1397/09/27
12:43 ب.ظ
تخم مرغ
تخم مرغ... مواد غذایی
البرز 1397/9/27 مهلت دار
12:11 ب.ظ
مرغ کامل منجمئ گوشتی کارتن
قم 1397/9/27 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
خرید گوشت مرغ و دنبه گوسفندی
فارس 1397/9/27 مهلت دار
11:25 ق.ظ
مرغ کامل ممتاز تازه بشقاب یک بار مصرف 1/5
زنجان 1397/9/27 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
گوشت سردست منجمد گوساله
يزد 1397/9/27 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
گوشت گوسفندی منجمد
يزد 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
15:40 ب.ظ
مرغ کامل منجمدگوشتی کارتن کیلوگرمی
قم 1397/9/26 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
مرغ کامل فاقد بسته بندی- تخم مرغ- شیرغنی شده - پنیر - ماکاروانی
البرز 1397/9/26 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
مرغ کامل و دال عدس و شیر و پنیر UF و ماکاورنی
البرز 1397/9/26 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
گوشت لاشه گرم گوساله و گوسفند
اصفهان 1397/9/26 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
3500 کیلوگرم  گوشت گوساله منجمد
اصفهان 1397/9/26 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
فیله ران و شینسل و مرغ 2 کیلویی
اصفهان 1397/9/26 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
گوشت منجمد سردست گوساله
اصفهان 1397/9/26 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
خرید خارجی 5000 تن گوشت گوساله منجمد
تهران 1397/9/26 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
خرید مقدار 1000000 کیلو گرم گوشت قرمز منجمد
تهران 1397/9/26 مهلت دار
1397/09/25
14:56 ب.ظ
مرغ کامل منجمد مادر کارتن
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/25 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
مرغ کامل منجمد بسته نایلونی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/25 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
تخم مرغ سیمرغ
تخم مرغ سیمرغ... مواد غذایی
چهارمحال بختياري 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
مرغ منجمد با تاریخ مصرف
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:35 ب.ظ
گوشت ران و سیه مرغ
چهارمحال بختياري 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
گوشت ران با استخوان بره نر ظرف یک با مصرف
چهارمحال بختياري 1397/9/24 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
قلوه گاه گرم گوسفندی
زنجان 1397/9/24 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
خرید مرغ منجمد7000 تن
خراسان شمالي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:54 ق.ظ
مرغ کامل منجمد کیسه پلاستیکی 1 کیلو گرم
گيلان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
مرغ کامل منجمد بسته نایلونی کیلوگرمی
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
تخم مرغ
تخم مرغ... مواد غذایی
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
فیله استیک قزل
فیله استیک قزل... مواد غذایی
اصفهان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:19 ب.ظ
مرغ منجمد بسته نایلونی
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
تهیه سبد کالا شامل گوشت گوسفندی -گوشت مرغ -اجیل - برنج ایرانی
سيستان و بلوچستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
گوشت سر دست منجمد گوساله کارتن
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
گوشت گوساله منجمد سردست داخلی
لرستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
مرغ منجمد کامل
مرغ منجمد کامل... مواد غذایی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
لاشه گوسفندی درجه 2 منجمد
اصفهان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:56 ب.ظ
گوشت سردست منجمد گوساله کارتن کیلوگرمی
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
سینه مرغ بی خس با کتف
زنجان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
سینه مرغ بی خس با کتف
زنجان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
مرغ گرم کشتار روز
زنجان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
مرغ کامل منجمد کیسه پلاستیکی
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
مرغ منجمد بسته نایلونی
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
تخم مرغ درشت بسته 30 عددی 1800 گرم تلاونگ
البرز 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
09:43 ق.ظ
مرغ کامل تازه
مرغ کامل تازه... مواد غذایی
البرز 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:45 ب.ظ
همبرگر ممتاز60 درصد گوشت جعبه مقوایی10
مركزي 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
گوشت سردست منجمد
گوشت سردست منجمد... مواد غذایی
کرمانشاه 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
همبرگر معمولی 30 درصد  گوشت جعبه 5 عددی 500
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
ران مرغ سایز متوسط کارتنی
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
مرغ ران و سینه در بسته های 2 کیلویی گوشت گوسفند در
تهران 1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/17
14:02 ب.ظ
تخم مرغ تازه و مرغوب
همدان 1397/9/17 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
گوشت گرم گوسفندی
گوشت گرم گوسفندی... مواد غذایی
يزد 1397/9/17 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
گوشت منجمد گوسفندی
يزد 1397/9/17 تاریخ گذشته