1397/11/30
11:54 ق.ظ
خرید یک دستگاه بکهو لودر
خرید یک دستگاه بکهو لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/11/30 مهلت دار
10:35 ق.ظ
1 دستگاه بکهو لودر
1 دستگاه بکهو لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/27
11:56 ق.ظ
نهرکن پشت تراکتوری بزرگ ( سوار )
نهرکن پشت تراکتوری بزرگ ( سوار )... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
اردبيل 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/26
09:31 ق.ظ
ماشین چکش هیدرولیکی عمران و راه سازی مدل
ماشین چکش هیدرولیکی عمران و راه سازی مدل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قم 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/16
13:11 ب.ظ
1 دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
1 دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
14:10 ب.ظ
اصلاحیه -- خرید 1 دستگاه جرثقیل 10 تن و بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
اصلاحیه -- خرید 1 دستگاه جرثقیل 10 تن و بیل مکانیکی چرخ لاستیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
خرید 2 دستگاه لودر
خرید 2 دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/15 اعلام نشده
10:18 ق.ظ
خید دو دستگاه لودر موردنیاز
خید دو دستگاه لودر موردنیاز... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/15 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
خرید 3 دستگاه ماشین الات سنگین راهداری - لودر - گریدر - بیل مکانیکی
کرمان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
13:10 ب.ظ
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
اقلام شامل : خرید یک دستگاه جرثقیل 10 تن - یک دستگاه
اقلام شامل : خرید یک دستگاه جرثقیل 10 تن - یک دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
14:06 ب.ظ
8 دستگاه تراک برف روب چند منظوره
8 دستگاه تراک برف روب چند منظوره... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/11/13 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
خرید 1 دستگاه جرثقیل 10 تن و 1 دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
خرید 1 دستگاه جرثقیل 10 تن و 1 دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/02
09:54 ق.ظ
خرید 1 دستگاه گریدر صفر کیلومتر جهت امور عمرانی شهرداری
خرید 1 دستگاه گریدر صفر کیلومتر جهت امور عمرانی شهرداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/11/2 اعلام نشده
1397/10/26
13:28 ب.ظ
خرید 43 دستگاه بکهو لودر
خرید 43 دستگاه بکهو لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
10:23 ق.ظ
خرید 1 دستگاه گریدر 0 کیلومتر جهت امور عمرانی شهرداری
خرید 1 دستگاه گریدر 0 کیلومتر جهت امور عمرانی شهرداری... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/10/25 اعلام نشده
08:11 ق.ظ
خرید: سوئیپر- بکهو لودر - انواع تایر
خرید: سوئیپر- بکهو لودر - انواع تایر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
لرستان 1397/10/25 اعلام نشده
07:51 ق.ظ
خرید 43 دستگاه بکهولودر
خرید 43 دستگاه بکهولودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/03
09:21 ق.ظ
خرید اقلام شامل : 1-خرید بیل مکانیکی چرخ لاستیکی به تعداد 5 دستگاه 2- خرید لوله فولادی 200 م م
خوزستان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/01
10:31 ق.ظ
خرید مینی لودر
خرید مینی لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
سيستان و بلوچستان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
12:03 ب.ظ
خرید 3 دستگاه ماشین الات راهداری - لودر و گریدر و بیل مکانیکی
خرید 3 دستگاه ماشین الات راهداری - لودر و گریدر و بیل مکانیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/24
09:01 ق.ظ
1397/09/22
09:27 ق.ظ
خرید یک دستگاه ماشین راهسازی بابکت مدل
خرید یک دستگاه ماشین راهسازی بابکت مدل... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/19
08:03 ق.ظ
خرید 8 دستگاه تراک برف روب چندمنظوره
خرید 8 دستگاه تراک برف روب چندمنظوره... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
14:32 ب.ظ
خرید ماشین الات مورد نیاز شامل :نمک پاش و تیغه برف روب-بیلبکهو-لودر 5 تن -کامیون کمپرسی 8 تن
قم 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
10:48 ق.ظ
خرید ده دستگاه لودر
خرید ده دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/05
08:53 ق.ظ
خرید 1 دستگاه ماشین راهسازی بابکت فول امکانات
