1397/11/29
12:37 ب.ظ
ریبون مشکی کارت پرینتر
ریبون مشکی کارت پرینتر... فن آوری اطلاعات
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/25
11:20 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره طرح جامع و مطالعات و طراحی
ايلام 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/23
17:00 ب.ظ
توسعه بازار فناوری و افزایش مبادلات فناورانه در
گلستان 1397/11/23 اعلام نشده
13:11 ب.ظ
طراحی و نظارت طرح جامع مجتمع
ايلام 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/11
09:29 ق.ظ
طرح جامع و پایش الکترونیکی ابراههای قابل کشتیرانی کشور
تهران 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
07:56 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره طرح جامع و پایش الکترونیکی ابراههای قابل کشتیرانی
تهران 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/05
12:48 ب.ظ
انجام مطالعات امکان سنجی و توجیهی ایجاد
البرز 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/04
07:51 ق.ظ
طراحی و مطالعه طرح جامع
طراحی و مطالعه طرح جامع... فن آوری اطلاعات
ايلام 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/10/18
18:52 ب.ظ
طراحی ساختمان پایلوتهای فناور به متراژ 1400 متر زیربنا در
خراسان رضوي 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/15
10:15 ق.ظ
پایش طرح جامع فناوری اطلاعات ict/mpشهرداری
فارس 1397/10/15 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
چاپگر لیبل رو میزی
چاپگر لیبل رو میزی... فن آوری اطلاعات
لرستان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/10
12:34 ب.ظ
مشاور جهت پروژه ایجاد قابلیت مدیریت فناوری اطلاعات
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
1397/10/05
14:36 ب.ظ
5 عدد چاپگر سیاه سفید اچ پی و چاپگر لیزری 3 کاره
کرمانشاه 1397/10/5 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
09:37 ق.ظ
کارگزاری توسعه توانمندیهای نواوری و کارافرینی در سطح استانهای کشور منطقه
مازندران 1397/10/5 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
09:36 ق.ظ
09:35 ق.ظ
09:28 ق.ظ
09:28 ق.ظ
1397/10/04
09:45 ق.ظ
سرویس و نگهداری و تعمیر و تامین و تعویض قطعات چاپگر صدور کارت شعبه ای
تهران 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:09 ق.ظ
جمع اوری داده های هواشناسی ایستگاههای باران سنجی و اقلیم شناسی استان
گيلان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
12:49 ب.ظ
فاز سوم هوشمند سازی و نظارت تصویری
خراسان رضوي 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/27
10:46 ق.ظ
30 عدد ریبون سیاه و سفید رنگی
کرمان 1397/9/27 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
پروژه توسعه و استقرار سیستم های جامع و یکپارچه اطلاعاتی
خراسان شمالي 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/20
09:24 ق.ظ
شناسایی مستندسازی و رفع نیازهای فناوری واحدهای صنعتی
اصفهان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
12:43 ب.ظ
مشاوره توسعه و پشتیبانی سامانه مدیریت ناوگان راهداری و تامین میزبانی
تهران 1397/9/19 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
1397/08/14
08:55 ق.ظ
دستگاه چاپگر EPSON 2190
دستگاه چاپگر EPSON 2190... فن آوری اطلاعات
اصفهان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/10
1397/08/07
15:34 ب.ظ
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
تهران 1397/8/7 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
فعال سازی تعدادی از دفاتر ICTغیر فعال
گيلان 1397/8/7 اعلام نشده
1397/08/03
12:51 ب.ظ
12:51 ب.ظ
کارگزاری توسعه توانمندی های نو اوری و کارافرینی در سطح استان های کشور
هرمزگان 1397/8/3 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
کارگزاری توسعه توانمندی های نو اوری و کارافرینی در سطح استان های
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/3 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
12:48 ب.ظ
12:45 ب.ظ
کارگزاری توسعه توانمندی های نو اوری و کارافرینی در سطح استان های
خوزستان 1397/8/3 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
12:45 ب.ظ
12:45 ب.ظ
کارگزاری توسعه توانمندی های نواوری و کارافرینی در سطح استانهای کشور منطقه
سيستان و بلوچستان 1397/8/3 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
کارگزاری توسعه توانمندی های نواوری و کارافرینی در سطح استانهای کشور منطقه
خراسان جنوبي 1397/8/3 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
کارگزاری توسعه توانمندی های نواوری و کارافرینی در سطح استانهای کشور منطقه
خراسان شمالي 1397/8/3 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
کارگزاری توسعه توانمندی های نواوری و کارافرینی در سطح استانهای کشور منطقه
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
07:57 ق.ظ
07:57 ق.ظ
07:57 ق.ظ
کارگزاری توسعه توانمندی های نو اوری و کارافرینی در سطح استان های
چهارمحال بختياري 1397/8/3 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
کارگزاری توسعه توانمندی های نو اوری و کارافرینی در سطح استان های
يزد 1397/8/3 تاریخ گذشته