1397/09/24
14:06 ب.ظ
خرید 3400 دست لباس کار دو تکه کاپشن و شلوار
خرید 3400 دست لباس کار دو تکه کاپشن و شلوار... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
12:37 ب.ظ
ارم لباس پارچه ای دوختنی با مارک GAS روی یقه لباس ابعاد 140*70متر مربع
کردستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
پارچه پیراهن عرض 1/7 متر درجه یک نوع بسته بندی بسته رولی
گيلان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
البسه پرسنل یگان حفاظت زندانها
البسه پرسنل یگان حفاظت زندانها... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
قزوين 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
البسه سربازان
البسه سربازان... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
قزوين 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:52 ب.ظ
واگذاری تهیه البسه موردنیاز کارکنان تابعه شامل
واگذاری تهیه البسه موردنیاز کارکنان تابعه شامل... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/9/21 مهلت دار
13:18 ب.ظ
خرید کاپشن اور
خرید کاپشن اور... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
مازندران 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
اقلام شامل : روغن نباتی مایع سویا- سم چند جزئی علف کش - لباس کار یک تکه سازی بزرگ
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
11:51 ق.ظ
پیراهن و شلوار و کاپشن و کت شلوار و کفش رسمی مردانه
البرز 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
کت و شلوار فاستونی دیپلمان جلوگرد
کت و شلوار فاستونی دیپلمان جلوگرد... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
اردبيل 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
11:40 ق.ظ
خرید البسه کارکنان یگان حفاظت استان - پارچه پیراهنی
گيلان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:26 ب.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/9/17 مهلت دار
08:45 ق.ظ
ست لباس ورزشی مردانه سایز جور جنس پلی استر پلی
ست لباس ورزشی مردانه سایز جور جنس پلی استر پلی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
کردستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی هواپیمایی
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی هواپیمایی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/9/17 مهلت دار
1397/09/15
08:03 ق.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی شامل 2576 دست کت و شبوار و 1288 ثوب
تهران 1397/9/15 مهلت دار
08:03 ق.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی شامل 600 دست بارانی مردانه
تهران 1397/9/15 مهلت دار
08:03 ق.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی هما شامل 600 دست
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی هما شامل 600 دست... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/9/15 مهلت دار
08:02 ق.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی شامل 7728 ثوب پیراهن مردانه
تهران 1397/9/15 مهلت دار
08:02 ق.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی هما شامل 7728 ثوب
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی هما شامل 7728 ثوب... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/9/15 مهلت دار
08:01 ق.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی هما شامل 600 دست بارانی مردانه
تهران 1397/9/15 مهلت دار
08:01 ق.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/9/15 مهلت دار
08:00 ق.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی هما
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی هما... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/9/15 مهلت دار
1397/09/14
10:29 ق.ظ
خرید اقلام شامل : کلاه بافت گرم جنس کاموایی - دستکش بافت مردانه جنس کاموایی
سمنان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
13:34 ب.ظ
خرید البسه ورزشی
خرید البسه ورزشی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
گيلان 1397/9/12 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
1600 دست گرمکن و شلوار مردانه
1600 دست گرمکن و شلوار مردانه... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
خرید پیراهن شورت وطناب ورزشی
خرید پیراهن شورت وطناب ورزشی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
12:54 ب.ظ
کاپشن و شلوار
کاپشن و شلوار... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
سيستان و بلوچستان 1397/9/10 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
خرید وسایل و البسه ورزشی
خرید وسایل و البسه ورزشی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/9/10 اعلام نشده
09:09 ق.ظ
خرید لباس پرسنل حراست کل استان
خرید لباس پرسنل حراست کل استان... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خوزستان 1397/9/10 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
کاپشن شلوار ورزشی مردانه و زنانه
کاپشن شلوار ورزشی مردانه و زنانه... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
اصفهان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:19 ب.ظ
تهیه لباس فرم مخصوص و کفش پرسنل
تهیه لباس فرم مخصوص و کفش پرسنل... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
قم 1397/9/8 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
خرید 2400 دست گرمکن و شلوار ورزشی کیف دستی ورزشی
خرید 2400 دست گرمکن و شلوار ورزشی کیف دستی ورزشی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
فارس 1397/9/8 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
خرید لباس پرسنل حراست کل استان
خرید لباس پرسنل حراست کل استان... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خوزستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
خرید لباس کار نیروهای فضای سبز
خرید لباس کار نیروهای فضای سبز... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
البرز 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
16:51 ب.ظ
ست لباس ورزشی مردانه سایز جور جنس
ست لباس ورزشی مردانه سایز جور جنس... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
گلستان 1397/9/7 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
خرید انواع البسه کارکنان
خرید انواع البسه کارکنان... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/9/7 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
خرید لباس پرسنل حراست کل استان
خرید لباس پرسنل حراست کل استان... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خوزستان 1397/9/7 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
تهیه و تحویل تعداد 473 دست کت و شلوار و288 ثوب شلوار
تهیه و تحویل تعداد 473 دست کت و شلوار و288 ثوب شلوار... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
20:47 ب.ظ
تعدادی کالا شامل : مانتو زنانه مجلسی ساده سایز جور شیراز پوپلین
گيلان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/03
08:09 ق.ظ
خرید لباس تابستانه و زمستانه
خرید لباس تابستانه و زمستانه... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خوزستان 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/29
12:44 ب.ظ
لباس کار یکسره یکبار مصرف زیپ دار
لباس کار یکسره یکبار مصرف زیپ دار... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
البرز 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
12:12 ب.ظ
کت و شلوارفاستونی دیپلمات جلوگرد
کت و شلوارفاستونی دیپلمات جلوگرد... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
اردبيل 1397/8/28 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
82 دست کت و شلوار پارچه جامع -2 عدد پیراهن یوروتکس
82 دست کت و شلوار پارچه جامع -2 عدد پیراهن یوروتکس... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
13:56 ب.ظ
تهیه و دخت لباس فرم و کاپشن محیط بانان در 3 ردیف
تهیه و دخت لباس فرم و کاپشن محیط بانان در 3 ردیف... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
ايلام 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
تهیه 251 دست مانتو و شلوار با پارچه فیونا 310 گرمی درجه یک به رنگ طوسی
البرز 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
خرید چکمه و بادگیر جهت استفاده پاکبانها و نیروهای امور شهر
البرز 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
البسه 6ماهه اول سال 97 سازمان
البسه 6ماهه اول سال 97 سازمان... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
البرز 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/22
14:44 ب.ظ
تامین البسه سازمانی پرسنل
تامین البسه سازمانی پرسنل... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
پیران تیترون 2 جیب نقاب دار
پیران تیترون 2 جیب نقاب دار... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
08:03 ق.ظ
خرید پیراهن نخی استین دار 490 عدد پیراهن کارگاهی 1400 عدد و
زنجان 1397/8/21 اعلام نشده