1397/09/28
14:30 ب.ظ
سیب زمینی کیسه کیلوگرمی - بدون خرابی و خاک
همدان 1397/9/28 مهلت دار
12:18 ب.ظ
گوجه فرنگی
گوجه فرنگی... مواد غذایی
البرز 1397/9/28 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
سیب زمینی
سیب زمینی... مواد غذایی
البرز 1397/9/28 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
پیاز زرد متوسط درجه یک
البرز 1397/9/28 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
سبزی فریز شده
سبزی فریز شده... مواد غذایی
البرز 1397/9/28 مهلت دار
08:55 ق.ظ
سبزی قورمه و اش خرد شده
البرز 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
13:15 ب.ظ
سیب زمینی
سیب زمینی... مواد غذایی
همدان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
1397/09/24
11:50 ق.ظ
پیاز درشت درجه 1
پیاز درشت درجه 1... مواد غذایی
البرز 1397/9/24 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
سیب زمینی درشت درجه 1
البرز 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:31 ق.ظ
پیاز خشک درجه یک بسته سلفونی 100 گرم نام تجارتی
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:24 ب.ظ
گوجه فرنگی درجه یک
البرز 1397/9/12 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
پیاز زرد
پیاز زرد... مواد غذایی
البرز 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
12:03 ب.ظ
پیاز درشت درجه یک
البرز 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
12:01 ب.ظ
سبزی اش خرد شده درجه یک 200 کیلو گرم
البرز 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
12:37 ب.ظ
سبزی قورمه 500 کیلوگرم - سبزی سوپ 250 کیلوگرم
البرز 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/01
09:48 ق.ظ
خیار شور نوع ممتاز برند رازک در حلب 18 کیلویی
البرز 1397/9/1 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
خیارشور - طراوت
خیارشور - طراوت... مواد غذایی
البرز 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/28
09:28 ق.ظ
سبزی فریزشده
سبزی فریزشده... مواد غذایی
البرز 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
08:13 ق.ظ
گوجه فرنگی  تازه جعبه  12 کیلو گرم
البرز 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/23
09:17 ق.ظ
خیارشور مجید
خیارشور مجید... مواد غذایی
البرز 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
خیار شور بدر
خیار شور بدر... مواد غذایی
البرز 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
خیارشور
خیارشور... مواد غذایی
البرز 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
خیارشور نول برند بقاء در حلب15 کیلوئی خالص8 کیلو
البرز 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
08:48 ق.ظ
1397/08/19
13:55 ب.ظ
سیب زمینی تازه فاقد بسته بندی کیلوگرمی  درجه یک ایران
مركزي 1397/8/19 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
1397/08/15
13:10 ب.ظ
سیب زمینی تازه
سیب زمینی تازه... مواد غذایی
خراسان رضوي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
09:54 ق.ظ
شوید خشک
شوید خشک... مواد غذایی
زنجان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/09
14:28 ب.ظ
خرید اقلام شامل: سیب زمینی پیاز خیاز سبز و...
هرمزگان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:28 ب.ظ
سیب زمینی تازه
سیب زمینی تازه... مواد غذایی
مركزي 1397/7/28 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
واگذاری تامین  میوه و تره بار  مصرفی یک سال
فارس 1397/7/28 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
تره بار مورد نیاز
هرمزگان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/25
11:12 ق.ظ
سبزی آشی و پلویی و لوبیا  سبز خرد شده منجمد
مركزي 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
14:06 ب.ظ
میوه و سبزیجات
میوه و سبزیجات... مواد غذایی
مركزي 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:34 ب.ظ
خرید زیتون حلب 20 کیلوئی
زنجان 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/18
08:56 ق.ظ
1397/07/16
11:31 ق.ظ
خرید میوه سالانه
خرید میوه سالانه... مواد غذایی
خوزستان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
14:01 ب.ظ
میوه-سیب زمینی و
میوه-سیب زمینی و... مواد غذایی
مازندران 1397/7/15 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
22 قلم  میوه سبزی  و صیفی جات
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/12
13:26 ب.ظ
سبزی تازه نیمه اماده
خراسان رضوي 1397/7/12 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
سیب زمینی خشک
سیب زمینی خشک... مواد غذایی
خراسان رضوي 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
12:21 ب.ظ
سبزی قرمه خورد شده و
البرز 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
08:51 ق.ظ
خرید 22 قلم میوه سبزی و صیفی جات
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
11:01 ق.ظ
خرید حبوبات شامل: نخود و عدس و لوبیا چیتی
آذربايجان غربي 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
11:20 ق.ظ
پیاز درشت
پیاز درشت... مواد غذایی
البرز 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
14:13 ب.ظ
خرید 10 ردیف میوه و سبزیجات
مركزي 1397/7/7 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
خرید میوه و تره بار مصرفی  یک سال
فارس 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/06
21:59 ب.ظ
میوه و سبزیجات
میوه و سبزیجات... مواد غذایی
مركزي 1397/7/5 تاریخ گذشته