1398/11/09
09:35 ق.ظ
مطالعه نیاز سنجی طراحی و تدوین و بهینه سازی طرح شبکه و پوشش رادیویی
گيلان 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/02
14:50 ب.ظ
تیهه نقشه ازبیلت مبتنی بر جی ای اس
سمنان 1398/11/2 تاریخ گذشته
1398/11/01
10:49 ق.ظ
اجرای خدمات نظارت حین اجرا و ارزیابی کیفیت
تهران 1398/11/1 اعلام نشده
1398/10/25
08:31 ق.ظ
خدمات مشاوره فنی تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی
بوشهر 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
21:11 ب.ظ
مشاوره طراحی نظارت و ارتقای بستر فیبر نوری و اجرا سیستم مداربسته
تهران 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
بهینه سازی تهیه بروزرسانی نقشه های ازبیلت بر اساس GIS مسیر
تهران 1398/10/24 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
خدمات مشاوره فنی تعمیر نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی
بوشهر 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
10:20 ق.ظ
تهیه ازبیلت مبتنی بر GIS مسیرهای فیبر نوری
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
مشاوره فنی تعمیرات تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی
بوشهر 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/11
13:03 ب.ظ
پروژه GIS-BASE طراحی شبکهFTTX
پروژه GIS-BASE طراحی شبکهFTTX... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/10/11 اعلام نشده
1398/10/10
13:07 ب.ظ
تهیه نقشه ازبیلت جی ای اس مسیرها
خوزستان 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/05
10:23 ق.ظ
اجرای خدمات نظارت بر کیفیت اجرای پروژه های توسعه بهسازی
تهران 1398/10/5 تاریخ گذشته
1398/10/04
18:55 ب.ظ
تهیه و اصلاح و بروزرسانی نقشه مسیرهای فیبرنوری
همدان 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/01
19:49 ب.ظ
مشاوره طراحی و تهیه مستندات و نقش های اجرایی
تهران 1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/30
19:10 ب.ظ
تهیه نقشه ازبیلت GIS مسیرهای فیبرنوری
خوزستان 1398/9/30 تاریخ گذشته
1398/09/27
14:29 ب.ظ
تهیه نقشه ازپیلت مبتنی GIS
تهیه نقشه ازپیلت مبتنی GIS... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1398/9/27 تاریخ گذشته
1398/09/26
18:37 ب.ظ
تهیه نقشه ازبیلت مبتنی بر GIS فیبرنوری مسیر استان
مازندران 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/25
07:43 ق.ظ
ارائه خدمات تامین کارشناس فنی و تخصصی
تهران 1398/9/25 اعلام نشده
1398/09/23
19:02 ب.ظ
بهینه سازی تهیه بروز رسانی نقشه های
بوشهر 1398/9/23 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره در امور علائم الکتریکی شبکه راه اهن ج.ا.ا
تهران 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/21
10:14 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره در امور علائم الکتریکی
تهران 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
11:10 ق.ظ
انجام خدمات نظارت بر عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات
خراسان رضوي 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:36 ب.ظ
خرید مشاور جهت مطالعه طراحی و شبیه سازی و سیستم
مازندران 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
09:59 ق.ظ
خدمات مطالعات روسازی و علائم الکتریکی و ارتباطات راه اهن
خراسان جنوبي 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/11
12:19 ب.ظ
تهیه نقشه ازبیلت مبتنی بر gis مسیرهای فیبر نوری سطح استان
اصفهان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/08
17:58 ب.ظ
طراحی و ساخت سیستم التراسونیک
طراحی و ساخت سیستم التراسونیک... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
17:27 ب.ظ
انجام مطالعات امکان سنجی و طراحی ریز شبکه
تهران 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:42 ق.ظ
خدمات بازبینی و ارتقا برند
خدمات بازبینی و ارتقا برند... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
تغییر طراحی نصب راه اندازی سیستم علائم الکتریکی ایستگاه
يزد 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/05
07:59 ق.ظ
شناساییی کابل فیبر نوری و لیبل گذاری  و تهیه نقشه ازبیلبت
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:35 ب.ظ
بهینه سازی تهیه و بروز رسانی نقشه های از بیلت مسیر
خراسان شمالي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/02
09:57 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره ای و کارشناسی در زمینه
مازندران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:42 ب.ظ
اجرای عملیات تهیه نقشه ازپیلت GIS
لرستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/21
12:16 ب.ظ
بهینه سازی تهیه و بروز رسانی نقشه های ازبیلت GIS مسیر فیبر نوری
خراسان شمالي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/12
18:30 ب.ظ
تهیه نقشه ازبیلت مبتنی بر GIS مسیرهای فیبرنوری در سطح استان
اصفهان 1398/8/12 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
شرح خدمات مهندسی مشاور مخابرات و  IT
هرمزگان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/01
19:32 ب.ظ
استخراج وضع موجود و بهبود فرایند
تهران 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
1398/07/29
19:56 ب.ظ
شرح خدمات مهندسی مشاور مخابرات و IT
هرمزگان 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/28
10:21 ق.ظ
1398/07/20
19:32 ب.ظ
خدمات مهندسی مشاور مخابرات و ای تی
هرمزگان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/17
07:56 ق.ظ
خدمات نظارت بر عملیات روسازی علائم الکتریکی و ارتباطات راه اهن اتصال سبزوار به شبکه
خراسان رضوي 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/16
18:52 ب.ظ
عملیات تهیه نقشه  ازبیلت مبتنی بر gis
سمنان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
18:51 ب.ظ
تهیه نقشه از بیلت مسیرهای فیبرنوری استان خراسان
خراسان جنوبي 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/13
20:00 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت هوشمند سازی  BmS ساختمان مرکزی
تهران 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/10
19:52 ب.ظ
خدمات مهندسی مشاور مخابراتو it
خدمات مهندسی مشاور مخابراتو it... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/07
19:46 ب.ظ
تهیه از بیلت مبتنی بر gis مسیرهای
فارس 1398/7/7 تاریخ گذشته