1397/11/27
12:13 ب.ظ
خرید اقلام هویتی
خرید اقلام هویتی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/11/27 مهلت دار
10:46 ق.ظ
خرید لباس ورزشی برای پرسنل شهرداری
خرید لباس ورزشی برای پرسنل شهرداری... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
فارس 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/25
14:04 ب.ظ
لباس فرم پرسنل شرکتی
لباس فرم پرسنل شرکتی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/11/25 مهلت دار
13:32 ب.ظ
لباس کار سایز جور
لباس کار سایز جور... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
مركزي 1397/11/25 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
کت وشلوار مردانه با کت دوچاک پارچه ای کلاسیک
کت وشلوار مردانه با کت دوچاک پارچه ای کلاسیک... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
مركزي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
13:38 ب.ظ
خرید 11 عدد اورکت سازمانی 16 عدد پیراهن و شلوار
خرید 11 عدد اورکت سازمانی 16 عدد پیراهن و شلوار... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
خرید البسه تابستانی به مقدار 3270 دست
خرید البسه تابستانی به مقدار 3270 دست... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خوزستان 1397/11/24 اعلام نشده
09:23 ق.ظ
خرید البسه تابساتی
خرید البسه تابساتی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/22
13:46 ب.ظ
کت و شلوار مردانه با کت دوچاک پارچه ای کلاسیک
کت و شلوار مردانه با کت دوچاک پارچه ای کلاسیک... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
مركزي 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/21
12:48 ب.ظ
مانتو شلوار اداری
مانتو شلوار اداری... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
کرمانشاه 1397/11/21 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
کت و شلوار پارچه مطهری 45-55
کت و شلوار پارچه مطهری 45-55... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/11/21 مهلت دار
1397/11/18
15:29 ب.ظ
خرید اقلام هویتی
خرید اقلام هویتی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
لباس و کلاه سربازی
لباس و کلاه سربازی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
همدان 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
خرید لباس البسه راهداری
خرید لباس البسه راهداری... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
همدان 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
خرید کت و شلوار و فرنج و شلوار مشاغل سیروحرکت
خرید کت و شلوار و فرنج و شلوار مشاغل سیروحرکت... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
هرمزگان 1397/11/18 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
خرید البسه -  مانتو شلوار زنانه
خرید البسه - مانتو شلوار زنانه... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان رضوي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:06 ب.ظ
خرید 5 قلم انواع کمربند و کفش مورد نیاز پرسنل
خرید 5 قلم انواع کمربند و کفش مورد نیاز پرسنل... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/11/17 مهلت دار
17:11 ب.ظ
خرید پیراهن پرسنل فنی
خرید پیراهن پرسنل فنی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
17:11 ب.ظ
خرید کت و شلوار تک لکوموتیو رانان و
خرید کت و شلوار تک لکوموتیو رانان و... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی شامل 1434 دست مانتو و شلوار و مقنعه و شال و کلاه بانوان
تهران 1397/11/17 مهلت دار
1397/11/16
11:57 ق.ظ
کت شلوار - شلوار - پیراهن
کت شلوار - شلوار - پیراهن... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
اصفهان 1397/11/16 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی شامل 600 دست بارانی مردانه
تهران 1397/11/16 مهلت دار
08:10 ق.ظ
تهیه و توزیع ملبوس تکلیفی سازمانی استحقاقی سال 97 پرسنل
مركزي 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
20:53 ب.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی اکرو هواپیمایی
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی اکرو هواپیمایی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/11/15 مهلت دار
13:50 ب.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی هواپیمایی جمهوری اسلامی
تهران 1397/11/15 مهلت دار
13:47 ب.ظ
خرید 5706  ثوب پیراهن مردانه جهت پرسنل و مدیران  اقایان شاغل در شهرداری
فارس 1397/11/15 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
لباس مردانه  و پیراهن مردانه و شلوار تک و لباس فرنج و شلوار و کت شلوار مردانه
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
تجهیزات کوهستان تیم درمان اضطراری - ست لباس کاپشن و شلواز ورزشی نخی سایز L- XXL
اردبيل 1397/11/15 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی کرو شامل 7728 ثوب پیراهن مردانه کابین و کاکپیت
تهران 1397/11/15 مهلت دار
09:56 ق.ظ
تهیه یونیفرم کارکنان پروازی شامل 1434 دست مانتو و شلوار و مقنعه و شال و کلاه بانوان
تهران 1397/11/15 مهلت دار
09:02 ق.ظ
دوخت 2907 دست کت و 5706 دست شلوار لباس فرم پرسنل و مدیران اقایان شاغل در شهرداری
فارس 1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/14
16:11 ب.ظ
کالا شامل : اورکت مردانه بزرگ  جیب دار - جوراب مردانه بهداشتی  نانو - پیراهن مردانه
کرمان 1397/11/14 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
کفش ایمنی - بلرسوت - شلوار و پیراهن نخی و مانتو شلوار اداری
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
13:52 ب.ظ
تامین کت و شلوار  شلوار تک و پیراهن  پرسنل
تامین کت و شلوار شلوار تک و پیراهن پرسنل... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
يزد 1397/11/13 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
اجرت دوخت شلوار و پیراهن مردانه 198 عدد
اجرت دوخت شلوار و پیراهن مردانه 198 عدد... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
فارس 1397/11/13 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
کت و شلوار - مانتو شلوار
کت و شلوار - مانتو شلوار... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
زنجان 1397/11/13 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
کالا شامل : زیرپوش و شورت مردانه سایز M-XXL طرح ساده کیسه
فارس 1397/11/13 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
تامین کت شلوار شلوار تک و پیراهن پرسنل
تامین کت شلوار شلوار تک و پیراهن پرسنل... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
يزد 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/12
09:41 ق.ظ
کاپشن طرح پلیسی درجه یک
کاپشن طرح پلیسی درجه یک... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
اصفهان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
13:29 ب.ظ
خرید 13 قلم البسه کار پرسنل سامانه ها و ستادی مورد نیاز
تهران 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
تیشرت و شلوار
تیشرت و شلوار... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
19:54 ب.ظ
تهیه کاپیشت مرغوب 19 عدد
تهیه کاپیشت مرغوب 19 عدد... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
خرید البسه متحد الشکل یگان حفاظت اولویت با
خرید البسه متحد الشکل یگان حفاظت اولویت با... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
هرمزگان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
13:20 ب.ظ
پیراهن شورت ورزشی نخی و کفش و جراب و زانوبند
پیراهن شورت ورزشی نخی و کفش و جراب و زانوبند... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
کرمانشاه 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/06
11:46 ق.ظ
لباس همراه (گان ) مردانه ابی 2000 عدد  و زنانه صورتی 1000 عدد
اردبيل 1397/11/6 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
1397/11/05
12:20 ب.ظ
لباس کار بلوز و شلوار جنس پارچه ای
لباس کار بلوز و شلوار جنس پارچه ای... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان شمالي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/04
14:09 ب.ظ
خرید لباس راهداری جلیقه
خرید لباس راهداری جلیقه... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
يزد 1397/11/4 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
گرمکن و شلوار ورزشی زنانه و مردانه برای دانش اموزان دوره دوم ابتدایی و اول متوسطه
خراسان رضوي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
14:12 ب.ظ
خرید اورکت راهداری به تعداد 143 عدد
خرید اورکت راهداری به تعداد 143 عدد... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
لرستان 1397/11/3 تاریخ گذشته