1397/11/29
16:06 ب.ظ
تامین متصدیان ایستگاههای اب و هوا شناسی
تامین متصدیان ایستگاههای اب و هوا شناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
13:01 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی سامانه لیدار و سامانه شیدسنج خورشیدی هواشناسی
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/23
11:21 ق.ظ
خرید 12000 بالن سازمان هواشناسی کشور
خرید 12000 بالن سازمان هواشناسی کشور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/13
23:18 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
17:07 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات ایستگاه های هواشناسی و هیدرومتری
خراسان جنوبي 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/10/30
13:21 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی مدل DLS -V3
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی مدل DLS -V3... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/25
16:22 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:43 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/15
17:05 ب.ظ
مواد کاهنده بنتونیت مدل lom
مواد کاهنده بنتونیت مدل lom... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
07:49 ق.ظ
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
07:54 ق.ظ
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار هواشناسی
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:09 ق.ظ
جمع اوری داده های هواشناسی ایستگاههای باران سنجی و اقلیم شناسی استان
گيلان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:33 ب.ظ
جمع اوری داده های هواشناسی ایستگاه های باران سنجی و اقلیم شناسی در سطح استان
گيلان 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:40 ب.ظ
سنسور RADIOMETER - SUV- B UV
سنسور RADIOMETER - SUV- B UV... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/9/20 اعلام نشده
09:57 ق.ظ
خرید دبی سنج و تجهیزات اب و هواشناسی
خرید دبی سنج و تجهیزات اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/05
11:29 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی
خرید نصب و راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
11:30 ق.ظ
خرید دبی سنج و تجهیزات اب و هواشناسی
خرید دبی سنج و تجهیزات اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/30
10:59 ق.ظ
خرید دبی سنج و تجهیزات اب و هواشناسی
خرید دبی سنج و تجهیزات اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:41 ب.ظ
نظارت بر نگهداری دستگاه های باران
نظارت بر نگهداری دستگاه های باران... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
11:52 ق.ظ
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
تهیه و خرید لوازم جهت اندازه گیری پارامترهای اب و هواشناسی
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
کابین باطری 48 ولت 42 امپر ساعت
کابین باطری 48 ولت 42 امپر ساعت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
11:29 ق.ظ
خرید دیتالاگر باران سنجی
خرید دیتالاگر باران سنجی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی
خرید دیتالاگر سینوپتیک هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر
دستگاه ثبت دیتالاگر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:02 ب.ظ
ادوات ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری مکانیکی
ادوات ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری مکانیکی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
ادوات ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری الکترونیکی
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:39 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی در 2 ردیف
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی در 2 ردیف... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
دیتالاگر دیجیتالی + سنسور
دیتالاگر دیجیتالی + سنسور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/8/24 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار هواشناسی کشور
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار هواشناسی کشور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/23
08:47 ق.ظ
خرید دیتالاگر
خرید دیتالاگر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اردبيل 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
08:18 ق.ظ
تجهیزات هواشناسی در 16 ردیف شامل صاعقه گیر و فیوز و...
آذربايجان شرقي 1397/8/22 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
توسعه ارتقاء و پشتیبانی سیستم های نوین سازی
توسعه ارتقاء و پشتیبانی سیستم های نوین سازی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:02 ب.ظ
خرید قطعات یدکی بوپی های موج نگار
خرید قطعات یدکی بوپی های موج نگار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
توسعه ارتقاء و پشتیبانی سیستم های نوین سازی
توسعه ارتقاء و پشتیبانی سیستم های نوین سازی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:46 ب.ظ
ساخت ایستگاه تبخیر سنجی
ساخت ایستگاه تبخیر سنجی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
09:52 ق.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر
دستگاه ثبت دیتالاگر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/14 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
خرید تا راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی
خرید تا راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:28 ب.ظ
اقلام مورد استفاده در ایستگاه سنجش کیفیت هوا
اقلام مورد استفاده در ایستگاه سنجش کیفیت هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/8/13 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات شبکه سنجش اب و هواشناسی
نگهداری و تعمیرات شبکه سنجش اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:45 ق.ظ
مرمت و بازسازی ایستگاههای هواشناسی و پیزومتر
مرمت و بازسازی ایستگاههای هواشناسی و پیزومتر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:23 ب.ظ
مکان یابی سایت رادار هواشناسی
مکان یابی سایت رادار هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/8/6 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
خرید 200 دستگاه اشکار ساز خطا و 40 دستگاه پایانه پایش اطلاعات
خوزستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
17:55 ب.ظ
خرید اقلام شامل: کنترل کننده سیستم پایش محیطی - سنسور فشار دستگاه هواساز - کابل رابط سنسور
خوزستان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:28 ب.ظ
خرید ادوات هواشناسی استان
خرید ادوات هواشناسی استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
12:39 ب.ظ
یک سیستم پایش کشاورزی مدل MCL88
یک سیستم پایش کشاورزی مدل MCL88... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
گلستان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/26
10:34 ق.ظ
اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی سد
اصلاح و راه اندازی ایستگاه هواشناسی سد... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:24 ب.ظ
تعمیر ایستگاه هواشناسی و برف سنجی
تعمیر ایستگاه هواشناسی و برف سنجی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/24 تاریخ گذشته