1398/09/16
15:30 ب.ظ
انجام وصول بدهی های معوقه اقساط
انجام وصول بدهی های معوقه اقساط... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
10:43 ق.ظ
وصول مطالبات مناطق یک و دو شهر
وصول مطالبات مناطق یک و دو شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
12:58 ب.ظ
وصول مطالبات عوارض شهرداری
وصول مطالبات عوارض شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/9/13 اعلام نشده
11:50 ق.ظ
تهیه پرونده ثبتی میراث ناملموس
تهیه پرونده ثبتی میراث ناملموس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
13:02 ب.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : تهیه پخش اسفالت دستی در سطح شهر
واگذاری پروژه ها شامل : تهیه پخش اسفالت دستی در سطح شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:52 ب.ظ
انجام وصول بدهی های معوقه حق انشعاب اب و فاضلاب
انجام وصول بدهی های معوقه حق انشعاب اب و فاضلاب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/07
17:52 ب.ظ
انجام امور املاکی و حقوقی  مرتبط با فعالیتهای سازمان ملی زمین و مسکن
انجام امور املاکی و حقوقی مرتبط با فعالیتهای سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/9/6 مهلت دار
12:04 ب.ظ
وصول مطالبات عوارض شهرداری
وصول مطالبات عوارض شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/9/6 اعلام نشده
1398/09/06
18:11 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره حقوقی
انجام خدمات مشاوره حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/6 اعلام نشده
17:25 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره حقوقی برای 2 سال
انجام خدمات مشاوره حقوقی برای 2 سال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/6 اعلام نشده
15:58 ب.ظ
خرید مشاوه حقوقی وصول مطالبات
خرید مشاوه حقوقی وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/6 اعلام نشده
12:29 ب.ظ
اخذ اسناد  تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/9/5 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
خدمات مشاوره شغلی
خدمات مشاوره شغلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
09:37 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره حقوقی برای 2 سال
انجام خدمات مشاوره حقوقی برای 2 سال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/4 اعلام نشده
1398/09/02
12:11 ب.ظ
وصول عوارض نوسازی املاک سطح شهر
وصول عوارض نوسازی املاک سطح شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
18:41 ب.ظ
واگذاری وصول مطالبات عوارض شهرداری حداکثر 10 درصد سهم شرکت از وصول عوارض
واگذاری وصول مطالبات عوارض شهرداری حداکثر 10 درصد سهم شرکت از وصول عوارض... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/8/30 اعلام نشده
1398/08/25
08:35 ق.ظ
انجام کلیه امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش محصولات چینی
انجام کلیه امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش محصولات چینی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/8/25 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
وصول عوارض نوسازی املاک سطح شهر
وصول عوارض نوسازی املاک سطح شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/21
13:22 ب.ظ
وصول مطالبات عوارض شهرداری حداکثر 10% سهم شرکت از وصولی عوارض موصوف
وصول مطالبات عوارض شهرداری حداکثر 10% سهم شرکت از وصولی عوارض موصوف... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
19:53 ب.ظ
تنقیح قوانین و مقررات اموزش و پرورش
تنقیح قوانین و مقررات اموزش و پرورش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
13:06 ب.ظ
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاها
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
12:56 ب.ظ
وصول مطالبات عوارض شهرداری
وصول مطالبات عوارض شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/8/14 اعلام نشده
11:48 ق.ظ
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:57 ب.ظ
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاهای
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
14:29 ب.ظ
وصول بدهی های معوقه اقساط هزینه های برقراری انشعابات اموراب و فاضلاب
وصول بدهی های معوقه اقساط هزینه های برقراری انشعابات اموراب و فاضلاب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
14:30 ب.ظ
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاهای
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/04
19:17 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 - دیواندره
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 - دیواندره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
15:19 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب
وصول مطالبات معوقه اب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
08:55 ق.ظ
اجرای عملیات پیگیری و وصول کلیه مطالبات معوقه و
اجرای عملیات پیگیری و وصول کلیه مطالبات معوقه و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/24
18:56 ب.ظ
پیگیری وصول مطالبات و شناسایی و تبدیل انشعابات غیر مجاز اب سرب روستاهای
پیگیری وصول مطالبات و شناسایی و تبدیل انشعابات غیر مجاز اب سرب روستاهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/7/24 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
واگذاری پیگیری وصول مطالبات و شناسایی و تبدیل انشعابات
واگذاری پیگیری وصول مطالبات و شناسایی و تبدیل انشعابات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/7/24 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
وصول مطالبات معوقه آب بهاء مشترکین
وصول مطالبات معوقه آب بهاء مشترکین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/7/24 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
واگذاری وصول عوارض خودرو - اجرای عملیات تکمیلی پارک دانش
واگذاری وصول عوارض خودرو - اجرای عملیات تکمیلی پارک دانش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
10:02 ق.ظ
واگذاری اجرای عملیات پیگیری ووصل کلیه مطالبات معوقه و
واگذاری اجرای عملیات پیگیری ووصل کلیه مطالبات معوقه و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/21
13:12 ب.ظ
انجام وصول بدهی های معوقه اسقاط هزینه های برقراری
انجام وصول بدهی های معوقه اسقاط هزینه های برقراری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/7/21 اعلام نشده
10:03 ق.ظ
تستو تعویض کنتور عادی ناحیه بویر احمد - وصول ومطالبات قطع و
تستو تعویض کنتور عادی ناحیه بویر احمد - وصول ومطالبات قطع و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
18:13 ب.ظ
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاهای تابعه
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاهای تابعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/7/20 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب
وصول مطالبات معوقه اب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/7/20 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/7/20 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
انجام وصول بدهی های معوقه اقساط هزینه های برقراری انشعابات
انجام وصول بدهی های معوقه اقساط هزینه های برقراری انشعابات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/7/20 اعلام نشده
1398/07/18
09:06 ق.ظ
واگذاری وصول عوارض خودرو - اجرای عملیات تکمیلی
واگذاری وصول عوارض خودرو - اجرای عملیات تکمیلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/7/18 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
واگذاری خدمات حقوقی و تخصصی و اداری به مشاور حقوقی
واگذاری خدمات حقوقی و تخصصی و اداری به مشاور حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/7/18 اعلام نشده
1398/07/17
18:42 ب.ظ
تامین نیرو انسانی امور حسابداری رایانه حقوقی و خدماتی
تامین نیرو انسانی امور حسابداری رایانه حقوقی و خدماتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/15
19:29 ب.ظ
انجام خدمات اقدامات کارگزاری برنامه اجرایی سال جاری
انجام خدمات اقدامات کارگزاری برنامه اجرایی سال جاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
11:36 ق.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بهاء مشترکین استان
وصول مطالبات معوقه اب بهاء مشترکین استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/11
13:32 ب.ظ
انجام امور حقوقی و املاک
انجام امور حقوقی و املاک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/7/11 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
خدمات بهره برداری و نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه هاب ابیاری و
خدمات بهره برداری و نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه هاب ابیاری و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/7/11 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
تشکیل 2000 فقره از پرونده های متصرفین اراضی علوی و شبه علوی
تشکیل 2000 فقره از پرونده های متصرفین اراضی علوی و شبه علوی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/7/11 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
واگذاری ارائه خدمات حقوقی و تخصصی واداری
واگذاری ارائه خدمات حقوقی و تخصصی واداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/7/11 اعلام نشده
1398/07/09
11:42 ق.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها روستای
وصول مطالبات معوقه اب بها روستای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/7/9 تاریخ گذشته