1399/03/10
18:30 ب.ظ
مانشون ازبست
مانشون ازبست... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گلستان 1399/3/10 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
خرید ماسه شسته - قیر- لوله
خرید ماسه شسته - قیر- لوله... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
قم 1399/3/10 مهلت دار
1399/03/07
20:34 ب.ظ
لوله بتنی طول 7 متر
لوله بتنی طول 7 متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1399/3/7 تاریخ گذشته
20:33 ب.ظ
خرید و تحویل لوله بتنی
خرید و تحویل لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1399/3/7 تاریخ گذشته
1399/03/06
12:32 ب.ظ
بتن ریزی معابر سطح شهر
بتن ریزی معابر سطح شهر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان غربي 1399/3/6 تاریخ گذشته
1399/02/31
19:02 ب.ظ
خرید و تحویل لوله بتنی
خرید و تحویل لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1399/2/31 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
تولید و فراوری صنعتی
تولید و فراوری صنعتی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1399/2/31 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
لوله بتنی مسلح
لوله بتنی مسلح... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1399/2/31 تاریخ گذشته
1399/02/30
10:54 ق.ظ
بتن ریزی معابر سطح شهر
بتن ریزی معابر سطح شهر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان غربي 1399/2/30 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
تامین لوله های بتن پلیمر عملیات لوله رانی
تهران 1399/2/30 تاریخ گذشته
1399/02/24
14:11 ب.ظ
عملیات ساخت لوله و باکس پیش ساخته
عملیات ساخت لوله و باکس پیش ساخته... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
سيستان و بلوچستان 1399/2/24 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
خرید لوله و باکس بتنی پیش ساخته
خرید لوله و باکس بتنی پیش ساخته... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
ايلام 1399/2/24 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
خرید لوله و باکس بتنی پیش ساخته
خرید لوله و باکس بتنی پیش ساخته... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
ايلام 1399/2/24 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
خرید لوله و باکس بتنی پیش ساخته
خرید لوله و باکس بتنی پیش ساخته... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
ايلام 1399/2/24 تاریخ گذشته
1399/02/18
22:19 ب.ظ
تهیه و خرید لوله سیمانی
تهیه و خرید لوله سیمانی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان شمالي 1399/2/18 تاریخ گذشته
21:40 ب.ظ
خرید لوله بتنی پیش ساخته
خرید لوله بتنی پیش ساخته... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گلستان 1399/2/18 تاریخ گذشته
1399/02/16
19:34 ب.ظ
لوله بتنی پیش ساخته
لوله بتنی پیش ساخته... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گلستان 1399/2/16 تاریخ گذشته
1399/02/15
14:08 ب.ظ
لوله بتنی مسلح طول 6 متر
لوله بتنی مسلح طول 6 متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان غربي 1399/2/15 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
خرید لوله بتنی پیش ساخته
خرید لوله بتنی پیش ساخته... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گلستان 1399/2/15 تاریخ گذشته
1399/02/13
20:06 ب.ظ
بوشن ازبست 100 با واشر
بوشن ازبست 100 با واشر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
سيستان و بلوچستان 1399/2/13 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
تامین لوله های بتن پلیمری جهت عملیات لوله رانی PIPE GACKING
تهران 1399/2/13 تاریخ گذشته
1399/02/11
13:54 ب.ظ
لوله بتنی مسلح
لوله بتنی مسلح... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان غربي 1399/2/11 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
خرید پکینگ ازبستی
خرید پکینگ ازبستی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کرمانشاه 1399/2/11 تاریخ گذشته
1399/02/09
16:32 ب.ظ
خرید لوله و باکس بتنی پیش ساخته
خرید لوله و باکس بتنی پیش ساخته... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
ايلام 1399/2/9 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
خرید لوله بتنی
خرید لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1399/2/9 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
بتن ریزی معابر
بتن ریزی معابر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان غربي 1399/2/9 تاریخ گذشته
1399/02/06
14:15 ب.ظ
خرید لوله بتنی
خرید لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1399/2/6 تاریخ گذشته
1399/02/04
21:00 ب.ظ
خرید کول بیضی و دایره ای
خرید کول بیضی و دایره ای... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1399/2/4 تاریخ گذشته
1399/02/03
15:37 ب.ظ
خرید بلوک و لوله سیمانی
خرید بلوک و لوله سیمانی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان غربي 1399/2/3 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
لوله بتنی
لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1399/2/3 تاریخ گذشته
1399/02/01
12:00 ب.ظ
بتن ریزی معابر سطح شهر
بتن ریزی معابر سطح شهر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان غربي 1399/2/1 تاریخ گذشته
1399/01/30
12:52 ب.ظ
خرید لوله بتنی جهت احداث و تعمیرات ابنیه راههای روستایی
فارس 1399/1/30 تاریخ گذشته
1399/01/27
13:58 ب.ظ
تهیه لوله بتنی با قطر  سانتی متر  عدد-یک متر  عدد- متر  عدد
فارس 1399/1/27 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
خرید لوله بتنی
خرید لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1399/1/27 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
خرید لوله های بتنی به دهانه یک متری
خرید لوله های بتنی به دهانه یک متری... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1399/1/27 تاریخ گذشته
1399/01/25
12:32 ب.ظ
خرید تعداد 70 عدد لوله بتنی 1.5 متری
خرید تعداد 70 عدد لوله بتنی 1.5 متری... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1399/1/25 تاریخ گذشته
1399/01/17
18:13 ب.ظ
1398/12/27
13:17 ب.ظ
کول بیضی و دایره ای
کول بیضی و دایره ای... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1398/12/27 تاریخ گذشته
1398/12/22
11:33 ق.ظ
خرید مصالح جهت احیا و مرمت قنوات شهرستان
خراسان جنوبي 1398/12/22 تاریخ گذشته
1398/12/21
19:09 ب.ظ
خرید کول کوره و میله قنات
خرید کول کوره و میله قنات... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/12/21 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
خرید کول کوره و میله قنات
خرید کول کوره و میله قنات... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/12/21 تاریخ گذشته
15:55 ب.ظ
کول بتنی دایره ای  عدد و کول تخم مرغی  عدد
خراسان رضوي 1398/12/21 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
خرید مصالح جهت احیا و مرمت قنوات شهرستان
خراسان جنوبي 1398/12/21 تاریخ گذشته
1398/12/19
14:09 ب.ظ
خرید لوله بتنی
خرید لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1398/12/19 تاریخ گذشته
1398/12/15
11:45 ق.ظ
کول کوره و میله قنات شهر
کول کوره و میله قنات شهر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1398/12/15 تاریخ گذشته
1398/12/12
20:45 ب.ظ
خرید  کول و ریزش برداری
خرید کول و ریزش برداری... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1398/12/12 تاریخ گذشته
1398/12/10
19:38 ب.ظ
ساخت لوله بتنی مسلح سایز 1000 میلی متر
ساخت لوله بتنی مسلح سایز 1000 میلی متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1398/12/10 تاریخ گذشته
1398/12/05
15:32 ب.ظ
لوله بتنی مسلح با قطر  متر و طول  متر
لوله بتنی مسلح با قطر متر و طول متر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان شرقي 1398/12/5 تاریخ گذشته
1398/12/01
18:16 ب.ظ
لوله بتنی مسلح بطول6 متر و قطر2 متر برای بازسازی پلهای اسیب دیده منطبق
آذربايجان شرقي 1398/12/1 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
خرید تعداد 1350 کول کوچک استاندارد
خرید تعداد 1350 کول کوچک استاندارد... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1398/12/1 تاریخ گذشته