1398/03/04
19:32 ب.ظ
خرید نشاء کار 6 ردیفه نیمه اتوماتیک
خرید نشاء کار 6 ردیفه نیمه اتوماتیک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1398/3/4 مهلت دار
10:55 ق.ظ
خرید کانتینر ازت و سمپاش پشتی
خرید کانتینر ازت و سمپاش پشتی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1398/3/4 مهلت دار
10:08 ق.ظ
خرید بارگیری حمل باراندازی و تحویل 17 دستگاه ماشین جوجه کشی شترمرغ 96 تایی
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
18:56 ب.ظ
ماشین چمن زنی
ماشین چمن زنی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/3/2 مهلت دار
12:05 ب.ظ
سمپاش موتوری فرغونی 100 لیتری
سمپاش موتوری فرغونی 100 لیتری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/3/2 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
دستگاه خطی کار و کود کار کشت مستقیم غلات ابی
دستگاه خطی کار و کود کار کشت مستقیم غلات ابی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/3/2 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
دستگاه خطی کار و کود کار کشت مستقیم غلات دیم
دستگاه خطی کار و کود کار کشت مستقیم غلات دیم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/3/2 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
3 دستگاه سمپاش فرغونی
3 دستگاه سمپاش فرغونی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
19:55 ب.ظ
ردیف کار پنوماتیک چغندر قند 6 ردیفه با الگوی کشت 60*40
ردیف کار پنوماتیک چغندر قند 6 ردیفه با الگوی کشت 60*40... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:51 ب.ظ
دستگاه لولر لیزری
دستگاه لولر لیزری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:51 ب.ظ
خطی کار و کود کارکست مستقیم غلات دیم
خطی کار و کود کارکست مستقیم غلات دیم... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:45 ب.ظ
دستگاه خطی کار و کود کار کشت مستقیم غلات ابی
دستگاه خطی کار و کود کار کشت مستقیم غلات ابی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:45 ب.ظ
نشاکار ریشه لخت چغندر قند6 ردیفه
نشاکار ریشه لخت چغندر قند6 ردیفه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
دستگاه بی خاک ورزی
دستگاه بی خاک ورزی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/3/1 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
تیلر باغبانی
تیلر باغبانی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
10:55 ق.ظ
سم پاش پشت وانتی
سم پاش پشت وانتی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1398/2/31 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
دستگاه ردیف کار 40*60 به تعداد 2 دستگاه
دستگاه ردیف کار 40*60 به تعداد 2 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/30
12:00 ب.ظ
داس موتوری هیوندا
داس موتوری هیوندا... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1398/2/30 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
تیلر باغبانی
تیلر باغبانی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/2/30 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
دستگاه شیردوش
دستگاه شیردوش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/2/30 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
خرید نشاکار 6 ردیفه ریشه لخت چغندرقند
خرید نشاکار 6 ردیفه ریشه لخت چغندرقند... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
19:00 ب.ظ
تامین 15 دستگاه سمپاش فرغونی 100 لیتری
تامین 15 دستگاه سمپاش فرغونی 100 لیتری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
دستگاه کولتیواتور گیربکس دار
دستگاه کولتیواتور گیربکس دار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
خرید سه دستگاه سمپاش 100 لیتری فرغونی
خرید سه دستگاه سمپاش 100 لیتری فرغونی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:34 ب.ظ
ماشین الات زراعت
ماشین الات زراعت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
بذرکار پنوماتیکی ریزدانه کار
بذرکار پنوماتیکی ریزدانه کار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/27
08:06 ق.ظ
دستگاه شیردوش
دستگاه شیردوش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/26
18:53 ب.ظ
نشاء کار ریشه لخت شش ردیفه  همراه با سایبان مارکر و نوار تیپ گذار
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
خرید 1 دستگاه نشاکار ریشه لخت
خرید 1 دستگاه نشاکار ریشه لخت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
خرید دو دستگاه لولر
خرید دو دستگاه لولر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
چغندرکار 2 ردیفه 30*50 و 60*40
چغندرکار 2 ردیفه 30*50 و 60*40... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
خرید ردیف کار چغندر قند
خرید ردیف کار چغندر قند... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
تامین دستگاه نشاکار
تامین دستگاه نشاکار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:05 ب.ظ
موتور چمن زن علف زن هیوندای کره ای
موتور چمن زن علف زن هیوندای کره ای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
15:12 ب.ظ
دستگاه شیردوش
دستگاه شیردوش... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
14:27 ب.ظ
تیلر زنی کولتی واتور  به مساحت تقریبی 35 هکتار
تیلر زنی کولتی واتور به مساحت تقریبی 35 هکتار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/2/23 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
دو دستگاه فیدر افقی دو اوگر 14 متری
دو دستگاه فیدر افقی دو اوگر 14 متری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/2/23 اعلام نشده
1398/02/22
19:11 ب.ظ
ماشین الات زراعت
ماشین الات زراعت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
دستگاه چمن زن- علف زن موتوری- شمشاد زن موتوری
دستگاه چمن زن- علف زن موتوری- شمشاد زن موتوری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/2/22 مهلت دار
14:52 ب.ظ
خاک ورز مرکب و جعبه دنده تریلر کشاورزی و سمپاش پشت تراکتوری
خاک ورز مرکب و جعبه دنده تریلر کشاورزی و سمپاش پشت تراکتوری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
سمپاشulv پایش با مخزن 120 لیتری
سمپاشulv پایش با مخزن 120 لیتری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
تامین نشاکار
تامین نشاکار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
تامین بیلر موور و ریک
تامین بیلر موور و ریک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
03:36 ق.ظ
کشت مستقیم غلات ابی
کشت مستقیم غلات ابی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
03:36 ق.ظ
ردیف کار پنوماتیک چغندر قند 6 ردیفه با الگوی کشت 30*50
ردیف کار پنوماتیک چغندر قند 6 ردیفه با الگوی کشت 30*50... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
18:50 ب.ظ
سمپاشی ردیفی
سمپاشی ردیفی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
نشاء کار حفره ای خود کششی
نشاء کار حفره ای خود کششی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
09:24 ق.ظ
نشاکار دو ریفه قیفی  جهت کشت نشایی کلزار و ذرت
نشاکار دو ریفه قیفی جهت کشت نشایی کلزار و ذرت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
تامین 50 حلقه شلنگ سمپاش و 50 عدد لایسنس دستی سمپاش 100 لیتری
تامین 50 حلقه شلنگ سمپاش و 50 عدد لایسنس دستی سمپاش 100 لیتری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
هرمزگان 1398/2/19 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
ماشین علفزن کوله ای چهار زمانه
ماشین علفزن کوله ای چهار زمانه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مركزي 1398/2/19 تاریخ گذشته