1397/09/24
09:01 ق.ظ
1397/09/22
09:27 ق.ظ
خرید یک دستگاه ماشین راهسازی بابکت مدل
خرید یک دستگاه ماشین راهسازی بابکت مدل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/19
08:03 ق.ظ
خرید 8 دستگاه تراک برف روب چندمنظوره
خرید 8 دستگاه تراک برف روب چندمنظوره... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/9/19 مهلت دار
1397/09/18
14:32 ب.ظ
خرید ماشین الات مورد نیاز شامل :نمک پاش و تیغه برف روب-بیلبکهو-لودر 5 تن -کامیون کمپرسی 8 تن
قم 1397/9/18 مهلت دار
1397/09/15
10:48 ق.ظ
خرید ده دستگاه لودر
خرید ده دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/05
08:53 ق.ظ
خرید 1 دستگاه ماشین راهسازی بابکت فول امکانات
خرید 1 دستگاه ماشین راهسازی بابکت فول امکانات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/9/5 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
تامین گریدر با طول تیغه 7/3 متر و PH 200
تامین گریدر با طول تیغه 7/3 متر و PH 200... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/5 اعلام نشده
1397/09/03
07:30 ق.ظ
تامین دو دستگاه لودر چرخ لاستیکی با ظرفیت
تامین دو دستگاه لودر چرخ لاستیکی با ظرفیت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/3 اعلام نشده
1397/08/30
14:25 ب.ظ
بیل مکانیکی چرخ زنجیری بوم متوسط
بیل مکانیکی چرخ زنجیری بوم متوسط... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/30 اعلام نشده
11:50 ق.ظ
خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری بوم بلند
خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری بوم بلند... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/30 اعلام نشده
11:49 ق.ظ
خرید بلدوزر با قدرت موتور x 1800
خرید بلدوزر با قدرت موتور x 1800... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/29
12:21 ب.ظ
خرید 10 دستگاه لودر
خرید 10 دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:38 ب.ظ
خرید 1 دستگاه غلطک
خرید 1 دستگاه غلطک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/26
09:02 ق.ظ
خرید بیل مکانیکی چرخ لاستیکی به تعداد 5 دستگاه
خرید بیل مکانیکی چرخ لاستیکی به تعداد 5 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
11:17 ق.ظ
خرید 4 دستگاه ماشین الات سنگین راهداری - لودر گریدر بیل مکانیکی کامیون
کرمان 1397/8/24 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
خرید یک دستگاه بولدوزر D85
خرید یک دستگاه بولدوزر D85... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:42 ب.ظ
خرید بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 5 دستگاه
خرید بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 5 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
خرید اقلام و تجهیزات مربوط به ستاد بحران
خرید اقلام و تجهیزات مربوط به ستاد بحران... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/8/21 اعلام نشده
07:33 ق.ظ
خرید بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
خرید بیل مکانیکی چرخ لاستیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
05:50 ق.ظ
خرید بیل میکانیکی چرخ لاستیکی به تعداد 5 دستگاه
خرید بیل میکانیکی چرخ لاستیکی به تعداد 5 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/22
08:36 ق.ظ
خرید 4 دستگاه ماشین الات سنگین راهداری شامل لودر و گریدر و...
