1397/09/25
12:35 ب.ظ
خرید دستگاه هواده اسپلش
خرید دستگاه هواده اسپلش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
08:13 ق.ظ
مطالعات و طراحی و ساخت ارزیابی دستگاه کاشت مستقیم غلات
مطالعات و طراحی و ساخت ارزیابی دستگاه کاشت مستقیم غلات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:41 ق.ظ
پمپ کامل ماشین سمپاش
پمپ کامل ماشین سمپاش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
دستگاه هواده و تجهیزات جانبی
دستگاه هواده و تجهیزات جانبی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
لانس دستگاه سمپاش
لانس دستگاه سمپاش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/17
12:40 ب.ظ
پمپ کامل سمپاش های توربینی و پشت تراکتوری
پمپ کامل سمپاش های توربینی و پشت تراکتوری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:10 ب.ظ
قطعات یدکی سمپاش توربینی - پمپ کامل
قطعات یدکی سمپاش توربینی - پمپ کامل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
خرید یک دستگاه تراکتور همراه با اتاقک و بیل جلو
خرید یک دستگاه تراکتور همراه با اتاقک و بیل جلو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:33 ب.ظ
خرید 1 دستگاه تراکتور + اتاقک و بیل جلو
خرید 1 دستگاه تراکتور + اتاقک و بیل جلو... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
12:37 ب.ظ
خرید تعداد 10 دستگاه شیردوش سیار سایر اقلام مربوط
خرید تعداد 10 دستگاه شیردوش سیار سایر اقلام مربوط... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
08:48 ق.ظ
موتور بنزینی چهار زمانه ماشین سمپاش 3wz-6
موتور بنزینی چهار زمانه ماشین سمپاش 3wz-6... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1397/9/12 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
طراحی دستگاه و ساختمان شیردوشی و خرید دستگاههای شیردوشی 30*2 شصت واحده
مركزي 1397/9/12 اعلام نشده
1397/09/10
09:35 ق.ظ
نشاءکار 6 ردیفه تیمه اتوماتیک کاوه مدل FXD -6
نشاءکار 6 ردیفه تیمه اتوماتیک کاوه مدل FXD -6... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/05
17:09 ب.ظ
خرید 6 دستگاه پولک گیر و فلس گیر برقی ماهی
خرید 6 دستگاه پولک گیر و فلس گیر برقی ماهی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/26
09:52 ق.ظ
18 دستگاه موزع نخودکار پنوماتیک
18 دستگاه موزع نخودکار پنوماتیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:05 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات پروژه مصرف غذای TMR 160 راس
خرید و نصب تجهیزات پروژه مصرف غذای TMR 160 راس... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:34 ق.ظ
خرید کانتینر ازت و سمپاش و ست تلقبح مصنوعی
خرید کانتینر ازت و سمپاش و ست تلقبح مصنوعی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/23
21:11 ب.ظ
خرید موتور سمپاش فرغونی 100 لیتری
خرید موتور سمپاش فرغونی 100 لیتری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:11 ب.ظ
سمپاش پشت تراکتوری 600 لیتری
سمپاش پشت تراکتوری 600 لیتری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
تامین میکروپیپت - دسیکاتور - سیدکانتر - شیکر
تامین میکروپیپت - دسیکاتور - سیدکانتر - شیکر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:21 ب.ظ
18 دستگاه موزع نخودکار پنوماتیک
18 دستگاه موزع نخودکار پنوماتیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
سمپاش پشت تراکتوری 600 لیتری
سمپاش پشت تراکتوری 600 لیتری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
سمپاش پشت تراکتوری سوار شونده 60 لیتری
سمپاش پشت تراکتوری سوار شونده 60 لیتری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:50 ب.ظ
سمپاش پشت وانتی 120 لیتری
سمپاش پشت وانتی 120 لیتری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:08 ب.ظ
سپماش پشت وانتی 120LIT مدل ULY نام تجارتی
سپماش پشت وانتی 120LIT مدل ULY نام تجارتی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سمنان 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
خرید و حمل 1 دستگاه بذرکار 13 ردیفه
خرید و حمل 1 دستگاه بذرکار 13 ردیفه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:56 ق.ظ
دستگاه سمپاش ULV پاش پشت وانتی
