1397/11/27
19:20 ب.ظ
تمدید بیمه اتش سوزی و زلزله و سیل ساختمان های
تمدید بیمه اتش سوزی و زلزله و سیل ساختمان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/11/27 مهلت دار
18:15 ب.ظ
بیمه نامه ماشین الات سطح استان
بیمه نامه ماشین الات سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/11/27 مهلت دار
18:14 ب.ظ
بیمه حمل و تخلیه ترانسفورماتور 132 کیلو ولت به همراه متعلقات
بیمه حمل و تخلیه ترانسفورماتور 132 کیلو ولت به همراه متعلقات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/27 مهلت دار
17:51 ب.ظ
بیمه نامه بدنه 98دستگاه خودرو
بیمه نامه بدنه 98دستگاه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
17:49 ب.ظ
بیمه خطرات حریق انفجار صاعقه با خطرات اضافی زلزله و اتشفشان
بیمه خطرات حریق انفجار صاعقه با خطرات اضافی زلزله و اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
13:30 ب.ظ
بیمه عملیات احداث سد انحرافی
بیمه عملیات احداث سد انحرافی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
13:29 ب.ظ
بیمه عملیات احداث سد انحرافی
بیمه عملیات احداث سد انحرافی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
13:08 ب.ظ
بیمه خودروهای اداری سال 98
بیمه خودروهای اداری سال 98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/11/27 مهلت دار
07:57 ق.ظ
واگذاری بیمه عمر مانده بدهکار گروهی وامهای پرداختی
واگذاری بیمه عمر مانده بدهکار گروهی وامهای پرداختی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/26
09:39 ق.ظ
بیمه خودرو و موتورسیکلت جمعا به تعداد 125 دستگاه
بیمه خودرو و موتورسیکلت جمعا به تعداد 125 دستگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:51 ب.ظ
تمدید بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای و بیمه نامه بیمارستان و  اسانسور
تمدید بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای و بیمه نامه بیمارستان و اسانسور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/11/25 مهلت دار
09:43 ق.ظ
بیمه اتش سوزی ساختمان های اداری و اثاثه
بیمه اتش سوزی ساختمان های اداری و اثاثه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
19:44 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه انواع خودرو
بیمه شخص ثالث و بدنه انواع خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/24 مهلت دار
19:00 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صائقه و انفجار
بیمه اتش سوزی صائقه و انفجار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/11/24 مهلت دار
18:48 ب.ظ
بیمه عمر و حادثه تکمیلی
بیمه عمر و حادثه تکمیلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
9 فقره تمدید بیمه نامه و یک فقره صدور بیمه نامه
9 فقره تمدید بیمه نامه و یک فقره صدور بیمه نامه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
پروژه بیمه درمان تکمیلی کارکنان
پروژه بیمه درمان تکمیلی کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/24 اعلام نشده
12:18 ب.ظ
بیمه اتش سوزی
بیمه اتش سوزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/11/24 مهلت دار
12:02 ب.ظ
بیمه بدنه انواع خودرو 7 فقره  تسویه 45 روز
بیمه بدنه انواع خودرو 7 فقره تسویه 45 روز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/24 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
بیمه تکمیلی کارکنان استان
بیمه تکمیلی کارکنان استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/11/24 مهلت دار
10:24 ق.ظ
خرید بیمه نامه های مسئولیت مدنی و عمر و حوادث گروهی  و اتش سوزی و بیمه درمان تکمیلی و .. در 11 ردیف
قزوين 1397/11/24 اعلام نشده
06:50 ق.ظ
صدور بیمه نامه اتش سوزی زلزله انفجار  صاعقه واتشفشان برای
صدور بیمه نامه اتش سوزی زلزله انفجار صاعقه واتشفشان برای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/23
19:33 ب.ظ
بیمه عمر و جوادث کارکنان
بیمه عمر و جوادث کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/11/23 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
بیمه تمام خطر پروژه تکمیل محوطه سازی فاز توسعه و ترمیم
بیمه تمام خطر پروژه تکمیل محوطه سازی فاز توسعه و ترمیم... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/11/23 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
شناسائی شرکت ها و نمایندگی های مجاز بیمه های معتبر در حوزه صدور بیمه های
