1397/11/23
11:58 ق.ظ
خرید اجناس و عملیات اجرایی کلیه لوله و اتصالات کلکتور از جنس GRPوGRV ایستگاه
هرمزگان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
12:18 ب.ظ
خرید اجناس و عملیات اجرایی کلیه لوله و اتصالات کلکتور از جنس GRPوGRV ایستگاه پمپاژ
هرمزگان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
13:06 ب.ظ
خرید8 قلم لوله اب GRB53 معادل 34200 متر موردنیاز
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/17 مهلت دار
11:09 ق.ظ
خرید لوله های GRP خط انتقال اب
خرید لوله های GRP خط انتقال اب... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
چهارمحال بختياري 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
21:22 ب.ظ
خرید لوله های G.R.P مورد نیاز خط انتقال اب
چهارمحال بختياري 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
10:40 ق.ظ
خرید 8 قلم لوله اب A53 GRB معادل 34200 مورد نیاز
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/15 مهلت دار
1397/11/08
14:23 ب.ظ
خرید تا تخلیه لوله های GRP
خرید تا تخلیه لوله های GRP... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
سيستان و بلوچستان 1397/11/8 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
خرید حمل بارگیری و تخلیه لوله های جی ار پی
سيستان و بلوچستان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
12:24 ب.ظ
لوله فایبر گلاس به قطر600 میلیمتر
لوله فایبر گلاس به قطر600 میلیمتر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
13:43 ب.ظ
لوله PG سایز 21
لوله PG سایز 21... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خوزستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/10/30
13:24 ب.ظ
خرید لوله GRP به قطر500 میلیمتر به طول 11000 متر
کرمان 1397/10/30 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
خرید لوله GRPبه قطر 500 به طول 11000 متر
خرید لوله GRPبه قطر 500 به طول 11000 متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کرمان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/20
08:09 ق.ظ
خرید لوله جی ار پی یکسو کوپلینگ 1400 م م
خرید لوله جی ار پی یکسو کوپلینگ 1400 م م... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خوزستان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
08:21 ق.ظ
خرید لوله جی ار پی یک سو کوپلینگ
خرید لوله جی ار پی یک سو کوپلینگ... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خوزستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/14
19:32 ب.ظ
لوله کاندولت باکس اهنی سایز 21PG مدل Tفاقد بسته بندی متری
خوزستان 1397/10/14 تاریخ گذشته
1397/10/10
08:20 ق.ظ
خرید مقدار 396 متر لوله GRP به قطر 1000 میلیمتر جهت استفاده
يزد 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:33 ق.ظ
کوپلینگ grpقطر 500 متر مربع فشار 16 بار
کوپلینگ grpقطر 500 متر مربع فشار 16 بار... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کرمانشاه 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
14:38 ب.ظ
خرید اتصالات و لوله های جی ار پی طرح ابرسانی
گلستان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/29
17:12 ب.ظ
اجرای لوله و اتصالات کلکتور GRP و GRV ایستگاه پمپاژ
هرمزگان 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
08:07 ق.ظ
خرید 4000 متر لوله جی ار پی
خرید 4000 متر لوله جی ار پی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کرمانشاه 1397/9/28 اعلام نشده
1397/09/20
16:50 ب.ظ
خرید لوله GRP روستاهای شهرستان
خرید لوله GRP روستاهای شهرستان... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
07:04 ق.ظ
خرید لوله GRP
خرید لوله GRP... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
همدان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
08:25 ق.ظ
خرید لوله اتصالات جی ار پی به میران مجموعا 4000 متر
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
08:52 ق.ظ
خرید لوله و اتصالات جی ار پی 4000 متر
خرید لوله و اتصالات جی ار پی 4000 متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
10:50 ق.ظ
خرید لوله GRP و اتصالات موردنیاز جهت تکمیل خط انتقال اب از پساب تصفیه خانه فاضلاب
مركزي 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
خرید اقلام موردنیاز جهت تکمیل خط انتقال اب جنگل کاری
مركزي 1397/9/12 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
خرید لوله فایبر گلاس مورد نیاز پروژه جداسازی
خراسان رضوي 1397/9/12 اعلام نشده
1397/08/28
19:01 ب.ظ
خرید 8 قلم لوله اب A53GRB معادل 34200 متر
خرید 8 قلم لوله اب A53GRB معادل 34200 متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/20
14:17 ب.ظ
مانشین فلنج زانویی
مانشین فلنج زانویی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
يزد 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:42 ب.ظ
خرید انواع لوله فایبر گلاس
خرید انواع لوله فایبر گلاس... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان شمالي 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:17 ب.ظ
خرید لوله و اتصالات GRP شبکه ابیاری و زهکشی
خوزستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
خرید لوله و اتصالات grp شبکه ابیاری و زهکشی ناحیه
خوزستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
13:28 ب.ظ
خرید انواع لوله فایبرگلاس در 2 ردیف
خرید انواع لوله فایبرگلاس در 2 ردیف... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان شمالي 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/30
11:35 ق.ظ
خرید لوله فایبرگلاس پروه جداسازی اب خام از اب شرب
خراسان رضوي 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
09:39 ق.ظ
خرید حمل و تخلیه لوله GRP
خرید حمل و تخلیه لوله GRP... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
يزد 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
07:03 ق.ظ
خرید لوله های فایبرگلاس مورد نیاز پروژه جداسازی اب خام از شرب
خراسان رضوي 1397/7/28 اعلام نشده
1397/07/23
10:46 ق.ظ
خرید لوله های grp با سایز های 500و900و1200 میلیمتر
تهران 1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/22
12:58 ب.ظ
خرید لوله grp
خرید لوله grp... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:12 ب.ظ
خرید لوله grp
خرید لوله grp... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
12:10 ب.ظ
خرید لوله GRPجهت خط انتقال فاضلاب اسلامیه
يزد 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/17
15:03 ب.ظ
خرید لوله GRP بهدان
خرید لوله GRP بهدان... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/11
08:53 ق.ظ
خرید لوله و اتصالات GRP شبکه ابیاری و زهکشی
خوزستان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/02
20:48 ب.ظ
خرید حمل و تخلیه لوله grp یک سر
خرید حمل و تخلیه لوله grp یک سر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
يزد 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/31
09:41 ق.ظ
خرید تا تخلیه لوله GRP
خرید تا تخلیه لوله GRP... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
يزد 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
09:40 ق.ظ
خرید حمل و تخلیه لوله GRP
خرید حمل و تخلیه لوله GRP... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
يزد 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/17
11:13 ق.ظ
خرید انواع لوله کاروگیت فاضلابی و لوله GRP
چهارمحال بختياري 1397/6/17 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خرید لوله جی ار پی 700 میلی متری و
خرید لوله جی ار پی 700 میلی متری و... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان غربي 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/13
12:10 ب.ظ
خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس GRP شبکه ابیاری و زهکشی ساحل
خوزستان 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/05
11:45 ق.ظ
کوپلینگGRP قطر 500 متر مربع
کوپلینگGRP قطر 500 متر مربع... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/06/04
15:53 ب.ظ
کوپلینگ GRP
کوپلینگ GRP... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1397/6/4 تاریخ گذشته