1398/05/28
19:08 ب.ظ
بیمه شخص ثالث خودرو به مدت یکسال
بیمه شخص ثالث خودرو به مدت یکسال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
13:06 ب.ظ
واگذاری بیمه جامع مجموعه برج میلاد سازه اصلی کلیه اماکن و اموال پیرامون
واگذاری بیمه جامع مجموعه برج میلاد سازه اصلی کلیه اماکن و اموال پیرامون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/5/28 مهلت دار
12:27 ب.ظ
بیمه شخص ثالث ماشین الات
بیمه شخص ثالث ماشین الات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
11:31 ق.ظ
بیمه بدنه خودرو
بیمه بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
10:27 ق.ظ
بیمه تکمیل درمان پرسنل دانشگاه
بیمه تکمیل درمان پرسنل دانشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:14 ب.ظ
بیمه تجهیزات و اموال دولتی
بیمه تجهیزات و اموال دولتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
صدور بیمه نامه شخص ثالث با حوادث راننده جهت خودرو سواری سمند
صدور بیمه نامه شخص ثالث با حوادث راننده جهت خودرو سواری سمند... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/5/27 مهلت دار
18:23 ب.ظ
واگذاری بیمه اتش سوزی دانشگاه
واگذاری بیمه اتش سوزی دانشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
خرید بیمه نامه شخص ثالث وسائط نقلیه اداره مل
خرید بیمه نامه شخص ثالث وسائط نقلیه اداره مل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
13:03 ب.ظ
برقراری انواع بیمه های تکمیلی درمان پرسنل
برقراری انواع بیمه های تکمیلی درمان پرسنل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/5/27 مهلت دار
11:45 ق.ظ
بیمه حوادث گروهی و مسئولیت مدنی کودکان و موسسین
بیمه حوادث گروهی و مسئولیت مدنی کودکان و موسسین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/5/27 اعلام نشده
11:26 ق.ظ
بیمه اتش سوزی ساختمان پست ها و تاسیسات و تجهیزات خطوط و ..
بیمه اتش سوزی ساختمان پست ها و تاسیسات و تجهیزات خطوط و ..... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:07 ب.ظ
بیمه تمام خط اموال و دارایی های ثابت
بیمه تمام خط اموال و دارایی های ثابت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
بیمه نامه شخص ثالث- بیمه بدنه  خودرو به تعداد 21 دستگاه
بیمه نامه شخص ثالث- بیمه بدنه خودرو به تعداد 21 دستگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران در قبال مراجعه کنندگان
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران در قبال مراجعه کنندگان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
13:06 ب.ظ
خرید بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه
خرید بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
12:53 ب.ظ
تعداد 80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتورسیکلت بیمه ثالث
تعداد 80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتورسیکلت بیمه ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
بیمه تکمیل درمان گروهی پرسنل
بیمه تکمیل درمان گروهی پرسنل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
07:43 ق.ظ
بیمه اموال و اشخاص : بیمه مسئولیت در قبال کارکنان و شهروندان و شخص ثالث و اتش سوزی عمر و حوادث و بیمه تکمیلی درمان پرسنل
گلستان 1398/5/26 اعلام نشده
07:43 ق.ظ
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
07:37 ق.ظ
خرید بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه
خرید بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:11 ب.ظ
80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتور سیکلت بیمه ثالث
80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتور سیکلت بیمه ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
بیمه تمام خطر ساختمان
بیمه تمام خطر ساختمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/5/24 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
خدمات بیمه های تکمیلی درمان عمر حوادث اتش سوزی مسئولیت مدنی
خدمات بیمه های تکمیلی درمان عمر حوادث اتش سوزی مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/5/24 اعلام نشده
1398/05/23
18:23 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث
بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
بیمه تمام اموال و دارایی های ثابت شرکت آب منطقه ای زنجان
بیمه تمام اموال و دارایی های ثابت شرکت آب منطقه ای زنجان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:03 ب.ظ
بیمه کارفرما
بیمه کارفرما... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی نصب و نگهداری اسانسور
بیمه مسئولیت مدنی نصب و نگهداری اسانسور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
بیمه اموال منقول غیر منقول در 8 بخش
بیمه اموال منقول غیر منقول در 8 بخش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:29 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه 39 دستگاه خودرو
بیمه شخص ثالث و بدنه 39 دستگاه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه سال 99-98
بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه سال 99-98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
بیمه تمام خطر ساختمان
بیمه تمام خطر ساختمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:02 ب.ظ
بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه
بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
بیمه ساختمان و اثاثه و تجهیزات اتش سوزی و حوادث صاعقه انفجار زلزله سیل ضایعات برف باران ریزش سقف و رانش زمین ونوسانات برق
زنجان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه 39 دستگاه خودرو
بیمه شخص ثالث و بدنه 39 دستگاه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی شرکت های نصب و نگهداری اسانسور
بیمه مسئولیت مدنی شرکت های نصب و نگهداری اسانسور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
پوشش بیمه  عمر زمانی مانده بدهکار  با سرمایه  نزولی یکنواخت در مقابل خط فوت
پوشش بیمه عمر زمانی مانده بدهکار با سرمایه نزولی یکنواخت در مقابل خط فوت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول در سطح حوزه فعالیت شبکه تحت
پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول در سطح حوزه فعالیت شبکه تحت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/22 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
خدمات بیمه ای مهندسی باربری مسئولیت درمان اتش سوزی عمر حوادث  و خودرو
خدمات بیمه ای مهندسی باربری مسئولیت درمان اتش سوزی عمر حوادث و خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
18:56 ب.ظ
بیمه مکمل درمان گروهی پرسنل بازنشسته و شاغل
بیمه مکمل درمان گروهی پرسنل بازنشسته و شاغل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
بیمه شخص ثالث  و بدنه ماشین الات راهداری
بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین الات راهداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
بیمه تکمیلی درمان
بیمه تکمیلی درمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
تامین پوششه بیمه مسئولیت مدنی اضعای هیات مدیره
تامین پوششه بیمه مسئولیت مدنی اضعای هیات مدیره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/20 اعلام نشده
12:14 ب.ظ
بیمه بدنه یکساله 1 دستگاه تویوتا هایس
بیمه بدنه یکساله 1 دستگاه تویوتا هایس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
بیمه مهندسی تمام خطر اجرای عملیات ابرسانی
بیمه مهندسی تمام خطر اجرای عملیات ابرسانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/5/20 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
بیمه تمام خطر حوادث کلیه تاسیسات و تجهیزات ساختمان ها اثاثیه و
بیمه تمام خطر حوادث کلیه تاسیسات و تجهیزات ساختمان ها اثاثیه و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
19:03 ب.ظ
بیمه خودروی پراید فرودگاه
بیمه خودروی پراید فرودگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/19 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
بیمه خودرو پژو 405 فرودگاه
بیمه خودرو پژو 405 فرودگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/19 تاریخ گذشته