1398/09/20
14:31 ب.ظ
خرید برنج و روغن
خرید برنج و روغن... مواد غذایی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:31 ب.ظ
برنج و روغن
برنج و روغن... مواد غذایی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:25 ب.ظ
برنج و روغن نمونه محبی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:25 ب.ظ
برنج و روغن هنرستان کشاورزی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/17
13:06 ب.ظ
مواد غذایی رب گوجه و ماکاورنی و تخم مرغ و روغن نبای و برنج فجر
خراسان شمالي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:56 ب.ظ
مواد غذایی (روغن نباتی -چای و...)
مركزي 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:53 ب.ظ
روغن نباتی مایع سرخ کردنی
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:53 ب.ظ
روغن نباتی
روغن نباتی... مواد غذایی
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:33 ب.ظ
روغن مایع بدون پالم
قزوين 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:28 ب.ظ
تامین اقلام صبحانه دانشجویی
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:47 ب.ظ
روغن نباتی مایع حلب 16 کیلویی بهار سرخ کرنی
سمنان 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:16 ب.ظ
روغن غیر سرخ کردنی برای روی برنج
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
روغن طبیعت
روغن طبیعت... مواد غذایی
لرستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
روغن افتابگردان اویلا 3 لتیری
اصفهان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
18:16 ب.ظ
روغن مایع سرخ کردنی
قزوين 1398/8/19 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
خرید روغن مایع خوراکی  16 کیلویی
مازندران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:05 ب.ظ
روغن نباتی معمولی
زنجان 1398/8/18 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
1398/08/04
18:36 ب.ظ
16000 کیلو گرم  روغن مایع معمولی پخت و پز در حلب 16 کیلو گرمی
اردبيل 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
15:26 ب.ظ
روغن مایع خوراکی
روغن مایع خوراکی... مواد غذایی
يزد 1398/8/1 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
مواد غذایی در 4 ردیف
مركزي 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
18:34 ب.ظ
روغن نباتی مایع سرخ کردنی
سمنان 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/28
18:39 ب.ظ
روغن نباتی افتابگردان و روفن نباتی مایع سرخ کردنی
خراسان جنوبي 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/21
13:41 ب.ظ
عملیات روغنکشی از میوه زیتون
گيلان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/16
11:12 ق.ظ
روغن مخلوط و سرخ کردنی مایع
زنجان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/10
16:25 ب.ظ
روغن مایع
روغن مایع... مواد غذایی
زنجان 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/08
11:09 ق.ظ
خریدروغن مایع سویا غنی شده با ویتامین دی3
آذربايجان شرقي 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/07
12:47 ب.ظ
سبد تغذیه کارمندان
لرستان 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/04
11:31 ق.ظ
روغن مایع سرخ کردنی بهاز
آذربايجان شرقي 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/07/01
11:01 ق.ظ
روغن مایع معمولی 3لیتری
زنجان 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/31
11:06 ق.ظ
مواد غذایی
مواد غذایی... مواد غذایی
مركزي 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/30
11:18 ق.ظ
مواد غذایی
مواد غذایی... مواد غذایی
مركزي 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/28
14:22 ب.ظ
خرید روغن مایع سرخ کردنی و مایع
اردبيل 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/27
19:03 ب.ظ
مواد غذایی روغن ورب گوجه و عدس و لوبیا چیتی و جوپرک و ماکارونی
مركزي 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/26
12:12 ب.ظ
روغن مایع سرخ کردنی
مازندران 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/25
10:33 ق.ظ
روغن سرخ کردنی حلب 16 کیلویی
فارس 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/24
12:19 ب.ظ
سبد تغذیه رفاهی کارکنان کمیته امداد
لرستان 1398/6/24 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
خرید روغن مایع سرخ کردنی
تهران 1398/6/24 تاریخ گذشته
1398/06/23
07:40 ق.ظ
خرید روغن مایع سرخ کردنی
تهران 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/21
19:14 ب.ظ
600 حلب روغن 16 کیلویی نیمه جامد یا مایع مخصوص پخت وپز
خراسان جنوبي 1398/6/21 تاریخ گذشته
1398/06/16
18:05 ب.ظ
خرید روغن مایع سویا حلب 16 کیلویی به تعداد 2000حلب
آذربايجان شرقي 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/14
15:11 ب.ظ
روغن سرخ کردنی
روغن سرخ کردنی... مواد غذایی
آذربايجان شرقي 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/11
15:18 ب.ظ
روغن نباتی  مایع - رب گوجه
کرمانشاه 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/09
15:10 ب.ظ
روغن نباتی مایع مخصوص - رب گوجه فرنگی
کرمانشاه 1398/6/9 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
خرید 30 تن لپه و 8 تن روغن سرخ کردنی بدون پالم
خراسان رضوي 1398/6/9 اعلام نشده
1398/06/06
07:47 ق.ظ
30 تن لپه و 8 تن روغن سرخ کردنی بدون پالم
خراسان رضوي 1398/6/6 اعلام نشده
1398/06/05
12:51 ب.ظ
روغن مایع خوراکی و سرخ کردنی اویلا
اردبيل 1398/6/5 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
روغن مایع 20 لیتری
آذربايجان شرقي 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/06/04
10:22 ق.ظ
مواد غذایی 8 ردیف
مواد غذایی 8 ردیف... مواد غذایی
مركزي 1398/6/4 تاریخ گذشته