1398/04/22
11:35 ق.ظ
ارشیو پرونده
ارشیو پرونده... فن آوری اطلاعات
اصفهان 1398/4/22 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
خدمات اسناد الکترونیکی تبدیل اسناد به میکروفیلم
تهران 1398/4/22 اعلام نشده
1398/04/17
18:48 ب.ظ
اسکن اسناد حسابداری
اسکن اسناد حسابداری... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/4/17 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
ایجاد ارشیو الکترونیکی اسناد
خراسان رضوي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
19:01 ب.ظ
اسکن پرونده های بایگانی راکد دادگستری کل استان بوشهر
بوشهر 1398/4/16 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
واگذاری خدمات تولید 60 درس الکترونیکی جدید برای دانشگاه
خراسان رضوي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/12
11:05 ق.ظ
استخراج کلیه اطلاعات در سامانه های  MAIN FRAME و انتقال ان به PC
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
08:27 ق.ظ
پروژه ارشیو و نگهداری متمرکز اسناد دبیرخانه شورای عالی انورماتیک
تهران 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/04
11:48 ق.ظ
اتوماسیون شعبه شهید بهشتی
خراسان رضوي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
18:28 ب.ظ
داده امایی و اسکن پرونده های مرکز
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
پشتیبانی اتوماسیون اداری
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
19:06 ب.ظ
اجرای بایگانی الکترونیکی اسناد حوزه املاک و حقوقی
قم 1398/4/2 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
سامانه های اداری
سامانه های اداری... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/4/2 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
مطالعه بازنگری در سامانه حفاظت فیزیکی سد
لرستان 1398/4/2 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
پروژه ارشیو و نگهداری متمرکز استاد دبیرخانه شورای
تهران 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
13:38 ب.ظ
شناسایی تامین کنندگان سیستم های مکانیزه
تهران 1398/4/1 اعلام نشده
10:46 ق.ظ
راه اندازی دفتر محلی مرکز مبادلات
خوزستان 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/27
20:50 ب.ظ
استخراج اسکن ودرج اطلاعات در سامانه امور اراضی کشور
همدان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
19:10 ب.ظ
قرارداد نگهداری و پشتیبانی اتوماسیون اداری و کاربران
تهران 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
16:12 ب.ظ
پرونده های مختومه قضایی و بایگانی
خراسان رضوي 1398/3/25 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
اجرای بایگانی الکترونیکی اسناد حوزه املاک و حقوقی
قم 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/24
09:47 ق.ظ
اسکن الکترونیکی دفاتر املاک استان
البرز 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/23
11:15 ق.ظ
ارشیو بایگانی راکد دادگستری
خراسان رضوي 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/20
20:13 ب.ظ
راه اندازی دفتر محلی مرکزی مبادلات پیمانکاری
خوزستان 1398/3/20 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
سیستم اتوماسیون جامع مالی و اداری
اصفهان 1398/3/20 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
دریافت مقاله بصورت پی دی اف نورمگز
اردبيل 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
12:55 ب.ظ
اتوماسیون اداری پیشرفته تحت وب  فرزین
گيلان 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/11
18:17 ب.ظ
خدمات کدگذاری اسناد منابع اب استان
خراسان جنوبي 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/09
12:38 ب.ظ
بسته اتوماسیون اداری
بسته اتوماسیون اداری... فن آوری اطلاعات
آذربايجان غربي 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/08
13:44 ب.ظ
ارشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
خراسان شمالي 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/07
08:09 ق.ظ
اجرای خدمات ارشیو اداره کل
بوشهر 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
09:07 ق.ظ
تهیه لوازم و جمع اوری تجهیزات محل قدیم و اجرای
خراسان رضوي 1398/3/5 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
سیستم اتوماسیون اداری
سیستم اتوماسیون اداری... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/02
09:11 ق.ظ
1398/02/31
15:19 ب.ظ
ارشیو لحظه ای اخبار و رویدادهای داخلی و خارجی
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
خرید سیستم نرم افزاری و اتوماسیون و انبار اموال و تدارکات تحت وب
آذربايجان غربي 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
واگذاری خدمات ورود اطلاعات و ارائه  گزارش های اداری و رایانه ای
خوزستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی و استقرار سیستم اتوماسیون اداری
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
ارشیو بایگانی راکد دادگستری کل
خراسان رضوي 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
14:52 ب.ظ
ساماندهی پرونده های مختومه قضایی و بایگانی راکد
خراسان رضوي 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
11:24 ق.ظ
آرشیو الکترونیکی پرونده ها فریدونکنار و بندپی
مازندران 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
10:21 ق.ظ
اسکن مدارک پرونده های پرسنلی کارکنان سازمان
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
07:50 ق.ظ
اسکن پرونده های پرسنلی کارکنان سازمان
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
09:51 ق.ظ
قرار داد اسکن پرونده های پرسنلی کارکنان سازمان برنامه و بودجه کشور
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
11:23 ق.ظ
ایجاد ارشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
اصفهان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:37 ب.ظ
بررسی و نظارت بر اسناد اکیپهای راهداری در سطح استان
اصفهان 1398/2/23 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
خبر نامه الکترونیک
خبر نامه الکترونیک... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
اسکن 700/000 برگ شامل اسناد و نقشه در قطع a3 تا a5
همدان 1398/2/23 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
ارشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی استان سمنان
سمنان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
12:55 ب.ظ
خرید خدمات مشاور ساماندهی مدیریت فیزیکی و الکترونیکی
اردبيل 1398/2/22 تاریخ گذشته