1398/02/29
14:57 ب.ظ
برگزاری کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
برگزاری کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
13:33 ب.ظ
برگزاری مسابقه طراحی پروژه بزرگ شهری طرح بافت پیرامون
برگزاری مسابقه طراحی پروژه بزرگ شهری طرح بافت پیرامون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/22
12:58 ب.ظ
ارزیابی و شناسایی شرکتهای فعال در حوزه برگزاری همایش و کنفرانس و نمایشگاه
ارزیابی و شناسایی شرکتهای فعال در حوزه برگزاری همایش و کنفرانس و نمایشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/22 اعلام نشده
1398/02/18
15:09 ب.ظ
غرفه ارایی و حضور SPX در نمایشگاه
غرفه ارایی و حضور SPX در نمایشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
17:01 ب.ظ
برپایی غرفه در 27 مین نمایشگاه بین المللی قران کریم سال 98
برپایی غرفه در 27 مین نمایشگاه بین المللی قران کریم سال 98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
16:59 ب.ظ
برپایی غرفه طب سنتی در5 مناطق منتخب
برپایی غرفه طب سنتی در5 مناطق منتخب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
18:35 ب.ظ
خدمات طراحی و ساخت و ساز سالن دولت الکترونیکی در
خدمات طراحی و ساخت و ساز سالن دولت الکترونیکی در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
انجام تحقیقات بازار و ترتیب امور حمل و نقل و تعیین کننده یا نماینده و امور بازاریابی برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
قزوين 1398/2/16 اعلام نشده
1398/02/14
15:11 ب.ظ
برپایی غرفه در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قران کریم سال 98
برپایی غرفه در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قران کریم سال 98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/04
07:40 ق.ظ
معرفی جاذبه های گردشگری استان
معرفی جاذبه های گردشگری استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/2/4 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
معرفی جاذبه های گردشگری استان
معرفی جاذبه های گردشگری استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
13:04 ب.ظ
اجرای 14 نمایش خیابانی در راستای کاهش اسیبهای اجتماعی
اجرای 14 نمایش خیابانی در راستای کاهش اسیبهای اجتماعی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/2/3 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
برپایی بازارهای سیار در چهار نقطه از شهر برای مدت
برپایی بازارهای سیار در چهار نقطه از شهر برای مدت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/3 اعلام نشده
1398/01/28
15:58 ب.ظ
اجرای14 نمایش خیابانی در راستای کاهش اسیب های اجتماعی
اجرای14 نمایش خیابانی در راستای کاهش اسیب های اجتماعی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/1/28 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
نمایشگاه مردم شناسی در
نمایشگاه مردم شناسی در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/1/28 اعلام نشده
1398/01/26
11:38 ق.ظ
برگزاری گردهمایی همراه با سالن همایش سیستم صوتی میان وعده و نهار برای 500 نفر
برگزاری گردهمایی همراه با سالن همایش سیستم صوتی میان وعده و نهار برای 500 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
12:49 ب.ظ
برگزاری مراسم جشن نیم شعبان مجری گروه سنتی تقلید صدا سیستم صوت و کیبورد صحنه رمان
تهران 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
13:10 ب.ظ
سیستم صوت و کیبورد صحنه
سیستم صوت و کیبورد صحنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
سمینار اموزش تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
سمینار اموزش تدوین استانداردهای ملی و بین المللی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/1/24 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
شرکت در نمایشگاه اتحادیه و تعاونی های استان
شرکت در نمایشگاه اتحادیه و تعاونی های استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
21:29 ب.ظ
کارگاه گردی نوروزی صنایع دستی در استان
کارگاه گردی نوروزی صنایع دستی در استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/1/22 تاریخ گذشته
21:26 ب.ظ
تهیه اقلام مواد مصرفی نمایشگاه زنده صنایع دستی نوروز 98
تهیه اقلام مواد مصرفی نمایشگاه زنده صنایع دستی نوروز 98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/1/22 تاریخ گذشته
20:59 ب.ظ
ساماندهی بازارچه های صنایع دستی
ساماندهی بازارچه های صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/22 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
تامین اسکان و خدمات جهت برگزاری همایش 3 روزه
تامین اسکان و خدمات جهت برگزاری همایش 3 روزه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/19
15:15 ب.ظ
کارگاه گردی نوروزی صنایع دستی در سطح استان در نوروز 98
کارگاه گردی نوروزی صنایع دستی در سطح استان در نوروز 98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/1/19 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
