1397/11/29
07:40 ق.ظ
تعمیرات و پشتیبانی تجهیزات ترمینال های ingenico 19400
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
15:56 ب.ظ
15:51 ب.ظ
پشتیبانی سیستم های حسابداری تعهدی
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
07:33 ق.ظ
1397/11/27
10:24 ق.ظ
خدمات پشتیبانی شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات
خوزستان 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/26
09:03 ق.ظ
اعتبار لایسنس وپشتیبانی فایروالهای استانداری
البرز 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
20:16 ب.ظ
پشتیبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بادبان SMS
تهران 1397/11/24 مهلت دار
20:16 ب.ظ
پشتیبانی سیستم مدیریت رویداد وامنیت اطلاعات SIEM
تهران 1397/11/24 مهلت دار
11:48 ق.ظ
خدمات توسعه و پشتیبانی سامانه مدیریت جلسات صحن علنی شورای شهر
خراسان رضوي 1397/11/24 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
خدمات پشتیبانی نرم افزار جامع کتابخانه
اردبيل 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
14:20 ب.ظ
1397/11/19
11:12 ق.ظ
پشتیبانی و امنیت شبکه
پشتیبانی و امنیت شبکه... فن آوری اطلاعات
قزوين 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:11 ب.ظ
پشتیبانی سیستمهای حسابداری تعهدی
گيلان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/16
18:08 ب.ظ
انجام خدمات پشتیبانی سیستم جامع اماری
کرمان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
19:02 ب.ظ
پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای سازمان الکترونیکی
لرستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
22:18 ب.ظ
قرارداد پشتیبانی شبکه و امور فناوری
سمنان 1397/11/13 تاریخ گذشته
22:18 ب.ظ
پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری
زنجان 1397/11/13 تاریخ گذشته
20:47 ب.ظ
ارائه خدمات پشتیبانی مستمر از SERVER ROOM و شبکه LAN WAN
تهران 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
پشتیبانی و توسعه شیرپوینت
تهران 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
واگذاری امور پشتیبانی مراکز داده ها
تهران 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/09
08:28 ق.ظ
سرویس نگهداری پشتیبانی سخت افزارهای و نرم افزارها و شبکه و اتاق سرور
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/06
18:23 ب.ظ
خدمات توسعه پشتیبانی نرم افزاری و راهبری نرم افزار
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
انجام خدمات پشتیبانی نرم افزار مدیریت  دانش
هرمزگان 1397/11/6 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
بروزرسانی نرم افزار پایش اخبار میکسنا
خوزستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
انجام خدمات پشتیبانی سرویس و نگهداری 7*24 زیرساخت و تجهیزات فعال
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/02
15:28 ب.ظ
خدمات پشتیبانی نرم افزار مدیریت دانش
هرمزگان 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:22 ب.ظ
سرویس نگهداری و تعمیر سخت افزاری رایانه ها چاپگرها اسکنرها
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
18:38 ب.ظ
13:10 ب.ظ
انجام خدمات پشتیبانی نرم افزار مدیریت دانش
هرمزگان 1397/10/30 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
خرید  و راه اندازی اتوماسیون اداری الماس گام و خدمات پشتیبانی نرم افزار
خوزستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
19:45 ب.ظ
پشتیبانی QLIK VIEW
پشتیبانی QLIK VIEW... فن آوری اطلاعات
تهران 1397/10/29 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
1397/10/26
14:22 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری
لرستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری
همدان 1397/10/26 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری
مركزي 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
16:40 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداشت مربوط به سخت افزار نرم افزار و ای تی بیمارستان
کرمانشاه 1397/10/25 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
توسعه و پشتیبانی سامانه پردازشگر تصاویر ترافیک
خراسان رضوي 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
23:00 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداشت مربوط به سخت افزار نرم افزار
کرمانشاه 1397/10/24 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
پشتیبانی مجموعه نرم افزار دیدگاه
بوشهر 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و نرم افزار رایانه ای
کرمانشاه 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
انجام خدمات پشتیبانی سامانه جامع مدیریت عملکرد
هرمزگان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
پشتیبانی سیستم نرم افزاری حسابداری طرح
لرستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:10 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری
مركزي 1397/10/23 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
پشتیبانی شبکه ها ی رایانه ای
يزد 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری
همدان 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری
مركزي 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری
مركزي 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
پشتیبانی شبکه سرور اداره کل
خراسان رضوي 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ict پالایشگاه دوم شرکت مجتمع
بوشهر 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:41 ب.ظ
پشتیبانی تعمیر و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری
مركزي 1397/10/19 تاریخ گذشته