1397/11/30
15:20 ب.ظ
برنج دانه بلند پاکستانی 1121
کرمانشاه 1397/11/30 مهلت دار
10:45 ق.ظ
برنج طبیعت درجه 1
برنج طبیعت درجه 1... مواد غذایی
فارس 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
12:59 ب.ظ
برنج هندی کیسه 10 کیلو گرمی
قزوين 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
12:52 ب.ظ
برنج بینالود
برنج بینالود... مواد غذایی
خراسان شمالي 1397/11/28 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
خرید مواد غذایی و بهداشتی شامل گروه های : برنج - روغن -انواع گوشت
خراسان جنوبي 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
19:49 ب.ظ
برنج دانه بلند کیسه 10 کیلو گرم  نام تجارتی
کرمانشاه 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
برنج دانه بلند خاطره
کرمان 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
برنج هندی کیسه کتانی 10 کیلو گرم
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
برنج دانه بلند هندی
اصفهان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
12:12 ب.ظ
برنج هاشمی درجه 1
برنج هاشمی درجه 1... مواد غذایی
اردبيل 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
برنج هاشمی درجه 1
برنج هاشمی درجه 1... مواد غذایی
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
برنج طبیعت هندی درجه یک کیسه 10 کیلو گرم
فارس 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
13:48 ب.ظ
برنج پاکستانی مرغوب 10 تن
کرمانشاه 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
برنج دانه بلند زرین مهر
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/19
11:07 ق.ظ
برنج هندی ممتاز بدون بو
زنجان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
13:29 ب.ظ
13:28 ب.ظ
برنج 719
برنج 719... مواد غذایی
فارس 1397/11/18 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
برنج دانه بلند
برنج دانه بلند... مواد غذایی
اصفهان 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
08:29 ق.ظ
خرید برخی مواد اولیه غذایی ضروری از قبیل برنج گوشت گوساله منجمد
خراسان رضوي 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
08:28 ق.ظ
خرید برخی مواد اولیه غذایی ضروری از قبیل برنج گوشت گوساله
خراسان رضوي 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
خرید برخی مواد اولیه غذایی ضروری: برنج گوشت گوساله منجمد ماهی و ..
خراسان رضوي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
18:10 ب.ظ
برنج هندی 1121 دانه بلند  ممتاز معطر کیسه پارچه ای 10 کیلو گرم
کرمانشاه 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
17:39 ب.ظ
برنج فجر  مازندران کیسه کتانی 10 کیلو گرم
مركزي 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
19:22 ب.ظ
برنج با نام و پرند محسن یاهایلی
يزد 1397/11/14 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
برنج دانه بلند هندی کیسه 10 کیلو گرم
گلستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
17:50 ب.ظ
برنج پاکستانی نوع بسته بندی کیسه وزن 10 کیلو گرم
خراسان شمالي 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:57 ق.ظ
برنج ایرانی هاشمی درجه یک و ممتاز و سه الکه
تهران 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
12:28 ب.ظ
1600 کیلو برنج دانه بلند محسن و 25 حلب روغن 16 کیلوئی
فارس 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
20:30 ب.ظ
برنج طارمی درجه یک کیسه 20 کیلویی
مازندران 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
13:21 ب.ظ
برنج هندی 1121 دانه بلند  ممتاز معطر کیسه پارچه ای 10 کیلو گرم
کرمانشاه 1397/11/8 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
برنج هندی ممتاز
برنج هندی ممتاز... مواد غذایی
زنجان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
16:40 ب.ظ
برنج 6000 کیلو
برنج 6000 کیلو... مواد غذایی
بوشهر 1397/11/7 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
برنج در کیسه های 10 کیلویی
تهران 1397/11/7 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
برنج ایرانی 4000 کیلوگرم - روغن مایع 1200 عدد
تهران 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
13:44 ب.ظ
برنج دانه بلند برند داریوش
خوزستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
برنج ایرانی بسته سلفونی 1 کیلو گرم
خوزستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
تامین مقدار60/000 کیلوگرم برنج هاشمی مرغوب در بسته بندی
تهران 1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/03
12:07 ب.ظ
برنج پاکستانی نوع بسته بندی کیسه وزن 10 کیلو گرم
خراسان شمالي 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
14:55 ب.ظ
برنج طارم درجه1
برنج طارم درجه1... مواد غذایی
مازندران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/29
14:58 ب.ظ
6 تن برنج دانه بلند هندی
گلستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:08 ق.ظ
برنج دانه بلند هندی
اصفهان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
12:31 ب.ظ
برنج دانه بلند  درجه یک طبیعت
فارس 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
16:55 ب.ظ
برنج دانه بلند هندی 1121 کیسه 10 کیلو گرم
آذربايجان غربي 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
17:55 ب.ظ
برنج هندی دانه بلند 1121 سیلا کیسه کتانی 10 کیلو گرم
آذربايجان غربي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:57 ب.ظ
تهیه سبد کالا شامل :450 کیلو برنج ایرانی
هرمزگان 1397/10/22 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
برنج صیقل دانه بلند
کرمان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/21
09:49 ق.ظ
تهیه سبدکالا شامل :برنج-روغن-گوشت گرم -بسته مرغ
هرمزگان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:23 ب.ظ
برنج دانه بلند
برنج دانه بلند... مواد غذایی
گلستان 1397/10/20 تاریخ گذشته