1398/09/23
19:26 ب.ظ
بیمه تکمیلی کارکنان
بیمه تکمیلی کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/9/23 مهلت دار
19:26 ب.ظ
بیمه تکمیلی کارکنان
بیمه تکمیلی کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/9/23 مهلت دار
18:47 ب.ظ
بیمه شخص ثلالث کامیون فاو 3 دستگاه
بیمه شخص ثلالث کامیون فاو 3 دستگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/9/23 مهلت دار
18:35 ب.ظ
بیمه دارایی های ایجاده شده در خصوص احداث مسیر متروشهر جدیدفولادشهر به کلانشهر اصفهان
اصفهان 1398/9/23 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
پوشش بیمه نامه اتش سوزی انبارهای بیمارستان
پوشش بیمه نامه اتش سوزی انبارهای بیمارستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/23 مهلت دار
11:58 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنی شهرداری و سازمان های
بیمه مسئولیت مدنی شهرداری و سازمان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/9/23 مهلت دار
11:37 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/9/23 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
بیمعه اتش سوزی اموال منقول و غیر منقول
بیمعه اتش سوزی اموال منقول و غیر منقول... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/23 مهلت دار
08:38 ق.ظ
بیمه ها اتش سوزی عمر حادثه تکمیل درمان پرسنل و مسئولیت مدنی کارفرمایی
بیمه ها اتش سوزی عمر حادثه تکمیل درمان پرسنل و مسئولیت مدنی کارفرمایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
18:52 ب.ظ
بیمه شخص ثالث 14 اتوبوس 46 نفره شهری
بیمه شخص ثالث 14 اتوبوس 46 نفره شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/9/21 مهلت دار
18:45 ب.ظ
بیمه بدنه تویوتا هایلکوس دو کابین مدل 2015 رنگ مشکی روغنی
بیمه بدنه تویوتا هایلکوس دو کابین مدل 2015 رنگ مشکی روغنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/9/21 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
تامین خدمات بیمه تکمیل مدیریت درمان و زیرمجموعه
تامین خدمات بیمه تکمیل مدیریت درمان و زیرمجموعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/9/21 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
13:52 ب.ظ
بیمه اتش سوزی اصعقه انفجار زلزله و اتشفشان متراژ 750 متر مربع
بیمه اتش سوزی اصعقه انفجار زلزله و اتشفشان متراژ 750 متر مربع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/9/21 مهلت دار
13:52 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار  زلزله و اتشفشان به متراژ 560 مترمربع
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان به متراژ 560 مترمربع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/9/21 مهلت دار
13:51 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان به متراز 200 متر مربع
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان به متراز 200 متر مربع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/9/21 مهلت دار
13:50 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/9/21 مهلت دار
13:50 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان یک سال
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان یک سال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 مهلت دار
13:20 ب.ظ
بیمه ساختمان و تجهیزات بیمارستان ا
بیمه ساختمان و تجهیزات بیمارستان ا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
بیمه اتش سوزی و عمر  و حادثه و تکمیل درمان پرسنل و مسئولیت مدنی کارفرما
بیمه اتش سوزی و عمر و حادثه و تکمیل درمان پرسنل و مسئولیت مدنی کارفرما... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/21 اعلام نشده
12:31 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/9/21 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
بیمه اتش سوزی اموال منقول وغیر منقول
بیمه اتش سوزی اموال منقول وغیر منقول... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
10:16 ق.ظ
بیمه اتش سوزی سیل زلزله ساختمانئانبار و مامورسرا
بیمه اتش سوزی سیل زلزله ساختمانئانبار و مامورسرا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنیکارفرما در مقابل کارکنان
بیمه مسئولیت مدنیکارفرما در مقابل کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
07:38 ق.ظ
بیمه اتش سوزی انفحار صاعقه زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی انفحار صاعقه زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
07:38 ق.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای سبک و سنگین
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای سبک و سنگین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/9/21 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:48 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
19:34 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجاری زلزله و اتشفشان یک سال
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجاری زلزله و اتشفشان یک سال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1398/9/20 مهلت دار
19:33 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/9/20 مهلت دار
19:27 ب.ظ
بیمه اتش سوزی و صاعقه و انفجار و زلزله و اتشنشانی
بیمه اتش سوزی و صاعقه و انفجار و زلزله و اتشنشانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/9/20 مهلت دار
19:22 ب.ظ
بیمه شخص ثالث 10 اتوبوس 46 نفره اسکانیا و 4 دستگاه اتوبوس بنز شهری
بیمه شخص ثالث 10 اتوبوس 46 نفره اسکانیا و 4 دستگاه اتوبوس بنز شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:20 ب.ظ
بیمه اتش سوزی و صاعقه انفجار زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی و صاعقه انفجار زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
18:42 ب.ظ
بیمه نامه مسولیت مدنی در قبال مراجعین و بازدیدکنندگان از سایت های سازمان میراث فرهنگی استان
اصفهان 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی
بیمه نامه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
واگذاری خدمات بیمه ای خودروهای متعلق به اورژانس پیش بیمارستانی
واگذاری خدمات بیمه ای خودروهای متعلق به اورژانس پیش بیمارستانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
15:37 ب.ظ
بیمه اتش سوزی اموال منقول و غیر منقول
بیمه اتش سوزی اموال منقول و غیر منقول... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/20 مهلت دار
15:15 ب.ظ
بیمه بدنه
بیمه بدنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
بیمه درمان تکمیلی اداره کل و توابع
بیمه درمان تکمیلی اداره کل و توابع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
بیمه تکمیلی درمان کارکنان و خانواده انان به
بیمه تکمیلی درمان کارکنان و خانواده انان به... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
11:48 ق.ظ
بیمه درمان تکمیلی اداره کل تکمیلی
بیمه درمان تکمیلی اداره کل تکمیلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
بیمه تکمیلی
بیمه تکمیلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
19:49 ب.ظ
بیمه نامه شخص ثالث خودروهای شهرداری
بیمه نامه شخص ثالث خودروهای شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:45 ب.ظ
ارائه خدمات بیمه ای در بانک
ارائه خدمات بیمه ای در بانک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
خرید بیمه نامه بدنه 8 دستگاه کامیون ایسوزو
خرید بیمه نامه بدنه 8 دستگاه کامیون ایسوزو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
ارائه خدمات بیمه ای در بانک
ارائه خدمات بیمه ای در بانک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
بیمه ساختمان و اثاثه
بیمه ساختمان و اثاثه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
بیمه تکمیلی کارکنان
بیمه تکمیلی کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
19:41 ب.ظ
خرید بیمه نامه بدنه 8 دستگاه کامیون ایسوزو
خرید بیمه نامه بدنه 8 دستگاه کامیون ایسوزو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
قرارداد بیمه یکساله جهت سگهای مواد یاب گمرک
قرارداد بیمه یکساله جهت سگهای مواد یاب گمرک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته