1398/05/28
20:07 ب.ظ
خرید مرغ
خرید مرغ... مواد غذایی
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
20:07 ب.ظ
مرغ گرم
مرغ گرم... مواد غذایی
کرمان 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:54 ب.ظ
مرغ منجمد به مقدار یک تن
اردبيل 1398/5/28 مهلت دار
19:45 ب.ظ
میزان 103 کیلو و شنسیل بدون کتف مرغ به میزا 153 کیلو
همدان 1398/5/28 مهلت دار
19:37 ب.ظ
ران مرغ
ران مرغ... مواد غذایی
مازندران 1398/5/28 مهلت دار
19:16 ب.ظ
گوشت منجمد گوساله
البرز 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
مرغ پرکنده تازه کشتار
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
گوشت قلوه گاه گوساله منجمد بدون استخوان
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
مرغ منجمد
مرغ منجمد... مواد غذایی
بوشهر 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
ران مرغ گرم
ران مرغ گرم... مواد غذایی
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
19:04 ب.ظ
گوشت ران گوساله منجمد
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
19:04 ب.ظ
گوشت سرد دست منجمد گوساله بدون استخوان
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
18:10 ب.ظ
فیله بی خس جهت جوجه کباب
زنجان 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
گوشت مورد نیاز بیمارستان
خوزستان 1398/5/28 مهلت دار
12:28 ب.ظ
شنسل مرغ با برند گوشتیران  یا بون ادو
قم 1398/5/28 مهلت دار
12:28 ب.ظ
گوشت گوساله ران منجمد 200 کیلو
مازندران 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:46 ب.ظ
ماهی قزل الا سفید گوشت زنده
اردبيل 1398/5/27 مهلت دار
18:36 ب.ظ
گوشت مرغ کامل  گرم و تازه و ایرانی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
ماهی قزل الا شکم خالی
مازندران 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
شنسیل مرغ 500 کیلو گرم
مازندران 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
ران مرغ 500 کیلو گرم
مازندران 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
گوشت ران گوساله بدون استخوان
مازندران 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
گوشت ران گوساله گرم و تازه و ایرانی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
مرغ منجمد 2 کیلویی
مازندران 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
شنیسل سینه مرغ منجمد
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
94 کیلو شنسل مرغ 150 کیلو ران مرغ
بوشهر 1398/5/27 مهلت دار
09:57 ق.ظ
مرغ گرم 1000 کیلو گرم
کرمانشاه 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:51 ب.ظ
ماهی قزل الا شکم خالی بسته وکیومی 350 گرمی
مازندران 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
120 کیلو گوشت گوسفندی و 10 کیلو دنبه
لرستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
18:26 ب.ظ
100 کیلوماهی قزل الا شکم خالی پاک کرده
لرستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
ماهی جش405 کیلو
ماهی جش405 کیلو... مواد غذایی
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
15:06 ب.ظ
1300 کیلوگرم تخم مرغ کارتنی فله
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
گوشت ران گوسفندی فله بدون چربی کشتار روز
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
14:09 ب.ظ
سینه مرغ بدون کتف 300 کیلوگرم ران و مرغ 450 کیلوگرم
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
قلوه گاه گوسفندی
قلوه گاه گوسفندی... مواد غذایی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
سینه بوقلمون بدون پوست و استخوان
قم 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
گوشت یخ زده ران 500 کیلوگرم
آذربايجان شرقي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/25
18:29 ب.ظ
خرید 20000 مرغ منجمد از مبادی خروجی
تهران 1398/5/25 تاریخ گذشته
1398/05/24
13:38 ب.ظ
گوشت ران گوساله گرم تازه
تهران 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
سینه مرغ بدون استخوان مناسب جوجه کباب و شنسیل
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:00 ب.ظ
100 کیلو گوشت کبابی گوسفند بدون استخوان و چربی و چرخ نشده
لرستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
100 کیلو گوشت تازه گوساله
لرستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
100 کیلو ماهی قزل الار پاک کرده شکم خالی
لرستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
مغز ران گوساله 20 کیلو - سینه مرغ 200 کیلو - فیله گوساله 50 کیلو
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
گوش جوجه کباب بدون استخوان گرم و تازه ایرانی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
مرغ منجمد سرت شده
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته