1398/05/28
15:19 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه هفته دولت و نمایشگاه تخصصی کارافرینی و اشتغال شرکتهایی ک سابقه برگزاری نمایشگاه
خوزستان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:34 ب.ظ
برگزاری رویداد مسابقه طراحی مفهومی ماهواره های کوچک با کاربرد تجاری
برگزاری رویداد مسابقه طراحی مفهومی ماهواره های کوچک با کاربرد تجاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
15:03 ب.ظ
اجرای خدمات جشنواره میوه های بهشتی در شهر
اجرای خدمات جشنواره میوه های بهشتی در شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
برگزاری کامل افتتاحیه واختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی
برگزاری کامل افتتاحیه واختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
15:23 ب.ظ
اجرای خدمات جشنواره میوه های بهشتی در شهر
اجرای خدمات جشنواره میوه های بهشتی در شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
برگزاری رویداد مسابقه طراحی مفهومی منظومه ماهواره های کوچک تجاری
برگزاری رویداد مسابقه طراحی مفهومی منظومه ماهواره های کوچک تجاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:11 ب.ظ
برگزاری دهمین اجلاس رشد و توسعه شهری و حفاظت از بافت تاریخی در حوزه اوراسیا
برگزاری دهمین اجلاس رشد و توسعه شهری و حفاظت از بافت تاریخی در حوزه اوراسیا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی تهران
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی تهران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:22 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه
برگزاری نمایشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
09:16 ق.ظ
اجرای خدمات جشنواره میوه های بهشتی در شهر
اجرای خدمات جشنواره میوه های بهشتی در شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:23 ب.ظ
استعلام دومین نمایشگاه ملی و ششمین صنایع دستی ارومیه
استعلام دومین نمایشگاه ملی و ششمین صنایع دستی ارومیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
09:57 ق.ظ
دومین نمایشگاه ملی و ششمین نمایشگاه صنایع دستی
دومین نمایشگاه ملی و ششمین نمایشگاه صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
13:48 ب.ظ
برپای نمایشگاه نقاشی
برپای نمایشگاه نقاشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
10:54 ق.ظ
برگزاری جشنوراه کباب بناب
برگزاری جشنوراه کباب بناب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
19:02 ب.ظ
برگزاری  نمایشگاه و جشنواره غذایی ملل شرکت عای خدماتی که اجرای نمایشگاه
برگزاری نمایشگاه و جشنواره غذایی ملل شرکت عای خدماتی که اجرای نمایشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
نمایشگاه لوازم التحریر
نمایشگاه لوازم التحریر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
14:19 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه صنایع فولاد سمینار اشنایی با حمایت های صنایع کوچک
برگزاری نمایشگاه صنایع فولاد سمینار اشنایی با حمایت های صنایع کوچک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:03 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه منطقه ای غرب کشور
برگزاری نمایشگاه منطقه ای غرب کشور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/5/10 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
راه اندازی نمایشگاه مجازی رونق تولید واحدهای صنعتی
راه اندازی نمایشگاه مجازی رونق تولید واحدهای صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/5/10 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
بهای برگزاری تور نمایشگاهی استانبول ترکیه
بهای برگزاری تور نمایشگاهی استانبول ترکیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:42 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه برج میلاد شرکت های خدماتی که اجرایی نمایشگاه در اساسنامه
برگزاری نمایشگاه برج میلاد شرکت های خدماتی که اجرایی نمایشگاه در اساسنامه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
برپایی نمایشگاه نقاشی افراد معلول
برپایی نمایشگاه نقاشی افراد معلول... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:04 ب.ظ
برگزاری کامل افتتاحیه و اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی
برگزاری کامل افتتاحیه و اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
برپایی نمایشگاه منطقه ای غرب کشور در
برپایی نمایشگاه منطقه ای غرب کشور در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
13:16 ب.ظ
برگزاری همایشهای علمی اموزشی و نگهداری و بروزرسانی سایت و کانالهای رسمی خبری سازمان در فضا مجازی
