1397/9/20 اعلام نشده