1398/05/20
09:51 ق.ظ
خرید 1 دستگاه بیل مکانیکی بکهو جهت اب فاضلاب
خرید 1 دستگاه بیل مکانیکی بکهو جهت اب فاضلاب... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/19
08:47 ق.ظ
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی بهکوm250 sk  جهت اب و فاضلاب
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی بهکوm250 sk جهت اب و فاضلاب... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/16
18:32 ب.ظ
خرید یک دستگاه باب کت مینی لدر
خرید یک دستگاه باب کت مینی لدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
همدان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/13
11:36 ق.ظ
خرید 1 دستگاه بیل مکانیکی زنجیری روستای
خرید 1 دستگاه بیل مکانیکی زنجیری روستای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/5/13 اعلام نشده
1398/05/09
20:00 ب.ظ
خرید یک دستگاه بیل بهکو sp250m جهت ابفای
خرید یک دستگاه بیل بهکو sp250m جهت ابفای... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/06
09:34 ق.ظ
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1398/5/6 اعلام نشده
1398/05/05
09:41 ق.ظ
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو m250sk
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو m250sk... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/5/5 اعلام نشده
1398/05/01
13:07 ب.ظ
خرید ماشین الات سنگین بیل مکانیکی لودر بولدوزر
خرید ماشین الات سنگین بیل مکانیکی لودر بولدوزر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان رضوي 1398/5/1 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
بونکر سیمان
بونکر سیمان... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/26
08:21 ق.ظ
خرید یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی5 تن دلتا مدل957
خرید یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی5 تن دلتا مدل957... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1398/4/26 اعلام نشده
1398/04/22
08:33 ق.ظ
تامین 2 دستگاه لودر
تامین 2 دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/4/22 اعلام نشده
1398/04/19
07:52 ق.ظ
تعداد 2 دستگاه لودر کالای مورد نیاز
تعداد 2 دستگاه لودر کالای مورد نیاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/4/19 اعلام نشده
00:19 ق.ظ
خرید یک دستگاه بلدوزر D155
خرید یک دستگاه بلدوزر D155... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/18
08:53 ق.ظ
تامین 2 دستگاه لودر
تامین 2 دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/4/18 اعلام نشده
1398/04/17
12:01 ب.ظ
خرید یک دستگاه اسکید لودر بهمراه چکش پیکور و اسفالت
خرید یک دستگاه اسکید لودر بهمراه چکش پیکور و اسفالت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/15
11:46 ق.ظ
خرید دو دستگاه لودر
خرید دو دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/4/15 مهلت دار
1398/04/09
12:36 ب.ظ
خرید 1 دستگاه بیل مکانیکی بکهو جهت اب فاضلاب
خرید 1 دستگاه بیل مکانیکی بکهو جهت اب فاضلاب... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/4/9 اعلام نشده
1398/04/04
13:07 ب.ظ
خرید یک دستگاه گریدر صفر کیلومترجهت
خرید یک دستگاه گریدر صفر کیلومترجهت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/4/4 اعلام نشده
1398/04/03
18:36 ب.ظ
خرید 1 دستگاه بیل مکانیکی و چکش هیدرولیکی
خرید 1 دستگاه بیل مکانیکی و چکش هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1398/4/3 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
خرید یک دستگاه لودر
خرید یک دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اصفهان 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/03/28
11:58 ق.ظ
خرید 1 دستگاه گریدر صفر کیلومتر جهت امور عمرانی شهرداری
خرید 1 دستگاه گریدر صفر کیلومتر جهت امور عمرانی شهرداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1398/3/28 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
خرید یک دستگاه لودر
خرید یک دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
18:48 ب.ظ
خرید بیل مکانیکی کارکرده هیوندای 210 مدل 2011
خرید بیل مکانیکی کارکرده هیوندای 210 مدل 2011... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1398/3/27 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
خرید بیل مکانیکی هیوندای 210 مدل2010 با چکش هیدرولیکی
خرید بیل مکانیکی هیوندای 210 مدل2010 با چکش هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1398/3/27 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
خرید یک دستگاه لودر
خرید یک دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/3/27 اعلام نشده
1398/03/26
18:05 ب.ظ
خرید یک دستگاه لودر
خرید یک دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان شمالي 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/22
18:23 ب.ظ
خرید 1 دستگاه مینی لودر بابکت
خرید 1 دستگاه مینی لودر بابکت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
همدان 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/20
07:54 ق.ظ
خرید یک دستگاه مینی لودر
خرید یک دستگاه مینی لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
همدان 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/13
14:10 ب.ظ
بیل مکانیکی چرخ زنجیری
بیل مکانیکی چرخ زنجیری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/12
13:33 ب.ظ
بیل مکانیکی چرخ زنجیری
بیل مکانیکی چرخ زنجیری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/12 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
بیل مکانیکی چرخ زنجیری
بیل مکانیکی چرخ زنجیری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/08
18:37 ب.ظ
خرید 1 دستکاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری با ادوات اضافی
خرید 1 دستکاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری با ادوات اضافی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1398/3/8 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
خرید دو دستگاه لودر
خرید دو دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1398/3/8 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری با توان 178 اسب بخار به
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری با توان 178 اسب بخار به... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قم 1398/3/8 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
پروژه ها شامل : عملیات بهسازی محور رجائی دشت
پروژه ها شامل : عملیات بهسازی محور رجائی دشت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/07
13:58 ب.ظ
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری با توان 178 اسب بخار
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری با توان 178 اسب بخار... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قم 1398/3/7 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
خرید یک دستگاه گریدر
خرید یک دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
15:33 ب.ظ
خرید یک دستگاه گریدر
خرید یک دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1398/3/5 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
خرید یک دستگاه گریدر
خرید یک دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گيلان 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/02
14:22 ب.ظ
خرید لودر و بولدوزر
خرید لودر و بولدوزر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
گلستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
خرید یک دستگاه لودر
خرید یک دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
15:17 ب.ظ
خرید بیل مکانیکی  هیوندای 210 مدل 2011 با چکش هیدرولیکی ماشین الات
خرید بیل مکانیکی هیوندای 210 مدل 2011 با چکش هیدرولیکی ماشین الات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
خرید یک دستگاه لودر
خرید یک دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1398/3/1 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
خرید یک دستگاه بیل مکانیگی چرخ زنجیری
خرید یک دستگاه بیل مکانیگی چرخ زنجیری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
12:03 ب.ظ
خرید 1 دستگاه لودر
خرید 1 دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/29
13:38 ب.ظ
خرید 2 دستگاه بیل مکانیکی هیوندا 210 مدل 2010 یا 2011
خرید 2 دستگاه بیل مکانیکی هیوندا 210 مدل 2010 یا 2011... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
خرید 1 دستگاه بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری و چکش هیدرولیکی
خرید 1 دستگاه بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری و چکش هیدرولیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
ايلام 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/22
09:45 ق.ظ
1 دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
1 دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1398/2/22 تاریخ گذشته