1398/09/21
18:57 ب.ظ
شنیسل مرغ و ران مرغ بدون استخوان
تهران 1398/9/21 مهلت دار
18:53 ب.ظ
8500 کیلوگرم مرغ منجمد
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
18:44 ب.ظ
مقدار 100 کیلو گوشت گوساله
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
18:43 ب.ظ
گوشت فیله شده منحمد ماهی قزل الا 400 گرمی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
18:43 ب.ظ
گوشت منجمد برزیلی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
18:37 ب.ظ
ران و سینه 350 گرمی مرغ
خوزستان 1398/9/21 مهلت دار
18:36 ب.ظ
ماهی فیتوفاک
ماهی فیتوفاک... مواد غذایی
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:24 ب.ظ
تخم مرغ سالن بدون
همدان 1398/9/21 مهلت دار
13:50 ب.ظ
مرغ منجمد تاریخ دار
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
12:26 ب.ظ
ماهی قزل الا
ماهی قزل الا... مواد غذایی
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
12:25 ب.ظ
دنبه منجمد گوسفند کارتن 15 کیلو گرم
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
12:21 ب.ظ
شنیسل سینه مرغ درجه یک
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
12:21 ب.ظ
شنیسل مرغ گرم
شنیسل مرغ گرم... مواد غذایی
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
12:21 ب.ظ
شنسیل سینه بوقلون
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
07:36 ق.ظ
گوشت منجمد
گوشت منجمد... مواد غذایی
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:43 ب.ظ
5500 تن گوشت منجمد سردست
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
19:39 ب.ظ
خرید گوشت منجمد برزیلی سردست
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
19:11 ب.ظ
گوشت منجمد
گوشت منجمد... مواد غذایی
لرستان 1398/9/20 مهلت دار
19:11 ب.ظ
مرغ منجمد کامل
مرغ منجمد کامل... مواد غذایی
لرستان 1398/9/20 مهلت دار
18:43 ب.ظ
مرغ منجمد
مرغ منجمد... مواد غذایی
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
18:34 ب.ظ
ماهی فیتوفاک
ماهی فیتوفاک... مواد غذایی
گيلان 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
گوشت گوساله سردست
يزد 1398/9/20 مهلت دار
15:22 ب.ظ
مرغ کامل گرم کیسه پلاستیکی 2 کیلو گرم
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
14:30 ب.ظ
تخم مرغ فله کارتنی
خراسان رضوي 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
ران مرغ و شنسل مرغ و پاچین مرغ
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:18 ب.ظ
مرغ منجمد
مرغ منجمد... مواد غذایی
فارس 1398/9/20 مهلت دار
14:10 ب.ظ
گوشت ران گوسفند و ران سینه مرغ
تهران 1398/9/20 مهلت دار
13:58 ب.ظ
فیله ران مرغ گرم درجه یک
اصفهان 1398/9/20 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
گوشت گرم گوساله و گوسفندی درجه یک
اصفهان 1398/9/20 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
شنیسل خرد شده و فراوری شده اماد طبخ
اصفهان 1398/9/20 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
مرغ گرم تازه
مرغ گرم تازه... مواد غذایی
اصفهان 1398/9/20 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
گوساله مغز گرم یا منجمد داخلی
همدان 1398/9/20 مهلت دار
12:18 ب.ظ
قلوه گاه یک تیکه گوسفندی
همدان 1398/9/20 مهلت دار
12:17 ب.ظ
ران و شنسل گرم روزانه
همدان 1398/9/20 مهلت دار
12:15 ب.ظ
گوشت گرم گوساله
گوشت گرم گوساله... مواد غذایی
همدان 1398/9/20 مهلت دار
12:03 ب.ظ
جوجه کباب اماده بارند کاله
مازندران 1398/9/20 مهلت دار
11:44 ق.ظ
دنبه تازه گوسفند 200 کیلو
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
تخم مرغ
تخم مرغ... مواد غذایی
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
11:09 ق.ظ
گوشت تازه گوساله ران بدون استخوان
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
11:09 ق.ظ
گوشت منجمد برزیلی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
11:09 ق.ظ
گوشت تازه ران و دست گوسفندی 350
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:54 ب.ظ
تخم مرغ فله کارتنی
خراسان رضوي 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:53 ب.ظ
شنسیل مرغ و ران مرغ بدون استخوان
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
گوشت مرغ
گوشت مرغ... مواد غذایی
کرمانشاه 1398/9/19 مهلت دار
18:45 ب.ظ
گوشت چرخی و خورشتی
کرمانشاه 1398/9/19 مهلت دار
18:38 ب.ظ
گوشت فیله شده بدون استخوان و منجمد ماهی قزل الا 400گرمی
مركزي 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
گوشت منجمد برزیلی بیمارستان
مركزي 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
300 کیلو ران مرغ و 200 کیلو سینه مرغ منجمد
مركزي 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
فیله بی خس بدون کتف جهت جوجه کباب
زنجان 1398/9/19 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
شینسل ماهی قزل
شینسل ماهی قزل... مواد غذایی
اصفهان 1398/9/19 تاریخ گذشته