1398/09/18
14:49 ب.ظ
8 قلم صیفی جات
8 قلم صیفی جات... مواد غذایی
همدان 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/14
14:37 ب.ظ
پیاز سیب زمینی
پیاز سیب زمینی... مواد غذایی
آذربايجان شرقي 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
12:25 ب.ظ
سیب زمینی
سیب زمینی... مواد غذایی
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
سیب زمینی درشت و درجه یک 2000 یکلو گرم
البرز 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/11
10:08 ق.ظ
تامین میوه و تره بار مصرفی یک سال
فارس 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:08 ب.ظ
سیب زمینی تازه اردبیل گونی 40 کیلویی
آذربايجان غربي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:50 ب.ظ
سیب زمینی پیاز هویج فلفل دلمه و سیر خشک و خیار
کرمان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/05
17:36 ب.ظ
حبوبات و سبزی خشک درجه یک
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:44 ب.ظ
09:04 ق.ظ
خرید اقلام شامل : سیب زمینی -پیاز
آذربايجان شرقي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
10:08 ق.ظ
تامین میوه و تره بار مصرفی یک سال
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:25 ب.ظ
پیاز و خیار سبزی گوجه فرنگی فلفل دلمه سیب زمینی لوبیا سبز
خراسان جنوبي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
13:23 ب.ظ
تره بار شامل پیاز تازه
خوزستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
پیاز تازه کیسه 10 کیلو گرم
بوشهر 1398/8/29 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
سیب زمینی درشت درجه 1
البرز 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
15:01 ب.ظ
سیب زمینی
سیب زمینی... مواد غذایی
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
میوه و صیفی جات تازه
مركزي 1398/8/28 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
تامین و توزیع سیب درختی و پرتقال
اصفهان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
19:00 ب.ظ
پیاز درشت و درجه یک به مقدار 1000کیلوگرم
البرز 1398/8/27 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
میوه و صیفی جات تازه
مركزي 1398/8/27 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
میوه و صیفی جات تازه
مركزي 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:37 ب.ظ
پیاز متوسط
پیاز متوسط... مواد غذایی
البرز 1398/8/25 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
میوه و صیفی جات تازه
مركزي 1398/8/25 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
سیب زمینی
سیب زمینی... مواد غذایی
البرز 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
13:31 ب.ظ
1398/08/22
15:33 ب.ظ
پیاز سفید و خیار سبز و گوجه فرنگی و سیب زمینی
هرمزگان 1398/8/22 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
پیاز سیب زمینی - گوجه فرنگی
خوزستان 1398/8/22 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
تره بار
تره بار... مواد غذایی
خوزستان 1398/8/22 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
سیب زمینی پیاز
سیب زمینی پیاز... مواد غذایی
خراسان رضوي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
19:18 ب.ظ
پیاز سیب زمینی و پرتقال
خراسان رضوي 1398/8/20 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
تره بار
تره بار... مواد غذایی
هرمزگان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
18:08 ب.ظ
پیاز و سیب زمینی
پیاز و سیب زمینی... مواد غذایی
بوشهر 1398/8/19 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
پیاز و سیب زمینی هر کدام 2000کیلو
بوشهر 1398/8/19 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
سیب زمینی
سیب زمینی... مواد غذایی
البرز 1398/8/19 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
سیب درختی
سیب درختی... مواد غذایی
خراسان رضوي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
19:41 ب.ظ
سیب زمینی درشت تازه کیسه ای
مركزي 1398/8/18 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
خرید سیب زمینی - پیاز
آذربايجان شرقي 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/16
12:04 ب.ظ
سیب زمینی مرغوب و درجه
همدان 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
13:36 ب.ظ
پیاز
پیاز... مواد غذایی
اصفهان 1398/8/14 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
سیب زمینی تازه
سیب زمینی تازه... مواد غذایی
اصفهان 1398/8/14 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
خرید سیب زمینی - پیاز
آذربايجان شرقي 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/12
11:17 ق.ظ
پیاز درشت و درجه یک 1000 کیلو گرم
البرز 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:36 ب.ظ
پیاز گوجه - هویج - فلفل  سیب درختی
خراسان رضوي 1398/8/11 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
سیب زمینی هویج لوبیاسبز
خراسان رضوي 1398/8/11 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
سیب زمینی درشت و درجه یک 1000 کیلو گرم
البرز 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
13:30 ب.ظ
تره بار
تره بار... مواد غذایی
خوزستان 1398/8/9 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
سیب زمینی
سیب زمینی... مواد غذایی
البرز 1398/8/9 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
سیب زمینی تازه بدون
همدان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
10:33 ق.ظ
سبزی نیمه اماده
سبزی نیمه اماده... مواد غذایی
خراسان رضوي 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
18:54 ب.ظ
تره بار شامل پیاز- خیارسبز- سیب زمینی- فلفل دلمه - هویج -سیر
کرمان 1398/8/6 تاریخ گذشته