1398/04/23
07:40 ق.ظ
توسعه و تجهیز بسترهای sms -ussdدر سکوی دولت همراه
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
10:04 ق.ظ
توسعه و تجهیز بسترهای IVR.SMS.USSD  در سکوی دولت همراه
خراسان رضوي 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/01
13:45 ب.ظ
طرح جامع کنترل و پایش الکترونیکی ابراه های قابل
تهران 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/28
11:03 ق.ظ
استقرار دفتر مدیریت پروژه برای 11 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی
تهران 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/19
18:23 ب.ظ
پروژه طرح توسعه نگرش کسب و کارهای فناوری اطلاعات ویژه دانش
تهران 1398/3/19 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
پروژه برنامه های توانمند سازی زیست بوم کسب و کارهای نوپا
تهران 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/14
12:16 ب.ظ
پروژه طرح توسعه نگرش کارافرینی در حوزه فناوری
تهران 1398/3/14 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
خدمات و طرح قرارداد پروژه بررسی رویکردها و راهکارهای اموزشی
تهران 1398/3/14 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
پروژه توانمند سازی زیست بوم کسب وکارهای نو پا در 25
تهران 1398/3/14 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
خدمات فناوری
خدمات فناوری... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/12
18:43 ب.ظ
خدمات مشاوره بررسی تعرفه خدمات دولت الکترونیکی
تهران 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/08
14:02 ب.ظ
نظارت بر اجرای پروژه مرکز داده
تهران 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/07
18:40 ب.ظ
پروژه خدمات مشاوره در خصوص مدیریت دولت الکترونیکی
تهران 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/02/30
14:18 ب.ظ
تمدید -- انتخاب مشاور جهت ایجاد سیستم مدیریت ریسک
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/25
12:53 ب.ظ
1398/02/24
12:24 ب.ظ
1398/02/21
11:18 ق.ظ
انتخاب مشاور انجام مطالعات فاز شناخت جهت پیاده سازی
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
طراحی و پیاده سازی زیرساخت انباره داده
يزد 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/18
08:51 ق.ظ
تهیه نقشه راه و طرح جامع تحول دیجیتال
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/14
13:55 ب.ظ
طراحی تولید و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه توریست کارت
تهران 1398/2/14 اعلام نشده
1398/02/09
18:12 ب.ظ
ارائه خدمات کارگزاری فن بازار پارک علم و فناوری
آذربايجان غربي 1398/2/9 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
انتخاب مشاور به منظور پروژه ایجاد سیستم مدیریت ریسک
تهران 1398/2/9 تاریخ گذشته
1397/12/29
10:29 ق.ظ
نظارت و ارزیابی دوره ای واحدهای پارکی پارک علم و فناوری و غیره
کرمانشاه 1397/12/29 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
همکاری با پارک علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان
کرمانشاه 1397/12/29 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
همکاری با پارک علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان
کرمانشاه 1397/12/29 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
همکاری با پارک علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان
کرمانشاه 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
15:54 ب.ظ
توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه مرکز رشد واحدهای فناور
کرمانشاه 1397/12/28 تاریخ گذشته
15:53 ب.ظ
توسعه اقتصاد دانش بنیان حوزه مرکز رشد واحدهای فناور
کرمانشاه 1397/12/28 تاریخ گذشته
15:53 ب.ظ
توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه مرکز رشد واحدهای فناور
کرمانشاه 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
19:35 ب.ظ
قرارداد6 ماهه خدمات مشاوره طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
تهران 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
09:33 ق.ظ
نظارت بر کلیه فراینده های پذیرش واحد های پیش و رشدی و
کرمانشاه 1397/12/26 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
همکاری با پارک علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان
کرمانشاه 1397/12/26 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه کانون شکوفایی خلاقیت --
کرمانشاه 1397/12/26 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
همکاری با پارک علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان
کرمانشاه 1397/12/26 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه مرکز رشد واحدهای فناور
کرمانشاه 1397/12/26 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
همکاری با پارک علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش
کرمانشاه 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/12
18:51 ب.ظ
خدمات مشاوره طرح جامع فناوری و اطلاعات و ارتباطات
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/06
18:24 ب.ظ
اجرای برنامه های عملیاتی ومصوب فن بازار و جذب
گلستان 1397/12/6 اعلام نشده
1397/12/02
08:58 ق.ظ
مشاوره طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
تهران 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
11:12 ق.ظ
تلفن رومیزی- مانیتور- دورنگار تلفکس- کیس رایانه
کردستان 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/29
12:37 ب.ظ
ریبون مشکی کارت پرینتر
ریبون مشکی کارت پرینتر... فن آوری اطلاعات
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/25
11:20 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره  طرح جامع  و مطالعات و طراحی
ايلام 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/23
17:00 ب.ظ
توسعه بازار فناوری و افزایش مبادلات فناورانه در
گلستان 1397/11/23 اعلام نشده