1398/02/31
13:10 ب.ظ
ارائه خدمات پشتیبانی اتوماسیون حضورغیاب
هرمزگان 1398/2/31 مهلت دار
10:28 ق.ظ
بروز رسانی نرم افزار صندوق پست الکترونیکی
تهران 1398/2/31 مهلت دار
09:45 ق.ظ
خرید خدمات کارشناسی و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار شرکت
تهران 1398/2/31 مهلت دار
09:43 ق.ظ
پشتیبانی لیینکهای بیسیم دفتر مرکزی و
تهران 1398/2/31 مهلت دار
09:35 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی و ارتقاء نرم افزار سامد
تهران 1398/2/31 مهلت دار
08:45 ق.ظ
خدمات امور پشتیبانی و خدمات نرم افزاری و تعمیر سیستم های رایانه ای
اردبيل 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
18:42 ب.ظ
خدمات پشتیبانی ومشاوره در نرم افزارسخت افزار شبکه
يزد 1398/2/30 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
درخواست پشتیبانی  نرم افزار تدارکات انبار و اموال تحت لیسانس
گيلان 1398/2/30 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
بروز رسانی بستر ارسال و دریافت پیام کوتاه
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
10:37 ق.ظ
قرار دادپشتیبانی پرتال و زیرسایت های وزارت نیرو
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:51 ب.ظ
نگهداری پشتیبانی و توسعه سامانه نظارت بر سفره های خارجی کارکنان
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
پشتیبانی یکساله نرم افزار پرگار
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
07:57 ق.ظ
قرار داد پشتیبانی پرتال و زیرساخت های وزارت نیرو
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:00 ب.ظ
واگذاری امور پشتیبانی و خدمات نرم افزاری و تعمیر سیستم های رایانه ای
اردبيل 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
19:07 ب.ظ
نگهداری پشتیبانی توسعه سامانه نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
پشتیبانی یکساله نرم افزار پرگار - سیستم های تردد و اتوماسیون اداری
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
پشتیبانی یکساله نرم افزارهای مالی و منابع انسانی همکاران سیستم
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
پشتیبانی تعمیر و نگهداری نرم افزاری و سخت افزاری
کرمانشاه 1398/2/24 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
پشتیبانی از سیستم مکانیزه ترابری شرکت طیف نرم افزاران پارسیان
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
پشتیبانی از نرم افزار نظام پیشنهادات شرکت قطب فناوری اطلاعات شمس
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
پشتیبانی از نرم افزار غربالگری طیف اتیسم شرکت مهیا نت
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
19:29 ب.ظ
ارائه خدمات پشتیبانی از نرم افزار سیمرغ
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
واگذاری امور پشتیبانی و خدمات نرم افزاری و تعمیر سیستم های رایانه ای
اردبيل 1398/2/23 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان و اعزام بدرقه زندانیان
اردبيل 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:25 ب.ظ
پشتیبانی و توسعه سامانه های مدیریت جلسات مدیریت وظایف ارزیابی
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
خدمات و پشتیبانی یکساله مرکز داده و شبکه
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
توسعه و پشتیبانی سامانه یکپارچه ارائه مجوز مشاغل عملیاتی
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
پشتیبانی نرم افزار انالیز ازمون امتحانات
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
پشتیبانی نرم افزار حسابداری
آذربايجان شرقي 1398/2/22 تاریخ گذشته
04:07 ق.ظ
پشتیبانی یکساله نرم افزار رسیدگی به شکایات
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
09:45 ق.ظ
توسعه وپشتیبانی سامانه های نوین
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
08:52 ق.ظ
1398/02/18
11:21 ق.ظ
پشتیبانی مجوز استفاده دائم از محتوا الکترونیکی موجود
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
پشتیبانی از سامانه یادگیری الکترونیکی موجود در وزارت متبوع
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
پشتیبانی از سامانه یادگیری الکترونیکی موجود در وزارت متبوع
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
16:54 ب.ظ
پشتیبانی یکساله نرم  فزار رسیدگی به شکایات
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات  UTM
چهارمحال بختياري 1398/2/17 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
اصلاحیه - خدمات توسعه و پشتیبانی زیر ساخت فناوری اطلاعات IT
خراسان رضوي 1398/2/17 اعلام نشده
08:09 ق.ظ
پشتیبانی نرم افزار IBSNG یکساله
کرمانشاه 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
18:45 ب.ظ
ارائه خدمات پشتیبانی دستگاه های utm ستاد وزارت ارتباطات
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
ارائه خدمات پشتیبانی از نرم افزار سیمرغ کتابخانه
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
پشتیبانی از فایروال سخت افزاری
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
پشتیبانی سرور
پشتیبانی سرور... فن آوری اطلاعات
بوشهر 1398/2/16 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
پشتیبانی نرم افزار حسابداری
آذربايجان شرقي 1398/2/16 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
پشتیبانی یکساله 1398  نرم افزارهای مالی و منابع انسانی همکاران سیستم
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/12
18:09 ب.ظ
برونسپاری خدمات پشتیبانی حوزه فناوری اطلاعات
قزوين 1398/2/12 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
پشتیبانی تعمیر نگهداری نرم افزار قرائت مشترکین سنگین
مركزي 1398/2/12 تاریخ گذشته