1397/09/25
08:43 ق.ظ
ارزشکده اقتصادی کاها و خدمات اکوسیستمی منطقه
ارزشکده اقتصادی کاها و خدمات اکوسیستمی منطقه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/9/25 مهلت دار
08:39 ق.ظ
ارزشگذاری اقتصادی کالاها و خدمات اکوسیستمی منطقه حفاظت شده
تهران 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
19:21 ب.ظ
پروژه مطالعات و تهیه برنامه پایش و مدیریت منابع الاینده
البرز 1397/9/24 مهلت دار
10:12 ق.ظ
بروزرسانی مطالعات ارزیابی زیست محیطی توسعه ناحیه ثنعتی 200 هکتاری
مركزي 1397/9/24 مهلت دار
08:45 ق.ظ
1397/09/22
12:41 ب.ظ
مطالعاه و شناسایی غارها
مطالعاه و شناسایی غارها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
مطالعه و شناسایی غارها
مطالعه و شناسایی غارها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
دستکاه غبارسنج محیطی پارتیکل کانتر
دستکاه غبارسنج محیطی پارتیکل کانتر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:39 ب.ظ
سامانه سنجش گرد و غبار و گازهای الاینده
سامانه سنجش گرد و غبار و گازهای الاینده... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:29 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
12:56 ب.ظ
کالیبراسیون و سرویس ایستگاههای سنجش هوا
کالیبراسیون و سرویس ایستگاههای سنجش هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:24 ب.ظ
پایش کیفی سوخت
پایش کیفی سوخت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:05 ب.ظ
سرویس و کالیبراسیون ایستگاه های سنجش
سرویس و کالیبراسیون ایستگاه های سنجش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تهیه شناسنامه غارهای استان
تهیه شناسنامه غارهای استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
12:08 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان شمالي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
08:11 ق.ظ
واگذاری راهبری نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله و پاکسازی الودگی نفتی
سيستان و بلوچستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:42 ب.ظ
پایش کیفی سوخت
پایش کیفی سوخت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/07
15:16 ب.ظ
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
قزوين 1397/9/7 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
الاینده سنجی محیطی کار جهت شرایط سخت و زیان اور
الاینده سنجی محیطی کار جهت شرایط سخت و زیان اور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
08:39 ق.ظ
مدیریت محیط زیست ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست EIA کارخانه
کرمان 1397/9/6 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیست محیطی در پساب و فاضلاب و اب و خاک زیست محیطی
کرمان 1397/9/6 اعلام نشده
1397/09/05
17:12 ب.ظ
خرید 5 دستگاه اشکارساز گاز نمودارگیری سطحی حفاری
خرید 5 دستگاه اشکارساز گاز نمودارگیری سطحی حفاری... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1397/8/29 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
قزوين 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
مدیریت محیط زیست ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست کارخانه گندله سازی
کرمان 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
اندازی گیری عوامل زیست محیطی در پساب و فاضلاب و اب و خاک زیست محیطی
کرمان 1397/9/5 اعلام نشده
1397/09/03
13:27 ب.ظ
ناظر طرح پژوهشی گرد و غبار کانونهای استان
ناظر طرح پژوهشی گرد و غبار کانونهای استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/9/3 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی ناحیه صنعتی فراورده های نفتی
هرمزگان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/09/01
14:03 ب.ظ
ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی 150 هکتار
ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی 150 هکتار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/27 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
سنجش سطح الایندگی جهت بررسی شرایط سخت و زیان اور بودن محیط کار
آذربايجان شرقي 1397/9/1 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
سنجش سطح الایندگی جهت بررسی شرایط سخت و زبان اور بودن محیط کار
آذربايجان شرقي 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:25 ب.ظ
ایجاد مرکز تیمار و نگهداری و حیات وحش
ایجاد مرکز تیمار و نگهداری و حیات وحش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/8/29 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
مطالعات محاسبه نیاز ابی تالابها
مطالعات محاسبه نیاز ابی تالابها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/8/29 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
فاز یک بررسی وضعیت
فاز یک بررسی وضعیت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/8/29 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
خرید 13 دستگاه سنجش گازهای خروجی از اگزوز
خرید 13 دستگاه سنجش گازهای خروجی از اگزوز... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/8/29 اعلام نشده
1397/08/28
11:33 ق.ظ
طرح نظارت بر نیاز ابی تالاب
طرح نظارت بر نیاز ابی تالاب... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
11:36 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی سامانه گرد و غبار و گازهای الاینده
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
11:36 ق.ظ
تعیین مناسب تریت زیستگاه معرفی اهوان جزایر
تعیین مناسب تریت زیستگاه معرفی اهوان جزایر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1397/8/26 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
مطالعات محاسبه نیاز ابی تالاب
مطالعات محاسبه نیاز ابی تالاب... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:22 ب.ظ
پایش دوره ای خصوصیات کیفی اب تالابها
پایش دوره ای خصوصیات کیفی اب تالابها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
گلستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
مطالعه مدل سازی تغییرات ناشی از نوسانات اب دریای خرز
گلستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
مدیریت زیست محیطی و مدل سازی اثرات تجمعی الایندگی هوا در
کرمان 1397/8/24 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان
تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
طراحی و اجرای پروژه کنترل و کاهش الودگی صوتی
طراحی و اجرای پروژه کنترل و کاهش الودگی صوتی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/8/23 اعلام نشده
12:45 ب.ظ
مدیریت زیست محیطی و مدلسازی اثرات تجمعی الایندگی هوا در
کرمان 1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/24
09:26 ق.ظ
خدمات تامین تا راه اندازی سامانه پایش انلاین زیست محیطی کارخانه تولید شمش
خراسان شمالي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/23
09:08 ق.ظ
خدمات تامین نصب راه اندازی و تحویل سامانه پایش انلاین
خراسان شمالي 1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/22
10:29 ق.ظ
اجرای برنامه پروتکل پایش و تجهیز ایستگاه
اجرای برنامه پروتکل پایش و تجهیز ایستگاه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
تعمیر و کالیبراسیون و تعویض قطعات مصرفی ایستگاه سنجش الودگی هوا
چهارمحال بختياري 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
انالیزور سنجش غبار موجود در محیط مدل METONE 531S نام تجارتی
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته