1397/09/08
11:01 ق.ظ
سرمایه گذاری -- تجهیز و بهره برداری و فروش سنگ اهن منگنز دار در معدن
يزد 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/07/29
11:10 ق.ظ
سرمایه گذاری -- تجهیز و بهره برداری و فروش سنگ اهن در معدن
يزد 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/22
09:51 ق.ظ
سرمایه گذاری مشارکتی یا اجاره --- معدن  به دو روش استخراج به روش سیم برش در محل معدن
سمنان 1397/7/22 اعلام نشده
1397/06/31
10:18 ق.ظ
سرمایه گذاری --- طراحی تجهیز بهره برداری و فروش ماده معدنی در معدن
سيستان و بلوچستان 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/25
13:43 ب.ظ
سرمایه گذاری --- طراحی تجهیز بهره برداری و فروش ماده معدنی در معدن
سيستان و بلوچستان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/15
09:28 ق.ظ
سرمایه گذاری -- تجهیز و بهره برداری (استخراج) و فروش سنگ اهن در
يزد 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/05/14
23:28 ب.ظ
شناسایی پتانسیل های  معدنی  طلا در مجاورت  معدن طلای
اصفهان 1397/5/14 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
مشارکت در تکمیل مراحل اکتشاف تجهیز و بهره برداری از
اصفهان 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/13
14:59 ب.ظ
نوبت2- سرمایه گذاری - تکمیل مراحل اکتشاف، تجهیز و بهره برداری از معدن،
خراسان جنوبي 1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/07
14:30 ب.ظ
فراخوان  مشارکت و سرمایه گذاری  سنگ شکن
خراسان جنوبي 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/05/06
11:59 ق.ظ
سرمایه گذاری - تکمیل عملیات اکتشاف، تجهیز و
اصفهان 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/05/02
14:41 ب.ظ
انجام فراوری زغالسنگ حرارتی بلوک یک معدن
خراسان جنوبي 1397/5/2 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
سرمایه گذاری  تکمیل عملیات اکتشاف تجهیز و بهره
اصفهان 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/05/01
11:52 ق.ظ
سرمایه گذاری -  پژوهش و احداث و بهره برداری از کارخانه فرآوری با
تهران 1397/5/1 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه 50 هزار تن کارنالیت و
اصفهان 1397/5/1 تاریخ گذشته
1397/04/25
09:50 ق.ظ
سرمایه گذاری - تولید سالانه 50 هزار تن کارنالیت و
اصفهان 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/03/06
08:15 ق.ظ
انجام سرمایه گذاری به منظور تکمیل مراحل اکتشاف تجهیز و بهره برداری
کرمان 1397/3/5 تاریخ گذشته