1397/11/30
15:12 ب.ظ
خرید 130 دستگاه کارت خوان هوشمند بدون ماژل اثر انگشت
همدان 1397/11/30 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
اجاره 500 دستگاه crsتولید داخل
تهران 1397/11/30 مهلت دار
10:20 ق.ظ
دستگاه پرفراژ چک الکترونیکی
لرستان 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
18:33 ب.ظ
تامین و چاپ کارت اعتباری
يزد 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
18:57 ب.ظ
تهیه لوازم و جمع اوری تجهیزات محل قدیم و اجرای مجدد طرح اتوماسیون
خراسان رضوي 1397/11/28 مهلت دار
18:37 ب.ظ
دستگاه کیوسک نوبت دهی کابلی
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
13:48 ب.ظ
ریبون سیاه و سفید با قابیلت چاپ 600 کارت مدل KO
چهارمحال بختياري 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/26
09:17 ق.ظ
ریبون صدور  انی کارت  با قابلیت  چاپ 600 عدد کارت
خراسان رضوي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
15:36 ب.ظ
ریبون صدور کارت مشکی
ریبون صدور کارت مشکی... فن آوری اطلاعات
مركزي 1397/11/25 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
چاپگر سوزنی مخصوص صدور دفترچه بانکی
آذربايجان غربي 1397/11/25 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
100 عدد ریبون 500 پرینت سیاه سفید
خراسان رضوي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/23
14:25 ب.ظ
اجاره 10 دستگاه خودرو دارای خودپرداز کامیونت
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
کاغذ رول حرارتی کاربرد دستگاه خودپرداز عرض 8 سانتی متر
اصفهان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:29 ب.ظ
دستگاه شخصی ساز صدور کارت مدل s7000
تهران 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/19
10:34 ق.ظ
کاغذ رسید مشتری دستگاه عابر بانک wincor
اصفهان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:14 ب.ظ
خرید 1 دستگاه پسبوک پرفراژ چک
آذربايجان شرقي 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
کاغذذ ژورنال وینکور طول 60 متر مربع  عرض 75 متر مربع
کردستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
960 رول ژورنال حرارتی ان سی آر
کردستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
اجاره 10 دستگاه خودرو دارای خودپرداز کامیونت
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
سایه بان خودپرداز
سایه بان خودپرداز... فن آوری اطلاعات
آذربايجان شرقي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/16
14:29 ب.ظ
میز (کیوسک) لمسی هوشمند
میز (کیوسک) لمسی هوشمند... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1397/11/16 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
کاغذ رول پوز طول 25 متر عرض57 متر کارتن 100 رولی
اصفهان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
20:50 ب.ظ
دستگاهذ کیوسک اطلاع رسانی لمسی مدل k55
يزد 1397/11/15 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
نگهداری پشتیبانی و امور سامانه مانیتورینگ دستگاه های خودپرداز
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
ریبون انی کارت پرایمسی
ریبون انی کارت پرایمسی... فن آوری اطلاعات
البرز 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:17 ب.ظ
دستگاه پول شمار ایستاده
دستگاه پول شمار ایستاده... فن آوری اطلاعات
آذربايجان غربي 1397/11/14 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
چاپگر کارت PVC 500 کارت
چاپگر کارت PVC 500 کارت... فن آوری اطلاعات
فارس 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
13:00 ب.ظ
رول رسید مشتری حرارتی خودپرداز مدل NCR عرض 79 میلیمتر
هرمزگان 1397/11/13 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
رول ژورنال خودپرداز GRG عرض 75 میلیمتر
هرمزگان 1397/11/13 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
ژورنال حرارتی هانسول 60 متری خودپرداز
هرمزگان 1397/11/13 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
کاغذ رسید مشتری حرارتی دستگاه عابر بانک NCR
قزوين 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
ژورنال حرارتی 60 متری جی ار جی
البرز 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
13:44 ب.ظ
کاغذ رول حرارتی هیوسانگ atm عرض 75m و 60 گرم
يزد 1397/11/11 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
ریبون پرایمسی 600 کارتی
ریبون پرایمسی 600 کارتی... فن آوری اطلاعات
مركزي 1397/11/11 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
تنظیف پاک کننده صدور کارت اتی پرایمیسی
مركزي 1397/11/11 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
ریبون پی پل جهت صدور دستگاه کارت انی
مركزي 1397/11/11 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
تنظیف دستگاه پی بل صدور کارت انی
مركزي 1397/11/11 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
720 رول رسید مشتری نرمال حرارتی عابر بانک ان سی ار 240 متری
مركزي 1397/11/11 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
720 رول رشید مشتری حرارتی عابر بانک جی ار جی 240 متری
مركزي 1397/11/11 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
ریبون پی ار 2
ریبون پی ار 2... فن آوری اطلاعات
مركزي 1397/11/11 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
ریبون 2180
ریبون 2180... فن آوری اطلاعات
مركزي 1397/11/11 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
کاغذ رول حرارتی و رسید مشتری حرارتی
خراسان رضوي 1397/11/11 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
ریبون صدور انی کارت هایتی 500 پرینت با لایه محافظ مدل CS-2
قم 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
13:08 ب.ظ
100 عدد رول رسید مشتری دستگاه خودپرداز هیوسانگ
کرمان 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
7 دستگاه صدور انی کارت اسمارت 51
همدان 1397/11/10 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
ریبون pr2
ریبون pr2... فن آوری اطلاعات
البرز 1397/11/10 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
اجاره 85/000 دستگاه پایانه فروش  برای مدت 3 سال
تهران 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
13:41 ب.ظ
7 دستگاه صدور انی کارت اسمارت 51
همدان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
16:41 ب.ظ
پشتیبانی دستگاه های سورتر اسکنانس
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
50 عدد ریبون انی کارت پرایمسی چاپ 600
کرمانشاه 1397/11/8 تاریخ گذشته