1398/11/09
10:28 ق.ظ
تهیه حمل نصب راه اندازی قطعات مورد نیاز ادوات باغی و کشاورزی و تعمیر تراکتور باغی و کشاورزی
گلستان 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/07
23:57 ب.ظ
تامین 17 دستگاه سمپاش ورد نیاز عملیات
تامین 17 دستگاه سمپاش ورد نیاز عملیات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/03
17:51 ب.ظ
خرید تجهیزات جهت اجرای طرح زوال مرک
خرید تجهیزات جهت اجرای طرح زوال مرک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/11/3 تاریخ گذشته
1398/11/02
19:55 ب.ظ
دستگاه جوجه کشی
دستگاه جوجه کشی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/11/2 تاریخ گذشته
1398/10/29
13:53 ب.ظ
خرید دو دستگاه کمباین برداشت زیتون
خرید دو دستگاه کمباین برداشت زیتون... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/10/29 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
دستگاه جوجه کشی ویژن ظرفیت 19200 تخم مرغ
دستگاه جوجه کشی ویژن ظرفیت 19200 تخم مرغ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/25
14:44 ب.ظ
بذرکار خطی کار 12 ردیفه کودکار
بذرکار خطی کار 12 ردیفه کودکار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/22
12:09 ب.ظ
خرید سمپاش توریولاینر 2000 لیتری
خرید سمپاش توریولاینر 2000 لیتری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1398/10/22 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
بذرکار خطی روی پشته عریض 12 ردیفه کودکار
بذرکار خطی روی پشته عریض 12 ردیفه کودکار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/14
13:34 ب.ظ
مرزکش نیمه سنگین 26 پر
مرزکش نیمه سنگین 26 پر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/10/14 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
بذرکار خطی کار روی پشته عریض 12 ردیفه کودکار
بذرکار خطی کار روی پشته عریض 12 ردیفه کودکار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/10/14 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
ریزدانه کارجوی و پشته کار 3 متری و 3 مخزن
ریزدانه کارجوی و پشته کار 3 متری و 3 مخزن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/10/14 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
خرید سمپاش 2000لیتری
خرید سمپاش 2000لیتری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/11
00:09 ق.ظ
دستگاه جوجه کشی3024  به همراه پمپ اب و لوازم
دستگاه جوجه کشی3024 به همراه پمپ اب و لوازم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/10
13:13 ب.ظ
بذرکار دستی
بذرکار دستی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/10/10 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
ریزدانه کارجوپی و پشته کار 3 متریو 3 مخزن
ریزدانه کارجوپی و پشته کار 3 متریو 3 مخزن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/10/10 تاریخ گذشته
00:34 ق.ظ
دستکاه جوجه کشی 210 عددی 5 طبقه ای با 5موتور
دستکاه جوجه کشی 210 عددی 5 طبقه ای با 5موتور... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/09
10:26 ق.ظ
تامین 4 دستگاه سمپاش توریولاینر زراعی و تحویل
تامین 4 دستگاه سمپاش توریولاینر زراعی و تحویل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/04
13:39 ب.ظ
تامین 4 دستگاه سمپاش پشت وانتی  ULVپاش
تامین 4 دستگاه سمپاش پشت وانتی ULVپاش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/10/4 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
بذرکار دستی
بذرکار دستی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/10/4 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
خرید انواع سمپاش و لوازم یدکی سمپاشی
خرید انواع سمپاش و لوازم یدکی سمپاشی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/03
13:01 ب.ظ
خرید انواع سمپاش و لوازم یدکی سمپاشی
خرید انواع سمپاش و لوازم یدکی سمپاشی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/10/02
11:19 ق.ظ
یک دستگاه سمپاش ULV
یک دستگاه سمپاش ULV... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1398/10/2 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
خرید 52 عدد اسکریپر تاپ کام و دیسچارج
خرید 52 عدد اسکریپر تاپ کام و دیسچارج... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/10/2 اعلام نشده
1398/09/26
13:19 ب.ظ
کمبینات مکانیکی
کمبینات مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/26 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
چاپر خورشیدی پشت تراکتوری
چاپر خورشیدی پشت تراکتوری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/24
13:53 ب.ظ
دستگاه جوجه کشی 3024 به همراه پمپ اب و لوازم
دستگاه جوجه کشی 3024 به همراه پمپ اب و لوازم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/23
18:53 ب.ظ
روتاری و چیزل و گاواهن و خیش و تریلر و نهال کن و حفرکن و علف زن و قیچی هرس و اره موتوری
گيلان 1398/9/23 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
خرید سه عدد غلطک اسیاب
خرید سه عدد غلطک اسیاب... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/23 اعلام نشده
1398/09/20
19:18 ب.ظ
بیل برقی11 کیلووات
بیل برقی11 کیلووات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
بذر کار دستی
بذر کار دستی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
دستگاه جوجه کشی به همراه پمپ اب و لوازم
دستگاه جوجه کشی به همراه پمپ اب و لوازم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
ریزدانه کارجوی و پشته کار 3 متریو 3 مخزن
ریزدانه کارجوی و پشته کار 3 متریو 3 مخزن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
نهرکن متحرک
نهرکن متحرک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
مرز کش نیمه سنگین 26 پر
مرز کش نیمه سنگین 26 پر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
گاو اهن 4 نبش قوطی 2 اینچذ
گاو اهن 4 نبش قوطی 2 اینچذ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
فاروور باباله بلند قوطی 5 و 6 شاخه تیپ 1
فاروور باباله بلند قوطی 5 و 6 شاخه تیپ 1... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
کمبینات مکانیکی
کمبینات مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
11:45 ق.ظ
دنباله بند و خرید انواع ادوات تخصصی کشاورزی
دنباله بند و خرید انواع ادوات تخصصی کشاورزی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:17 ب.ظ
نهر کن متحرک
نهر کن متحرک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
گاو اهن 4 خیش قوطی 2 اینچ با چرخ صادراتی سوپر تیپ یک
گاو اهن 4 خیش قوطی 2 اینچ با چرخ صادراتی سوپر تیپ یک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
ریزدانه کارجوی و پشته کار 3 متریو 3 مخزن
ریزدانه کارجوی و پشته کار 3 متریو 3 مخزن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/06
1398/09/03
12:29 ب.ظ
یک دستگاه سمپاش ULV پاش جهت مبارزه با ملخ
یک دستگاه سمپاش ULV پاش جهت مبارزه با ملخ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:31 ب.ظ
گاواهن 4 خیش قوطی 12 اینچ
گاواهن 4 خیش قوطی 12 اینچ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
ریزدانه کارجوی و پشته کار 3 متریو 3 مخزن
ریزدانه کارجوی و پشته کار 3 متریو 3 مخزن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
نهر کن متحرک
نهر کن متحرک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
دیسک افست گارد فرانسه نیمه سنگین 24 پره 24 اینچ
دیسک افست گارد فرانسه نیمه سنگین 24 پره 24 اینچ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:11 ب.ظ
1 دستگاه سمپاش ULV جهت مبارزه با ملخ
1 دستگاه سمپاش ULV جهت مبارزه با ملخ... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:42 ب.ظ
بیل مکانیکی کامل جهت تراکتور به همراه
بیل مکانیکی کامل جهت تراکتور به همراه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1398/8/21 تاریخ گذشته