1397/11/14
13:56 ب.ظ
لوله بتنی مسلح پیش ساخته سایز 1000 و 1400 م م
مازندران 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/08
07:44 ق.ظ
دستمزد تولید محصولات بتنی پیش ساخته شامل :لوله های بتنی مسلح -غیر مسلح
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:36 ب.ظ
دستمزد تولید محصولات بتنی پیش ساخته شامل :لوله های بتنی مسلح -غیر مسلح
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/29
14:12 ب.ظ
خریدلوله بتنی به قطر1 متر83 عدد
خریدلوله بتنی به قطر1 متر83 عدد... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
فارس 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/23
22:48 ب.ظ
خرید لوله بتنی به قطر 1متر- تعداد 83 عدد و خرید
فارس 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:37 ب.ظ
لوله بتنی مسلح پیش ساخته 1000 و 1400 م م
لوله بتنی مسلح پیش ساخته 1000 و 1400 م م... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:47 ب.ظ
خرید لوله بتنی به قطر یک متر و 1.5 متر به تعداد 83 عدد
فارس 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/11
09:50 ق.ظ
نیم لوله بتنی پیش ساخته 33 سانتی
نیم لوله بتنی پیش ساخته 33 سانتی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان رضوي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/05
08:18 ق.ظ
دستمزد تولید محصولات بتنی پیش ساخته شامل :لوله های بتنی مسلح -غیر مسلح-بدون پوشش
تهران 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:46 ب.ظ
کانال نیم لوله پرسی 500 بتنی سایز 50*14 سانتی متر
خراسان رضوي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/18
05:57 ق.ظ
عملیات خرید لوله های بتنی جهت پروژه های لوله گذاری
فارس 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/13
11:01 ق.ظ
لوله بتنی طول 7 متر قطرهای 1400و1000 متر مربع فشار 11 بار
گيلان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
10:27 ق.ظ
تهیه و خرید لوله سیمانی مسلح قطر
تهیه و خرید لوله سیمانی مسلح قطر... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان شمالي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
10:41 ق.ظ
لوله سیمانی با قطر 100 سانتی متر ترافیکی کلاس
البرز 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/06
14:31 ب.ظ
لوله بتن مسلح به ابعاد 2.5 متر در 800 میلیمتر
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
لوله بتنی مسلح به ابعاد 2.5 متر در800 میلیمتر
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/26
08:29 ق.ظ
لوله بتنی طول 2/5 متر مربع فشار 2ATM کشور سازنده
قم 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:49 ب.ظ
لوله بتنی قطر 2000 م م
لوله بتنی قطر 2000 م م... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
قم 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:55 ب.ظ
لوله بتنی 2/5 اینچ
لوله بتنی 2/5 اینچ... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
قم 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:40 ب.ظ
لوله بتنی
لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
قم 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/07/17
09:21 ق.ظ
تامین و حمل تا باراندازی لوله های بتن پلیمری عملیات لوله رانی طرح فاضلاب
تهران 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
11:29 ق.ظ
لوله بتنی
لوله بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مازندران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
13:06 ب.ظ
لوله بتنی با قطرهای 80 و 120 سانت هرکدام 20 حلقه
مازندران 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/10
09:03 ق.ظ
خرید لوله های بتنی به
خرید لوله های بتنی به... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/08
08:40 ق.ظ
تامین تهیه و ساخت و حمل بارگیری حمل و راه اندازی
تهران 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/03
09:05 ق.ظ
خرید لوله های بتنی به تعداد 900 عدد
خرید لوله های بتنی به تعداد 900 عدد... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
خراسان جنوبي 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/04/27
15:45 ب.ظ
خرید بارگیری حمل تحویل و تخلیه پای کار لوله های بتنی
البرز 1397/4/27 تاریخ گذشته
1397/04/05
09:47 ق.ظ
لوله بتنی مسلح به طول 250 سانتی متر و قطر 600 میلیمتر
خوزستان 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/03/30
12:36 ب.ظ
خرید لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار خط انتقال اب شرب پروژه سد مخزنی
گيلان 1397/3/29 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
خرید لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال نهر
گيلان 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/28
15:17 ب.ظ
لوله بتنی با دهانه
لوله بتنی با دهانه... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان غربي 1397/3/28 تاریخ گذشته
1397/03/22
15:45 ب.ظ
لوله بتنی مسلح با دهنه یک متری
لوله بتنی مسلح با دهنه یک متری... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
آذربايجان غربي 1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/02/31
23:15 ب.ظ
خرید انواع لوله پایه بتونی
خرید انواع لوله پایه بتونی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کردستان 1397/2/31 تاریخ گذشته
1397/02/25
09:01 ق.ظ
تهیه لوله های بتنی مسطح
تهیه لوله های بتنی مسطح... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
چهارمحال بختياري 1397/2/23 تاریخ گذشته
1397/02/23
16:36 ب.ظ
تجدید مناقصه - تهیه لوله های بتنی
تجدید مناقصه - تهیه لوله های بتنی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
چهارمحال بختياري 1397/2/22 تاریخ گذشته