1397/09/25
11:59 ق.ظ
حسابرسی استاد مالی و عملکرد سال
حسابرسی استاد مالی و عملکرد سال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
19:16 ب.ظ
واگذاری حسابرسی سال 97 شهرداری و سازمان حمل و نقل
واگذاری حسابرسی سال 97 شهرداری و سازمان حمل و نقل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/19
13:38 ب.ظ
همکاری در انجام امورات مالی
همکاری در انجام امورات مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
06:01 ق.ظ
واگذاری امورات مرتبط با حسابرسی شهرداری و سازمان های وابسته
واگذاری امورات مرتبط با حسابرسی شهرداری و سازمان های وابسته... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/17
18:05 ب.ظ
بهسازی اعتلای کیفیت حیات شهری اراضی زعفرانیه
بهسازی اعتلای کیفیت حیات شهری اراضی زعفرانیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/15
15:49 ب.ظ
خدمات مالی و حسابرسی داخلی در
خدمات مالی و حسابرسی داخلی در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
واگذاری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در یکی از مناطق محروم شهرستان
واگذاری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در یکی از مناطق محروم شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:28 ب.ظ
خرید خدمات ملی نظارتی و کنترلی
خرید خدمات ملی نظارتی و کنترلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
اجرای عملیات ارائه اظهارنامه و شفاف سازی مطالبات و بدهی
اجرای عملیات ارائه اظهارنامه و شفاف سازی مطالبات و بدهی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
10:18 ق.ظ
وصول مطالبات اعم از سفته وصول چکهای برگشتی
وصول مطالبات اعم از سفته وصول چکهای برگشتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/9/13 اعلام نشده
1397/09/12
14:33 ب.ظ
انتخاب حسابرس رسمی جهت حسابرسی حین انجام کار شهرداری سال مالی 1397
انتخاب حسابرس رسمی جهت حسابرسی حین انجام کار شهرداری سال مالی 1397... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:11 ب.ظ
انتخاب حسابرس رسمی جهت حسابرسی
انتخاب حسابرس رسمی جهت حسابرسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/08
11:14 ق.ظ
وصول اقساط معوقه تسهیلات پرداخت شده در سطح استان
وصول اقساط معوقه تسهیلات پرداخت شده در سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/9/8 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
واگذاری وصول چکهای برگشتی و مطالبات شهرداری
واگذاری وصول چکهای برگشتی و مطالبات شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/9/8 اعلام نشده
07:49 ق.ظ
واگذاری وصول اقساط معوقات تسهیلات پرداخت شده در
واگذاری وصول اقساط معوقات تسهیلات پرداخت شده در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
15:28 ب.ظ
انجام حسابرسی اسناد مالی سال 1396
انجام حسابرسی اسناد مالی سال 1396... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:03 ب.ظ
واگذاری انجام حسابرسی سال 97 شهرداری
واگذاری انجام حسابرسی سال 97 شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
07:18 ق.ظ
واگذاری وصول چک های برگشتی و مطالبات شهرداری
واگذاری وصول چک های برگشتی و مطالبات شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/30
09:45 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره ای حسابرسی فناوری اطلاعات
انجام خدمات مشاوره ای حسابرسی فناوری اطلاعات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/28
13:52 ب.ظ
انجام حسابرسی اسناد مالی 1396
انجام حسابرسی اسناد مالی 1396... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
انجام خدمات مالی
انجام خدمات مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
13:25 ب.ظ
انجام امور حقوقی ابلاغی از سوی کارفرما ونیرز وصول
انجام امور حقوقی ابلاغی از سوی کارفرما ونیرز وصول... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/27 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
واگذاری خدمات مالی
واگذاری خدمات مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:42 ق.ظ
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:25 ب.ظ
اجرای روشهای توافقی تهیه گزارش حسابرسی
اجرای روشهای توافقی تهیه گزارش حسابرسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
انجام حسابری اسناد مالی سال 96
انجام حسابری اسناد مالی سال 96... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:32 ب.ظ
ارائه اظهارنامه و شفاف سازی مطالبات و بدهی
ارائه اظهارنامه و شفاف سازی مطالبات و بدهی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/12
13:43 ب.ظ
ارائه اظهارنامه و شفاف سازی مطالبات و بدهی سالهای 1387 تا 1397
ارائه اظهارنامه و شفاف سازی مطالبات و بدهی سالهای 1387 تا 1397... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/8/10 اعلام نشده
1397/08/10
11:51 ق.ظ
واگذاری وصول چک های برگشتی ومطالبات شهرداری
واگذاری وصول چک های برگشتی ومطالبات شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/8/10 اعلام نشده
1397/08/07
10:27 ق.ظ
واگذاری خرید خدمات حسابداری کنترلی و نظارتی
واگذاری خرید خدمات حسابداری کنترلی و نظارتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:26 ب.ظ
برنامه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی
برنامه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/8/6 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/8/6 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
انجام حسابرسی عملکرد سال مالی 1397 شهرداری و موسسات وابسته
انجام حسابرسی عملکرد سال مالی 1397 شهرداری و موسسات وابسته... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/8/6 اعلام نشده
08:13 ق.ظ
اجرای دستور العمل حسابداری و گزارشگری مالی
اجرای دستور العمل حسابداری و گزارشگری مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
07:45 ق.ظ
واگذاری حسابرسی سالهای 97-96
واگذاری حسابرسی سالهای 97-96... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/8/2 اعلام نشده
1397/08/01
08:53 ق.ظ
واگذاری حسابرسی شهرداری کلیه سازمان ها شرکت های وابسته و تابعه شهرداری مربوط به
کرمان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
09:07 ق.ظ
انجام حسابرسی ضمنی سال 97 شهرداری
انجام حسابرسی ضمنی سال 97 شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/28
11:20 ق.ظ
واگذاری وصول اقساط معوقات تسهیلات پرداخت شده در سطح
واگذاری وصول اقساط معوقات تسهیلات پرداخت شده در سطح... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/25
07:52 ق.ظ
واگذاری حسابرسی شهرداری کلیه سازمان ها شرکت های
واگذاری حسابرسی شهرداری کلیه سازمان ها شرکت های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/23
10:50 ق.ظ
حسابرسی دارای مجوز فعالیت از جامعه حسابداران رسمی کشور جهت حسابرسی
حسابرسی دارای مجوز فعالیت از جامعه حسابداران رسمی کشور جهت حسابرسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/17
09:19 ق.ظ
برون سپاری حسابرسی داخلی شرکت
برون سپاری حسابرسی داخلی شرکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/17 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
برونسپاری حسابرسی داخلی
برونسپاری حسابرسی داخلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/16
09:09 ق.ظ
برون سپاری حسابرسی داخل
برون سپاری حسابرسی داخل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/14
08:53 ق.ظ
انجام خدمات حسابداری نواحی 4 گانه و شهرکهای جنوب و شرق شهرستان
انجام خدمات حسابداری نواحی 4 گانه و شهرکهای جنوب و شرق شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/12
09:44 ق.ظ
واگذاری حسابرسی سال 96
واگذاری حسابرسی سال 96... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/7/12 اعلام نشده
1397/07/11
12:52 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره ای حسابرسی فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت
انجام خدمات مشاوره ای حسابرسی فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/11 تاریخ گذشته
00:39 ق.ظ
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/10
17:03 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره توسط شرکت
خرید خدمات مشاوره توسط شرکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/7/10 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
انجام خدمات حقوقی و تحصیل
انجام خدمات حقوقی و تحصیل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/7/10 اعلام نشده