1398/03/04
19:48 ب.ظ
برنج 1121 کیسه 10 کیلوگرم
لرستان 1398/3/4 مهلت دار
18:50 ب.ظ
تعداد مواد غذایی موردنیاز بیمارستان
خوزستان 1398/3/4 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
برنج سوپر باسماتی نوع بسته بندی کیسه وزن 10 کیلو گرم
زنجان 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
12:28 ب.ظ
برنج مرغوب تایلندی
همدان 1398/3/2 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
برنج ایرانی
برنج ایرانی... مواد غذایی
همدان 1398/3/2 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
08:10 ق.ظ
برنج هندی طبیعت
برنج هندی طبیعت... مواد غذایی
زنجان 1398/3/2 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
اقلام شامل : برنج دانه بلند - چای -جو مخصوص -حلوا شکری - لیموعمانی
خوزستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
19:43 ب.ظ
برنج تخمه گیلان درجه یک
آذربايجان شرقي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:43 ب.ظ
برنج صدری درجه 1
برنج صدری درجه 1... مواد غذایی
آذربايجان شرقي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:42 ب.ظ
برنج دم سیاه
برنج دم سیاه... مواد غذایی
آذربايجان شرقي 1398/3/1 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
برنج کامفیروزی درجه 1
فارس 1398/3/1 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
برنج ایرانی شیرودی
تهران 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
19:19 ب.ظ
برنج دمسیاه مافوق اصل ایرانی
آذربايجان شرقي 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
18:43 ب.ظ
برنج طبیعت درجه یک روغن لادن طلایی درجه یک 5 کیلویی
کرمانشاه 1398/2/30 تاریخ گذشته
18:02 ب.ظ
برنج ایرانی خوش پخت 500 کیلو برنج خارجی 200 کیلو
اصفهان 1398/2/30 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
خرید ده کیسه برنج 10 کیلویی پاکستانی مارک طبیعت
کرمان 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
اذوقه ماه رمضان شامل 10 کیلو برنج هاشمی درجه یک
زنجان 1398/2/30 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
خرید برنج کامفیروزی درجه یک
فارس 1398/2/30 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
برنج ایرانی درجه یک
خراسان رضوي 1398/2/30 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
برنج درجه1
برنج درجه1... مواد غذایی
خراسان رضوي 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
18:32 ب.ظ
15:07 ب.ظ
برنج طارم دم سیاه هاشمی 10 کیلو گرمی
فارس 1398/2/29 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
10:52 ق.ظ
برنج هاشمی درجه یک اعلاء
اردبيل 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
برنج محلی
برنج محلی... مواد غذایی
فارس 1398/2/29 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
برنج پاکستانی درجه یک 1000 کیلو گرم
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:45 ب.ظ
برنج اروگونه ای درجه یک
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
برنج ایرانی
برنج ایرانی... مواد غذایی
کرمانشاه 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
برنج پاکستانی
برنج پاکستانی... مواد غذایی
آذربايجان شرقي 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:23 ب.ظ
برنج ده کیلویی 100 کیسه بهروز و سه اقلام دیگر
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
برنج محلی
برنج محلی... مواد غذایی
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
11:49 ق.ظ
برنج هندی دانه بلند
زنجان 1398/2/25 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
برنج طبیعت
برنج طبیعت... مواد غذایی
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:34 ب.ظ
برنج ایرانی طارم 40 کیلویی 10 کیسه
بوشهر 1398/2/24 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
برنج هندی دانه بند
فارس 1398/2/24 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
برنج طارم دمسیاه پنج تن کرای
فارس 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
برنج درجه یک پاکستانی
خراسان جنوبي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
15:13 ب.ظ
برنج ایرانی هاشمی
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
مواد غذایی برنج و روغن مایع
اردبيل 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
برنج فجر
برنج فجر... مواد غذایی
همدان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
18:11 ب.ظ
برنج کشت دوم فریدونکنار
اصفهان 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
برنج طبیعت 10 کیلویی
فارس 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
18:41 ب.ظ
برنج مژده 10 کیلویی
ايلام 1398/2/21 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
روغن نباتی جامد معمولی - برنج پاکستانی
کردستان 1398/2/21 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
برنج کشت دوم
برنج کشت دوم... مواد غذایی
اصفهان 1398/2/21 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
برنج ایرانی شیرودی درجه یک
مركزي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:37 ب.ظ
سبد کالای ماه رمضان برنج اعلای ایرانی  روغن ذرت گوشت بوقلمون خرما و پنیر
چهارمحال بختياري 1398/2/19 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
کالا شامل : برنج دانه بلند باسماتی کیسه پارچه ای 10 کیلو گرم
فارس 1398/2/19 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
کنسرو و ماهی ایلیکا و برنج دانه بلند هندی
يزد 1398/2/19 تاریخ گذشته