1398/11/09
10:22 ق.ظ
انجام 3000متر عملیات حفاری پودری در محدوده های معدنی مجتمع طلای موته
اصفهان 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/06
09:14 ق.ظ
اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی 20/000 متر
سيستان و بلوچستان 1398/11/6 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی 20/000 متر
تهران 1398/11/6 اعلام نشده
1398/11/05
08:50 ق.ظ
انجام 15000 متر حفاری مغزه گیری
انجام 15000 متر حفاری مغزه گیری... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1398/11/5 مهلت دار
08:50 ق.ظ
انجام 15000 متر حفاری مغزه گیری در محدوده های اکت
سيستان و بلوچستان 1398/11/5 مهلت دار
08:39 ق.ظ
انجام 15000 متر حفاری مغزه گیری در محدوده های اکت
کرمان 1398/11/5 مهلت دار
08:12 ق.ظ
واگذاری توسعه اماده سازی و احداث
واگذاری توسعه اماده سازی و احداث... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/11/5 اعلام نشده
08:12 ق.ظ
توسعه اماده سازی و احداث جبهه کار و استخراج بارگیری و حمل شامل حفاری
تهران 1398/11/5 اعلام نشده
1398/11/02
09:42 ق.ظ
انجام 15000 متر عملیات حفاری مغزه گیری
انجام 15000 متر عملیات حفاری مغزه گیری... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/11/2 مهلت دار
09:36 ق.ظ
انجام 15000 متر عملیات حفاری مغزه گیری
انجام 15000 متر عملیات حفاری مغزه گیری... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1398/11/2 مهلت دار
09:36 ق.ظ
انجام 15000 متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی
کرمان 1398/11/2 مهلت دار
09:36 ق.ظ
انجام 15000 متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی
سيستان و بلوچستان 1398/11/2 مهلت دار
1398/11/01
09:19 ق.ظ
انجام 15000 مترعملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های
يزد 1398/11/1 مهلت دار
09:16 ق.ظ
انجام 15000 مترعملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی
سيستان و بلوچستان 1398/11/1 مهلت دار
09:16 ق.ظ
انجام 15000 مترعملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی
کرمان 1398/11/1 مهلت دار
1398/10/29
14:13 ب.ظ
استخراج بارگیری حمل دپو مارل 300/000 تن و سنگ اهک 270/000 تن و تغذیه انها در فیدر سنگ شکن کارخانه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/29 اعلام نشده
13:07 ب.ظ
عملیات استخراج بارگیری حمل و دپوی مارل و سنگ اهک و تغذیه انها در فیدر سنگ شکن کارخانه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/29 اعلام نشده
1398/10/28
14:05 ب.ظ
انجام عملیات اماده سازی باطله برداری و استخراج ماده
تهران 1398/10/28 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
تمدید -- انجام عملیات اماده سازی باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن سنگ اهن
خراسان جنوبي 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/25
13:52 ب.ظ
استخراج حمل بارگیری معادن سنگ اهک واحد
تهران 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
08:38 ق.ظ
اکتشاف اماده سازی استخراج حمل بارگیری در معدن زیرزمینی
کرمان 1398/10/24 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
تمدید -- انجام عملیات اماده سازی باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن سنگ اهن حنار
خراسان جنوبي 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
08:20 ق.ظ
انجام عملیات اکتشاف اماده سازی و استخراج
کرمان 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/18
15:31 ب.ظ
انجام عملیات خاکبرداری کندن بارگیری و حمل و تخلیه
کرمان 1398/10/18 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
توسعه اماده سازی و احداث جبهه کار و استخراج بارگر معدن بی بی شهربانو
تهران 1398/10/18 اعلام نشده
1398/10/17
08:16 ق.ظ
عملیات استخراج و حمل مواد اولیه مورد نیاز کارخانه شامل سنگ اهک و مارن و الوویوم
خراسان رضوي 1398/10/17 اعلام نشده
1398/10/16
14:52 ب.ظ
عملیات استخراج بارگیری حمل و دپوی حداقل 800/000 تن و حداکث 1/000/000سنگ اهک از معدن اهک R
ايلام 1398/10/16 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
اجرای عملیات استخراج بارگیری حمل و دپوی
ايلام 1398/10/16 اعلام نشده
1398/10/15
13:20 ب.ظ
پیمانکاری معدن مس
پیمانکاری معدن مس... معدن و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/10/15 اعلام نشده
08:38 ق.ظ
حمل و تخلیه حداقل 40 سرویس لیچه از زیر بونکر و
مازندران 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/14
14:17 ب.ظ
جمع اوری و حمل و تخلیه سنگ فیروزه مج
جمع اوری و حمل و تخلیه سنگ فیروزه مج... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/10/14 اعلام نشده
08:12 ق.ظ
واگذاری پیمانکاری معدن مس واقع
واگذاری پیمانکاری معدن مس واقع... معدن و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/10/14 اعلام نشده
1398/10/11
14:32 ب.ظ
جمع اوری حمل و تخلیه سنگ فیروزه
جمع اوری حمل و تخلیه سنگ فیروزه... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/10/11 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
جمع اوری و فراوری فیروزه در معادن مجتمع مس
کرمان 1398/10/11 اعلام نشده
13:11 ب.ظ
استخراج کمواد معدنی
استخراج کمواد معدنی... معدن و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/10/11 اعلام نشده
11:44 ق.ظ
انجام خاکبرداری بارگیری حمل تخلیه مخلوط رودخانه ای از معدن تنبور به معابر سطح شهر
کرمان 1398/10/11 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
واگذاری عملیات تهیه نصب و راه اندازی دستگاه ها تجهیزات و تاسیسات برقی
آذربايجان غربي 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/09
12:18 ب.ظ
انجام عملیات اماده سازی پیشروی و استخراج
مازندران 1398/10/9 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
استخراج مصالح از معدن شهرداری در جاده
آذربايجان شرقي 1398/10/9 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
واگذاری امور مربوط به باطله برداری  و تغذیه سنگ شکن
سيستان و بلوچستان 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/08
08:35 ق.ظ
انجام عملیات اماده سازی پیشروی و استخراج ماده معدنی در معدن
مازندران 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/07
12:40 ب.ظ
انجام عملیات اماده سازی پیشروی و استخراج ماده معدنی
مازندران 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/02
14:43 ب.ظ
بکارگیری و استفاده از 3 دستگه لودرZL50
بکارگیری و استفاده از 3 دستگه لودرZL50... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/09/30
13:07 ب.ظ
کلیه امور پیمانکاری استخراج 26000 تن سنگ
تهران 1398/9/30 اعلام نشده
10:41 ق.ظ
انجام خدمات و عملیات پی جویی، شناسایی، اکتشاف عمومیو تفصیلی
خراسان جنوبي 1398/9/30 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
اجرای عملیات حفاری اکتشاف با دستگاه
اجرای عملیات حفاری اکتشاف با دستگاه... معدن و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/9/30 اعلام نشده