تهران 1398/5/6 اعلام نشده
1398/05/03
18:22 ب.ظ
برپایی جشن های بزرگ شیراز شورانگیز 6 برنامه به مدت دو ماه
برپایی جشن های بزرگ شیراز شورانگیز 6 برنامه به مدت دو ماه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/5/3 اعلام نشده
1398/04/31
19:00 ب.ظ
برپایی نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی
برپایی نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/27
19:22 ب.ظ
برپایی نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی استان
برپایی نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:56 ب.ظ
مشارکت در برگزاری جشنواره موسیقی
مشارکت در برگزاری جشنواره موسیقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
21:17 ب.ظ
برگزاری جشنواره رسانه های بهزیستی
برگزاری جشنواره رسانه های بهزیستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:37 ب.ظ
برگزاری جشنواره موسیقی لیلاخ
برگزاری جشنواره موسیقی لیلاخ... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/4/25 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
اجرای برنامه های فرهنگی عقیدتی اداره کل
اجرای برنامه های فرهنگی عقیدتی اداره کل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
11:21 ق.ظ
برگزاری جشنواره موسیقی لیلاخ
برگزاری جشنواره موسیقی لیلاخ... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
13:32 ب.ظ
برگزاری همایشهای علمی اموزشی و نگهداری و بروزرسانی سایت و کانالهای رسمی خبری سازمان در فضا مجازی
تهران 1398/4/22 اعلام نشده
1398/04/19
18:10 ب.ظ
برگزاری 3 رویداد استارت اپ
برگزاری 3 رویداد استارت اپ... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/4/19 تاریخ گذشته
00:27 ق.ظ
برگزاری جشنواره رسانه های بهزیستی
برگزاری جشنواره رسانه های بهزیستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
11:48 ق.ظ
اجرای برنامه نمایش در افتتاحیه مسابقات قرانی دختران و پسران
اجرای برنامه نمایش در افتتاحیه مسابقات قرانی دختران و پسران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/10
10:52 ق.ظ
برگزاری 3 رویداد استارتاپ
برگزاری 3 رویداد استارتاپ... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/08
18:49 ب.ظ
اجرای اولین نمایشگاه تخصصی صنایع کوچک و متوسط
اجرای اولین نمایشگاه تخصصی صنایع کوچک و متوسط... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/4/8 تاریخ گذشته
1398/04/04
14:04 ب.ظ
برگزاری جشنوراه فرش در
برگزاری جشنوراه فرش در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/02
18:08 ب.ظ
برگزاری رویداد مسابقه ایده بازار برگزاری ایده شو
برگزاری رویداد مسابقه ایده بازار برگزاری ایده شو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/4/2 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
برگزاری 3 رویداد استارتاپ
برگزاری 3 رویداد استارتاپ... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/26
12:07 ب.ظ
خدمات اموزشی ترویجی جشنواره طبخ و محصول و ابزی پروران
خدمات اموزشی ترویجی جشنواره طبخ و محصول و ابزی پروران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/3/26 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
برگزاری همایش مدیران  130 نفر 2 وعده شام و ناهار ومیان وعده دونوع میوه و شیرینی چای نسکافه
تهران 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
07:49 ق.ظ
1398/03/23
12:41 ب.ظ
پارتیشن بندی به متراژ 2400 متر مربع - موکت کف نمایشگاه - تامین نیروهای انتظامات
پارتیشن بندی به متراژ 2400 متر مربع - موکت کف نمایشگاه - تامین نیروهای انتظامات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/22
14:26 ب.ظ
برگزاری سه مورد جشنواره  طبخ ابزیان  به حجم کل 1500 نفر
برگزاری سه مورد جشنواره طبخ ابزیان به حجم کل 1500 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/3/22 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
نمایشگاه معرفی جاذبه های گردشگری استان
نمایشگاه معرفی جاذبه های گردشگری استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/19
18:22 ب.ظ
پروژه برنامه های توانمند سازی زیست بوم کسب و کارهای نوپا
پروژه برنامه های توانمند سازی زیست بوم کسب و کارهای نوپا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/3/19 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
تامین جا جهت برگزاری المپیاد  امادگی مرحله استانی
تامین جا جهت برگزاری المپیاد امادگی مرحله استانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/3/19 تاریخ گذشته