1398/09/18
19:01 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه های دستاورد های پژوهش و فاوری اهواز و منطقه ازاد
برگزاری نمایشگاه های دستاورد های پژوهش و فاوری اهواز و منطقه ازاد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/16
08:11 ق.ظ
پروژه های رویداد محور حاصل از مطالعات برندینگ
پروژه های رویداد محور حاصل از مطالعات برندینگ... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/14
15:56 ب.ظ
طرح پیشنهادی 62 متر مراغه با سازه های ماکسیما با کانتر چوبی و نئوپان یا ام دی اف
طرح پیشنهادی 62 متر مراغه با سازه های ماکسیما با کانتر چوبی و نئوپان یا ام دی اف... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
تامین جا غذا و سالن مناسب جهت برکزاری همایش
تامین جا غذا و سالن مناسب جهت برکزاری همایش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
12:32 ب.ظ
صنعت نساجی با تمذرکز برحوزه رنگرزی
صنعت نساجی با تمذرکز برحوزه رنگرزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:35 ب.ظ
برگزاری بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار 98 دانشگاه جامع علمی کاربردی
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
اجرای نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار
اجرای نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:49 ب.ظ
پذیرش هیات تجاری
پذیرش هیات تجاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:02 ب.ظ
انجام بازدید از نمایشگاه فرش
انجام بازدید از نمایشگاه فرش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/04
19:44 ب.ظ
اسکان و غذا بابت همایش
اسکان و غذا بابت همایش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
پذیرش هیات تجاری از کشورهای کره جنوبی  و ترکیه جهت حضور در رویداد تبادل فناوری و استارت اپ
البرز 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
تجهیز نمایشگاه های انحصاری
تجهیز نمایشگاه های انحصاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/4 اعلام نشده
12:00 ب.ظ
برگزاری استارت اپ دمو نواوری های حوزه صنایع معدنی و سیمانی
برگزاری استارت اپ دمو نواوری های حوزه صنایع معدنی و سیمانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:20 ق.ظ
برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی
برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
فعالیتهای اجرایی و برنامه متناسب با نیاز توان شاغل اداره
فعالیتهای اجرایی و برنامه متناسب با نیاز توان شاغل اداره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
برگزاری مراسم هم اندیشی مدیران شرکت - اجاره هتل برای 30 نفر
برگزاری مراسم هم اندیشی مدیران شرکت - اجاره هتل برای 30 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:34 ب.ظ
فعالیت های اجرایی و برنامه متناسب با نیاز بانوان شاغل اداره
فعالیت های اجرایی و برنامه متناسب با نیاز بانوان شاغل اداره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/2 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
دعوت به مشارکت در نمایشگاه بین المللی - تخصصی ساختمان کراچی - پاکستان
دعوت به مشارکت در نمایشگاه بین المللی - تخصصی ساختمان کراچی - پاکستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/2 مهلت دار
1398/08/29
18:01 ب.ظ
اجرای برنامه هنری
اجرای برنامه هنری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
13:45 ب.ظ
انتخاب مجری برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
انتخاب مجری برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/23
14:12 ب.ظ
برگزاری دوره اموزش گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی
برگزاری دوره اموزش گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/8/23 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
انتخاب گروه موزیک به جهت انجام
انتخاب گروه موزیک به جهت انجام... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/21
10:41 ق.ظ
انجام خدمات اسکان و پذیرایی و برگزاری کامل مسابقات سراسری قران کریم
انجام خدمات اسکان و پذیرایی و برگزاری کامل مسابقات سراسری قران کریم... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/16
13:01 ب.ظ
انتخاب مشاور AOR جهت بررسی و تکمیل طرح های تهیه شده طراح پاویون
انتخاب مشاور AOR جهت بررسی و تکمیل طرح های تهیه شده طراح پاویون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
11:45 ق.ظ
نظارت بر حسن اجرای برگزاری مجامع عمومی
نظارت بر حسن اجرای برگزاری مجامع عمومی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/8/14 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
برگزاری مجامع عمومی تعاونی های در شرف انحلال فاقد صنایع ملی
برگزاری مجامع عمومی تعاونی های در شرف انحلال فاقد صنایع ملی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/8/14 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
اجرای تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی
اجرای تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:17 ب.ظ
شرکت در نمایشگاه
شرکت در نمایشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
خدمات جشنوراه ملی ایل سنگسری شهر
خدمات جشنوراه ملی ایل سنگسری شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:19 ب.ظ
برگزاری جشنواره چای ترش در شهر
برگزاری جشنواره چای ترش در شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
18:58 ب.ظ
خدمات جشنواره ملی ایل سنگسری محل اجرا شهر
خدمات جشنواره ملی ایل سنگسری محل اجرا شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
12:42 ب.ظ
برگزاری کلینیک کسب و کار در نمایشگاه جهت 30 واحد صنعتی
برگزاری کلینیک کسب و کار در نمایشگاه جهت 30 واحد صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/07/30
20:04 ب.ظ
برگزاری سمینار ژنتیک
برگزاری سمینار ژنتیک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
برگزاری سمینار ژنتیک
برگزاری سمینار ژنتیک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/25
13:47 ب.ظ
برگزاری کلینیک سیار صنعت نمایشگاه صنعت
برگزاری کلینیک سیار صنعت نمایشگاه صنعت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/24
20:12 ب.ظ
حضور مشترکین در یازدهمین نمایشگاه نفت و گاز
حضور مشترکین در یازدهمین نمایشگاه نفت و گاز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/7/24 تاریخ گذشته
20:05 ب.ظ
نمایشگاه الکامپ خوزستان و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری
نمایشگاه الکامپ خوزستان و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
برگزاری همایش بیمه سلامت
برگزاری همایش بیمه سلامت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
ایجاد و راه اندازی نمایشگاه مجازی واحدهای صنعتی
ایجاد و راه اندازی نمایشگاه مجازی واحدهای صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/20
09:15 ق.ظ
برگزاری مسابقه طراحی پلتفرم های مکانیزه جهت نصب پرده و بنر در تقاطع های شهری
برگزاری مسابقه طراحی پلتفرم های مکانیزه جهت نصب پرده و بنر در تقاطع های شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/16
18:51 ب.ظ
اولین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان با محوریت نساجی و پوشاک
اولین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان با محوریت نساجی و پوشاک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
19:58 ب.ظ
انجام امور مربوط به کنگره بین المللی
انجام امور مربوط به کنگره بین المللی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
19:41 ب.ظ
اجرای اولین نمایشگاه توانمندیهای صنیع کوچک و متوسط استان نساجی و پوشاک
اجرای اولین نمایشگاه توانمندیهای صنیع کوچک و متوسط استان نساجی و پوشاک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/13
11:21 ق.ظ
اولین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان با محوریت نساجی و پوشاک
اولین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان با محوریت نساجی و پوشاک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/06
18:58 ب.ظ
اولین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط استان - نساجی و پوشاک
اولین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط استان - نساجی و پوشاک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/7/6 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
برپایی نمایشگاه اربعین 80 غرفه در
برپایی نمایشگاه اربعین 80 غرفه در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/03
18:13 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه تخصصی توانمندی های صنایع نساجی و پوشاک
برگزاری نمایشگاه تخصصی توانمندی های صنایع نساجی و پوشاک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/02
15:50 ب.ظ
اجرای اولین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان
اجرای اولین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/7/2 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
معرفی جاذبه های گردشگری استان
معرفی جاذبه های گردشگری استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/7/2 تاریخ گذشته