1398/02/30
19:41 ب.ظ
کامپوزیت دندانپزشکی
کامپوزیت دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
19:53 ب.ظ
مواد مصرفی دندانپزشکی
مواد مصرفی دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
لوازم دندانپزشکی 10 ردیف
لوازم دندانپزشکی 10 ردیف... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
دستگاه فور 70 لیتری بهداد
دستگاه فور 70 لیتری بهداد... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
لوازم دندانپزشکی
لوازم دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/2/29 مهلت دار
12:12 ب.ظ
لوازم دندانپزشکی
لوازم دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
18:36 ب.ظ
مواد مصرفی دندانپزشکی
مواد مصرفی دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/2/28 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
درخواست 37 قلم تجهیزات و ملزومات دندانپزشکی
مركزي 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
سمان دندانپزشکی
سمان دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
قزوين 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/27
08:46 ق.ظ
پودر استخوان 10ccو 5ccاز هرکدام 20 عدد
مركزي 1398/2/27 تاریخ گذشته
1398/02/26
18:36 ب.ظ
سر سوزن دندانپزشکی
سر سوزن دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
اصفهان 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
فریم شیلد فیلم دندان
فریم شیلد فیلم دندان... پزشکی و آزمایشگاهی
اصفهان 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
لوازم دندانپزشکی 10 ردیف
لوازم دندانپزشکی 10 ردیف... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1398/2/26 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
15 ردیف تجهیزات دندانپزشکی
15 ردیف تجهیزات دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
اردبيل 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
وارنیش فلوراید
وارنیش فلوراید... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
17 قلم تجهیزات دندانپزشکی
17 قلم تجهیزات دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:10 ب.ظ
سرپوار یکبار مصرف دندانپزشکی
اصفهان 1398/2/25 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
ابسلانگ چوبی ( دندانپزشکی)
ابسلانگ چوبی ( دندانپزشکی)... پزشکی و آزمایشگاهی
قزوين 1398/2/25 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
وارنیش فلوراید
وارنیش فلوراید... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/2/25 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
خرید موا مصرفی دندانپزشکی
خرید موا مصرفی دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/2/25 مهلت دار
07:41 ق.ظ
کارپول و پنس جراحی و برس برساژ جرمگیری و فرز دندانپزشکی
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
14:20 ب.ظ
لوازم مصرفی داندانپزشکی
لوازم مصرفی داندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/2/24 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
لوازم مصرفی دندانپزشکی
لوازم مصرفی دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
14:07 ب.ظ
لوزام مصرفی دندان پزشکی شامل سرنگ 5 سی سی- اسپری- گاز دندانپزشکی- پیشبند- سرساکشن
مازندران 1398/2/23 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
برس برساژ و مصرفی دندانپزشکی
برس برساژ و مصرفی دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
امالگام 3 واحدی 2000 عدد
امالگام 3 واحدی 2000 عدد... پزشکی و آزمایشگاهی
کردستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
ارتیکلاتور کلاغی
ارتیکلاتور کلاغی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
لوازم و سیم ارتودنسی
لوازم و سیم ارتودنسی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:24 ب.ظ
فرز دندانپزشکی
فرز دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
توربین اکوتومی دندانپزشکی و ایرموتور
بوشهر 1398/2/22 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
امالگام کپسولی دو واحد دندانپزشکی قوطی پلاستیکی 50 عددی سینا لوکس
آذربايجان شرقي 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
لوازم دندانپزشکی شامل سرنگ الواتور -کندانسور -قلم کامپوزیت اما لگام کپوسلی
آذربايجان شرقي 1398/2/22 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
17 دستگاه کمپرسور  OIL FREE دندانپزشکی
اصفهان 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
لوازم دندان پزشکی : اسید اچ دندان پزشکی بطری پلاستیکی وزن 3 گرم
خراسان شمالي 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
03:51 ق.ظ
لوازم دندان پزشکی:رول پک -فایل مانی - دکونکس
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
03:38 ق.ظ
توربین و انگل و ایرموتور دندانپزشکی
بوشهر 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
09:56 ق.ظ
فرز دیاموند دندانپزشکی سایز 12*22 متر مربع بسته پلاستیکی 5 عددی
خراسان شمالي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
19:02 ب.ظ
سر اینه یک بار مصرف - ست الواتور - سر سوزن بلند
خراسان شمالي 1398/2/19 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
کارپول بی حسی میپواکائین هیدروکلریاد دندانپزشکی
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
سرتوربین دندانپزشکی تحویل در درمانگاه
کرمان 1398/2/19 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
سرتوربین دندانپزشکی ایرانی تعداد 15 عدد
کرمان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:40 ب.ظ
لوازم دندان پزشکی شامل اسید اچ دندانپزشکی
خراسان شمالي 1398/2/18 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
وسایل مصرفی دندان پزشکی : کارپول دو -نخ زیر لثه
فارس 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
سیم ارتو دنسی
سیم ارتو دنسی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
پیشبند یکبار مصرف و اینه و سینی یکبار مصرف
کرمانشاه 1398/2/18 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
خرید لوازم دندانپزشکی : کامپوزیت دندانپزشکی بسته نایلونی - سرساکشن جراحی
خراسان شمالي 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
19:06 ب.ظ
خرید فیلم رادیو لوژی دندانپزشکی
چهارمحال بختياري 1398/2/17 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
امالگام کپسولی 2 واحدی دندانپزشکی
آذربايجان شرقي 1398/2/17 تاریخ گذشته