1398/05/28
19:38 ب.ظ
سیب زمینی تازه - بدون خرابی
همدان 1398/5/28 مهلت دار
15:13 ب.ظ
سیب زمینی تازه
سیب زمینی تازه... مواد غذایی
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
15:12 ب.ظ
سبزی نیمه اماده گوجه کرفس
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
07:57 ق.ظ
1398/05/27
12:23 ب.ظ
سیب زمینی تازه
سیب زمینی تازه... مواد غذایی
همدان 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
سیب زمینی درشت و تازه
البرز 1398/5/27 مهلت دار
11:08 ق.ظ
تره بار
تره بار... مواد غذایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
19:12 ب.ظ
خرید اقلام مشروحه: تن ماهی 180 گذمی - پنیر 20 گرمی - رب گوجه - سبزی منجمد
آذربايجان شرقي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
11:17 ق.ظ
سیب زمینی تازه بدون خرابی
همدان 1398/5/24 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
1398/05/23
18:28 ب.ظ
مواد غذایی 9ردیف
مواد غذایی 9ردیف... مواد غذایی
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:22 ب.ظ
سیب زمینی و پیاز
سیب زمینی و پیاز... مواد غذایی
قم 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
کدو - خیار  سیر گوجه  هویج فلفل
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
08:16 ق.ظ
خرید اقلام حلوا شکری - مرغ سیب زمینی - پیاز
فارس 1398/5/20 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
خرید اقلام حلوا شکری - مرغ سیب زمینی - پیاز
کرمان 1398/5/20 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
خرید اقلام حلوا شکری - مرغ سیب زمینی - پیاز
سيستان و بلوچستان 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/17
10:51 ق.ظ
سیب زمینی تازه گونی
اصفهان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
11:41 ق.ظ
سیب زمینی
سیب زمینی... مواد غذایی
اصفهان 1398/5/16 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
پیاز تاره نوع بسته بندی کیسه وزن 22 کیلو گرم
اصفهان 1398/5/16 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
پیاز - سیب زمینی - گوجه فرنگی
خوزستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:46 ب.ظ
سیب زمینی تازه گونی 20 کیلویی
اصفهان 1398/5/14 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
پیاز تازه
پیاز تازه... مواد غذایی
اصفهان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:59 ب.ظ
صیفی جات
صیفی جات... مواد غذایی
اصفهان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
10:06 ق.ظ
میوه و صیفی جات تازه در 7 ردیف
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
10:26 ق.ظ
میوه و صیفی جات تازه در7 ردیف
مركزي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
20:01 ب.ظ
تره بار - خیار گوجه بادمجان هویج سیب زمینی پیاز زرد
خوزستان 1398/5/9 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
میوه و صیفی جات تازه
مركزي 1398/5/9 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
کدو هویج کرفس گوجه
خراسان رضوي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
14:38 ب.ظ
342 کیلو پیاز- سیب زمینی- گوجه فرنگی
خوزستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
10:50 ق.ظ
سیب زمینی درشت
سیب زمینی درشت... مواد غذایی
البرز 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
12:14 ب.ظ
خرما - سبزی کرفس اماده منجمد و غذای اماده و ماست
کرمانشاه 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
12:16 ب.ظ
نوشت افزار و خوار و بار موردنیاز در8 ردیف
خراسان شمالي 1398/5/5 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
سیب زمینی پیاز
سیب زمینی پیاز... مواد غذایی
خراسان رضوي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:43 ب.ظ
خوار و بار
خوار و بار... مواد غذایی
مركزي 1398/5/3 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
سیب زمینی تازه و درشت
همدان 1398/5/3 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
سیب زمینی تازه
سیب زمینی تازه... مواد غذایی
البرز 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:33 ب.ظ
سیب زمینی پیاز گوجه فرهنگی خیار سبز
هرمزگان 1398/5/2 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
صیف جات :سیرخشک-گوجه فرنگی و...
همدان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:40 ب.ظ
خرید سیب زمینی
خرید سیب زمینی... مواد غذایی
مركزي 1398/5/1 تاریخ گذشته
19:39 ب.ظ
پیاز زرد تازه کیسه ای 1000کیلو
مركزي 1398/5/1 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
تره بار
تره بار... مواد غذایی
خوزستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
اقلام : بادمجان تازه -پیاز -سیب زمینی - خیار تازه
خوزستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:37 ب.ظ
کالا شامل : پیاز -بادمجان -سیب زمینی -هویج تازه
همدان 1398/4/30 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
تره بار مورد درخواست زندان مرکزی
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
مواد غذایی سیب زمینی پیاز و گوجه فرنگی و خیار سبز
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
1398/04/29
18:43 ب.ظ
پیاز بادمجان سیب زمینی هویج فلفل دلمه هندوانه
همدان 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
پیاز و سیب زمینی
پیاز و سیب زمینی... مواد غذایی
کرمان 1398/4/29 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
حلواشکری ماکارونی لپه مربا سیب زمینی پیاز
آذربايجان شرقي 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
18:53 ب.ظ
سبزی نیمه اماده
سبزی نیمه اماده... مواد غذایی
خراسان رضوي 1398/4/27 تاریخ گذشته