1398/07/24
20:19 ب.ظ
پروژه ارشیو الکترونیک
پروژه ارشیو الکترونیک... فن آوری اطلاعات
فارس 1398/7/24 مهلت دار
1398/07/22
09:19 ق.ظ
ایجاد سیستم ارشیو الکترونیکی پرده های بایگانی
خوزستان 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/21
19:10 ب.ظ
اسکن و بارگذاری اسناد اداری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/16
18:45 ب.ظ
الکترونیکی کردن  بایگانی پرونده های غیر ضرورری
ايلام 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
12:14 ب.ظ
ایجاد سیستم ارشیو الکتریکی پرونده های بایگانی
کرمانشاه 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
14:24 ب.ظ
اسکن و ارشیو الکترونیکی اوراق پرونده های ثبت شرکتها
اصفهان 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/10
14:03 ب.ظ
شناسایی و تامین سیستم های مکانیزه شامل تحقیقات بازار- رزرو خدمات سیار
هرمزگان 1398/7/10 اعلام نشده
12:55 ب.ظ
به روز رسانی سیستم YOKOGAWA
به روز رسانی سیستم YOKOGAWA... فن آوری اطلاعات
بوشهر 1398/7/10 اعلام نشده
10:56 ق.ظ
ایحاد سیستم ارشیو الکترونیکی پرونده های بایگانی
کرمانشاه 1398/7/10 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
انتخاب مشاوره و ناظر قرارداد نرم افزار اتوماسیون تخصصی سازمان پزشکی
تهران 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/06
20:08 ب.ظ
تشکیل پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور
تهران 1398/7/6 تاریخ گذشته
20:02 ب.ظ
ارشیو الکترونیک اوراق و پرونده های ثبتی
تهران 1398/7/6 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
انجام اسکن اسناد و ارشیو الکترونیکی
هرمزگان 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/02
19:20 ب.ظ
15:56 ب.ظ
انجام مرحله دوم تست امنیت سامانه epm
تهران 1398/7/2 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
1398/06/31
14:38 ب.ظ
خرید پیاده سازی استقرار سامانه جامع اتوماسیون اداری
تهران 1398/6/31 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
بسته نرم افزار اتوماسیون
تهران 1398/6/31 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
ارشیو الکترونیکی اوراق پرونده های ثبتی
تهران 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/30
13:46 ب.ظ
تامین تحویل استقرار پیاده سازی اموزش و پشتیبانی سامانه bpms
تهران 1398/6/30 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
سامانه اتوماسیون اداری
سامانه اتوماسیون اداری... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/26
19:25 ب.ظ
طراحی پیاده سازی و استقرار سامانه جامع اتوماسیون اداری
تهران 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/25
14:11 ب.ظ
تصویربرداری از مستندات حقوقی و درج تصاویر اسکن شده
تهران 1398/6/25 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
1398/06/24
19:02 ب.ظ
ایجاد سیستم ارشیو و کدینگ الکترونیک پرونده های حفاظت و بهره برداری
ايلام 1398/6/24 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
اسکن و بارگذاری اسناد اداری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/24 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
اسکن و طراحی گرافیک
اسکن و طراحی گرافیک... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/6/24 تاریخ گذشته
1398/06/23
13:55 ب.ظ
خرید تجهیزات فاز دوم پروژه ارشیو اسناد
تهران 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/20
18:44 ب.ظ
اسکن  و بارگذاری تعداد 500000 برگ اسناد اداری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/20 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
اسکن پرونده های راکد مدارک پزشکی
مركزي 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/17
19:11 ب.ظ
اسکن برگه های پرونده های مدارک پزشکی 300000 برگ
مركزي 1398/6/17 تاریخ گذشته
17:51 ب.ظ
تجهیز سوئیچ خانه رینگ با اتوماسیون
خراسان رضوي 1398/6/17 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
ایجاد زیرساخت مرکز میانی PKI-CENTER
تهران 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/16
19:10 ب.ظ
ارشیو الکترونیکی مدارک
ارشیو الکترونیکی مدارک... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/6/16 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
اسکن اسناد و ارشیو الکترونیکی
هرمزگان 1398/6/16 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
راه اندازی اتوماسیون گام الکترونیک و پشتیبانی غنی و نگهداری از سخت
مركزي 1398/6/16 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
11:04 ق.ظ
انجام اسکن اسناد و ارسیو الکترونیکی
هرمزگان 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/13
18:44 ب.ظ
ارشیو الکترونیک
ارشیو الکترونیک... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/11
14:35 ب.ظ
اسکن پرونده های دانشجویی
تهران 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/10
12:40 ب.ظ
بخش پذیرش بیماران بستری و سرپایی و اسکن الکترونیکی پرونده های
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/10 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
انجام امور دبیرخانه و واحد it  مدیریت جهاد کشاورزی
خراسان رضوي 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/09
19:13 ب.ظ
بخش پذیرش بیماران بستری و سرپایی و اسکن الکترونیکی پرونده های پزشکی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/9 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
اسکن و ذخیره سازی تصویری پرونده های پزشکی بیمارستان امام محمد باقر
فارس 1398/6/9 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
اسکن و ذخیره سازی تصویری پرونده های پزشکی
فارس 1398/6/9 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
لاغر سازی و اسکنر پرونده ای پرسنلی بازنشستگان
تهران 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/06
15:09 ب.ظ
ساماندهی بایگانی الکترونیک
اردبيل 1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/06/05
15:39 ب.ظ
اتوماسیون عملیاتی اورژانس 115
زنجان 1398/6/5 تاریخ گذشته