1398/09/21
11:52 ق.ظ
قطعات کاترپیلار
قطعات کاترپیلار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/21 مهلت دار
11:51 ق.ظ
سیلندر هد کارترژیلار
سیلندر هد کارترژیلار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/21 مهلت دار
11:51 ق.ظ
ترایلر تندوم و پی پی وی ترایلر
ترایلر تندوم و پی پی وی ترایلر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
08:57 ق.ظ
خرید parts for dalk couplimgs steel flex rough bores
خرید parts for dalk couplimgs steel flex rough bores... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/19
14:24 ب.ظ
خرید قطعات: ACsynchronous part for caterpillar sr4 - general electric dc drilling motor
خرید قطعات: ACsynchronous part for caterpillar sr4 - general electric dc drilling motor... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/19 مهلت دار
13:50 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی یک ست کامل تجهیزات مجموعه تولید
خرید و نصب و راه اندازی یک ست کامل تجهیزات مجموعه تولید... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
همدان 1398/9/19 اعلام نشده
12:07 ب.ظ
خرید PARTS FOR CATERPILLAR EQUPMENTS
خرید PARTS FOR CATERPILLAR EQUPMENTS... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/19 اعلام نشده
08:07 ق.ظ
خرید 2 دستگاه سنگ شکن 3000 و 300 تن در روز پروژه معدن مس
خرید 2 دستگاه سنگ شکن 3000 و 300 تن در روز پروژه معدن مس... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
يزد 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
13:22 ب.ظ
خرید قطعات مربوط به PAREFOR OLL WELLDRAWW
خرید قطعات مربوط به PAREFOR OLL WELLDRAWW... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/18 اعلام نشده
10:40 ق.ظ
خرید PARTS FOR CATERPILLAR EQUPMENTS
خرید PARTS FOR CATERPILLAR EQUPMENTS... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/17
12:46 ب.ظ
خرید varco top drive
خرید varco top drive... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/16
14:34 ب.ظ
خرید varco top drive
خرید varco top drive... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/16 اعلام نشده
10:06 ق.ظ
خرید 5 مجموعه تجهیزات سرچاهی AH5000همراه با خدمات نصب مورد نیاز عملیات حفاری
تهران 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
12:59 ب.ظ
راه ادازی خطوط تولید مصالح و بهره برداری از معدن شن و ماسه 1000 تن در روز استخراج و تولید
قم 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
11:15 ق.ظ
خرید 5 مجموعه تجهیزات سرچاهی ah5000 با خدمات نصب مورد نیاز عملیات حفاری
تهران 1398/9/13 مهلت دار
07:54 ق.ظ
خرید قطعات GEOLINK MEASURING WHILE DRILLING
خرید قطعات GEOLINK MEASURING WHILE DRILLING... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/13 مهلت دار
07:48 ق.ظ
خرید قطعات HYDRULIC RASING CYLENDER
خرید قطعات HYDRULIC RASING CYLENDER... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/13 اعلام نشده
1398/09/12
13:59 ب.ظ
خرید  لوازم برقی دستگاه های حفاری - دستکش خالدار
خرید لوازم برقی دستگاه های حفاری - دستکش خالدار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/12 اعلام نشده
07:59 ق.ظ
خرید قطعات DRILL PIPE ,ROTARY ALIPS
خرید قطعات DRILL PIPE ,ROTARY ALIPS... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/12 اعلام نشده
1398/09/11
14:33 ب.ظ
راه اندازی خطوط تولید مصالح و بهره برداری از معدن شن
راه اندازی خطوط تولید مصالح و بهره برداری از معدن شن... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/07
16:55 ب.ظ
خرید AND 13 3/8 CASING PIPES PUP GOINTS COUPLIGS
خرید AND 13 3/8 CASING PIPES PUP GOINTS COUPLIGS... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/6 اعلام نشده
1398/09/06
16:01 ب.ظ
خرید ایرکاندیشن دوتکه 10 تن فاز 460 ولت 60 هرتز
خرید ایرکاندیشن دوتکه 10 تن فاز 460 ولت 60 هرتز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/6 مهلت دار
1398/09/05
14:13 ب.ظ
خرید قطعات مربوط به PARTS FOR AIR HOIST 5CYL
خرید قطعات مربوط به PARTS FOR AIR HOIST 5CYL... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/5 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
خرید قطعات DOWNHOLE MOTOR
خرید قطعات DOWNHOLE MOTOR... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/5 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
خرید انواع ابزار الات هیدرولیک دستگاه برج سرند و
خرید انواع ابزار الات هیدرولیک دستگاه برج سرند و... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