شناسائی شرکت ها و نمایندگی های مجاز بیمه های معتبر در حوزه صدور بیمه های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/21
12:31 ب.ظ
تعدا 38 دستگاه خودرو
تعدا 38 دستگاه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/11/21 مهلت دار
08:28 ق.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و پیمانکاران اصلی
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و پیمانکاران اصلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/11/21 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما و پیمانکاران
خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما و پیمانکاران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/11/21 اعلام نشده
1397/11/19
11:00 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث
بیمه مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
بیمه اتش سوزی
بیمه اتش سوزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:56 ب.ظ
بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران
بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
بیمه درمان تکمیلی کارکنان شهرکهای صنعتی استان
بیمه درمان تکمیلی کارکنان شهرکهای صنعتی استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/11/18 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
بیمه اتش سوزی
بیمه اتش سوزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
بیمه نامه زلزله و سیل و خسارت ناشی از نوسانات برق و اتش سوزی
بیمه نامه زلزله و سیل و خسارت ناشی از نوسانات برق و اتش سوزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
بیمه شخص ثالث خودرو
بیمه شخص ثالث خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
14:09 ب.ظ
تجمیع بیمه های دانشکده علوم پزشکی ابادان سال 98
تجمیع بیمه های دانشکده علوم پزشکی ابادان سال 98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
21:06 ب.ظ
بیمه شخص ثالث دو دستگاه خودرو
بیمه شخص ثالث دو دستگاه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/16 تاریخ گذشته
17:04 ب.ظ
واگذاری تعدادی بیمه نامه در 7 ردیف شامل : 1- بیمه درمان تکمیلی 2- مسئولیت مدنی جامع شهروندی
قزوين 1397/11/16 اعلام نشده
13:27 ب.ظ
بیمه اتش سوزی ساختمان
بیمه اتش سوزی ساختمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/16 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
بیمه درمان گروهی کارکنان 450 نفر
بیمه درمان گروهی کارکنان 450 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/16 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
بیمه مسئولیت کارفرمادر قبال خسارت جانی و مالی به شخص ثالث
بیمه مسئولیت کارفرمادر قبال خسارت جانی و مالی به شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
12:08 ب.ظ
خدمات بیمه تکمیلی درمان جهت کارکنان
خدمات بیمه تکمیلی درمان جهت کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
بیمه تمام خطر پیمانکاری پروژه اجرای خطوط لوله
بیمه تمام خطر پیمانکاری پروژه اجرای خطوط لوله... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/11/15 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
واگذاری بیمه اتش سوزی اموال و اثاثیه
واگذاری بیمه اتش سوزی اموال و اثاثیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
پروزه بیمه درمان تکمیلی کارکنان
پروزه بیمه درمان تکمیلی کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/15 اعلام نشده
09:33 ق.ظ
بیمه درمان تکمیلی گروهی اعضای سازمان 500 نفر
بیمه درمان تکمیلی گروهی اعضای سازمان 500 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/14
19:03 ب.ظ
تعداد 38 دستگاه خودرو- تعداد یک دستگاه موتور سیکلت
تعداد 38 دستگاه خودرو- تعداد یک دستگاه موتور سیکلت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/11/14 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
بیمه حوادث ساختمان های استانداری و فرمانداریهای تابعه
بیمه حوادث ساختمان های استانداری و فرمانداریهای تابعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی کارکنان و همچنین بیمه اتش سوزی
بیمه مسئولیت مدنی کارکنان و همچنین بیمه اتش سوزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/11/14 تاریخ گذشته
17:24 ب.ظ
بیمه تمام خطر پیمانکاری پروژه اجرای لوله
بیمه تمام خطر پیمانکاری پروژه اجرای لوله... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/11/14 تاریخ گذشته