1398/06/03
19:18 ب.ظ
اتوماسیون شعبه امام حسین
خراسان رضوي 1398/6/3 مهلت دار
19:18 ب.ظ
اتوماسیون شعبه فناوریهای برتر
خراسان رضوي 1398/6/3 مهلت دار
1398/06/02
15:31 ب.ظ
اسکن رنگی اسناد مالی
اسکن رنگی اسناد مالی... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1398/6/2 مهلت دار
1398/05/30
18:54 ب.ظ
اتوماسیون شعبه امام حسین تایباد
خراسان رضوي 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
اتوماسیون شعبه فن اوریهای برتر
خراسان رضوي 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
1398/05/27
19:25 ب.ظ
انجام اصلاحات و  تهیه گزارشات
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:59 ب.ظ
پشتیبانی از نرم افزار اتوماسیون اداری
اردبيل 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
خرید  نصب و راه اندازی مراکز خودکار در ادارات کل راه اهن
خوزستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی مراکز خودکار در ادارات کل راه اهن
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
خرید  نصب و راه اندازی مراکز خودکار در ادارات کل راه
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
15:04 ب.ظ
اسکن و ذخیره سازی پرونده های مدارک پزشکی بیمارستان
فارس 1398/5/23 مهلت دار
12:08 ب.ظ
اجرای سامانه  pims پالایشگاه چهارم مجتمع
بوشهر 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
19:44 ب.ظ
ساماندهی فیزیکی و ایجاد ارشیو الکترونیکی اسناد منطقه 1
همدان 1398/5/22 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
طراحی راه اندازی سامانه اتوماسیون نقلیه و سلف و تهیه بلیط
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
قرارداد بریده جراید
قرارداد بریده جراید... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/15
14:56 ب.ظ
اجرای سیستم اتوماسیون اداری
کرمانشاه 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
14:19 ب.ظ
اسکن و ارشیوبندی
اسکن و ارشیوبندی... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
ساماندهی بایگانی الکترونیک
اردبيل 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:49 ب.ظ
بایگانی اطلاعات پرسنلی و دسترسی اسان به اطلاعات پرسنلی
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
طراحی و راه اندازی اتوماسیون اختصاصی
ايلام 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
14:21 ب.ظ
افزایش 40 فرم به موتور تولید فرم
هرمزگان 1398/5/2 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
اسکن و بارگذاری دسته بندی و نامگذاری تصاویر در ساماه جامع موقوفات
خراسان جنوبي 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:40 ب.ظ
اسکن و ذخیره سازی الکترونیکی اوراق و کد گذاری پرونده های بیماران بستری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:28 ب.ظ
اسکن دفاتر املاک به تعداد 616760 برگ شهرستان
خراسان رضوي 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/29
15:17 ب.ظ
قرارداد خدمات پشتیبانی سیستمهای یکپارچه نرم افزاری اتوماسیون اداری
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/25
13:01 ب.ظ
ارشیو الکترونیکی اسناد
ارشیو الکترونیکی اسناد... فن آوری اطلاعات
چهارمحال بختياري 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/22
11:35 ق.ظ
ارشیو پرونده
ارشیو پرونده... فن آوری اطلاعات
اصفهان 1398/4/22 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
خدمات اسناد الکترونیکی تبدیل اسناد به میکروفیلم
تهران 1398/4/22 اعلام نشده
1398/04/17
18:48 ب.ظ
اسکن اسناد حسابداری
اسکن اسناد حسابداری... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/4/17 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
ایجاد ارشیو الکترونیکی اسناد
خراسان رضوي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
19:01 ب.ظ
اسکن پرونده های بایگانی راکد دادگستری کل استان بوشهر
بوشهر 1398/4/16 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
واگذاری خدمات تولید 60 درس الکترونیکی جدید برای دانشگاه
خراسان رضوي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/12
11:05 ق.ظ
استخراج کلیه اطلاعات در سامانه های  MAIN FRAME و انتقال ان به PC
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
08:27 ق.ظ
پروژه ارشیو و نگهداری متمرکز اسناد دبیرخانه شورای عالی انورماتیک
تهران 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/04
11:48 ق.ظ
اتوماسیون شعبه شهید بهشتی
خراسان رضوي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
18:28 ب.ظ
داده امایی و اسکن پرونده های مرکز
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
پشتیبانی اتوماسیون اداری
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
19:06 ب.ظ
اجرای بایگانی الکترونیکی اسناد حوزه املاک و حقوقی
قم 1398/4/2 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
سامانه های اداری
سامانه های اداری... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/4/2 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
مطالعه بازنگری در سامانه حفاظت فیزیکی سد
لرستان 1398/4/2 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
پروژه ارشیو و نگهداری متمرکز استاد دبیرخانه شورای
تهران 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
13:38 ب.ظ
شناسایی تامین کنندگان سیستم های مکانیزه
تهران 1398/4/1 اعلام نشده
10:46 ق.ظ
راه اندازی دفتر محلی مرکز مبادلات
خوزستان 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/27
20:50 ب.ظ
استخراج اسکن ودرج اطلاعات در سامانه امور اراضی کشور
همدان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
19:10 ب.ظ
قرارداد نگهداری و پشتیبانی اتوماسیون اداری و کاربران
تهران 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
16:12 ب.ظ
پرونده های مختومه قضایی و بایگانی
خراسان رضوي 1398/3/25 تاریخ گذشته