1399/03/17
20:29 ب.ظ
ارشیو الکترونیک پرونده های ثبتی
لرستان 1399/3/17 مهلت دار
18:44 ب.ظ
خدمات پشتیبانی نگهداری اتوماسیون اداری
کهگیلویه و بویراحمد 1399/3/17 مهلت دار
1399/03/12
18:12 ب.ظ
خدمات فناوری اطلاعات
خدمات فناوری اطلاعات... فن آوری اطلاعات
کرمانشاه 1399/3/12 مهلت دار
1399/03/11
19:50 ب.ظ
ایجاد سیستم ارشیو الکترونیکی پرونده های بایگانی
قزوين 1399/3/11 تاریخ گذشته
16:29 ب.ظ
امور رایانه مرکز آزمون معاونت آموزشی دانشگاه
مازندران 1399/3/11 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
فروش نصب راه اندازی نرم افزار اتوماسیون اداری شبکه
کرمانشاه 1399/3/11 تاریخ گذشته
1399/03/10
21:55 ب.ظ
انجام بایگانی الکترونیکی
کرمانشاه 1399/3/10 تاریخ گذشته
17:59 ب.ظ
ارائه خدمات پشتیبانی از پرتال رسمی و زیرپرتال های آن
تهران 1399/3/10 تاریخ گذشته
17:48 ب.ظ
افزایش کاربر اتوماسیون اداری مجموعه نرم افزاری دیدگاه شرکت چارگون
البرز 1399/3/10 تاریخ گذشته
1399/03/09
10:03 ق.ظ
ارشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
خراسان رضوي 1399/3/8 تاریخ گذشته
1399/03/07
15:38 ب.ظ
ثبت الکترونیک و درخواست تاسیس و تعمیرات سرکت ها
تهران 1399/3/7 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
ساماندهی الکترونیکی اسناد موزه نمایشگاه دائمی سبز تحول برق
تهران 1399/3/7 مهلت دار
08:28 ق.ظ
ایجاد سیستم ارشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
خراسان رضوي 1399/3/7 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
ایجاد سیستم ارشیو الکترونیکی
خراسان رضوي 1399/3/7 تاریخ گذشته
1399/03/06
18:14 ب.ظ
پشتیبانی فنی و راهبری پورتال جامع استانداری
فارس 1399/3/6 تاریخ گذشته
16:59 ب.ظ
خدمات مشاوره ارتباطات و امور رسانه ای
اصفهان 1399/3/6 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
استعلام ارشیو پرونده های بایگانی
کرمانشاه 1399/3/6 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
عملیات ارشیو الکترونیکی اسناد
کرمانشاه 1399/3/6 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
تهیه و اجرای تورهای مجازی بازدید از جاذبه های تاریخی
آذربايجان شرقي 1399/3/6 تاریخ گذشته
1399/03/03
19:00 ب.ظ
تامین پلتفرم جمع اوری و تحلیل اخبار
تهران 1399/3/3 تاریخ گذشته
1399/03/01
08:25 ق.ظ
ارشیو بایگانی راکد دادگستری کل
خراسان رضوي 1399/3/1 تاریخ گذشته
1399/02/31
19:14 ب.ظ
10:27 ق.ظ
ساماندهی بروزرسانی و خدمات تفکفک دسته بندی اماده سازی لیست
کرمان 1399/2/31 اعلام نشده
1399/02/30
18:10 ب.ظ
سامانه ارسال و دریافت نمابر
تهران 1399/2/30 تاریخ گذشته
17:49 ب.ظ
استعلام اشخاص و کالاهای تحریمی
تهران 1399/2/30 تاریخ گذشته
1399/02/29
12:07 ب.ظ
ارشیو پرونده های بایگانی
کرمانشاه 1399/2/29 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد
خوزستان 1399/2/29 اعلام نشده
1399/02/28
17:50 ب.ظ
داده امایی و چاپ شناسنامه مکانیزه
خراسان رضوي 1399/2/28 تاریخ گذشته
17:41 ب.ظ
فرایند همزمان مربوط به اتوماسیون اداری فرزین
يزد 1399/2/28 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد اسکن پرونده های
خوزستان 1399/2/28 اعلام نشده
1399/02/25
14:36 ب.ظ
ارشیو الکترونیک پرونده های ثبتی
لرستان 1399/2/25 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
اسکن و داده امایی پرونده های ثبتی
سيستان و بلوچستان 1399/2/25 تاریخ گذشته
1399/02/24
20:05 ب.ظ
خرید خدمات راوبط عمومی الکترونیک
خراسان رضوي 1399/2/24 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
خدمات پایش و رصد رسانه ها و فضاهای مجازی
تهران 1399/2/24 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
ایجاد ارشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی
اصفهان 1399/2/24 تاریخ گذشته
1399/02/23
22:34 ب.ظ
گواهینامه
گواهینامه... فن آوری اطلاعات
تهران 1399/2/23 تاریخ گذشته
21:23 ب.ظ
خدمات پشتیبانی و نگهداری سامانه حضورغیاب و کنترل تردد
تهران 1399/2/23 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
تولید محتوای سایت نوید شاهد
تهران 1399/2/23 تاریخ گذشته
1399/02/22
20:14 ب.ظ
ارشیو الکترونیک
ارشیو الکترونیک... فن آوری اطلاعات
بوشهر 1399/2/22 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
ارشیو الکترونیکی
ارشیو الکترونیکی... فن آوری اطلاعات
آذربايجان غربي 1399/2/22 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
ایجاد ارشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
اصفهان 1399/2/22 تاریخ گذشته
1399/02/21
14:36 ب.ظ
تغییر زیرساخت ارتباطی بین ساختمان ها
تهران 1399/2/21 تاریخ گذشته
01:15 ق.ظ
اسکن و داده امایی پرونده های
سيستان و بلوچستان 1399/2/20 تاریخ گذشته
00:39 ق.ظ
انجام خرید اتوماسیون اداری
کرمانشاه 1399/2/21 تاریخ گذشته
1399/02/20
20:49 ب.ظ
مدیریت فرایند کسب و کار bpms  اتوماسیون اداری دیدگاه جهت 10 فرایند
تهران 1399/2/20 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
خرید خدمت wic 1T همراه نصب در اداره بهزیستی
همدان 1399/2/20 تاریخ گذشته
1399/02/18
21:37 ب.ظ
ارشیو الکترونیک پرونده های ثبتی
لرستان 1399/2/18 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
ثبت ارشیو الکترونیکی پرونده
مازندران 1399/2/18 تاریخ گذشته