دستگاه سمپاش ULV پاش پشت وانتی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1397/8/10 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
دستگاه شیر دوش دو واحدی سیار تک بیدون ساخت ایران
دستگاه شیر دوش دو واحدی سیار تک بیدون ساخت ایران... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:41 ب.ظ
خرید 6 دستگاه پولک گیر و فلس گیر برقی ماهی
خرید 6 دستگاه پولک گیر و فلس گیر برقی ماهی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
دستگاه شیر دوش دو واحدی سیار تک بیدون ساخت ایران
دستگاه شیر دوش دو واحدی سیار تک بیدون ساخت ایران... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
20:50 ب.ظ
میخکوب سرشاخه کاری
میخکوب سرشاخه کاری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سمنان 1397/8/3 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
سمپاش موتوری ظرفیت 14 لیت
سمپاش موتوری ظرفیت 14 لیت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/29
12:26 ب.ظ
سیستم پایش کشاورزی خودکار مدل mcl88
سیستم پایش کشاورزی خودکار مدل mcl88... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1397/7/29 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
شیارکن غلطک دار جهت خط کشیدن زمین
شیارکن غلطک دار جهت خط کشیدن زمین... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
11:39 ق.ظ
موتور سمپاش فرغونی گیربکس دار به همراه
موتور سمپاش فرغونی گیربکس دار به همراه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
09:04 ق.ظ
کودپاش
کودپاش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/7/26 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
گاو اهن دو طرفه 3 خیش فلزی مدل EUROPAL -5
گاو اهن دو طرفه 3 خیش فلزی مدل EUROPAL -5... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/7/26 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
لولر جهت صاف کردن زمین یا هموار نمودن
لولر جهت صاف کردن زمین یا هموار نمودن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/7/26 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
شیارکن غلطک دار جهت خط کشیدن زمین
شیارکن غلطک دار جهت خط کشیدن زمین... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
13:47 ب.ظ
خیش نمره 14
خیش نمره 14... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:44 ب.ظ
تجهیزات و لوازم اندازه گیری مورد
تجهیزات و لوازم اندازه گیری مورد... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
همدان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/31
12:02 ب.ظ
احداث 2 باب آبشخور و اصلاح نژاد دام سبک
احداث 2 باب آبشخور و اصلاح نژاد دام سبک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
14:03 ب.ظ
خرید تعداد 200 دستگاه ابشخور جهت اجرای پروژه بهبود و اصلاح مراتع استان
گيلان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/24
14:57 ب.ظ
خرید سموم و تجهیزات کشاورزی
خرید سموم و تجهیزات کشاورزی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1397/6/24 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
فاروئر 4 ردیفه برند بلجور سازه
فاروئر 4 ردیفه برند بلجور سازه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/17
09:58 ق.ظ
تعمیرات تراکتورها و سبدهای حمل نیشکر و باگاس
تعمیرات تراکتورها و سبدهای حمل نیشکر و باگاس... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/6/17 اعلام نشده
1397/06/12
14:49 ب.ظ
دستگاه علف چین KNC کره
دستگاه علف چین KNC کره... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
چهارمحال بختياري 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/10
11:37 ق.ظ
سم پاش موتوری اتومایزر -
سم پاش موتوری اتومایزر -... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/30
12:52 ب.ظ
راه اندازی شالی کوبی پارابویل و سیستم سورتینگ و
راه اندازی شالی کوبی پارابویل و سیستم سورتینگ و... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گلستان 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/27
13:41 ب.ظ
سم پاش موتوری اتومایرز-سمپاش موتوری
سم پاش موتوری اتومایرز-سمپاش موتوری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/5/27 تاریخ گذشته