1398/03/01
12:35 ب.ظ
مشاوره پروژه  SDNEvolution plan
مشاوره پروژه SDNEvolution plan... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
09:58 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره به منظور بهینه سازی و توسعه شبکه دیتا
تهران 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/29
14:43 ب.ظ
واگذاری مستند سازی - تست تحویل و براورد هزینه اجرای
خوزستان 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
10:45 ق.ظ
ارائه خدمات مشاوره جهت بومی سازی سامانه جامع پایش و راهبری شبکه برق کشور
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
خدمات مشاوره فنی در زمینه نکهداری و تعمیرات تجهیزات مخابراتی
هرمزگان 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/25
12:53 ب.ظ
خرید خدمات فنی و مهندسی در حوزه معاونت امور پستی ارتباطی و فناوری اطلاعات
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/07
11:35 ق.ظ
پروژه طراحی  gis- base و طراحی شبکه  fttx
تهران 1398/2/7 اعلام نشده
1398/01/28
11:24 ق.ظ
طرح جامع کنترل و پایش الکترونیکی ابراه های قابل
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/24
11:59 ق.ظ
خدمات مشاوره و نظارت برنگهداشت نگهداری و تعمیر
خوزستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/20
17:52 ب.ظ
انجام مشاوره جهت انجام اصلاح و بروز رسانی سیستم علائم الکتریکی
هرمزگان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/11
19:22 ب.ظ
تهیه و بروز رسانی نقشه های ازبیلت فیبر نوری
خراسان رضوي 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/04
12:17 ب.ظ
پشتیبانی نگهداشت و توسعه سامانه ی مشترکین و مراکز داده ای
تهران 1397/12/4 اعلام نشده
1397/12/02
09:05 ق.ظ
تهیه و بروزرسانی نقشه های ازبیلت فیبر نوری
خراسان رضوي 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
11:13 ق.ظ
طراحی نظارت بر اجرای ساختمانهای پشتیبانی فنی و نگهبانی
کردستان 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
1397/11/29
19:19 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره در خصوص طرح تامین ماهواره های ملی مخابراتی زمین اهنگ
تهران 1397/11/29 تاریخ گذشته
18:00 ب.ظ
طراحی توسعه و پیاده سازی سامانه صدور پروانه سرویس های
تهران 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/24
09:46 ق.ظ
بهینه سازی تهیه و بروز رسانی نقشه های ازبیلت gis مسیرها فیبر نوری
آذربايجان شرقي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
18:52 ب.ظ
تهیه و بروزرسانی نقشه های ازبیلت GISمسیر های فیبر نوری
آذربايجان شرقي 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/22
14:00 ب.ظ
تهیه و بروزرسانی نقشه های ازبیلت فیبر نوری
خراسان رضوي 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/15
10:12 ق.ظ
انتخاب مشاور برای طراحی توسعه و پیاده سازی سامانه صدور پروانه
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:39 ب.ظ
مشاوره به منظور بهینه سازی و توسعه شبکه دیتا
تهران 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/11
09:29 ق.ظ
طرح جامع و پایش الکترونیکی ابراههای قابل کشتیرانی کشور
تهران 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
08:20 ق.ظ
07:56 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره طرح جامع و پایش الکترونیکی ابراههای قابل کشتیرانی
تهران 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:49 ب.ظ
مشاوره ارزیابی امنیتی و ازمون نفوذ سامانه ها شبکه ها و برنامه های
تهران 1397/10/1 اعلام نشده
1397/09/28
13:48 ب.ظ
1397/09/10
09:24 ق.ظ
خدمات مشاوره ای حفاظت الکترونیک پست 400
زنجان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:33 ب.ظ
مستندسازی تست تحویل و براورد هزینه اجرای شبکه فیبرنوری
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
زیرساخت سامانه تشخیص گوینده
زیرساخت سامانه تشخیص گوینده... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:37 ب.ظ
خرید و حمل لوازم یدکی afc و راه اندازی2ست زیرکوب شبک دستی و 1 دستگاه بالابر اکاردئونی
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:50 ق.ظ
تهیه نقشه از بیلت مسیرهای فیبرنوری
مركزي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/07/24
12:57 ب.ظ
خدمات مطالعات روسازی و علایم الکتریکی و
خراسان رضوي 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/06/24
11:21 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره ایجاد زیرساخت فیبر نوری شهرداری
همدان 1397/6/24 اعلام نشده
1397/06/10
09:25 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره پروژه ماهواره سنجش از دور
تهران 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/02
08:59 ق.ظ
انتخاب مشاور برای مطالعه و بررسی همگرایی ارائه
تهران 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/25
15:37 ب.ظ
اگهی فراخوان عمومی  جهت ارزیابی کیفی مشاوران
تهران 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/16
10:34 ق.ظ
خدمات مشاوره ای  نگهداری پشتیبانی  منابع پردازشی و
تهران 1397/4/16 اعلام نشده
1397/03/21
10:03 ق.ظ
انجام خدمات مشاور  جهت طراحی
انجام خدمات مشاور جهت طراحی... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/10
09:48 ق.ظ
انجام مطالعات جهت ایجاد زیرساخت رادیو ترانک
مازندران 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/06
12:11 ب.ظ
انجام مشاوره جهت طراحی  دکل های خود ایستا4 پایه
مازندران 1397/3/6 تاریخ گذشته