1398/02/31
13:31 ب.ظ
کاور ورزشی در 11 رنگ مختلف و با چاپ نوشته سالن 2 الی 11 صبحگاهی زورخانه ایی
گيلان 1398/2/31 مهلت دار
13:11 ب.ظ
کالا شامل : جوراب کوهستانی جنس نخی - زیرانداز بزرگسال -لباس غواصی
همدان 1398/2/31 مهلت دار
12:49 ب.ظ
کت و شلوار
کت و شلوار... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
مركزي 1398/2/31 مهلت دار
12:48 ب.ظ
کاپشن
کاپشن... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
مركزي 1398/2/31 مهلت دار
12:45 ب.ظ
پیراهن
پیراهن... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
مركزي 1398/2/31 مهلت دار
11:09 ق.ظ
خرید کت و شلوار مانتور و شلوار و پیراهن مردانه مورد نیاز
تهران 1398/2/31 اعلام نشده
10:41 ق.ظ
یک سری لباس زیر
یک سری لباس زیر... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار
09:12 ق.ظ
تهیه لباس فرم 1800 نفر کارکنان
تهیه لباس فرم 1800 نفر کارکنان... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
اصفهان 1398/2/31 اعلام نشده
1398/02/30
18:43 ب.ظ
کفش و پوشاک
کفش و پوشاک... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
کرمانشاه 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
14:01 ب.ظ
خرید 9000 دست البسه پرسنلی
خرید 9000 دست البسه پرسنلی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
هرمزگان 1398/2/29 مهلت دار
13:01 ب.ظ
خرید 9000 دست البسه پرسنلی
خرید 9000 دست البسه پرسنلی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
هرمزگان 1398/2/29 مهلت دار
11:25 ق.ظ
ژاکت گرمایی
ژاکت گرمایی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
مازندران 1398/2/29 مهلت دار
10:35 ق.ظ
پیراهن نگهبانی
پیراهن نگهبانی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
18:31 ب.ظ
لباس کارکنان یگان حفاظت
لباس کارکنان یگان حفاظت... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
کرمانشاه 1398/2/28 مهلت دار
10:34 ق.ظ
خرید 3400 عدد پیراهن
خرید 3400 عدد پیراهن... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/26
10:38 ق.ظ
اقلام مورد نیاز : ملحفه -حوله دستی - پوتین - زیرپیراهن
هرمزگان 1398/2/26 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
شلوار نگهبانی
شلوار نگهبانی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/26 مهلت دار
1398/02/25
14:50 ب.ظ
پوشاک ورزشی
پوشاک ورزشی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
قم 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
خرید البسه و کفش موردنیاز
خرید البسه و کفش موردنیاز... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/25 مهلت دار
13:20 ب.ظ
خرید لباس ورزشی موردنیاز
خرید لباس ورزشی موردنیاز... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/25 اعلام نشده
12:19 ب.ظ
اورکت
اورکت... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
بوشهر 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/24
14:04 ب.ظ
شلوار نگهبانی
شلوار نگهبانی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
تمدید -- خرید اورکت
تمدید -- خرید اورکت... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
فارس 1398/2/24 اعلام نشده
08:09 ق.ظ
پیراهن تترون - شلوار پارچه ای - کفش
پیراهن تترون - شلوار پارچه ای - کفش... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خوزستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
19:23 ب.ظ
جوراب مردانه
جوراب مردانه... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
لباس کار بلوز شلوار
لباس کار بلوز شلوار... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
البرز 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
خرید 6000 دست لباس گرم
خرید 6000 دست لباس گرم... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/23 مهلت دار
1398/02/22
19:21 ب.ظ
لباس عوامل رستوران
لباس عوامل رستوران... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
لباس یکبار مصرف
لباس یکبار مصرف... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
اردبيل 1398/2/22 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
خرید لباس پرسنل انتظامات
خرید لباس پرسنل انتظامات... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
يزد 1398/2/22 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
لباس نگهبان
لباس نگهبان... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
قم 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
دوخت لباس کار
دوخت لباس کار... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
فارس 1398/2/22 تاریخ گذشته
04:27 ق.ظ
تی شرت استین دار پرسنلی
تی شرت استین دار پرسنلی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
18:34 ب.ظ
خرید6000 دست لباس کار
خرید6000 دست لباس کار... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/21 مهلت دار
11:43 ق.ظ
خرید لباس جهت واحد انتظامات دفتر مرکزی
خرید لباس جهت واحد انتظامات دفتر مرکزی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
کت وشلوار 42 ست -شلوار تکی 42 عدد -کفش 42 جفت - پیراهن 84 عدد
مركزي 1398/2/21 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
خرید البسه و تجهیزات ورزشی مورد نیاز کلیه
خرید البسه و تجهیزات ورزشی مورد نیاز کلیه... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
14:06 ب.ظ
اقلام شامل : لباس و شلوار به همراه جلیقه و پیراهن 14 دست -لباس خدمات
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
لباس پرسنل انتظامات
لباس پرسنل انتظامات... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
يزد 1398/2/19 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
خرید 12 دست لباس ورزشی
خرید 12 دست لباس ورزشی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
12:26 ب.ظ
خرید البسه و متعلقات برای کارکنان یگان حفاظت بنادر و مرکز
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:13 ب.ظ
لباس کار دو تکه در سایز های مختلف از جنس مرغوب ایرانی به تعداد 24 دست
البرز 1398/2/17 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
خرید6000 دست لباس کار یکسره
خرید6000 دست لباس کار یکسره... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/17 مهلت دار
13:12 ب.ظ
خرید البسه و متعلقات ان برای کارکنان
خرید البسه و متعلقات ان برای کارکنان... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
کت وشلوار42 دست - شلوار تکی  42عدد - کفش 42 جفت - پیراهن 84 عدد - کاپشن 42 عدد
مركزي 1398/2/17 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
12 دست لباس و کفش ورزشی
12 دست لباس و کفش ورزشی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/17 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
خرید البسه و متعلقات ان برای کارکنان یگان حفاظت بنادر و مرکز
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
تامین اقلام چرمی  شامل : 50/000 جفت دستکش ساق کوتاه
تامین اقلام چرمی شامل : 50/000 جفت دستکش ساق کوتاه... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
تهران 1398/2/17 اعلام نشده