خرید 1 دستگاه ماشین راهسازی بابکت فول امکانات... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/9/5 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
تامین گریدر با طول تیغه 7/3 متر و PH 200
تامین گریدر با طول تیغه 7/3 متر و PH 200... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/5 اعلام نشده
1397/09/03
07:30 ق.ظ
تامین دو دستگاه لودر چرخ لاستیکی با ظرفیت
تامین دو دستگاه لودر چرخ لاستیکی با ظرفیت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/9/3 اعلام نشده
1397/08/30
14:25 ب.ظ
بیل مکانیکی چرخ زنجیری بوم متوسط
بیل مکانیکی چرخ زنجیری بوم متوسط... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/30 اعلام نشده
11:50 ق.ظ
خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری بوم بلند
خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری بوم بلند... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/30 اعلام نشده
11:49 ق.ظ
خرید بلدوزر با قدرت موتور x 1800
خرید بلدوزر با قدرت موتور x 1800... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/29
12:21 ب.ظ
خرید 10 دستگاه لودر
خرید 10 دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
آذربايجان غربي 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:38 ب.ظ
خرید 1 دستگاه غلطک
خرید 1 دستگاه غلطک... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
فارس 1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/26
09:02 ق.ظ
خرید بیل مکانیکی چرخ لاستیکی به تعداد 5 دستگاه
خرید بیل مکانیکی چرخ لاستیکی به تعداد 5 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
11:17 ق.ظ
خرید 4 دستگاه ماشین الات سنگین راهداری - لودر گریدر بیل مکانیکی کامیون
کرمان 1397/8/24 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
خرید یک دستگاه بولدوزر D85
خرید یک دستگاه بولدوزر D85... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:42 ب.ظ
خرید بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 5 دستگاه
خرید بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 5 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
خرید اقلام و تجهیزات مربوط به ستاد بحران
خرید اقلام و تجهیزات مربوط به ستاد بحران... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/8/21 اعلام نشده
07:33 ق.ظ
خرید بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
خرید بیل مکانیکی چرخ لاستیکی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
05:50 ق.ظ
خرید بیل میکانیکی چرخ لاستیکی به تعداد 5 دستگاه
خرید بیل میکانیکی چرخ لاستیکی به تعداد 5 دستگاه... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
خوزستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/22
08:36 ق.ظ
خرید 4 دستگاه ماشین الات سنگین راهداری شامل لودر و گریدر و...
خرید 4 دستگاه ماشین الات سنگین راهداری شامل لودر و گریدر و...... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/19
12:40 ب.ظ
خرید 4 دستگاه گریدر 4*6 مورد نیاز - دو دستگاه جرثقیل 8و16 تنی پشت
خرید 4 دستگاه گریدر 4*6 مورد نیاز - دو دستگاه جرثقیل 8و16 تنی پشت... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/8/19 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
خرید 8 دستگاه برف خوار SNOW BLOWER
خرید 8 دستگاه برف خوار SNOW BLOWER... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
خرید 8 دستگاه برف خوار فرودگاهی
خرید 8 دستگاه برف خوار فرودگاهی... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:20 ب.ظ
خرید4 دستگاه گریدر
خرید4 دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
البرز 1397/8/15 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
خرید 8 دستگاه برف خوار SNOW BLOWER
خرید 8 دستگاه برف خوار SNOW BLOWER... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/12
10:52 ق.ظ
خرید 1 دستگاه گریدر
خرید 1 دستگاه گریدر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1397/8/12 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
خرید 1 دستگاه گریدر و 2 دستگاه لودر
خرید 1 دستگاه گریدر و 2 دستگاه لودر... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
قزوين 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
14:36 ب.ظ
یک عدد پاکت مخصوص بارگیری سنگ برای بیل PC400-7
یک عدد پاکت مخصوص بارگیری سنگ برای بیل PC400-7... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
تهران 1397/8/7 اعلام نشده