1399/03/06
18:12 ب.ظ
پروب دستگاه  nst
پروب دستگاه nst... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/3/6 تاریخ گذشته
1399/02/31
18:44 ب.ظ
دستگاه رادیو گرافی تک دندان
دستگاه رادیو گرافی تک دندان... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1399/2/31 تاریخ گذشته
1399/02/30
18:01 ب.ظ
امالگام سینا لوکس  - خمیر جرم گیری
آذربايجان شرقي 1399/2/30 تاریخ گذشته
17:48 ب.ظ
انگل و ایرموتور دندانپزشکی
انگل و ایرموتور دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1399/2/30 تاریخ گذشته
17:48 ب.ظ
کابینت دندانپزشکی
کابینت دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1399/2/30 تاریخ گذشته
16:55 ب.ظ
کمپرسور هوا دندانپزشکی
کمپرسور هوا دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1399/2/30 تاریخ گذشته
16:54 ب.ظ
ساکشن مرکزی سانترال دندانپزشکی
کرمانشاه 1399/2/30 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
سرویس نگهداری تجهیزات دانشکده دندانپزشکی
مركزي 1399/2/30 تاریخ گذشته
1399/02/29
19:16 ب.ظ
یونیت دندانپزشکی با نصب و گارانتی
لرستان 1399/2/29 تاریخ گذشته
1399/02/21
19:44 ب.ظ
کارپول دندانپزشکی 15000 عدد
کارپول دندانپزشکی 15000 عدد... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/2/21 تاریخ گذشته
02:02 ق.ظ
گوتا پرکا معمولی دندانپزشکی
گوتا پرکا معمولی دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1399/2/20 تاریخ گذشته
00:41 ق.ظ
یونیت دندانپزشکی برند فراز مهر
فارس 1399/2/21 تاریخ گذشته
00:40 ق.ظ
یونیت دندانپزشکی دنتوس
یونیت دندانپزشکی دنتوس... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1399/2/21 تاریخ گذشته
00:40 ق.ظ
یونیت دندانپزشکی برند پارس دنتال
فارس 1399/2/21 تاریخ گذشته
1399/02/18
22:39 ب.ظ
یونیت دندانپزشکی
یونیت دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1399/2/18 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
دستگاه اتوکلاو 36 لیتری کلاس B برند تکنوگاز
فارس 1399/2/18 تاریخ گذشته
02:27 ق.ظ
مواد دندانپزشکی شامل سه برگ
مواد دندانپزشکی شامل سه برگ... پزشکی و آزمایشگاهی
اصفهان 1399/2/17 تاریخ گذشته
1399/02/17
20:15 ب.ظ
4 عدد یونیت دندانپزشکی
4 عدد یونیت دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/2/17 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
دستگاه برش
دستگاه برش... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1399/2/17 تاریخ گذشته
1399/02/15
19:58 ب.ظ
تجهیزات دندانپزشکی
تجهیزات دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1399/2/15 تاریخ گذشته
1399/02/13
20:34 ب.ظ
اقلام مصرفی دندانپزشکی
اقلام مصرفی دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/2/13 تاریخ گذشته
1399/02/11
18:11 ب.ظ
تعداد 40 بسته  50 عددی کار پول دندانپزشکی
خوزستان 1399/2/11 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
دندانپزشکی
دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1399/2/11 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
یونیت دندانپزشکی 3 شیلنگ
یونیت دندانپزشکی 3 شیلنگ... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1399/2/11 تاریخ گذشته
1399/02/07
19:33 ب.ظ
لوازم مصرفی دندانپزشکی
لوازم مصرفی دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1399/2/7 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
دندانپزشکی
دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
همدان 1399/2/7 تاریخ گذشته
1399/02/02
18:09 ب.ظ
اتو کلاو رومیزی کلاس   آویکو  مدل
خراسان رضوي 1399/2/2 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
یونیت دندانپزشکی
یونیت دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/2/2 تاریخ گذشته
1399/01/31
15:37 ب.ظ
وارنیش سدیم فلوراید 5 درصد
وارنیش سدیم فلوراید 5 درصد... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1399/1/31 تاریخ گذشته
1399/01/30
19:49 ب.ظ
یونیت دندانپزشکی برند
یونیت دندانپزشکی برند... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1399/1/30 تاریخ گذشته
19:49 ب.ظ
یونیت دندانپزشکی
یونیت دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1399/1/30 تاریخ گذشته
19:49 ب.ظ
یونیت دندانپزشکی
یونیت دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1399/1/30 تاریخ گذشته
1399/01/27
20:06 ب.ظ
درخواست خرید 4 دستگاه یونیت دندانپزشکی
خراسان رضوي 1399/1/27 تاریخ گذشته
20:04 ب.ظ
5 قلم قطعات دستگاه دندانپزشکی
خراسان رضوي 1399/1/27 تاریخ گذشته
1399/01/26
18:33 ب.ظ
امالگام یک واحدی سینالوکس جهت ترمیم دندانی
آذربايجان شرقي 1399/1/26 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
امالگام دو واحدی
امالگام دو واحدی... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1399/1/26 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
نصب و تعمیرات دندانپزشکی به کلیه مراکز بهداشتی و درمانی استان
خراسان شمالي 1399/1/26 تاریخ گذشته
1399/01/24
18:09 ب.ظ
کریر لنتولو دندانپزشکی-گوتا پرکا معمولی دندانپزشکی
گلستان 1399/1/24 تاریخ گذشته
1399/01/23
14:30 ب.ظ
نصب و تعمیرات دندانپزشکی
نصب و تعمیرات دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1399/1/23 تاریخ گذشته
1399/01/19
19:14 ب.ظ
وسایل مورد نیاز واحد دندانپزشکی
خراسان رضوي 1399/1/19 تاریخ گذشته
1399/01/18
20:36 ب.ظ
15 مورد وسایل مصرفی دندانپزشکی
کرمان 1399/1/18 تاریخ گذشته
19:55 ب.ظ
خرید 2 قلم لوازم مصرفی دندانپزشکی
خراسان رضوي 1399/1/18 تاریخ گذشته
19:52 ب.ظ
یونیت دندانپزشکی
یونیت دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/1/18 تاریخ گذشته
1399/01/16
18:30 ب.ظ
یونیت دندانپزشکی
یونیت دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/1/16 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
دارو پزشکی و سلامت
دارو پزشکی و سلامت... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/1/16 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
وارتیش سدیم فلوراید
وارتیش سدیم فلوراید... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/1/16 تاریخ گذشته
1398/12/27
11:57 ق.ظ
1398/12/25
09:37 ق.ظ
نصب و تعمیرات دندانپزشکی
نصب و تعمیرات دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1398/12/25 تاریخ گذشته
1398/12/24
20:47 ب.ظ
فسفرپلیت
فسفرپلیت... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/12/24 تاریخ گذشته
17:13 ب.ظ
تعمیر 1 دستگاه اتچمنت و تعمیر دستگاه توربین دندانپزشکی و تعمیر 1 دستگاه پولار
آذربايجان شرقي 1398/12/24 تاریخ گذشته