1398/09/23
07:57 ق.ظ
اصلاحیه - خرید نصب و راه اندازی یک عدد سامانه رادار هواشناسی باند X
تهران 1398/9/23 اعلام نشده
1398/09/20
08:23 ق.ظ
اصلاحیه - خرید و نصب و راه اندازی یک عدد سامانه رادار هواشناسی باند x
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/13
12:32 ب.ظ
دماسنج و گراف
دماسنج و گراف... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/11
19:04 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری و فعال نگه داشتن
پشتیبانی نگهداری و فعال نگه داشتن... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
پشتیبانی نگهداری و فعال نگهداشتن بویه های موج نگار
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:25 ب.ظ
باران سنج هواشناسی معمولی کلاس A- سر قلم مهندسی مارس - بادنما هواشناسی الکتریکی
لرستان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:59 ب.ظ
خرید ادوات و تجهیزات دریافت پرداز و ارسال اطلاعات ایستگاه های اب و هواشناسی
البرز 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
14:40 ب.ظ
خرید و نصب 16 دستگاه بارانسج الکترونیکی
خرید و نصب 16 دستگاه بارانسج الکترونیکی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:35 ب.ظ
سنسنور دما و رطوبت جنونیکا با خروجی ولتاژ صفر تا
سنسنور دما و رطوبت جنونیکا با خروجی ولتاژ صفر تا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/28
14:56 ب.ظ
دماسنج الکلی
دماسنج الکلی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
بروزرسانی تامین تجهیزات و فعال نگه داشتن شبکه ملی راداری
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
14:40 ب.ظ
خرید و حمل 16 دستکاه باران سنج الکترونیکی
خرید و حمل 16 دستکاه باران سنج الکترونیکی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/21
15:31 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی یک عدد سامانه رادار هواشناسی باند X
تهران 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:56 ب.ظ
تعمیر دستگاه چرخه اب و هوایی
تعمیر دستگاه چرخه اب و هوایی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/06
18:47 ب.ظ
عملیات تهیه و تحویل تجهیزات (ست دریل چکشی و مینی فرز)
خراسان جنوبي 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/01
18:07 ب.ظ
خرید 7000 عدد رادیوسوند و تامین 14 دستگاه گیرنده زمینی و متعلقات ان
تهران 1398/8/1 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
عملیات تهیه وتحویل تجهیزات
عملیات تهیه وتحویل تجهیزات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان جنوبي 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/28
13:42 ب.ظ
تامین قطعات یدکی ایستگاههای خودکار هواشناسی فرودگاهی
تهران 1398/7/28 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
تامین قطعات یدکی سامانه های هواشناسی فرودگاهی catll
تهران 1398/7/28 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
تامین قطعات یدکی ایستگاه های خودکار هواشناسی جاده ای
تهران 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/25
13:33 ب.ظ
تهیه حمل تجهیزات باتری نیکل کادمیوم برقی
تهیه حمل تجهیزات باتری نیکل کادمیوم برقی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان جنوبي 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/24
18:23 ب.ظ
قطعات یدکی سامانه های هواشناسی فرودگاهی cat ii
قطعات یدکی سامانه های هواشناسی فرودگاهی cat ii... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
تامین قطعات یدکی ایستگاه های خودکار
تامین قطعات یدکی ایستگاه های خودکار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
تامین قطعات یدکی سامانه های هواشناسی فرودگاهی CAT II
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
تامین قطعات یدکی ایستگاههای خودکار هواشناسی جاده ای
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/20
12:21 ب.ظ
رطوبت سنج پرتابل
رطوبت سنج پرتابل... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
ايلام 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/16
12:10 ب.ظ
بادنما هواشناسی فرودگاهی
بادنما هواشناسی فرودگاهی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/08
12:41 ب.ظ
عیب یابی و تعمیر دستگاه شتابنگار
عیب یابی و تعمیر دستگاه شتابنگار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/07
13:00 ب.ظ
مبدل- کارت کنترلر
مبدل- کارت کنترلر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
ايلام 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/06/30
15:28 ب.ظ
بادسنج دیجیتالی
بادسنج دیجیتالی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/16
13:43 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری و فعال نگهداشتن بویه های موج نگار هواشناسی کشور
تهران 1398/6/16 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
مطالعه سامانه هشدار سیل
مطالعه سامانه هشدار سیل... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/6/16 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
خرید تجهیزات سامانه هشدار سیل
خرید تجهیزات سامانه هشدار سیل... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/14
09:48 ق.ظ
مطالعه خرید - نصب راه ندازی سامانه هشدار سریع سیل
مطالعه خرید - نصب راه ندازی سامانه هشدار سریع سیل... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/6/14 اعلام نشده
1398/06/13
13:40 ب.ظ
تامین قطعات یدکی ایستگاه های خودکار هواشناسی فرودگاهی
تهران 1398/6/13 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
تامین قطعات یدکی سامانه های هواشناسی فرودگاهی CAT II
تهران 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/11
12:39 ب.ظ
خرید تجهیزات و ادوات هواشناسی
خرید تجهیزات و ادوات هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/6/11 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
خرید تجهیزات و ادوات هواشناسی
خرید تجهیزات و ادوات هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/6/11 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
خرید سنسور اندازه گیری سرعت جریان باد
خرید سنسور اندازه گیری سرعت جریان باد... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/10
18:46 ب.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/6/10 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/6/10 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/04
13:58 ب.ظ
بالن 350 گرمی
بالن 350 گرمی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:27 ب.ظ
جانمایی و طراحی ایستگاههای اب و هواشناسی
جانمایی و طراحی ایستگاههای اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:06 ب.ظ
خرید ادوات و تجهیزات
خرید ادوات و تجهیزات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/12
15:39 ب.ظ
راهبری یکساله ایستگاه پایش کیفی هوا
راهبری یکساله ایستگاه پایش کیفی هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
20:17 ب.ظ
تامین و نگهداری ارتباط شبکه پایش هواشناسی
تامین و نگهداری ارتباط شبکه پایش هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:33 ب.ظ
تجهیزات ایستگاه هواشناسی
تجهیزات ایستگاه هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سيستان و بلوچستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/27
12:44 ب.ظ
دیتالاگر باران سنجی سارامین
دیتالاگر باران سنجی سارامین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:05 ب.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته