1398/05/28
20:18 ب.ظ
تدوین و پیاده سازی نقشه راه بانکداری دیجیتال
تهران 1398/5/28 مهلت دار
19:06 ب.ظ
انتی ویروس ایرانی 500 نسخه
تهران 1398/5/28 مهلت دار
18:58 ب.ظ
انتی ویروس 2000 نسخه
انتی ویروس 2000 نسخه... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/5/28 مهلت دار
18:16 ب.ظ
تامین نیروی انسانی انجام فعالیتهای شبکه دانش و رسانه های ترویجی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
15:08 ب.ظ
برگزاری مطالعه اطلاعاتی توصیفی و مکانی قنوات در سامانه
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
14:29 ب.ظ
انتی ویروس پادویش
انتی ویروس پادویش... فن آوری اطلاعات
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
انجام گزارش دهی خدمات سی تی اسکن از راه دور بیمارستان
فارس 1398/5/28 مهلت دار
14:02 ب.ظ
13:05 ب.ظ
خرید تجهیزات سایت پشتیبان
تهران 1398/5/28 مهلت دار
12:28 ب.ظ
انتی ویروس پادویش
انتی ویروس پادویش... فن آوری اطلاعات
قم 1398/5/28 مهلت دار
12:05 ب.ظ
طراحی و تولید سامانه مدیریت فروشگاهی
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
11:34 ق.ظ
خرید لایسنس 250 کاربره
خرید لایسنس 250 کاربره... فن آوری اطلاعات
سمنان 1398/5/28 مهلت دار
10:27 ق.ظ
خرید لایسنس انتی ویروس 350 پادویش
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
10:26 ق.ظ
نسخه 7.6.5 نرم افزار وب گیت وی
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:38 ب.ظ
خرید نرم افزار
خرید نرم افزار... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/5/27 مهلت دار
15:19 ب.ظ
بسته نرم افزار تحت وب سازمان
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
15:16 ب.ظ
بسته نرم افزار انتی ویروس کسپراسکای
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
لایسنس ماینتورینگ سولار ویندوز
تهران 1398/5/27 مهلت دار
14:13 ب.ظ
سیستم جامع منابع انسانی
سیستم جامع منابع انسانی... فن آوری اطلاعات
تهران 1398/5/27 مهلت دار
13:56 ب.ظ
نرم افزار امور مالی  پارک علم و فناوری
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
خرید نرم افزار مالی تعهدی بام پردازش
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
ویروس کش
ویروس کش... فن آوری اطلاعات
اردبيل 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
انتی ویروس و انتی باج افزار پادویش
اصفهان 1398/5/27 مهلت دار
13:33 ب.ظ
خرید و استقرار سامانه ژئوپورتال شهرداری
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
بسته نرم افزار اموزشی پست الکترونیکی
آذربايجان غربي 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
خرید تجهیزات سایت پشتیبان
تهران 1398/5/27 مهلت دار
08:45 ق.ظ
شناسایی طراحی و تولید نرم افزار سامانه جامع اموال تملیکی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
19:11 ب.ظ
میزبانی سایت اینترنتی فدراسیون
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
توسعه و برنامه نویسی سامانه مسابقات
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر بانکهای اطلاعاتی سازمان اسناد
تهران 1398/5/26 مهلت دار
18:18 ب.ظ
ارتقا لایسنس و راه اندازی سیستم hmiپایگاه abb560
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
15:13 ب.ظ
برگزاری مطالعه اطلاعاتی توصیفی و مکانی قونات در سامانه تحت وب
مركزي 1398/5/26 مهلت دار
15:09 ب.ظ
خرید خدمات سامانه پیامکی
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
15:07 ب.ظ
انتی ویروی کاسپرسکی 190 کاربره
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
سامانه ارزیابی اعضای هیات علمی
فارس 1398/5/26 مهلت دار
13:53 ب.ظ
امور راهبری مراکز داده و شبکه گسترده در حوزه راهبری
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
12:39 ب.ظ
سامانه جامع فروش بلیط مراکز تفریحی
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
11:25 ق.ظ
خرید نرم افزار
خرید نرم افزار... فن آوری اطلاعات
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
خرید نرم افزار
خرید نرم افزار... فن آوری اطلاعات
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
خرید  نصب و راه اندازی مراکز خودکار در ادارات کل راه اهن
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/25
18:55 ب.ظ
خرید انتی ویروس کسپر اسکای نسخه اداری
سمنان 1398/5/25 اعلام نشده
18:30 ب.ظ
1398/05/24
18:14 ب.ظ
سامانه جامع فروش بلیط مراکز تفریحی هنری فرهنگی شهرداری
تهران 1398/5/24 مهلت دار
14:08 ب.ظ
اجرای شبکه IT کلینیک تخصصی واقع در بیمارستان حضرت
خراسان رضوي 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
اجرای سامانه pims پالایشگاه چهارم مجتمع
بوشهر 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
19:35 ب.ظ
توسعه و برنامه نویسی سامانه مسابقات
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
نرم افزار تعهدی شرکت بام پردازش
کرمان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
میزبانی سایت اینترنتی فدراسیون
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
18:44 ب.ظ
راه اندازی سامانه شورای ملی مناسب سازی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته