1398/03/04
18:32 ب.ظ
تعویض گیرنده های رادیویی سامانه کنترلی سیستم های سرمایشی
هرمزگان 1398/3/4 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
ساخت نگهدارنده فیبر نوری به همراه بهسازی مفصل های سازهها
تهران 1398/3/4 مهلت دار
13:18 ب.ظ
واگذاری طرح حفاری و کابلکشی خاکی و کابل فیبر نوری مسیر
کرمانشاه 1398/3/4 مهلت دار
12:25 ب.ظ
تعمیرات 12 دستگه ترنسیور فرستنده و گیرنده مربوط به BTSشبکه رادیو ترانک
خوزستان 1398/3/4 مهلت دار
08:24 ق.ظ
پروژه طراحی و پیاده سازی نصب تحویل و اموزش سامانه
گلستان 1398/3/4 مهلت دار
08:04 ق.ظ
اجرای پروژه فیبر نوری
اجرای پروژه فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
قزوين 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
13:41 ب.ظ
تامین خدمات پشتیبانی تجهیزات شرکت
تهران 1398/3/2 مهلت دار
13:19 ب.ظ
تامین کالا تهیه نقشه اجرایی نصب و راه اندازی سامانه پایش و
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
11:53 ق.ظ
ارائه خدمات نگهداری اپراتوری و گسترش شبکه مخابرات
زنجان 1398/3/2 مهلت دار
09:51 ق.ظ
نگهداری و تعمیر تجهیزات علائم الکتریکی
يزد 1398/3/2 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
عملیات اجرایی نصب دستگاه های gp ils
گيلان 1398/3/2 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
تعمیر و تعویض خطوط و سیم کشی تلفن
خوزستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
19:25 ب.ظ
تعمیر کارت کنترل مرکز تلفن pg -2000
هرمزگان 1398/3/1 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
بهسازی شبکه ارتباطی حراست sc2
بهسازی شبکه ارتباطی حراست sc2... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/3/1 مهلت دار
18:07 ب.ظ
اجرای سیستم hmi در ایستگاه 66 کیلو ولت
فارس 1398/3/1 مهلت دار
13:08 ب.ظ
تعمیرات 12 دستگاه ترنسپور فرستنده و گیرنده مربوط به
خوزستان 1398/3/1 مهلت دار
12:31 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی سیستم انتقال مخابراتی جهت ایجاد مسیرهای ارتباطی
بوشهر 1398/3/1 اعلام نشده
11:51 ق.ظ
کانال کنی و کابل کشی کابل فیبر نوری و کابل برق به میزان 99
تهران 1398/3/1 مهلت دار
10:23 ق.ظ
10:06 ق.ظ
انجام خدمات در مراکز جهت تجهیز سالنهای کالوکیشن
هرمزگان 1398/3/1 مهلت دار
08:29 ق.ظ
برقراری ارتباط رادیو واداره
برقراری ارتباط رادیو واداره... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
18:15 ب.ظ
13:10 ب.ظ
نصب لدر و جابجایی ارتباط کابلی برق رک ها و سرورها و سوئیچ و ماژولها فیبر نوری
هرمزگان 1398/2/31 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم علائم الکتریکی
هرمزگان 1398/2/31 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
کانال کنی و کابلکشی فیبر نوری و کابل برق 99 کیلومتر در ایستگاه اضطراری 6 تا
هرمزگان 1398/2/31 مهلت دار
09:51 ق.ظ
کابلکشی و جمع اوری کابل و تعویض فیوز  واگذاری برق دی سی
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
پشتیبانی لیینکهای بیسیم دفتر مرکزی و
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
15:23 ب.ظ
بهسازی 15 عدد یو پی اس های مهارانی ن
تهران 1398/2/30 مهلت دار
14:43 ب.ظ
اصلاح کابل کشی شبکه فیبر نوری برق اضطراری خطوط تلفن و ارتنیگ
همدان 1398/2/30 مهلت دار
14:03 ب.ظ
نگهداری و بهینه سازی شبکه های کابل و هوایی سیستم های accessمراکز تلفنی
البرز 1398/2/30 اعلام نشده
14:03 ب.ظ
نگهداری و بهینه سازی شبکه و سیستمهای  ACCESS مرکز تلفن شهید
البرز 1398/2/30 اعلام نشده
14:02 ب.ظ
نگهداری و بهینه سازی شبکه های کابل و هوایی وو سیستمهای  ACCESS مراکز تلفنی
البرز 1398/2/30 اعلام نشده
12:49 ب.ظ
کانال کنی و کابل کشی کابل فیبرنوری و کابل برق
هرمزگان 1398/2/30 مهلت دار
12:43 ب.ظ
طراحی و ساخت تراشه و ریز تراشه ها
تهران 1398/2/30 مهلت دار
12:25 ب.ظ
خرید حمل نصب و راه اندازی شبکه رادیویی
خراسان رضوي 1398/2/30 مهلت دار
11:25 ق.ظ
بروز رسانی بستر ارسال و دریافت پیام کوتاه
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
پیامک فارسی همراه اول بستر ارسال و دریافت کوتاه 2000190
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
14:43 ب.ظ
واگذاری مستند سازی - تست تحویل و براورد هزینه اجرای
خوزستان 1398/2/29 مهلت دار
07:57 ق.ظ
نگهداری نصب راه اندازی ارتباطات بی سیم
خوزستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
13:41 ب.ظ
واگذاری انتخاب از بین شرکت های تجمیع کننده پیامک عمده
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
سیمکشی و تامین لوازم تلفن
سیمکشی و تامین لوازم تلفن... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
اجرای فیبر نوری پروژه USO در  8 مسیر استان
قزوين 1398/2/28 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
تکمیل خط انتقال مخابرات شهرک صنعتی
کرمان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
09:46 ق.ظ
09:39 ق.ظ
توسعه شبکه کابل شهر مود
توسعه شبکه کابل شهر مود... مخابرات و الکترونیک
خراسان جنوبي 1398/2/26 مهلت دار
07:45 ق.ظ
ساخت نگهدارنده فیبر نوری
ساخت نگهدارنده فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
15:33 ب.ظ
اجرای عملیات کابل کشی کابل مسی و کانالی
کرمان 1398/2/25 تاریخ گذشته