1397/11/30
16:07 ب.ظ
تهیه گزارش توجیهی ریست محیطی به منظور رفع محدودیت استقرار
فارس 1397/11/30 مهلت دار
07:32 ق.ظ
انجام خدمات ایمنی سلامت و محیط زیست امداد و نجات و اتش نشانی
اصفهان 1397/11/30 اعلام نشده
1397/11/29
10:23 ق.ظ
خدمات ایمنی  بهداشت محیط زیست و
خدمات ایمنی بهداشت محیط زیست و... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/27
18:48 ب.ظ
18:33 ب.ظ
واگذاری امور تهیه تدوین و اجرای برنامه در راستای
واگذاری امور تهیه تدوین و اجرای برنامه در راستای... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
دستگاه تصفیه دود و قلع
دستگاه تصفیه دود و قلع... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
راهبری و نگهداری ایستگاهای سنجش کیفیت هوا و صدا شامل
تهران 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/25
10:14 ق.ظ
مشاوره جهت اجرای مدیریت پایش زیست محیطی
مشاوره جهت اجرای مدیریت پایش زیست محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
09:25 ق.ظ
خدمات ایمنی و بهداشت و محیط زیست و اطفا حریق
خدمات ایمنی و بهداشت و محیط زیست و اطفا حریق... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1397/11/24 اعلام نشده
07:06 ق.ظ
ایجاد سامانه مکان پایه ارزیابی توان اکولوژیک
ایجاد سامانه مکان پایه ارزیابی توان اکولوژیک... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/23
19:43 ب.ظ
طرح پژوهشی بررسی اثرات و خسارت ها ناشی از پدیده گرد و غبار و ریزگردها بر
ايلام 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
13:47 ب.ظ
دستگاه لومینسانس ازمایشگاهی
دستگاه لومینسانس ازمایشگاهی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
13:47 ب.ظ
ایجاد سامانه مکان پایه ارزیابی توان اکولوژیک استان
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
ایجاد سامانه مکان پایه ارزیابی توان اکولوژیک استان
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
طرح پژوهشی بررسی اثرات و خسارتهای ناشی از پدیده گرد و غبار  و ریزگردها بر محیط زیست استان
ايلام 1397/11/17 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار پستهای 400
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار پستهای 400... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/15
15:35 ب.ظ
انتخاب مشاور بررسی نتایج اندازه گیری دوره های قبلی و ارائه گزارش تحلیلی به سازمان
هرمزگان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:32 ب.ظ
تکمیل و رفع  نواقص مطالعات مکان یابی و ارزیابی زیست محیطی
آذربايجان غربي 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/10
18:21 ب.ظ
انتخاب مجری ذی صلاح به منظور مطالعات تهیه شناسنامه HsEE شهرک صنعتی سنقر
کرمانشاه 1397/11/10 تاریخ گذشته
17:01 ب.ظ
طرح پژوهشی بررسی وضیعت زیستی و تهیه برنامه
طرح پژوهشی بررسی وضیعت زیستی و تهیه برنامه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
ايلام 1397/11/10 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
مطالعه فسیلهای تنه درختان
مطالعه فسیلهای تنه درختان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اردبيل 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
19:41 ب.ظ
طرح پژوهش بررسی اثرات و خسارت ها ناشی از پدیده
طرح پژوهش بررسی اثرات و خسارت ها ناشی از پدیده... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
ايلام 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
08:07 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی  سیستم پایش لحظه ای گازهای خروجی
خوزستان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
16:47 ب.ظ
خرید تا راه اندازی سیستم پایش لحظه ای گازها
خرید تا راه اندازی سیستم پایش لحظه ای گازها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
20:24 ب.ظ
اخذ مشاور جهت اجرایی نمودن مدیریت پایش
اخذ مشاور جهت اجرایی نمودن مدیریت پایش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1397/11/6 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
انجام مطالعات مدیریت جامع وپویای پسماندهای
انجام مطالعات مدیریت جامع وپویای پسماندهای... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1397/11/6 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارها شناسایی قون و فلور غارهای استان رده بندی حفاظتی
قزوين 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/03
12:05 ب.ظ
فرهنگ سازی در حوزه حفاظت محیط زیست در
فرهنگ سازی در حوزه حفاظت محیط زیست در... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/11/3 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
بررسی محدوده استعلامی شهرک صنعتی
بررسی محدوده استعلامی شهرک صنعتی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:20 ب.ظ
سلامت طرح ساماندهی ابهای سطحی
سلامت طرح ساماندهی ابهای سطحی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
15:34 ب.ظ
تکمیل و رفع  نواقص مطالعات مکان یابی و ارزیابی زیست محیطی
آذربايجان غربي 1397/11/1 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
مطالعه فسیلهای تنه درختان
مطالعه فسیلهای تنه درختان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اردبيل 1397/11/1 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
خرید یک دستگاه انالایزر زیست محیطی جهت سیستم پایش لحظه ای زیست محیطی
قزوين 1397/11/1 اعلام نشده
07:53 ق.ظ
خرید 1 دستگاه انالایزر زیست محیطی جهت سیستم پایش لحظه ای زیست محیطی
قزوين 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
14:20 ب.ظ
واگذاری پروژه  خدمات مدیریت طرح ( عامل چهارم ) مربوط به پروژه طرح جامع مدیریت پسماند
تهران 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:43 ق.ظ
راهبری و نگهداری با تامین قطعه ایستگاه سنجش
راهبری و نگهداری با تامین قطعه ایستگاه سنجش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
14:22 ب.ظ
خرید حمل تحویل تجهیزات مبارزه با الودگی اب دریا
خرید حمل تحویل تجهیزات مبارزه با الودگی اب دریا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
راهبری و نگهداری یا تامین قطعه ایستگاه سنجش
راهبری و نگهداری یا تامین قطعه ایستگاه سنجش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/25
11:52 ق.ظ
انتخاب مشاور  جهت تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست
انتخاب مشاور جهت تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
12:43 ب.ظ
دستگاه تشخیص و شناسایی سطح الوده منابع ابی به مشتقات نفتی
کردستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
دستگاه تشخیص و شناسایی سطح الوده منابع ابی به مشتقات نفتی
کردستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
13:28 ب.ظ
بررسی محدوده استعلامی شهرک صنعتی تخصصی صنایع پایین دستی و میان دستی پتروشیمی
خوزستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
خرید قطعات ایستگاه سنجش کیفیت هوا
خرید قطعات ایستگاه سنجش کیفیت هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
12:39 ب.ظ
قرارداد نمک زدایی از اب دریا
قرارداد نمک زدایی از اب دریا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:40 ب.ظ
دستگاه تشخیص و شناسایی سطوح الوده منابع ابی به
دستگاه تشخیص و شناسایی سطوح الوده منابع ابی به... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:43 ب.ظ
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی ناحیه
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی ناحیه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1397/10/16 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی توسعه شهرک
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی توسعه شهرک... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
تدوین سند توسعه همهجانبهنگر و پایدار
تدوین سند توسعه همهجانبهنگر و پایدار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/10/16 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
تکمیل و رفع نواقص مطالعات مکان یابی و ارزیابی زیست
آذربايجان غربي 1397/10/16 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
جاذب مشتقات نفتی شکل پد کارتن 10 کیلو گرم
جاذب مشتقات نفتی شکل پد کارتن 10 کیلو گرم... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1397/10/16 تاریخ گذشته