1398/05/06
12:14 ب.ظ
خرما - سبزی کرفس اماده منجمد و غذای اماده و ماست
کرمانشاه 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/04/30
07:53 ق.ظ
1398/04/24
14:48 ب.ظ
خرمای شیره دار نازه صادراتی
آذربايجان غربي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/15
14:00 ب.ظ
3000 کیلوگرم خرما خشک مرغوب
اصفهان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
18:32 ب.ظ
خرما رطب
خرما رطب... مواد غذایی
اصفهان 1398/4/13 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
1 تن خرما مضافتی
1 تن خرما مضافتی... مواد غذایی
کرمان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:50 ب.ظ
خرما شیره دار تازه صادراتی
آذربايجان غربي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/03/10
12:46 ب.ظ
رطب مضافتی کارتن 12 جعبه ای یک کیلوگرمی
قم 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/05
13:46 ب.ظ
خرما مضافتی
خرما مضافتی... مواد غذایی
قزوين 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/04
19:02 ب.ظ
خرمای مضافتی درجه یک
زنجان 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/01
19:23 ب.ظ
خرما مضافتی
خرما مضافتی... مواد غذایی
هرمزگان 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
18:26 ب.ظ
خرما
خرما... مواد غذایی
کرمانشاه 1398/2/31 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
خرما خشک
خرما خشک... مواد غذایی
هرمزگان 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
10:39 ق.ظ
خرمای مضافتی 480 بسته در بسته بندی های بهداشتی
قزوين 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
18:34 ب.ظ
خرما مضافتی بسته بندی کیلوگرمی درجه یک 3000 کیلو گرم
مركزي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/26
10:48 ق.ظ
خرما مضافتی بم پوست نازک
همدان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:01 ب.ظ
خرید خرمای شیرازی درجه یک و سالم به مقدار 1000 کیلو گرم
اردبيل 1398/2/25 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
خرما رطب درجه 1 بم
خراسان جنوبي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:07 ب.ظ
کالا شامل : مربا هویج تکنفره -خرما خشک -کره نباتی
اصفهان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/22
14:29 ب.ظ
خرما بسته بندی شده - دانه متوسط
سمنان 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
20:31 ب.ظ
خرما خشت درجه یک به وزن100 کیلوگرم
اصفهان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/20
11:15 ق.ظ
رطب مضافتی درجه یک
مركزي 1398/2/20 تاریخ گذشته
1398/02/19
07:46 ق.ظ
خرما مظافتی 3 تن
خرما مظافتی 3 تن... مواد غذایی
مركزي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:11 ب.ظ
خرما خشک ساده با جعبه مقوایی
اصفهان 1398/2/17 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
خرما خشتی به مقدار 2000 کیلوگرم - حدقل اعتبار مصرف 10 ماه
اصفهان 1398/2/17 تاریخ گذشته
17:03 ب.ظ
خرما کبکاب صادراتی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
خرما مضافتی 3 تن
خرما مضافتی 3 تن... مواد غذایی
مركزي 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/15
10:10 ق.ظ
خرما مضافتی بم
خرما مضافتی بم... مواد غذایی
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
11:06 ق.ظ
09:08 ق.ظ
خرما مضافتی درجه یک
فارس 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
18:11 ب.ظ
رطب درجه 1
رطب درجه 1... مواد غذایی
قم 1398/2/12 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
خرما مضافتی دارای سیب سلامت
قزوين 1398/2/12 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
رطب مضافتی
رطب مضافتی... مواد غذایی
البرز 1398/2/12 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
خرما مضافتی درجه 1 و مغز گردو درجه 1
قم 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
14:18 ب.ظ
رطب درجه یک
رطب درجه یک... مواد غذایی
قم 1398/2/11 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
مویز  و خرما
مویز و خرما... مواد غذایی
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:04 ق.ظ
خرما درجه 1
خرما درجه 1... مواد غذایی
فارس 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
10:13 ق.ظ
رطب مضافتی با کیفیت عالی
البرز 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
18:46 ب.ظ
خرما 700 گرم و 2 کیلو داردان
چهارمحال بختياري 1398/2/8 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
رطب درجه یک 500 بسته
مركزي 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
19:12 ب.ظ
رطب درجه 1 در بسته های 400 یا 500 گرمی
قزوين 1398/2/7 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
خرما بم مضافتی
خرما بم مضافتی... مواد غذایی
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
07:32 ق.ظ
خرما رطب
خرما رطب... مواد غذایی
اصفهان 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/05
10:30 ق.ظ
خرمای درجه یک بسته بندی 1000 کیلو گرم
مركزي 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/02
18:34 ب.ظ
رطب مضافتی بدون شیره
اصفهان 1398/2/2 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
2500 کیلو خرما
2500 کیلو خرما... مواد غذایی
همدان 1398/2/2 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
خرما مضافتی درجه یک
کرمان 1398/2/2 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
خرمای تازه کبکاب یا خرما شاهاتی درجه یک
کردستان 1398/2/2 تاریخ گذشته