1398/02/26
09:35 ق.ظ
خرید کول کوره و میله قنات مدیریت
خرید کول کوره و میله قنات مدیریت... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/24
11:11 ق.ظ
لوله بتنی مسلح به طول 2.5 متر و قطر 80 سانتی متر به تعداد 207 شاخه
خوزستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/22
15:17 ب.ظ
خرید 30 متر لوله بتنی مسلح 1400 میلیمتری کلاس 4
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
مانشن لوله ابرسانی
مانشن لوله ابرسانی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان شمالي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:39 ب.ظ
کول بتنی بزرگ
کول بتنی بزرگ... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/17
19:23 ب.ظ
تعدادی مانشن ازبست
تعدادی مانشن ازبست... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان شمالي 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
14:10 ب.ظ
لوله بتنی مسلح به طول 2/5 متر و قطر 80 سانتی متر به تعداد 207 شاخه
خوزستان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/14
10:53 ق.ظ
خرید 30 متر لوله بتنی مسلح 1400 میلیمتری کلاس 4
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
09:45 ق.ظ
خرید لوله بتنی مسلح برای لوله گذاری راه روستایی
گيلان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
13:34 ب.ظ
تهیه لوله های بتنی و پلی اتیلن فاضلابی
همدان 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
18:41 ب.ظ
خرید لوله بتنی
خرید لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کرمانشاه 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/04
12:10 ب.ظ
تهیه و خرید لوله و باکس بتنی
تهیه و خرید لوله و باکس بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کرمان 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
09:43 ق.ظ
خرید لوله و باکس بتنی
خرید لوله و باکس بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کرمان 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:13 ب.ظ
خرید لوله بتنی مسلح برای لوله گذاری راه
گيلان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/21
13:11 ب.ظ
لوله سیمانی قطر 60 سانت
لوله سیمانی قطر 60 سانت... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/17
11:13 ق.ظ
خرید لوله بتنی مسلح برای لوله گذاری
خرید لوله بتنی مسلح برای لوله گذاری... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گيلان 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/24
09:22 ق.ظ
پروژه تهیه لوله های بتنی و پلی اتیلن فاضلابی و
همدان 1397/12/24 اعلام نشده
1397/12/11
10:59 ق.ظ
خرید لوله پیش تنیده با قطر 1400 و 1000 ملی متر
اصفهان 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/07
14:20 ب.ظ
خرید لوله بتنی مسلح 1250 میلیمتری
خرید لوله بتنی مسلح 1250 میلیمتری... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گيلان 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/11/14
13:56 ب.ظ
لوله بتنی مسلح پیش ساخته سایز 1000 و 1400 م م
مازندران 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/08
07:44 ق.ظ
دستمزد تولید محصولات بتنی پیش ساخته شامل :لوله های بتنی مسلح -غیر مسلح
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:36 ب.ظ
دستمزد تولید محصولات بتنی پیش ساخته شامل :لوله های بتنی مسلح -غیر مسلح
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/29
14:12 ب.ظ
خریدلوله بتنی به قطر1 متر83 عدد
خریدلوله بتنی به قطر1 متر83 عدد... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/23
22:48 ب.ظ
خرید لوله بتنی به قطر 1متر- تعداد 83 عدد و خرید
فارس 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:37 ب.ظ
لوله بتنی مسلح پیش ساخته 1000 و 1400 م م
لوله بتنی مسلح پیش ساخته 1000 و 1400 م م... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:47 ب.ظ
خرید لوله بتنی به قطر یک متر و 1.5 متر به تعداد 83 عدد
فارس 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/11
09:50 ق.ظ
نیم لوله بتنی پیش ساخته 33 سانتی
نیم لوله بتنی پیش ساخته 33 سانتی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/05
08:18 ق.ظ
دستمزد تولید محصولات بتنی پیش ساخته شامل :لوله های بتنی مسلح -غیر مسلح-بدون پوشش
تهران 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:46 ب.ظ
کانال نیم لوله پرسی 500 بتنی سایز 50*14 سانتی متر
خراسان رضوي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/18
05:57 ق.ظ
عملیات خرید لوله های بتنی جهت پروژه های لوله گذاری
فارس 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/13
11:01 ق.ظ
لوله بتنی طول 7 متر قطرهای 1400و1000 متر مربع فشار 11 بار
گيلان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
10:27 ق.ظ
تهیه و خرید لوله سیمانی مسلح قطر
تهیه و خرید لوله سیمانی مسلح قطر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان شمالي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
10:41 ق.ظ
لوله سیمانی با قطر 100 سانتی متر ترافیکی کلاس
البرز 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/06
14:31 ب.ظ
لوله بتن مسلح به ابعاد 2.5 متر در 800 میلیمتر
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
لوله بتنی مسلح به ابعاد 2.5 متر در800 میلیمتر
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/26
08:29 ق.ظ
لوله بتنی طول 2/5 متر مربع فشار 2ATM کشور سازنده
قم 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:49 ب.ظ
لوله بتنی قطر 2000 م م
لوله بتنی قطر 2000 م م... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
قم 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:55 ب.ظ
لوله بتنی 2/5 اینچ
لوله بتنی 2/5 اینچ... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
قم 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:40 ب.ظ
لوله بتنی
لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
قم 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/07/17
09:21 ق.ظ
تامین و حمل تا باراندازی لوله های بتن پلیمری عملیات لوله رانی طرح فاضلاب
تهران 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
11:29 ق.ظ
لوله بتنی
لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
13:06 ب.ظ
لوله بتنی با قطرهای 80 و 120 سانت هرکدام 20 حلقه
مازندران 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/10
09:03 ق.ظ
خرید لوله های بتنی به
خرید لوله های بتنی به... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/08
08:40 ق.ظ
تامین تهیه و ساخت و حمل بارگیری حمل و راه اندازی
تهران 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/03
09:05 ق.ظ
خرید لوله های بتنی به تعداد 900 عدد
خرید لوله های بتنی به تعداد 900 عدد... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/04/27
15:45 ب.ظ
خرید بارگیری حمل تحویل و تخلیه پای کار لوله های بتنی
البرز 1397/4/27 تاریخ گذشته
1397/04/05
09:47 ق.ظ
لوله بتنی مسلح به طول 250 سانتی متر و قطر 600 میلیمتر
خوزستان 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/03/30
12:36 ب.ظ
خرید لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار خط انتقال اب شرب پروژه سد مخزنی
گيلان 1397/3/29 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
خرید لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال نهر
گيلان 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/28
15:17 ب.ظ
لوله بتنی با دهانه
لوله بتنی با دهانه... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان غربي 1397/3/28 تاریخ گذشته