1397/11/30
15:51 ب.ظ
خرید و توزیع نهال هفته منابع طبیعی
خرید و توزیع نهال هفته منابع طبیعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قم 1397/11/30 مهلت دار
15:17 ب.ظ
کنسانتره گاو شیری
کنسانتره گاو شیری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
14:20 ب.ظ
خرید کاج تهرانی گلدانی و کله قندی و گل محمدی و اطلسی و یاسی طاووسی و گازانیا و بنفشه
خراسان جنوبي 1397/11/30 مهلت دار
12:29 ب.ظ
بزر گل سلوی ایرانی
بزر گل سلوی ایرانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/30 مهلت دار
12:24 ب.ظ
60لیتر سم تابیک شرکت گل سم
60لیتر سم تابیک شرکت گل سم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/11/30 مهلت دار
10:49 ق.ظ
خرید گل و گیاه
خرید گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/11/30 مهلت دار
10:37 ق.ظ
خرید گل و درختچه و درخت و جهت کاشت در بلوار و ومیادین و بوستانها
چهارمحال بختياري 1397/11/30 مهلت دار
09:04 ق.ظ
90 عدد گل نقره با پوشش شیشه ای
90 عدد گل نقره با پوشش شیشه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/30 مهلت دار
08:41 ق.ظ
خرید اقلام و نهادهای دامی در 15 ردیف
خرید اقلام و نهادهای دامی در 15 ردیف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
18:47 ب.ظ
خرید 7000 اصله سرو نقره ای و خمره ای و کاج و سروناز
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/29 تاریخ گذشته
17:57 ب.ظ
خرید اقلام گیاهی جهت
خرید اقلام گیاهی جهت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/29 مهلت دار
17:40 ب.ظ
کنسانتره پرواری خوراک دام
کنسانتره پرواری خوراک دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/29 تاریخ گذشته
17:38 ب.ظ
کالا شامل : کود اوره گرانول کیسه 50 کیلو گرم - کود سولفات امونیوم 20/8 درصد کیسه
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
17:31 ب.ظ
خرید کاج تهرانی  گلدانی و کله قندی و گل محمدی و اطلسی و یاسی طاووسی و گازانیا و بنفشه
خراسان جنوبي 1397/11/29 مهلت دار
16:11 ب.ظ
خرید گل و گیاه
خرید گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/11/29 مهلت دار
08:55 ق.ظ
خرید اقلام گیاهی  جهت شهرداری مناطق
خرید اقلام گیاهی جهت شهرداری مناطق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/29 مهلت دار
08:24 ق.ظ
خرید کود شیمیایی اوره فسفات به مقدار 4/650 کیلو گرم  اوره به مقدار 19/530 کیلو گرم
خراسان رضوي 1397/11/29 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
خرید کود شیمیایی اوره فسفات به مقدار 4/650 کیلو گرم  اوره به مقدار 19/530 کیلو گرم
مازندران 1397/11/29 اعلام نشده
08:21 ق.ظ
خرید کود شیمیایی اوره فسفات به مقدار 4/650 کیلو گرم  اوره به مقدار 19/530 کیلو گرم
گلستان 1397/11/29 اعلام نشده
08:00 ق.ظ
برنامه بهبود محیط شهری طرح احداث پارک خرید گل و گیاه
البرز 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
18:55 ب.ظ
درخت بید مجنون 4 ساله نوع بسته بندی گلدان
درخت بید مجنون 4 ساله نوع بسته بندی گلدان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/28 تاریخ گذشته
15:44 ب.ظ
نهال گل محمدی
نهال گل محمدی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/11/28 مهلت دار
15:17 ب.ظ
خرید نهال مثمره
خرید نهال مثمره... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/11/28 مهلت دار
14:05 ب.ظ
خرید اندامهای تکثیری گیاهان دارویی
خرید اندامهای تکثیری گیاهان دارویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/11/28 مهلت دار
13:11 ب.ظ
نهال زیتون فاقد بسته بندی
نهال زیتون فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/28 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
کنسانتره پرتقال بشکه فلزی 255 کیلو گرم
کنسانتره پرتقال بشکه فلزی 255 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/28 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
خرید نهالهای گردم- بادام - سنجد- زالزالک- بنه- بلوط
آذربايجان غربي 1397/11/28 مهلت دار
10:09 ق.ظ
بوته گل محمدی یک ساله فاقد بسته بندی 1 عددی
بوته گل محمدی یک ساله فاقد بسته بندی 1 عددی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
17:40 ب.ظ
خرید پیاز زعفران جهت کاشت در اراضی مستعد شهرستان های
کرمانشاه 1397/11/27 مهلت دار
14:07 ب.ظ
محلول پاشی بر علیه افات جوانه خوار و برگخوار بلوط
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
خرید اندامهای تکثیری گیاهان دارویی
خرید اندامهای تکثیری گیاهان دارویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/11/27 مهلت دار
12:03 ب.ظ
تهیه و تامین بذر و نشاء گیاهان دارویی
تهیه و تامین بذر و نشاء گیاهان دارویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
09:28 ق.ظ
خرید جو 150 تن
خرید جو 150 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/26
09:31 ق.ظ
اجرای عملیات حفاظت ، قرق و مرتع کاری
اجرای عملیات حفاظت ، قرق و مرتع کاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
ماده پایه دفع افات نوع ماده اولیه دلتامترین درصد ماده موثر 98/5
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
سم چند جزئی حشره کش 10 درصد سوسپانسیون با تکنولوژی زئون
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
درخت بید مجنون 4 ساله نوع بسته بندی گلدان
درخت بید مجنون 4 ساله نوع بسته بندی گلدان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:48 ب.ظ
کنسانتره خوراکی گاو شیری
کنسانتره خوراکی گاو شیری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
25 لیتر سم اتللو و سم اپیروس و سم توتال و علف کش رانداپ
لرستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
کالا شامل :سم چند جزئی مزو سولفورون و یدو سولفورون و مفن پیر دی اتیل
لرستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
سم دلتا مترین افات
سم دلتا مترین افات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
خرید نهال سرو کاج زیتون زبان گنجشک سنجد
خرید نهال سرو کاج زیتون زبان گنجشک سنجد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
خرید اقلام گیاهی منطقه 8و10 و سطح شهر
خرید اقلام گیاهی منطقه 8و10 و سطح شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/25 اعلام نشده
12:18 ب.ظ
خرید اقلام گیاهی جهت شهرداری مناطق 1 و 2 و 5 و سطح شهر
فارس 1397/11/25 مهلت دار
12:17 ب.ظ
خرید اقلام گیاهی منطقه 3 و 11 و سطح شهر
خرید اقلام گیاهی منطقه 3 و 11 و سطح شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/25 اعلام نشده
10:18 ق.ظ
خرید سم جهت سم پاشی ایستگاه های برق
خرید سم جهت سم پاشی ایستگاه های برق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
نهال زیتون فاقد بسته بندی
نهال زیتون فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
خرید اقلام گیاهی جهت شهرداری منطقه
خرید اقلام گیاهی جهت شهرداری منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/25 اعلام نشده
09:08 ق.ظ
کنسانتره گاو پرشیر نوع بسته بندی کیشه وزن 40 کیلو گرم
خراسان شمالي 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
سم نیکوسولفورن 4درصد scعلف کش بطری
سم نیکوسولفورن 4درصد scعلف کش بطری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/25 تاریخ گذشته