1397/11/25
13:03 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی
برگزاری نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
16:48 ب.ظ
گزینش مجر واجد شرایط جهت برگزاری نمایشگاه بهاره سال 98 در اسفند ماه سال جاری
گزینش مجر واجد شرایط جهت برگزاری نمایشگاه بهاره سال 98 در اسفند ماه سال جاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/11/24 مهلت دار
12:34 ب.ظ
برگزاری همایش تعاون EVENT با استارتاپ با حضور 50 نفر
برگزاری همایش تعاون EVENT با استارتاپ با حضور 50 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
برگزاری همایش باشگاه تعاون و کارافرینی 100 نفر
برگزاری همایش باشگاه تعاون و کارافرینی 100 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
19:06 ب.ظ
انتخاب مجری برگزاری رویداد  استارت اپ ویکند در سال 97
انتخاب مجری برگزاری رویداد استارت اپ ویکند در سال 97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/19
11:14 ق.ظ
انجام یک رویداد استارتاپی بهره وری انرژی در صنعت
انجام یک رویداد استارتاپی بهره وری انرژی در صنعت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
15:18 ب.ظ
انجام یک رویداد استارتاپی بهره وری انرژی در صنعت ساختمان
انجام یک رویداد استارتاپی بهره وری انرژی در صنعت ساختمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
17:10 ب.ظ
همایش و اقلام تبلیغاتی کمپین ماده گل
همایش و اقلام تبلیغاتی کمپین ماده گل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/11/17 تاریخ گذشته
17:09 ب.ظ
همایش و ساخت اپیلیکشن ماده گل
همایش و ساخت اپیلیکشن ماده گل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/11/17 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
ایجاد کرسی تعاون و کارافرینی در دانشگاه
ایجاد کرسی تعاون و کارافرینی در دانشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
ارائه خدمات 12 مین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در
ارائه خدمات 12 مین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
12:07 ب.ظ
طراحی و غرفه ارایی استان
طراحی و غرفه ارایی استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
09:38 ق.ظ
هزینه های پشتیبانی نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته
هزینه های پشتیبانی نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:54 ب.ظ
برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها جشنواره ها و رویدادهای
برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها جشنواره ها و رویدادهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
17:51 ب.ظ
مجری ذیصلاح جهت برگزاری تور صنعتی دو روزه
مجری ذیصلاح جهت برگزاری تور صنعتی دو روزه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/11/14 تاریخ گذشته
17:21 ب.ظ
هزینه های پشتیبانی نمایشگاه بین المللی
هزینه های پشتیبانی نمایشگاه بین المللی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/11/14 تاریخ گذشته
17:14 ب.ظ
تجهیز و تامین ملزومات مورد نیاز در
تجهیز و تامین ملزومات مورد نیاز در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/11/14 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
برگزاری همایش با موضوع اقدامات فرهنگی
برگزاری همایش با موضوع اقدامات فرهنگی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/14 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
برگزاری استارتاب فروش داخلی فرش دستباف
برگزاری استارتاب فروش داخلی فرش دستباف... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/14 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
طراحی و غرفه ارایی غرفه استان
طراحی و غرفه ارایی غرفه استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/11/14 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
نمایشگاه مردم شناسی -
نمایشگاه مردم شناسی -... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/13
15:05 ب.ظ
در راستای توسعه و راه اندازی واحد داشتی دام سبک خود نسبت به واردات در مرحله اول 500 راس بز سانن ( ترکیب نر و ماده  )
اصفهان 1397/11/13 اعلام نشده
11:45 ق.ظ
همایش تخصصی توانبخشی مبتنی بر جامعه
همایش تخصصی توانبخشی مبتنی بر جامعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:29 ق.ظ
برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع  وابسته ان
برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته ان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/11/11 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
هزینه های پشتیبانی نمایشگاه بین المللی
هزینه های پشتیبانی نمایشگاه بین المللی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
17:28 ب.ظ
برگزاری دوازدهمین نمایشگاه و جشنواره ها و رویداد های تخصصی
برگزاری دوازدهمین نمایشگاه و جشنواره ها و رویداد های تخصصی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
غرفه سازی غرفه استان
غرفه سازی غرفه استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
19:56 ب.ظ
غرفه سازی غرفه استان کردستان در دوازدهمین
غرفه سازی غرفه استان کردستان در دوازدهمین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری
برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
20:00 ب.ظ
برگزاری و اجرای غرفه نمایشگاه و اسکان و
برگزاری و اجرای غرفه نمایشگاه و اسکان و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/11/8 تاریخ گذشته
16:20 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و
برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/06
18:59 ب.ظ
برپایی نمایشگاه نشاط اجتماعی در قالب عکاسی در
برپایی نمایشگاه نشاط اجتماعی در قالب عکاسی در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/6 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
کالا و خدمات مورد نیاز شامل : طراحی بنر - طراحی چاپ و سایر خدمات گرافیکی - اجاره سیستم صوتی
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
17:46 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/11/6 تاریخ گذشته
17:46 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
08:37 ق.ظ
افزایش امید و نشاط اجتماعی با رویکرد حمایت از
افزایش امید و نشاط اجتماعی با رویکرد حمایت از... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/10/29
17:54 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایع دستی سوغات و هدایا در استان با شرط 85 درصد
برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایع دستی سوغات و هدایا در استان با شرط 85 درصد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:07 ق.ظ
برگزاری بازارچه صنایع دستی در شهرستان
برگزاری بازارچه صنایع دستی در شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
برگزاری بازارچه صنایع دستی در شهرستان
برگزاری بازارچه صنایع دستی در شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
برگزاری بازارچه صنایع دستی در شهرستان
برگزاری بازارچه صنایع دستی در شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
برگزاری بازارچه صنایع دستی در شهرستان
برگزاری بازارچه صنایع دستی در شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
برگزاری بازارچه صنایع دستی در شهرستان
برگزاری بازارچه صنایع دستی در شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
حضور در نمایشگاه بین المللی گردشگری
حضور در نمایشگاه بین المللی گردشگری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
برگزاری اولین نمایشگاه زمستانه
برگزاری اولین نمایشگاه زمستانه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
حضور در نمایشگاه بین المللی
حضور در نمایشگاه بین المللی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
12:37 ب.ظ
خدمات اجرایی برگزاری 24 مین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی
خدمات اجرایی برگزاری 24 مین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/27 اعلام نشده
12:05 ب.ظ
برگزاری بازارچه صنایع در
برگزاری بازارچه صنایع در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
10:38 ق.ظ
تکمیل اطلاعات شناساییی پیمانکاران : مستندسازی - طراحی و گرافیک -چاپ و انتشارات و
خراسان رضوي 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
08:42 ق.ظ
خدمات اجرایی برگزاری 24 مین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی
خدمات اجرایی برگزاری 24 مین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/22
19:30 ب.ظ
برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها جشنواره ها و
برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها جشنواره ها و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/10/22 تاریخ گذشته