1398/09/24
13:41 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره در راستای برنامه ریزی
بوشهر 1398/9/24 مهلت دار
1398/09/07
13:47 ب.ظ
تامین خدمات مورد نیاز مدیریت نگهداری و تعمیرات نت
خوزستان 1398/9/6 اعلام نشده
1398/09/06
12:30 ب.ظ
پشتیبانی سیستم نظارت مانیتورینگ عملکرد شعب
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/12
10:55 ق.ظ
شرح خدمات مهندسی مشاور مخابرات و  IT
هرمزگان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/07/28
12:33 ب.ظ
مشاور امار و فناوری اطلاعات ارائه خدمات مشاوره ای
خراسان جنوبي 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/08
10:51 ق.ظ
مشارکت در توسعه فناوری های توربین های بخار نیروگاهی
تهران 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/01
09:08 ق.ظ
تهیه تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
همدان 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/30
19:08 ب.ظ
شناسایی و مستند سازی 75 نیاز فناورانه از کلیه واحدهای
البرز 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/27
08:37 ق.ظ
انتخاب مشاور برای طرح مطالعاتی تجمیع
تهران 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/10
19:09 ب.ظ
تدوین طرح جامع بهبود فضا کسب و کار در حوزه استارتاپ ها
تهران 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/09
18:12 ب.ظ
خدمات نواوری و فناوری
خدمات نواوری و فناوری... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/04/23
07:40 ق.ظ
توسعه و تجهیز بسترهای sms -ussdدر سکوی دولت همراه
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
10:04 ق.ظ
توسعه و تجهیز بسترهای IVR.SMS.USSD  در سکوی دولت همراه
خراسان رضوي 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/01
13:45 ب.ظ
طرح جامع کنترل و پایش الکترونیکی ابراه های قابل
تهران 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/28
11:03 ق.ظ
استقرار دفتر مدیریت پروژه برای 11 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی
تهران 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/19
18:23 ب.ظ
پروژه طرح توسعه نگرش کسب و کارهای فناوری اطلاعات ویژه دانش
تهران 1398/3/19 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
پروژه برنامه های توانمند سازی زیست بوم کسب و کارهای نوپا
تهران 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/14
12:16 ب.ظ
پروژه طرح توسعه نگرش کارافرینی در حوزه فناوری
تهران 1398/3/14 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
خدمات و طرح قرارداد پروژه بررسی رویکردها و راهکارهای اموزشی
تهران 1398/3/14 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
پروژه توانمند سازی زیست بوم کسب وکارهای نو پا در 25
تهران 1398/3/14 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
خدمات فناوری
خدمات فناوری... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/12
18:43 ب.ظ
خدمات مشاوره بررسی تعرفه خدمات دولت الکترونیکی
تهران 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/08
14:02 ب.ظ
نظارت بر اجرای پروژه مرکز داده
تهران 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/07
18:40 ب.ظ
پروژه خدمات مشاوره در خصوص مدیریت دولت الکترونیکی
تهران 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/02/30
14:18 ب.ظ
تمدید -- انتخاب مشاور جهت ایجاد سیستم مدیریت ریسک
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/25
12:53 ب.ظ
1398/02/24
12:24 ب.ظ
1398/02/21
11:18 ق.ظ
انتخاب مشاور انجام مطالعات فاز شناخت جهت پیاده سازی
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
طراحی و پیاده سازی زیرساخت انباره داده
يزد 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/18
08:51 ق.ظ
تهیه نقشه راه و طرح جامع تحول دیجیتال
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/14
13:55 ب.ظ
طراحی تولید و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه توریست کارت
تهران 1398/2/14 اعلام نشده
1398/02/09
18:12 ب.ظ
ارائه خدمات کارگزاری فن بازار پارک علم و فناوری
آذربايجان غربي 1398/2/9 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
انتخاب مشاور به منظور پروژه ایجاد سیستم مدیریت ریسک
تهران 1398/2/9 تاریخ گذشته
1397/12/29
10:29 ق.ظ
نظارت و ارزیابی دوره ای واحدهای پارکی پارک علم و فناوری و غیره
کرمانشاه 1397/12/29 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
همکاری با پارک علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان
کرمانشاه 1397/12/29 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
همکاری با پارک علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان
کرمانشاه 1397/12/29 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
همکاری با پارک علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان
کرمانشاه 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
15:54 ب.ظ
توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه مرکز رشد واحدهای فناور
کرمانشاه 1397/12/28 تاریخ گذشته
15:53 ب.ظ
توسعه اقتصاد دانش بنیان حوزه مرکز رشد واحدهای فناور
کرمانشاه 1397/12/28 تاریخ گذشته
15:53 ب.ظ
توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه مرکز رشد واحدهای فناور
کرمانشاه 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
19:35 ب.ظ
قرارداد6 ماهه خدمات مشاوره طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
تهران 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
09:33 ق.ظ
نظارت بر کلیه فراینده های پذیرش واحد های پیش و رشدی و
کرمانشاه 1397/12/26 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
همکاری با پارک علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان
کرمانشاه 1397/12/26 تاریخ گذشته