1397/09/10
09:24 ق.ظ
خدمات مشاوره ای حفاظت الکترونیک پست 400
زنجان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:33 ب.ظ
مستندسازی تست تحویل و براورد هزینه اجرای شبکه فیبرنوری
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
زیرساخت سامانه تشخیص گوینده
زیرساخت سامانه تشخیص گوینده... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:37 ب.ظ
خرید و حمل لوازم یدکی afc و راه اندازی2ست زیرکوب شبک دستی و 1 دستگاه بالابر اکاردئونی
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:50 ق.ظ
تهیه نقشه از بیلت مسیرهای فیبرنوری
مركزي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/07/24
12:57 ب.ظ
خدمات مطالعات روسازی و علایم الکتریکی و
خراسان رضوي 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/06/24
11:21 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره ایجاد زیرساخت فیبر نوری شهرداری
همدان 1397/6/24 اعلام نشده
1397/06/10
09:25 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره پروژه ماهواره سنجش از دور
تهران 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/02
08:59 ق.ظ
انتخاب مشاور برای مطالعه و بررسی همگرایی ارائه
تهران 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/25
15:37 ب.ظ
اگهی فراخوان عمومی  جهت ارزیابی کیفی مشاوران
تهران 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/16
10:34 ق.ظ
خدمات مشاوره ای  نگهداری پشتیبانی  منابع پردازشی و
تهران 1397/4/16 اعلام نشده
1397/03/21
10:03 ق.ظ
انجام خدمات مشاور  جهت طراحی
انجام خدمات مشاور جهت طراحی... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/10
09:48 ق.ظ
انجام مطالعات جهت ایجاد زیرساخت رادیو ترانک
مازندران 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/06
12:11 ب.ظ
انجام مشاوره جهت طراحی  دکل های خود ایستا4 پایه
مازندران 1397/3/6 تاریخ گذشته