1397/09/22
10:01 ق.ظ
ایجاد ارشیو الکترونیکی اسکن اسناد
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:10 ب.ظ
ایجاد ارشیو الکترونیکی
ایجاد ارشیو الکترونیکی... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
پشتیبانی مشاوره نگهداری شبکه گسترده
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
پشتیبانی فنی زیرساخت LAMP و نگهداری سرویسهای مستقر بر روی ان
تهران 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
11:31 ق.ظ
سامانه اگاهی از رخ داد و وقایع مدیریت
يزد 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
سامانه مدیریت اسناد DMS
سامانه مدیریت اسناد DMS... فن آوری اطلاعات
يزد 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
1397/09/19
09:04 ق.ظ
واگذاری تنظیم توصیف و ورود اطلاعات 99100 پرونده از اسناد
تهران 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
11:10 ق.ظ
تفکیک و ذخیره سازی اسناد و مدارک پشتیبانی و مهندسی
سمنان 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
تصویر برداری از اسناد و پرونده های پرسنلی و ایجاد ارشیو الکترونیکی
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:58 ب.ظ
تصویر برداری از اساد و پرونده های پرسنلی و ایجاد ارشیو الکترونیکی
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
اجرای شبکه کامپیوتر ساختمان دیسپاچینگ
سيستان و بلوچستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
اسکن و داده امایی پرونده های ثبت شرکتها و
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
14:25 ب.ظ
طراحی توسعه پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی
تهران 1397/9/13 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
1397/09/12
14:39 ب.ظ
خرید تجهیزات اتوماسیون
خرید تجهیزات اتوماسیون... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1397/9/12 مهلت دار
14:20 ب.ظ
امحا و اسکن پرونده های مدارک
مركزي 1397/9/12 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
واگذاری امحای پرونده های بستری
خراسان شمالي 1397/9/12 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
واگذاری پرونده های بستری و اورژانس و اسکن
خراسان شمالي 1397/9/12 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
واگذاری دیجیتا سازی منابع شامل اسناد ارشیوی و
تهران 1397/9/12 اعلام نشده
1397/09/11
13:36 ب.ظ
اسکن اسناد امور اراضی مدیریت
خراسان رضوي 1397/9/11 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
دیجیتال سازی منابع
دیجیتال سازی منابع... فن آوری اطلاعات
تهران 1397/9/11 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
اسکن و داده امایی پرونده های ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران 1397/9/11 تاریخ گذشته
07:25 ق.ظ
1397/09/10
19:14 ب.ظ
واگذاری خدمات ثبت الکترونیک اطلاعات حمل ونقل
سيستان و بلوچستان 1397/9/10 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
انجام عملیات اسکن حدود 26 میلیون برگ اسناد و پرونده
تهران 1397/9/10 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
ایجاد بانک اطلاعاتی الکترونیکی پیمانکاران تا نصاب معاملات متوسط
خوزستان 1397/9/10 مهلت دار
07:30 ق.ظ
اسکن حدود 26 میلیون برگ اسناد و پرونده
تهران 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
08:28 ق.ظ
انجام پروژه تکمیل اسکن اسناد ارشیو فنی مرکز اسناد
خوزستان 1397/9/8 اعلام نشده
1397/09/03
07:22 ق.ظ
انجام عملیات اسکن حدود 26 میلیون برگ اسناد و
تهران 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:12 ب.ظ
مکانیزه نمودن اسناد و مدارک فنی پرسنلی ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی
گيلان 1397/8/26 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
خرید تا راه اندازی سامانه بایگانی الکترونیک + اسکن مدارک
گلستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
11:25 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی سامانه بایگانی الکترونیک
گلستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
07:30 ق.ظ
اسکن و ارشیو اسناد
اسکن و ارشیو اسناد... فن آوری اطلاعات
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
15:03 ب.ظ
اتوماسیون عملیاتی اورژانس 115 اخرین ورژن
زنجان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
11:47 ق.ظ
تامین تجهیزات اتوماسیون تلویزیونی
تهران 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
08:00 ق.ظ
تهیه جمع اوری و اتوماسیون نصب شرکت
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:24 ب.ظ
نصب و راه اندازی اتوماسیون و کابل کشی
زنجان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
سامانه جاری سازی و بودجه ریزی استراتژی و اتوماسیون ارزیابی
تهران 1397/8/20 اعلام نشده
09:09 ق.ظ
تهیه لوازم جمع اوری تجهیزات اجرای اتوماسیون
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:19 ب.ظ
تمدید -- خرید و تامین مصالح ساختمان پیش ساخته و شبکه اتوماسیون اداری
البرز 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/13
14:06 ب.ظ
سیستم اتوماسیون نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای حفاظتی
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:50 ق.ظ
خرید حمل بار اندازی تامین مصالح ساختمان پیش ساخته شرکت
البرز 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
13:21 ب.ظ
خرید سیستم اتوماسیون اداری
البرز 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:33 ب.ظ
بهینه سازی و بروز رسانی اتوماسیون
خوزستان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/25
13:26 ب.ظ
انجام ارشیو الکترونیکی و انتقال حدود 4500000 برگ اسناد بایگانی
تهران 1397/7/25 اعلام نشده
1397/07/23
08:56 ق.ظ
نگهداری و بروزرسانی سیستم های مکانیزه اسناد منابع انسانی و
مركزي 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/16
10:09 ق.ظ
ایجاد سیستم ارشیو الکترونیکی پرونده های ثبت شرکتها
فارس 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
11:30 ق.ظ
اسکن پروندهای راکد مدارک پزشکی
مركزي 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
14:08 ب.ظ
سامان دهی فیزیکی اسکن و ارشیو
کرمانشاه 1397/7/14 تاریخ گذشته