1398/02/31
11:32 ق.ظ
گوجه فرنگی
گوجه فرنگی... مواد غذایی
زنجان 1398/2/31 مهلت دار
10:49 ق.ظ
تره بار
تره بار... مواد غذایی
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار
09:06 ق.ظ
تره بار مورد نیاز به صورت کیلویی
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
18:48 ب.ظ
سیب زمینی پیاز سبزی خورشتی خرد شده
کرمانشاه 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/27
08:02 ق.ظ
سیب زمینی پیاز خیار گوجه فلف دلمه هویج سیر خشک سیب درختی
کرمان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/26
18:41 ب.ظ
صیفی جات
صیفی جات... مواد غذایی
البرز 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
سیب زمینی
سیب زمینی... مواد غذایی
البرز 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
پیاز متوسط درجه یک
البرز 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
سیب زمینی
سیب زمینی... مواد غذایی
زنجان 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
پیاز
پیاز... مواد غذایی
زنجان 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
اقلام شامل : هویج - فلفل دلمه ای - بادمجان - گوجه فرنگی - سیب زمینی
خوزستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
18:43 ب.ظ
سبزیجات  - سبزی خوردن اسفناج خورشتی کلم
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:21 ب.ظ
سبزی قورمه خرد شده درجه
البرز 1398/2/23 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
پیاز زرد تازه کیسه ای ایران
مركزي 1398/2/23 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
سیب زمینی درشت تازه  گونی ایران کد مشابه  به 1200 کیلوگرم
مركزي 1398/2/23 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
گوجه فرنگی درجه 1
گوجه فرنگی درجه 1... مواد غذایی
زنجان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
10:59 ق.ظ
سبزی منجمد
سبزی منجمد... مواد غذایی
البرز 1398/2/22 تاریخ گذشته
04:15 ق.ظ
سبزی خشک
سبزی خشک... مواد غذایی
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
20:30 ب.ظ
سبزی اشی و خورشتی
اصفهان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
19:47 ب.ظ
18:51 ب.ظ
هندوانه خیار
هندوانه خیار... مواد غذایی
خراسان رضوي 1398/2/19 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
سیب زمینی و....
سیب زمینی و....... مواد غذایی
البرز 1398/2/19 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
سیب زمینی تازه
سیب زمینی تازه... مواد غذایی
البرز 1398/2/19 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
پیاز متوسط درجه یک
البرز 1398/2/19 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
باقلا زرد
باقلا زرد... مواد غذایی
همدان 1398/2/19 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
سیب زمینی تازه و مرغوب
همدان 1398/2/19 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
سبزی خشک ترخون
سبزی خشک ترخون... مواد غذایی
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
نعناع خشک تکنفره
نعناع خشک تکنفره... مواد غذایی
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
سبزی خشک مرزه
سبزی خشک مرزه... مواد غذایی
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:47 ب.ظ
گوجه فرنگی سالم و تازه
زنجان 1398/2/18 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
پیاز درشت درجه یک 1000 کیلوگرم
البرز 1398/2/18 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
سبزی منجمد
سبزی منجمد... مواد غذایی
البرز 1398/2/18 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
سیب زمینی درشت درجه یک 2000 کیلو گرم
البرز 1398/2/18 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
پیاز سیب زمینی گوجه بادمجان هویج فلفل دلمه ای
خوزستان 1398/2/18 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
میوه و صیفی جات تازه : موز -پیاز -هویج -لوبیا سبز - -سیب زمینی
مركزي 1398/2/18 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
سبزی
سبزی... مواد غذایی
قزوين 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/16
13:57 ب.ظ
صیفی جات
صیفی جات... مواد غذایی
البرز 1398/2/16 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
باقلا زرد مرغوب
باقلا زرد مرغوب... مواد غذایی
همدان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
12:13 ب.ظ
سبزی خورشتی بادمجان هویج نعنا جعفری سیب درختی زرد خیار
کرمانشاه 1398/2/15 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
میوه و صیفی جات تازه
مركزي 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
14:03 ب.ظ
بادمجان گوجه هویج و فلفل دلمه و سیر خشک
البرز 1398/2/14 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
سیب زمینی و پیاز و فلفل دلمه و بادمجان هویج و گوجه فرنگی
همدان 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
18:09 ب.ظ
سبزی خشک نعناع بسته سلفونی
قزوين 1398/2/12 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
سیب زمینی و پیاز 54
کرمانشاه 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
20:28 ب.ظ
پیاز سیب زمینی گوجه بادمجان هویج
خوزستان 1398/2/11 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
تره بار پیاز سیب زمینی هویج بادمجان خیار سبز
فارس 1398/2/11 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
سبزی اش و خورشت
سبزی اش و خورشت... مواد غذایی
فارس 1398/2/11 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
خرید سیب زمینی و پیاز تازه سوا شده و بدون خرابی و خاک
اردبيل 1398/2/11 تاریخ گذشته