1398/05/30
18:49 ب.ظ
برنج سوپر فجر گرگان  گونی پلاستیکی 20کیلوگرم
يزد 1398/5/30 مهلت دار
15:12 ب.ظ
برنج پاکستانی
برنج پاکستانی... مواد غذایی
آذربايجان شرقي 1398/5/30 مهلت دار
15:06 ب.ظ
برنج پاکستانی دایانا
زنجان 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
19:43 ب.ظ
8000کیلوگرم برنج طارم ایرانی
خراسان جنوبي 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
برنج طارم
برنج طارم... مواد غذایی
مازندران 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
برنج ایرانی
برنج ایرانی... مواد غذایی
چهارمحال بختياري 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:21 ب.ظ
4000کیلو گرم برنج پاکستانی سحر
خراسان جنوبي 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
برنج سوپر فجر گرگان
يزد 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
برنج ایرانی هاشمی
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
2 تن برنج محسن
2 تن برنج محسن... مواد غذایی
اردبيل 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
برنج سوپر فجر گرگان  گونی پلاستیک 20 کیلو گرم
يزد 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
برنج ایرانی 10 تن نوع مرغوب
کرمانشاه 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:32 ب.ظ
2 تن برنج خاطره
2 تن برنج خاطره... مواد غذایی
لرستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
برنج پاکستانی باسماتی توپ عالی 7000 کیلو گرم
آذربايجان شرقي 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
15:02 ب.ظ
خرید برنج 1121 هندی کیسه 5 کیلو گرم
کرمانشاه 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
خرید برنج  موردنیاز
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
10:06 ق.ظ
برنج ایرانی درجه یک
خراسان رضوي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:42 ب.ظ
برنج ممتاز منطقه تالش هشتپر
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
برنج خوشبخت پاکستان 5000 کیلو - برنج هندی زیتون طلایی 5000 کیلو
آذربايجان غربي 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
برنج 1121 هندی
برنج 1121 هندی... مواد غذایی
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:39 ب.ظ
برنج ایرانی هاشمی
همدان 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
برنج طارم
برنج طارم... مواد غذایی
مازندران 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:15 ب.ظ
برنج هندی و پاکستانی 10 کیلویی
آذربايجان غربي 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
برنج
برنج... مواد غذایی
اصفهان 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
برنج سوپر فجر گرگان گونی پلاستیکی 20 کیلو گرم
يزد 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:54 ب.ظ
برنج ایرانی
برنج ایرانی... مواد غذایی
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
برنج سوپر فجر گرگان گونی پلاستیک 20 کیلویی
يزد 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:15 ب.ظ
برنج 1500 کیلو روغن جامد 300 کیلو روغن مایع 51 کیلو
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
برنج - روغن - کنسرو و پنیر
چهارمحال بختياري 1398/5/20 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
برنج ایرانی
برنج ایرانی... مواد غذایی
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
13:18 ب.ظ
برنج کشت دوم فریدونکنار پنج ستاره
خراسان رضوي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:18 ب.ظ
برنج هاشمی درجه 1
برنج هاشمی درجه 1... مواد غذایی
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:32 ب.ظ
خرید بسته های غذایی سبد کالا شامل برنج - روغن
سمنان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:21 ب.ظ
1398/05/12
19:17 ب.ظ
برنج تاکستانی درجه یک
خراسان رضوي 1398/5/12 تاریخ گذشته
19:12 ب.ظ
برنج هندی دانه بلند1121 کیسه برزنتی10 کیلوگرم
کرمانشاه 1398/5/12 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
1300 کیلو برنج طارم محلی
خراسان رضوي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
14:05 ب.ظ
برنج طارم عطری ایرانی 4000 کیسه 100 کیلویی
مركزي 1398/5/10 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
برنج سوپر
برنج سوپر... مواد غذایی
يزد 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:04 ب.ظ
برنج هندی
برنج هندی... مواد غذایی
زنجان 1398/5/9 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
برنج هاشمی درجه یک
اردبيل 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
19:17 ب.ظ
برنج درجه یک پاکستانی
خراسان رضوي 1398/5/8 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
برنج درجه یک
برنج درجه یک... مواد غذایی
مركزي 1398/5/8 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
برنج طارمی هاشمی
برنج طارمی هاشمی... مواد غذایی
مازندران 1398/5/8 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
برنج
برنج... مواد غذایی
مازندران 1398/5/8 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
برنج هندی
برنج هندی... مواد غذایی
بوشهر 1398/5/8 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
برنج ایرانی
برنج ایرانی... مواد غذایی
کرمان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:44 ب.ظ
برنج طارم هاشمی
برنج طارم هاشمی... مواد غذایی
مازندران 1398/5/7 تاریخ گذشته