1398/11/09
10:54 ق.ظ
اچارکشی و رنگ امیزی دکل مهاری
اچارکشی و رنگ امیزی دکل مهاری... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/11/8 مهلت دار
10:53 ق.ظ
اچارکشی و رنگ امیزی دکل
اچارکشی و رنگ امیزی دکل... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/11/8 مهلت دار
10:44 ق.ظ
جمع اوری تجهیزات خاموش و یا خالی از ترافیک ر سالن مرکز مخابرات
آذربايجان شرقي 1398/11/8 مهلت دار
10:24 ق.ظ
انجام عملیات پشتیبانی و نگهداری تابلوهای پیام متغیر و شبکه رادیویی بیسیم
خراسان جنوبي 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/08
15:39 ب.ظ
بهسازی علایم ایستگاه
بهسازی علایم ایستگاه... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/11/8 مهلت دار
15:10 ب.ظ
عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی فیبرنوری
زنجان 1398/11/8 مهلت دار
15:04 ب.ظ
عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی نوری مسیر شماره 4 طرح
زنجان 1398/11/8 مهلت دار
14:55 ب.ظ
عملیات اجرای کابلکشی و مفصلبندی نوری
زنجان 1398/11/8 مهلت دار
14:55 ب.ظ
عملیات نگهداری وتعمیرات بازسازی حفاظت و برنامه ریزی
فارس 1398/11/8 اعلام نشده
14:31 ب.ظ
اجرای خدمات درایو  تست
اجرای خدمات درایو تست... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/11/8 مهلت دار
12:22 ب.ظ
اجرای طرح فیبر نوری bts های فاز 6 شهر
خوزستان 1398/11/8 مهلت دار
12:08 ب.ظ
اجرای طرح فیبرنوری BTS های فاز6 شمال
خوزستان 1398/11/8 مهلت دار
12:06 ب.ظ
اجرای طرح فیبر نوری bts های
اجرای طرح فیبر نوری bts های... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1398/11/8 مهلت دار
00:15 ق.ظ
سیمکشی فیبر نوری خط گرم
سیمکشی فیبر نوری خط گرم... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/07
21:19 ب.ظ
اجرا 8000 عدد فیوژن با کابل کشی و تست
تهران 1398/11/7 مهلت دار
20:08 ب.ظ
تهیه مصالح و کابل کشی داخلی مخابرات در شهرک
کرمان 1398/11/7 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی بیسیم شرکت برق منطقه ای
سيستان و بلوچستان 1398/11/7 مهلت دار
17:21 ب.ظ
تامین زیرسامانه های پاکت پروازی سکوی بالن و دستگاه بازیابی
تهران 1398/11/7 اعلام نشده
15:14 ب.ظ
13:10 ب.ظ
اجرا فیبر نوری
اجرا فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
چهارمحال بختياري 1398/11/7 مهلت دار
12:51 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه حفاظت فیزیکی
تهران 1398/11/7 مهلت دار
11:29 ق.ظ
انجام کار قرارداد نگهداری امور شبکه
همدان 1398/11/7 اعلام نشده
11:02 ق.ظ
اجرای طرح فیبر نوری RTS های فاز
اجرای طرح فیبر نوری RTS های فاز... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1398/11/7 مهلت دار
11:01 ق.ظ
اجرا طرح فیبر نوری BTS های فاز شمال
خوزستان 1398/11/7 مهلت دار
11:00 ق.ظ
اجرای طرح فیبر نوری  BTS های فاز 6
اجرای طرح فیبر نوری BTS های فاز 6... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1398/11/7 مهلت دار
10:36 ق.ظ
انجام تست های زیرساخت شبکه بیسیم جهت برقراری ارتباط بیسیم ایستگاه 400
فارس 1398/11/7 مهلت دار
10:30 ق.ظ
اصلاح و علائم دو خطه ایستگاه
اصلاح و علائم دو خطه ایستگاه... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/11/7 مهلت دار
09:28 ق.ظ
اجرای پروژه FTTE  شهرک فرهنگیان
اجرای پروژه FTTE شهرک فرهنگیان... مخابرات و الکترونیک
گيلان 1398/11/7 مهلت دار
09:28 ق.ظ
نگهداری و بهسازی و عملیات میدانی بهینه سازی شبکه موبایل سطح استان
گيلان 1398/11/7 مهلت دار
09:28 ق.ظ
اجرای پروژه فاز یک فیبر نوری BTS ارتباطات
گيلان 1398/11/7 مهلت دار
00:21 ق.ظ
تعمیر بخشی از شبکه مخابرات
تعمیر بخشی از شبکه مخابرات... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1398/11/6 تاریخ گذشته
00:20 ق.ظ
بهینه سازی سیستمهای تغذیه نیرو در ایستگاههای مارون و اهوازتپه
خوزستان 1398/11/6 تاریخ گذشته
00:08 ق.ظ
بهسازی و رنگ امیزی و کد نویسی تیرک های شناسایی فیبر نوری
زنجان 1398/11/6 تاریخ گذشته
00:06 ق.ظ
توسعه شبکه داخلی مخابرات در شهرک صنعتی
هرمزگان 1398/11/6 مهلت دار
1398/11/06
21:37 ب.ظ
نصب تجهیزات علایم ایستگاه های سربندر و میاندشت
تهران 1398/11/6 مهلت دار
21:01 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تجهیزات علائم الکتریکی
قم 1398/11/6 مهلت دار
13:47 ب.ظ
جابجایی فیبر نوری
جابجایی فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/11/6 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
اصلاح و بهنیه سازی دکل بیسیم انتقال و فوق توزیع
هرمزگان 1398/11/6 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
اجرا فیبر نوری
اجرا فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
چهارمحال بختياري 1398/11/6 مهلت دار
00:36 ق.ظ
عملیات حفاری و کابل کشی فیبرنوری مسیر
کرمان 1398/11/5 تاریخ گذشته
00:35 ق.ظ
اچار کشی دکل های مخابراتی
اچار کشی دکل های مخابراتی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/11/5 تاریخ گذشته
00:32 ق.ظ
تعمیرات ایستگاه مخابراتی
تعمیرات ایستگاه مخابراتی... مخابرات و الکترونیک
کرمانشاه 1398/11/5 مهلت دار
1398/11/05
22:23 ب.ظ
بهینه سازی اتاقهای مخابراتی در پستهای برق سطح  استان
سيستان و بلوچستان 1398/11/5 مهلت دار
22:09 ب.ظ
عملیات حفاری و کابل کشی فیبرنوری از شهر نگار به ایستگاه مایکروویو سنگبرپس
کرمان 1398/11/5 تاریخ گذشته
21:15 ب.ظ
تعمیر کارت های الکترونیکی تجهیزات تراک
تهران 1398/11/5 مهلت دار
18:29 ب.ظ
عملیات نگهداری و تعمیرات دستگاهای علائم الکتریکی اداره کل
آذربايجان شرقي 1398/11/5 مهلت دار
17:45 ب.ظ
تهیه و نصب صد عدد تیرک شناسایی مسیر فیبر نوری
همدان 1398/11/5 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی دکل بیسیم پستهای انتقال و فوق توزیع
هرمزگان 1398/11/5 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
انجام عملیات اجرایی شبکه کابل طرح کافوی KV .12.01-10.01-11.01
فارس 1398/11/5 اعلام نشده