برگزاری پنجمین جشنواره غذای کشورهای
برگزاری پنجمین جشنواره غذای کشورهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/29
09:57 ق.ظ
تشکیل شرکت های تعاونی -شرکت در نمایشگاه اتحادیه و تعاونی های استان
تشکیل شرکت های تعاونی -شرکت در نمایشگاه اتحادیه و تعاونی های استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
16:27 ب.ظ
جشنواره مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک
جشنواره مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/12/28 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
اجرای برنامه های نوروزگاه افغانستان و ترکمنستان در سال 97 و 98
اجرای برنامه های نوروزگاه افغانستان و ترکمنستان در سال 97 و 98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/26
20:05 ب.ظ
فراخوان انتخاب مجری تور نمایشگاه سنگ های تزئینی
فراخوان انتخاب مجری تور نمایشگاه سنگ های تزئینی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/12/26 تاریخ گذشته
19:21 ب.ظ
اجرای مراسم  بزرگداشت مدد کار اجتماعی
اجرای مراسم بزرگداشت مدد کار اجتماعی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1397/12/26 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
برگزاری و اجرای ستاد سفر استان
برگزاری و اجرای ستاد سفر استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/12/26 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و تجهیزات پارکی و صنایع وابسته
برگزاری نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و تجهیزات پارکی و صنایع وابسته... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/12/26 اعلام نشده
12:05 ب.ظ
جشنواره ملی استعداد های برتر
جشنواره ملی استعداد های برتر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/12/26 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
خدمات برگزاری نمایشگاه گردشگری استان
خدمات برگزاری نمایشگاه گردشگری استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/12/26 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
خدمات برگزاری نمایشگاه گردشگری استان
خدمات برگزاری نمایشگاه گردشگری استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
14:44 ب.ظ
جشنواره مشک و ملار
جشنواره مشک و ملار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/25 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
استقرار 4 ایستگاه محصولات خانگی و صنایع دستی در مکانهای
استقرار 4 ایستگاه محصولات خانگی و صنایع دستی در مکانهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/12/25 اعلام نشده
1397/12/23
15:42 ب.ظ
تهیه و اجرای برنامه های فرهنگی و مراسم ویژه نوروز 98
تهیه و اجرای برنامه های فرهنگی و مراسم ویژه نوروز 98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/12/23 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص امور مربوط به
ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص امور مربوط به... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
12:43 ب.ظ
برگزاری همایش با موضوع اقدامات فرهنگی سراسر استان
برگزاری همایش با موضوع اقدامات فرهنگی سراسر استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
12:32 ب.ظ
اجرای نوروزگاه
اجرای نوروزگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/12/21 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
اجرای نوروزگاه
اجرای نوروزگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/12/21 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
امتیاز برگزاری بازارچه های نوروزی صنایع دستی و سوغات
امتیاز برگزاری بازارچه های نوروزی صنایع دستی و سوغات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
12:06 ب.ظ
برپایی جشنواره نوروزی
برپایی جشنواره نوروزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/18
18:25 ب.ظ
برگزاری یک رویداد ارائه راه حل های نوین و یافتن
برگزاری یک رویداد ارائه راه حل های نوین و یافتن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/12/18 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
خدمات اسکان و پذیرایی جشنواره ستاد خدمات سفر
خدمات اسکان و پذیرایی جشنواره ستاد خدمات سفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/12/18 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
تهیه و اجرای برنامه های فرهنگی و مراسم ائینی ویژه نوروز 1398 در کرمانشاه
تهیه و اجرای برنامه های فرهنگی و مراسم ائینی ویژه نوروز 1398 در کرمانشاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/12/18 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
شرکت های فعال در حوزه برگزاری همایش کنفرانس و نمایشگاه
شرکت های فعال در حوزه برگزاری همایش کنفرانس و نمایشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/12/18 اعلام نشده