12:24 ب.ظ
SANDVIK SLICKLINE / WIRELINEEUNITS
SANDVIK SLICKLINE / WIRELINEEUNITS... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
خرید CASING ACCESSOREIS
خرید CASING ACCESSOREIS... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/4 اعلام نشده
08:37 ق.ظ
خرید ناخن و پایه ناخن الماسه جهت واحد حفار
خرید ناخن و پایه ناخن الماسه جهت واحد حفار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/9/4 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
خرید قطعات مربوط به bearings
خرید قطعات مربوط به bearings... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/4 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
خرید قطعات  CATERPILLAR equipment
خرید قطعات CATERPILLAR equipment... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/4 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
خرید قطعات مربوط به hhct silicon control rectier
خرید قطعات مربوط به hhct silicon control rectier... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/4 اعلام نشده
1398/09/03
08:13 ق.ظ
خرید قطعات و لوازم دستگاه های حفاری
خرید قطعات و لوازم دستگاه های حفاری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/9/3 اعلام نشده
1398/09/02
13:34 ب.ظ
سنگ شکن چکشی 50 تن بر ساعت
سنگ شکن چکشی 50 تن بر ساعت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
مازندران 1398/9/2 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
خرید سه ردیف لوله راد و هد انرتیوب دستگاه حفاری
خرید سه ردیف لوله راد و هد انرتیوب دستگاه حفاری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
يزد 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
13:06 ب.ظ
خرید اتصالات هیدرولیک شیلدهای کارگاه استخراج
خرید اتصالات هیدرولیک شیلدهای کارگاه استخراج... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1398/8/30 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
خرید 3 ردیف لوله راد و هد انر تیوب دستگاه حفاری
خرید 3 ردیف لوله راد و هد انر تیوب دستگاه حفاری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
يزد 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
10:45 ق.ظ
خرید کفساز فلوتاسیون زغال سنگ موردنیاز کارخانه زغال شویی زرند و همکار
کرمان 1398/8/29 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
خرید قطعات مربوط به P/E SANDVIK SLICKLINE/WIRELINEUNITS
خرید قطعات مربوط به P/E SANDVIK SLICKLINE/WIRELINEUNITS... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
خرید قطعات  hydralift top drive
خرید قطعات hydralift top drive... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
12:10 ب.ظ
خرید قطعات مربوط w1re rcpe 6*19lw.r.c 9/9/1  rhordinary
خرید قطعات مربوط w1re rcpe 6*19lw.r.c 9/9/1 rhordinary... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/28 اعلام نشده
12:06 ب.ظ
خرید قطعات مربوط به ROPE MANILA GRADE-1.4 STRANDS
خرید قطعات مربوط به ROPE MANILA GRADE-1.4 STRANDS... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/28 اعلام نشده
07:39 ق.ظ
خرید قطعات مربوط smooth magnetic drill collars
خرید قطعات مربوط smooth magnetic drill collars... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/28 اعلام نشده
1398/08/25
10:31 ق.ظ
واگذاری عملیات تهیه نصب و راه اندازی دستگاه ها تجهیزات و
واگذاری عملیات تهیه نصب و راه اندازی دستگاه ها تجهیزات و... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1398/8/25 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
خرید parts for general electis  dc drillng model ge 752 arb3a
خرید parts for general electis dc drillng model ge 752 arb3a... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/25 اعلام نشده
1398/08/22
08:41 ق.ظ
خرید پلیت نگهدارنده رابر کارخانه زغالشویی
خرید پلیت نگهدارنده رابر کارخانه زغالشویی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
09:41 ق.ظ
three conebits
three conebits... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/21 اعلام نشده
1398/08/20
12:56 ب.ظ
خرید کالا :(RENHE WELL LOGGING ) - ( DERRICK CENTRIFUGE )
خرید کالا :(RENHE WELL LOGGING ) - ( DERRICK CENTRIFUGE )... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/20 اعلام نشده
1398/08/12
14:27 ب.ظ
خرید قطعات مربوط به PENEUMATIC SPINNING WRENCH
خرید قطعات مربوط به PENEUMATIC SPINNING WRENCH... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/8/12 اعلام نشده