1398/02/30
18:40 ب.ظ
تخم مرغ
تخم مرغ... مواد غذایی
همدان 1398/2/30 تاریخ گذشته
18:02 ب.ظ
مرغ گرم و شنسل مرغ
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
12:58 ب.ظ
گوشت گوساله منجمد ران
مازندران 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
گوشت گرم ران و سردشت مورد نیاز بیمارستان 17 شهریور
خوزستان 1398/2/30 مهلت دار
11:47 ق.ظ
مغز راسته گوسفندی و خرد راسته
آذربايجان شرقي 1398/2/30 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
مغز راسته گوسفندی راه و سردست ماهیچه گوسفندی
آذربايجان شرقي 1398/2/30 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
شنیسل مرغ ب ا ممتاز 160 گرمی
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
گوشت گاو تازه سردشده بی استخوان
بوشهر 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
19:10 ب.ظ
گوشت گوساله منجمد بدون چربی اضافه و زائد درجه یک
کرمان 1398/2/29 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
تخم مرغ و دوغ و کیک و ابمیوه و نمک
کرمان 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
ماهی قزل الا شکم خالی 400 کیلو گرم
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
مرغ کامل ران .سایز . ران بزرک .استیک .سینه
فارس 1398/2/29 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
گوشت گوسفندی و دنبه گوسفندی با کیفیت مرغوب
فارس 1398/2/29 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
گوشت گرم و سردست و راسته فیله گوساله
فارس 1398/2/29 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
گوشت گوسفند خورشتی 1500 کیلو - دنبه گوسفندی 1500
فارس 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
گوشت گوساله بدون چربی
کرمان 1398/2/29 اعلام نشده
07:56 ق.ظ
تخم مرغ - ماست کم چرب
خوزستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:40 ب.ظ
گوشت منجمد وارداتی برزیلی ران گوسفند
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:40 ب.ظ
گوشت منجمد وارداتی برزیلی ران گوساله
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
مرغ منجمد
مرغ منجمد... مواد غذایی
مركزي 1398/2/28 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
مرغ گرم فقط برند کیان مرغ و شیراز مرغ
فارس 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
مرغ بی خس 500 کیلو
مرغ بی خس 500 کیلو... مواد غذایی
زنجان 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
3000 کیلو گوشت مرغ گرم
کرمانشاه 1398/2/28 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
دنبه منجمد گوسفندی
چهارمحال بختياري 1398/2/28 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
گوشت گوساله منجمد ران و سردست
خراسان جنوبي 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/27
08:27 ق.ظ
جوجه کباب
جوجه کباب... مواد غذایی
مازندران 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:07 ق.ظ
1398/02/26
19:31 ب.ظ
مرغ کامل منجمد
مرغ کامل منجمد... مواد غذایی
سمنان 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
گوشت منجمد گوساله ران و سردست
همدان 1398/2/26 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
مرغ منجمد به مقدار یک تن
اردبيل 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:51 ب.ظ
مرغ کامل گرم
مرغ کامل گرم... مواد غذایی
بوشهر 1398/2/25 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
مرغ بیخس
مرغ بیخس... مواد غذایی
زنجان 1398/2/25 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
تخم مرغ پرینت دار
البرز 1398/2/25 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
مرغ کامل منجمد
مرغ کامل منجمد... مواد غذایی
سمنان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
19:05 ب.ظ
ماهی قزل الا شکم خالی
خراسان جنوبي 1398/2/24 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
گوشت گوسفند مخلوط نرینه بدون دنبه
خراسان جنوبي 1398/2/24 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
مرغ کامل منجمد کارتن 12 کیلوگرمی سایز1500 الی1800 کیلوگرم
آذربايجان غربي 1398/2/24 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
مرغ گرم
مرغ گرم... مواد غذایی
فارس 1398/2/24 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
گوشت مرغ گرم و شنسل مرغ
زنجان 1398/2/24 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
مرغ بیخس
مرغ بیخس... مواد غذایی
زنجان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:35 ب.ظ
مرغ کامل گرم
مرغ کامل گرم... مواد غذایی
بوشهر 1398/2/23 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
مرغ منجمد
مرغ منجمد... مواد غذایی
بوشهر 1398/2/23 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
گوشت منجمد برزیلی
بوشهر 1398/2/23 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
گوشت فیله ماهی چنگو دم سیاه منجمد
بوشهر 1398/2/23 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
گوشت تازه گوسفندی - ران و سینه تازه مرغ - برنج درجه یک ایرانی
سمنان 1398/2/23 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
گوشت گرم گوساله بدون استخوان
خوزستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
ماهی قزل الا منجمد
کرمان 1398/2/23 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
قلوه گاه گوساله
قلوه گاه گوساله... مواد غذایی
زنجان 1398/2/23 تاریخ گذشته