1398/03/01
08:41 ق.ظ
مغز گردو
مغز گردو... مواد غذایی
زنجان 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
15:22 ب.ظ
خلال بادام درختی
خلال بادام درختی... مواد غذایی
تهران 1398/2/31 مهلت دار
15:13 ب.ظ
خلال پسته
خلال پسته... مواد غذایی
تهران 1398/2/31 مهلت دار
09:05 ق.ظ
کشمش سبز درجه 1
کشمش سبز درجه 1... مواد غذایی
خوزستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
لپه نخود لیموخشک لوبیا قرمز و سفید
خراسان شمالي 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
10:32 ق.ظ
لوبیا چشم بلبلی کیسه کیلوگرمی
فارس 1398/2/30 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
اقلام شامل : لوبیا چینی -زرشک خشک - بیمو - الوچه
بوشهر 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:37 ب.ظ
خلال پسته
خلال پسته... مواد غذایی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
لوبیا قرمز - خرده برنج اش
بوشهر 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
خلال بادام درختی
خلال بادام درختی... مواد غذایی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
10:32 ق.ظ
نخود لپه درجه 1
نخود لپه درجه 1... مواد غذایی
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:07 ب.ظ
کالا شامل : لوبیا چیتی کیسه پلاستیکی - عدس -لوبیا سفید
اصفهان 1398/2/25 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
جو پوست کنده سبلان
آذربايجان شرقي 1398/2/25 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
لپه اذرشهر
لپه اذرشهر... مواد غذایی
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
لپه ، کشمش ، شوید خشک
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:05 ب.ظ
اقلام غذایی: کشمش پلویی - لوبیا سفید - عدس درشت
اصفهان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:09 ب.ظ
حبوبات از نوع درجه یک تولید داخلی
اصفهان 1398/2/23 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
لپه باقالی زرد بسته سلفونی 900 گرم
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
18:13 ب.ظ
اقلام غذایی: لوبیا سفید -سبزی خشک -کشمش پلویی بسته سلفونی
اصفهان 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
عدس سبز نوع بسته بندی کیسه- عدس درشت
فارس 1398/2/22 تاریخ گذشته
03:26 ق.ظ
جو پوست کنده سبلان
آذربايجان شرقي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
19:20 ب.ظ
لوبیا قرمز بسته بندی پاک شده درجه یک 900 گرمی 150 بسته
زنجان 1398/2/19 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
حبوبات از نوع درجه یک تولید داخلی
اصفهان 1398/2/19 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
عدس ورمیشل رشته اش
يزد 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:09 ب.ظ
لوبیا چیتی
لوبیا چیتی... مواد غذایی
البرز 1398/2/18 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
عدس - ورمیشل - رشته اش
يزد 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
07:46 ق.ظ
لپه اذرشهر گونی کیلو گرمی نام تجارتی  سبز بهار
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
لوبیا چشم بلبلی
لوبیا چشم بلبلی... مواد غذایی
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
نخود لپه درجه یک
نخود لپه درجه یک... مواد غذایی
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
14:29 ب.ظ
لوبیا چیتی و سفید
گيلان 1398/2/16 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
نخود درجه یک کیسه 20 کیلویی به مقدار 2000 کیلو
کردستان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
18:18 ب.ظ
مغز گردو با کیفیت مرغوب
اصفهان 1398/2/15 تاریخ گذشته
17:52 ب.ظ
نخود و خرمای مورد نیاز مرکزی زندان بندر عباس
هرمزگان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
14:04 ب.ظ
لوبیا سفید درجه یک
البرز 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/11
15:08 ب.ظ
مغز گردو درجه یک
مغز گردو درجه یک... مواد غذایی
فارس 1398/2/11 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
نخود خام کیسه 30 KG  مرجع عرضه کننده سعید ریگی
فارس 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
14:24 ب.ظ
حبوبات شیر خوارگاه
آذربايجان غربي 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
19:58 ب.ظ
لوبیا چیتی و لوبیا سفید
گيلان 1398/2/9 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
پانزده تن جو
پانزده تن جو... مواد غذایی
کرمانشاه 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
18:57 ب.ظ
قند و مغز گردو وکشمش و زرشک و خلال پسته و بادام و گندم حلیم
زنجان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
19:11 ب.ظ
نخود درست و زود پز و پاک شده و درجه یک
زنجان 1398/2/7 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
لوبیا قرمز
لوبیا قرمز... مواد غذایی
زنجان 1398/2/7 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
لپه زود پز درجه یک
زنجان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
18:47 ب.ظ
مغز گردو اعلا
مغز گردو اعلا... مواد غذایی
زنجان 1398/2/5 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
لوبیا چیتی لوبیا سفید  و لوبیا چشم بلبلی
قم 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
19:19 ب.ظ
مویز ظرف پلی استایرنی 200 گرم
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
11:17 ق.ظ
لوبیا چیتی کیسه 50 کیلوگرم
فارس 1398/2/3 تاریخ گذشته