1397/11/29
15:25 ب.ظ
سیستم امور مالی
سیستم امور مالی... فن آوری اطلاعات
قم 1397/11/29 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
تهیه سامانه جامع ارشیو هوشمند اسناد
فارس 1397/11/29 مهلت دار
07:22 ق.ظ
ترسیم محدوده های جغرافیایی پستی
تهران 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/28
18:01 ب.ظ
طراحی و پشتیبانی از پورتال سازمانی شهرداری
البرز 1397/11/28 مهلت دار
15:47 ب.ظ
بسته نرم افزار تحت وب مدیریت دانش
گيلان 1397/11/28 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
نصب تا پشتیبانی انتی ویروس 100 کاربره پادویش
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/28 مهلت دار
12:38 ب.ظ
سیستم اطلاعات جغرافیایی
تهران 1397/11/28 مهلت دار
07:43 ق.ظ
خرید طراحی تولید توسعه اموزش استقرار و پشتیبانی نرم افزار
خراسان شمالي 1397/11/28 مهلت دار
07:38 ق.ظ
07:36 ق.ظ
راه اندازی سامانه مشتریان جهت جذب و حفظ و نگهداری انها
تهران 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
12:29 ب.ظ
خرید نرم افزار سرویس اکانتینگ ویپ ارتباطات بین الملل
تهران 1397/11/27 مهلت دار
12:07 ب.ظ
خرید بسته نرم افزار مانیتورینگ بر پایه gsm
ايلام 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/26
09:11 ق.ظ
سیستم پشتیبانی فن اوری اطلاعات
تهران 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
11:14 ق.ظ
شیکر بن ماری و انکوباتور و رومیزی و بسته نرم افزار اهنگ ساز و التهای  موسیقی طبل و پیانو
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
بسته نرم افزار DVD امنیتی انی ویروس
لرستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
انتی ویروس
انتی ویروس... فن آوری اطلاعات
فارس 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
18:45 ب.ظ
واگذاری فعالیت مرتبط با سیستم یکپارچه در خصوص فروش انرژی و خدمات
قزوين 1397/11/24 مهلت دار
13:32 ب.ظ
خرید و تهیه نرم افزارتحت وب نگهداری تجهیزات
هرمزگان 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
بسته نرم افزار الکترونیکی سیستم عامل  ویندوز دیتا سنتر
فارس 1397/11/24 مهلت دار
12:15 ب.ظ
خرید نرم افزار سیستم تلویزیون تعاملی IPTV
خراسان رضوي 1397/11/24 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
خرید و ایجاد بانک جامع اطلاعات وضعیت مسکن
فارس 1397/11/24 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
ارتقا از 50 به 100 نود نرم افزار مانیتورینگ بینا
زنجان 1397/11/24 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
طراحی بارگذاری پشتیبانی سایت پارک علم و فناوری استان
خراسان شمالي 1397/11/24 تاریخ گذشته
06:57 ق.ظ
خرید سامانه نظر سنجی الکترونیکی
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/23
14:21 ب.ظ
بسته نرم افزار  انتی ویروس
گيلان 1397/11/23 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
انتی ویروس پادویش 726 نسخه
کرمان 1397/11/23 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
بسته نرم افزاری لایسنس
بسته نرم افزاری لایسنس... فن آوری اطلاعات
چهارمحال بختياري 1397/11/23 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
ضد باجگیر پادویش
ضد باجگیر پادویش... فن آوری اطلاعات
چهارمحال بختياري 1397/11/23 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
خدمات مشاوره امنیت شبکه
خدمات مشاوره امنیت شبکه... فن آوری اطلاعات
قزوين 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
انتی ویروس پادویش
انتی ویروس پادویش... فن آوری اطلاعات
زنجان 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
طراحی و پشتیبانی از پورتال سازمانی شهرداری
البرز 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:08 ب.ظ
بسته نرم افزار سامانه مدیریت پروژه های عمرانی شهاب
ايلام 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/21
13:01 ب.ظ
ارتقاء و به روز رسانی سیستم های جامع ستیزان
گلستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
تهیه و نصب نرم افزار سامانه مناقصات خارجی
تهران 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/18
10:36 ق.ظ
نرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد سایر پرداختی ها
هرمزگان 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
انتی ویروس پادویش
انتی ویروس پادویش... فن آوری اطلاعات
زنجان 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
سامانه نرم افزاری تحتITIL
سامانه نرم افزاری تحتITIL... فن آوری اطلاعات
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
خرید و پشتیبانی نرم افزار جامع کتابخانه و
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
خرید خدمات پشتیبانی پست الکترونیک
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
تهیه نصب و استقرار سامانه مدیریت اموزش
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
نرم افزار سرویس اکانتینک ویپ ارتباطات بین المللی
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:22 ب.ظ
خریدنصب و راه اندازی نرم افزار سامانه تجمیع اطلاعات و
گيلان 1397/11/17 تاریخ گذشته
17:56 ب.ظ
بسته نرم افزار DVDلایسنس عنوان انتی ویروس سازمانی
کردستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
17:10 ب.ظ
خرید لایسنس و راه اندازی VDI
مركزي 1397/11/17 تاریخ گذشته
17:09 ب.ظ
همایش و ساخت اپیلیکشن ماده گل
مركزي 1397/11/17 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
13:31 ب.ظ
ارائه نسخه جدید مجموعه نرم افزار اماده اطلاع رسانی سیمرغ
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
برنامه نویسی و مشاوره و فعالیتهای رایانه ای
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
نشر الکترونیک ورسا
نشر الکترونیک ورسا... فن آوری اطلاعات
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته