1398/05/26
18:27 ب.ظ
جانمایی و طراحی ایستگاههای اب و هواشناسی
جانمایی و طراحی ایستگاههای اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:06 ب.ظ
خرید ادوات و تجهیزات
خرید ادوات و تجهیزات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/12
15:39 ب.ظ
راهبری یکساله ایستگاه پایش کیفی هوا
راهبری یکساله ایستگاه پایش کیفی هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
20:17 ب.ظ
تامین و نگهداری ارتباط شبکه پایش هواشناسی
تامین و نگهداری ارتباط شبکه پایش هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:33 ب.ظ
تجهیزات ایستگاه هواشناسی
تجهیزات ایستگاه هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سيستان و بلوچستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/27
12:44 ب.ظ
دیتالاگر باران سنجی سارامین
دیتالاگر باران سنجی سارامین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:05 ب.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
واگذاری خدمات ایستگاه های اب و هواشناسی محدوده تحت پوشش شرکت
قم 1398/4/24 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
کاغذ باران سنج
کاغذ باران سنج... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
12:02 ب.ظ
خرید دیتالاگر و سنسورها
خرید دیتالاگر و سنسورها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/19
20:05 ب.ظ
خرید دیتا لاگر سنسور فشار و جی پی اس
خرید دیتا لاگر سنسور فشار و جی پی اس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
16:40 ب.ظ
کاغذ بارانسنج ثبات لامبرشت
کاغذ بارانسنج ثبات لامبرشت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/15
10:05 ق.ظ
نصب دو ایستگاه بارانسنجی دیتالاگری
نصب دو ایستگاه بارانسنجی دیتالاگری... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/10
15:26 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر ایستگاه هواشناسی
دستگاه ثبت دیتالاگر ایستگاه هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان جنوبي 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
14:43 ب.ظ
باران سنج تمام استیل همراه با متعلقات درجه یک
باران سنج تمام استیل همراه با متعلقات درجه یک... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
15:26 ب.ظ
باران سنج استیل درجه 1
باران سنج استیل درجه 1... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
12:06 ب.ظ
دیتالاگر هواشناسی
دیتالاگر هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
15:26 ب.ظ
باران سنج تمام استیل
باران سنج تمام استیل... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/02
15:08 ب.ظ
باران سنج تمام استیل از نوع استیل نگیر با پایه مربوطه و استوانه داخلی استیل
مركزي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/29
14:49 ب.ظ
احداث پلاتفرم و خرید و نصب ادوات هواشناسی
احداث پلاتفرم و خرید و نصب ادوات هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
08:52 ق.ظ
اقلام و تجهیزات جهت تکمیل و بهره برداری از ایستگاه های مختلف
گيلان 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/26
18:20 ب.ظ
ادوات و تجهیزات اب و هواشناسی
ادوات و تجهیزات اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1398/3/26 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
تهیه ادوات و تجهیزات اب و هواشناسی
تهیه ادوات و تجهیزات اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1398/3/26 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
خرید قطعات جانبی ایستگاه هواشناسی در
خرید قطعات جانبی ایستگاه هواشناسی در... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
12:12 ب.ظ
خرید قطعات جانبی ایستگاه هواشناسی در حوزه دریاچه ارومیه
آذربايجان غربي 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/24
09:46 ق.ظ
خرید کالا جهت ایستگاههای
خرید کالا جهت ایستگاههای... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
البرز 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/21
08:06 ق.ظ
واگذاری سرویس و نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه پایش لحظه ای هوا با سنسورهای  pm10 , pm2/5 , co
خوزستان 1398/3/21 اعلام نشده
1398/03/20
15:28 ب.ظ
واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری
واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/09
08:28 ق.ظ
تجهیزات هواشناسی
تجهیزات هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/07
19:19 ب.ظ
دستگاه ثبت دیالاگر واتر پروف سنسور
دستگاه ثبت دیالاگر واتر پروف سنسور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1398/3/7 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر واترپروف
دستگاه ثبت دیتالاگر واترپروف... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
11:24 ق.ظ
کارت افتاب نگار
کارت افتاب نگار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/02/30
12:58 ب.ظ
استاندارد سازی ایستگاههای هواشناسی شامل گلوگاه دشت ناز فراخیل نوشهر رامسهر سیاه بیشه کجور بلده
مازندران 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/24
13:36 ب.ظ
خدمات متصدیان ایستگاههای اب و هواشناسی استان
خدمات متصدیان ایستگاههای اب و هواشناسی استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
خرید ادوات اب و هواشناسی
خرید ادوات اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
19:55 ب.ظ
جعبه اسکرینها
جعبه اسکرینها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/2/23 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
خرید ادوات اب و هوا شناسی
خرید ادوات اب و هوا شناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/17
13:12 ب.ظ
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
07:47 ق.ظ
تجهیزات ایستگاه هواشناسی مزرعه
تجهیزات ایستگاه هواشناسی مزرعه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/09
09:25 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی سامانه لیدار و شیدسنج هواشناسی
خوزستان 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
07:46 ق.ظ
دیتالاگر لامبرشت
دیتالاگر لامبرشت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
09:48 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی سامانه لیدار و سامانه شیدسنج هواشناسی استان
خوزستان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
11:25 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی 3 دستگاه
خرید نصب و راه اندازی 3 دستگاه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/03
14:55 ب.ظ
خرید ادوات اب و هوا شناسی
خرید ادوات اب و هوا شناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/01/31
13:43 ب.ظ
کاغذ باران سنج
کاغذ باران سنج... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/28
11:37 ق.ظ
طراحی و ایجاد سامانه حامی تخصصی و توزیع اب کشاورزی
آذربايجان غربي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
10:09 ق.ظ
تامین خدمات پیش بینی هواشناسی برای مختصات تعیین شده
خوزستان 1398/1/27 اعلام نشده
10:03 ق.ظ
خرید نصب تجهیزات ایستگاه های هواشناسی کشاورزی بارانسنجی
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته