1398/05/26
18:35 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره جهت تهیه نقشه رسوب شناسی و
تهران 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/14
19:40 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره
انجام خدمات مشاوره... معدن و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:41 ب.ظ
مطالعات پی جویی اولیه در محدوده
مطالعات پی جویی اولیه در محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
اکتشاف عمومی محدوده های پهنه
اکتشاف عمومی محدوده های پهنه... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/03
11:01 ق.ظ
انجام عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی
اصفهان 1398/5/3 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
انجام عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی طلای دره سازی
اصفهان 1398/5/3 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
انجام عملیات اکتشاف در محدوده اکتشافی
اصفهان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
13:54 ب.ظ
نظارت بر مطالعات پی جویی در بلوک 1 محدوده های امیدبخش حاصل از پهنه
خراسان جنوبي 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
انجام مطالعات پی جویی در دو محدوده
انجام مطالعات پی جویی در دو محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:17 ب.ظ
خدمات مشاوره ونظارت بر عملیات برداشت ژئوفیزیک مگنتومتری در
خراسان جنوبي 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:01 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره پروژه شناسایی و پی جویی پرلیت
سيستان و بلوچستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
18:31 ب.ظ
انجام مطالعات پی جویی در دو محدوده
انجام مطالعات پی جویی در دو محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
19:54 ب.ظ
عملیات ژئوفیزیک مگنتومتری 20000 نقطه در 7 محدوده امید بخش پهنه فردوس قائن استان خراسان جنوبی
خراسان جنوبي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:01 ب.ظ
انالیز و مطالعه نمونه های اکتشافی 4900 نمونه سنگی ابراهه ای و پودری
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/19
19:33 ب.ظ
انجام مطالعات پی جویی در 2 محدوده
انجام مطالعات پی جویی در 2 محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/17
13:00 ب.ظ
عملیات خدمات مشاوره در زمینه اکتشاف زغالسنگ
کرمان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
13:53 ب.ظ
اکتشاف در پهنه اکتشافی استان
اکتشاف در پهنه اکتشافی استان... معدن و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/13
07:44 ق.ظ
خدمات مشاوره در زمینه مسائل عمرانی و مهندسی طرح منطقه ویژه اقتصادی
تهران 1398/4/13 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
خدمات مشاوره در زمینه مسائل عمرانی و مهندسی طرح منطقه ویژه اقتصادی
اصفهان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/04
17:40 ب.ظ
نظارت بر مطالعات پی جویی در محدوده های امیدبخش حاصل از فاز شناسایی
تهران 1398/4/4 تاریخ گذشته
16:15 ب.ظ
نظارت بر مطالعات پی جویی در محدوده های امیدبخش حاصل از فاز شناسایی
خراسان جنوبي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
12:00 ب.ظ
09:21 ق.ظ
خدمات مشاوره در زمینه مسائل عمرانی و مهندسی طرح منطقه اقتصادی ویژه
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/01
13:20 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات پی جویی شناسایی اکتشاف عمومی و تفضیلی در 15 محدوده
کرمان 1398/4/1 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
انجام خدمات و عملیات پی جویی شناسایی و اکتشاف عمومی و تفضیلی در 8
کرمان 1398/4/1 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
انجام خدمات پی جویی شناسایی اکتشاف  در 15 محدوده اکتشافی شمال
کرمان 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
18:28 ب.ظ
پی جویی اکتشافی و پتانسیل یابی فسفات و پتاس جهت
خراسان شمالي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
12:51 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات پی جویی شناسایی اکتشاف عمومی
کرمان 1398/3/29 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
تکمیل مطالعات اکتشافی در محدوده های
تکمیل مطالعات اکتشافی در محدوده های... معدن و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1398/3/29 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
انجام مطالعات اکتشاف فاز شناسایی در پهنه
هرمزگان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
14:34 ب.ظ
پی جویی اکتشافی و پتانسیل  یابی فسفات و پتاس -
خراسان شمالي 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
18:16 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات پی جویی شناسایی و اکتشاف عمومی و تفضیلی
کرمان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
19:08 ب.ظ
مطالعات اکتشافی لیتوژئوشیمیایی در محدوده های
اردبيل 1398/3/26 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی اکتشاف در معدن سرب دونا واقع در
مازندران 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
14:11 ب.ظ
14:10 ب.ظ
13:59 ب.ظ
13:51 ب.ظ
مطالعات فازهای پی جوئی و عمومی اکتشاف بوکسیت در محدوده
بوشهر 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/23
11:47 ق.ظ
خدمات مهندسی اکتشاف در معدن-
خدمات مهندسی اکتشاف در معدن-... معدن و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/22
13:58 ب.ظ
شناسایی کلیه پتانسیل های معدنی پهنه اکتشافی
کرمانشاه 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/20
18:34 ب.ظ
عملیات پی جوبی اکتشافی در محدوه شهرستان
خراسان شمالي 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
19:53 ب.ظ
عملیات پیجویی اکتشافی در محدوده
عملیات پیجویی اکتشافی در محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/08
14:23 ب.ظ
عملیات طراحی حفاری و اتشکاری در
عملیات طراحی حفاری و اتشکاری در... معدن و فرآورده های مرتبط
همدان 1398/3/8 اعلام نشده
1398/03/05
08:56 ق.ظ
انتخاب مشاور در حوزه به روز رسانی استراتژیهای شرکت
تهران 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/02/31
08:20 ق.ظ
انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی فلزی  از خدمات مشاورین
کردستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
انجام خدمات مهندسی اکتشاف در معدن سرب
مازندران 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
14:48 ب.ظ
خدمات مهندسی اکتشاف در معدن سرب
خدمات مهندسی اکتشاف در معدن سرب... معدن و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/2/30 تاریخ گذشته