خرید 4 دستگاه ماشین الات سنگین راهداری شامل لودر و گریدر و...... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/19
12:40 ب.ظ
خرید 4 دستگاه گریدر 4*6 مورد نیاز - دو دستگاه جرثقیل 8و16 تنی پشت
خرید 4 دستگاه گریدر 4*6 مورد نیاز - دو دستگاه جرثقیل 8و16 تنی پشت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/8/19 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
خرید 8 دستگاه برف خوار SNOW BLOWER
خرید 8 دستگاه برف خوار SNOW BLOWER... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
خرید 8 دستگاه برف خوار فرودگاهی
خرید 8 دستگاه برف خوار فرودگاهی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:20 ب.ظ
خرید4 دستگاه گریدر
خرید4 دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/8/15 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
خرید 8 دستگاه برف خوار SNOW BLOWER
خرید 8 دستگاه برف خوار SNOW BLOWER... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/12
10:52 ق.ظ
خرید 1 دستگاه گریدر
خرید 1 دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1397/8/12 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
خرید 1 دستگاه گریدر و 2 دستگاه لودر
خرید 1 دستگاه گریدر و 2 دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
14:36 ب.ظ
یک عدد پاکت مخصوص بارگیری سنگ برای بیل PC400-7
یک عدد پاکت مخصوص بارگیری سنگ برای بیل PC400-7... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/8/7 اعلام نشده
14:36 ب.ظ
یک عدد گراپ جهت چیدن سنگ برای بیل PC-400-7
یک عدد گراپ جهت چیدن سنگ برای بیل PC-400-7... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/8/7 اعلام نشده
14:36 ب.ظ
یک ست بوم و استیک بیل کوماتسو PC400-7 به
یک ست بوم و استیک بیل کوماتسو PC400-7 به... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/8/7 اعلام نشده
14:30 ب.ظ
تعداد یک ست بوم استیل بیل کوماتسو PC800SE-7 به طول 20 متر
تعداد یک ست بوم استیل بیل کوماتسو PC800SE-7 به طول 20 متر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/8/7 اعلام نشده
1397/07/30
09:23 ق.ظ
خرید یک دستگاه بولدوزر D85 یا معادل ان کار کرده
خرید یک دستگاه بولدوزر D85 یا معادل ان کار کرده... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:13 ق.ظ
لوازم بلدوزر هپکو HD 150 به
لوازم بلدوزر هپکو HD 150 به... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
زنجان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/22
08:03 ق.ظ
خرید 2 دستگاه لودر TDL-Z50
خرید 2 دستگاه لودر TDL-Z50... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/7/22 اعلام نشده
1397/07/21
14:41 ب.ظ
خرید یک دستگاه گریدر
خرید یک دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/7/21 اعلام نشده
1397/07/17
00:44 ق.ظ
خرید 4 عدد بیل برفروب کامیونی و 1 عدد بیل برفروب برقی لودری
خرید 4 عدد بیل برفروب کامیونی و 1 عدد بیل برفروب برقی لودری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/16
09:50 ق.ظ
تحویل لودرها برای احداث واحد شماره 2
تحویل لودرها برای احداث واحد شماره 2... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
بوشهر 1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/09
23:23 ب.ظ
خرید بیل میکانیکی چرخ لاستیکی
خرید بیل میکانیکی چرخ لاستیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/7/9 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
اصلاحیه تجدید -- خرید بیل مکانیکی چرخ لاستیکی به تعداد 5 دستگاه
اصلاحیه تجدید -- خرید بیل مکانیکی چرخ لاستیکی به تعداد 5 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
09:31 ق.ظ
خرید 8 دستگاه برف خوار فرودگاهی
خرید 8 دستگاه برف خوار فرودگاهی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/06
23:03 ب.ظ
خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز زمستانی شامل 8 عدد
خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز زمستانی شامل 8 عدد... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/05
08:54 ق.ظ
خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز زمستانی
خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز زمستانی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
09:30 ق.ظ
خرید 8 دستگاه برف خوار فرودگاهی SNOW BLOWER
خرید 8 دستگاه برف خوار فرودگاهی SNOW BLOWER... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
18:14 ب.ظ
خرید یک دستگاه گریدر
خرید یک دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/7/3 اعلام نشده
1397/07/02
12:39 ب.ظ
خرید لودر 5 تن با گیربکس مکانیکی و موتور کمنز 20 دستگاه و
خرید لودر 5 تن با گیربکس مکانیکی و موتور کمنز 20 دستگاه و... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1397/7/2 اعلام نشده
1397/07/01
13:35 ب.ظ
خرید یک دستگاه شن و نمک پاش و
خرید یک دستگاه شن و نمک پاش و... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خراسان جنوبي 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/27
13:14 ب.ظ
خرید 1 دستگاه گریدر
خرید 1 دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/6/27 اعلام نشده
1397/06/26
09:52 ق.ظ
تامین و جابجایی ماشین الات راهسازی جهت خدمات رسانی
تامین و جابجایی ماشین الات راهسازی جهت خدمات رسانی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/25 اعلام نشده
1397/06/25
10:36 ق.ظ
خرید ماشین الات و تجهیزات موردنیاز
خرید ماشین الات و تجهیزات موردنیاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1397/6/25 اعلام نشده