1397/09/20
16:50 ب.ظ
خرید لوله GRP روستاهای شهرستان
خرید لوله GRP روستاهای شهرستان... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
07:04 ق.ظ
خرید لوله GRP
خرید لوله GRP... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
همدان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
08:25 ق.ظ
خرید لوله اتصالات جی ار پی به میران مجموعا 4000 متر
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
08:52 ق.ظ
خرید لوله و اتصالات جی ار پی 4000 متر
خرید لوله و اتصالات جی ار پی 4000 متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
10:50 ق.ظ
خرید لوله GRP و اتصالات موردنیاز جهت تکمیل خط انتقال اب از پساب تصفیه خانه فاضلاب
مركزي 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
خرید اقلام موردنیاز جهت تکمیل خط انتقال اب جنگل کاری
مركزي 1397/9/12 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
خرید لوله فایبر گلاس مورد نیاز پروژه جداسازی
خراسان رضوي 1397/9/12 اعلام نشده
1397/08/28
19:01 ب.ظ
خرید 8 قلم لوله اب A53GRB معادل 34200 متر
خرید 8 قلم لوله اب A53GRB معادل 34200 متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/20
14:17 ب.ظ
مانشین فلنج زانویی
مانشین فلنج زانویی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
يزد 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:42 ب.ظ
خرید انواع لوله فایبر گلاس
خرید انواع لوله فایبر گلاس... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان شمالي 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:17 ب.ظ
خرید لوله و اتصالات GRP شبکه ابیاری و زهکشی
خوزستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
خرید لوله و اتصالات grp شبکه ابیاری و زهکشی ناحیه
خوزستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
13:28 ب.ظ
خرید انواع لوله فایبرگلاس در 2 ردیف
خرید انواع لوله فایبرگلاس در 2 ردیف... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان شمالي 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/30
11:35 ق.ظ
خرید لوله فایبرگلاس پروه جداسازی اب خام از اب شرب
خراسان رضوي 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
09:39 ق.ظ
خرید حمل و تخلیه لوله GRP
خرید حمل و تخلیه لوله GRP... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
يزد 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
07:03 ق.ظ
خرید لوله های فایبرگلاس مورد نیاز پروژه جداسازی اب خام از شرب
خراسان رضوي 1397/7/28 اعلام نشده
1397/07/23
10:46 ق.ظ
خرید لوله های grp با سایز های 500و900و1200 میلیمتر
تهران 1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/22
12:58 ب.ظ
خرید لوله grp
خرید لوله grp... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:12 ب.ظ
خرید لوله grp
خرید لوله grp... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
12:10 ب.ظ
خرید لوله GRPجهت خط انتقال فاضلاب اسلامیه
يزد 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/17
15:03 ب.ظ
خرید لوله GRP بهدان
خرید لوله GRP بهدان... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/11
08:53 ق.ظ
خرید لوله و اتصالات GRP شبکه ابیاری و زهکشی
خوزستان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/02
20:48 ب.ظ
خرید حمل و تخلیه لوله grp یک سر
خرید حمل و تخلیه لوله grp یک سر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
يزد 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/31
09:41 ق.ظ
خرید تا تخلیه لوله GRP
خرید تا تخلیه لوله GRP... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
يزد 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
09:40 ق.ظ
خرید حمل و تخلیه لوله GRP
خرید حمل و تخلیه لوله GRP... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
يزد 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/17
11:13 ق.ظ
خرید انواع لوله کاروگیت فاضلابی و لوله GRP
چهارمحال بختياري 1397/6/17 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خرید لوله جی ار پی 700 میلی متری و
خرید لوله جی ار پی 700 میلی متری و... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان غربي 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/13
12:10 ب.ظ
خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس GRP شبکه ابیاری و زهکشی ساحل
خوزستان 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/05
11:45 ق.ظ
کوپلینگGRP قطر 500 متر مربع
کوپلینگGRP قطر 500 متر مربع... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/06/04
15:53 ب.ظ
کوپلینگ GRP
کوپلینگ GRP... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1397/6/4 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
خرید لوله های GRP با سایزهای 500-900-1200 میلیمتر و 3 عدد کوپلینگ فایبرگلاس
تهران 1397/6/4 اعلام نشده
1397/05/28
09:03 ق.ظ
خرید لوله های grp با سایز های 500و900و1200 میلیمتر و
تهران 1397/5/28 اعلام نشده
1397/05/22
01:29 ق.ظ
خرید لوله اتصالات فایبرگلاس شبکه ابیاری و زهکشی
خوزستان 1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/21
14:19 ب.ظ
خرید لوله کوپلینگ دارجی ار پی
خرید لوله کوپلینگ دارجی ار پی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان غربي 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/20
13:10 ب.ظ
خرید لوله اتصالات و متعلقات فایبرگلاس شبکه ابیاری و زهکشی ساحل راست
خوزستان 1397/5/20 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
تامین لوله و اتصالات GRP پروژه شبکه اصلی و
اردبيل 1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/18
12:42 ب.ظ
کوپلینگ GRP قطر 2300 متر مربع
کوپلینگ GRP قطر 2300 متر مربع... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
تهران 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/09
15:47 ب.ظ
واشر لوله جی ار پی کوپلینگ جی ارپی فشار10
سيستان و بلوچستان 1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/04/26
22:18 ب.ظ
لوله GRP
لوله GRP... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان شرقي 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/17
09:59 ق.ظ
خرید لوله فایبرگلاس
خرید لوله فایبرگلاس... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/14
16:56 ب.ظ
خرید لوله جی ار پی 700 میلی متری
خرید لوله جی ار پی 700 میلی متری... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان غربي 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/13
15:02 ب.ظ
خرید لوله grp
خرید لوله grp... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان شمالي 1397/4/13 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
اگهی تجدید - خرید لوله های GRP نیاز پروژه ها
خراسان شمالي 1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/12
15:26 ب.ظ
خرید لوله فایبر گلاس به قطر 350 میلی متر با فشار
خراسان رضوي 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/11
12:37 ب.ظ
خرید لوله فایبرگلاس
خرید لوله فایبرگلاس... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1397/4/11 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
خرید لوله فابیرگلاس به قطر 350 میلیمتر و
خراسان رضوي 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/09
14:00 ب.ظ
اصلاحیه اگهی - خرید 881 متر لوله grp به قطر 1000 میلیمتر
يزد 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/06
16:58 ب.ظ
خرید لوله فایبرگلاس
خرید لوله فایبرگلاس... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1397/4/6 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
خرید لوله فایبرگلاس به قطر600 میلیمتر با فشار کاری 16 بار
خراسان رضوي 1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/04/05
21:18 ب.ظ
خرید لوله فایبر گلاس به قطر 600 میلیمتر با فشار کاری 16 بار
خراسان رضوي 1397/4/5 تاریخ گذشته