1397/11/29
16:07 ب.ظ
پیاز سیب زمینی گوجه سبزی پلویی فلفل دلمه
کرمانشاه 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/27
13:59 ب.ظ
پیاز سیب زمینی خیارشور زیتون فلفل  دلمه نارنج سیب درختی پرتقال
کرمانشاه 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
سیب زمینی و پیاز
سیب زمینی و پیاز... مواد غذایی
قم 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
14:34 ب.ظ
پیاز سیب زمینی خیارشور زیتون فلفل دلمه نارنج
کرمانشاه 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
11:34 ق.ظ
خیار سبز درختی - گوجه فرنگی - کدو سبز
بوشهر 1397/11/24 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
سبزی خوردن نعنا - سبزی خوردن پیازچه
بوشهر 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
12:11 ب.ظ
سبزی قورمه خرده- سوپ خرده شده- اش خرد شده
البرز 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/17
17:10 ب.ظ
سیب زمینی تازه فاقد بسته بندی ایران
مركزي 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
14:38 ب.ظ
پیاز سیب زمینی گوجه بادمجان
خوزستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
12:35 ب.ظ
سبزی خورشی - سبزی خوردن - خیار سبز درختی
بوشهر 1397/11/14 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
سبزی خورشی - سبزی خوردن - خیار سبز درختی
بوشهر 1397/11/14 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
سبزی خورشی- سبزی خوردن- خیار سبز درختی
بوشهر 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
11:43 ق.ظ
سیب زمینی درشت درجه یک
البرز 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
پیاز درشت درجه یک
البرز 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
12:47 ب.ظ
سبزی خورشتی
سبزی خورشتی... مواد غذایی
چهارمحال بختياري 1397/11/11 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
گوجه فرنگی -سبزی - لوبیا سبز
بوشهر 1397/11/11 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
گوجه فرنگی - سبزی - نارنگی
بوشهر 1397/11/11 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
سبزی نارنگی بادمجان
بوشهر 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
12:52 ب.ظ
سیب زمینی تازه
سیب زمینی تازه... مواد غذایی
مركزي 1397/11/10 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
سیب زمینی  متوسط درجه یک
البرز 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
19:38 ب.ظ
سبزی قورمه 500 کیلو گرم -  سبزی سوپ 250 کیلو گرم
البرز 1397/11/9 تاریخ گذشته
19:35 ب.ظ
پیاز زرد درجه یک
پیاز زرد درجه یک... مواد غذایی
البرز 1397/11/9 تاریخ گذشته
19:35 ب.ظ
سیب زمینی متوسط درجه یک
البرز 1397/11/9 تاریخ گذشته
19:35 ب.ظ
گوجه تازه درجه یک
البرز 1397/11/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
بادمجان تازه کیسه 15 کیلو گرمی
خوزستان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/05
12:29 ب.ظ
سیب زمینی تازه فاقد بسته بندی کیلوگرمی نام تجارتی
مركزي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/04
14:18 ب.ظ
پیاز خیار فلفل دلمه هویج سیب زمینی سیر خشک پرتقال
کرمان 1397/11/4 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
گوجه بوته ای
گوجه بوته ای... مواد غذایی
البرز 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
11:29 ق.ظ
سیب زمینی متوسط درجه یک
البرز 1397/11/3 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
پیاز زرد متوسط
پیاز زرد متوسط... مواد غذایی
البرز 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/10/29
18:18 ب.ظ
خرید اجناس مشروحه :سیب زمینی -پیاز - هویج
همدان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
09:03 ق.ظ
سیب زمینی گونی 10 کیلوگرم
آذربايجان غربي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:31 ق.ظ
سیب زمینی متوسط درجه یک
البرز 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
گوجه بوته ای
گوجه بوته ای... مواد غذایی
البرز 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
پیاز زرد سایز متوسط درجه یک
البرز 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
13:16 ب.ظ
سیب زمینی پوست کن صنعتی مخصوص
مركزي 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
17:22 ب.ظ
سیب زمینی  تازه کیسه 20 کیلو گرمی
آذربايجان غربي 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
سیب زمینی کیسه ای- بدون خاک و خرابی
همدان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:07 ب.ظ
سیب زمینی کیسه ای بدون خاک و خرابی تحویل در
همدان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
11:39 ق.ظ
پیاز زرد
پیاز زرد... مواد غذایی
البرز 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
گوجه بوته ای
گوجه بوته ای... مواد غذایی
البرز 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
08:43 ق.ظ
سبزی قورمه خردشده درجه یک 260 کیلو گرم
البرز 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/15
12:00 ب.ظ
سیب زمینی درشت درجه یک - پیاز درست درجه یک
البرز 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:02 ب.ظ
سیب زمینی متوسط درجه یک
البرز 1397/10/12 تاریخ گذشته
20:02 ب.ظ
پیاز زرد سایز متوسط درجه یک
البرز 1397/10/12 تاریخ گذشته
20:02 ب.ظ
گوجه فرنگی تاره درجه یک
البرز 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
09:00 ق.ظ
سبزی خشک قرمه سبزی 2000 کیلو
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:20 ب.ظ
سیب زمینی  پیاز گوجه فرنگی
قم 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/09/28
14:30 ب.ظ
سیب زمینی کیسه کیلوگرمی - بدون خرابی و خاک
همدان 1397/9/28 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
گوجه فرنگی
گوجه فرنگی... مواد غذایی
البرز 1397/9/28 تاریخ گذشته