1398/11/09
10:36 ق.ظ
11350 اصله نهال گلدانی زرشک ب
11350 اصله نهال گلدانی زرشک ب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/11/8 مهلت دار
10:31 ق.ظ
13500 اصله نهال گلدانی زیتون
13500 اصله نهال گلدانی زیتون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/11/8 مهلت دار
10:30 ق.ظ
نهال پسته وحشی
نهال پسته وحشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/08
17:58 ب.ظ
سبوس گندم جهت مصرف خوراک گاوداری
سبوس گندم جهت مصرف خوراک گاوداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/11/8 مهلت دار
17:57 ب.ظ
درختچه های مورد نیاز فضا سبز
درختچه های مورد نیاز فضا سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1398/11/8 مهلت دار
14:44 ب.ظ
تدارکات توتون های خارجی از کشور برزیل و ایتالیا
تهران 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/07
14:26 ب.ظ
انواع نهال پرریشه غیرشمالی
انواع نهال پرریشه غیرشمالی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/11/7 مهلت دار
12:08 ب.ظ
خرید انواع نهال جنگلی
خرید انواع نهال جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/11/7 مهلت دار
10:27 ق.ظ
پرلیت 100 کیسه ده کیلویی - خزه 200 کیسه ده کیلویی
تهران 1398/11/7 مهلت دار
10:22 ق.ظ
خاک و کود
خاک و کود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/11/7 مهلت دار
09:07 ق.ظ
خرید گل و گیاه
خرید گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/06
14:54 ب.ظ
خرید اقلام گیاهی جهت مناطق
خرید اقلام گیاهی جهت مناطق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/11/6 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
خرید اقلام گیاهی جهت مناطق 8
خرید اقلام گیاهی جهت مناطق 8... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/11/6 اعلام نشده
1398/11/05
23:56 ب.ظ
بقایای پسته انگور سیب چغندر پلاستیک
بقایای پسته انگور سیب چغندر پلاستیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/11/5 تاریخ گذشته
21:10 ب.ظ
خرید 35333 کمپوست
خرید 35333 کمپوست... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/11/5 تاریخ گذشته
20:10 ب.ظ
خرید 15 هزار بچه ماهی 10 گرمی
خرید 15 هزار بچه ماهی 10 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/11/5 تاریخ گذشته
17:44 ب.ظ
خرید گل و گیاه
خرید گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/11/5 تاریخ گذشته
17:44 ب.ظ
گل و گیاه رز و محمدی
گل و گیاه رز و محمدی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/11/5 تاریخ گذشته
17:44 ب.ظ
خرید گل و گیاه
خرید گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/11/5 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
جمع اوری و تکثیر مادری بومی - زنبور تریکو گراما 300 کیلو گرم
اردبيل 1398/11/5 مهلت دار
10:28 ق.ظ
بذر شبدر بوجاری شده نژاد ایرانی
بذر شبدر بوجاری شده نژاد ایرانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/11/5 تاریخ گذشته
1398/11/03
17:26 ب.ظ
خرید کود کمپوست
خرید کود کمپوست... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/11/3 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
خرید بچه ماهی قزل الا
خرید بچه ماهی قزل الا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/11/3 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
خرید 100000 شاخه پیوند گردو جهت اصلاح باغات گردوی
همدان 1398/11/3 تاریخ گذشته
1398/11/02
21:35 ب.ظ
2 نوع نهال و 8 نوع بوته گل
2 نوع نهال و 8 نوع بوته گل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/11/2 تاریخ گذشته
20:36 ب.ظ
خرید گل
خرید گل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/11/2 تاریخ گذشته
18:01 ب.ظ
خرید 6200 اصله یاس هلندی سطل
خرید 6200 اصله یاس هلندی سطل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/11/2 تاریخ گذشته
17:52 ب.ظ
خرید 100/000 شاخه پیوندک گردو جهت اصلاح باغات گردوی استان
همدان 1398/11/2 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
12 قلم کالا شامل کود، سم، گلدان
12 قلم کالا شامل کود، سم، گلدان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/11/2 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
خرید 100/000 شاخه پیوندک گردو جهت اصلاح باغات گردو استان
همدان 1398/11/2 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
خرید گل و گیاه فضای سبزشهر
خرید گل و گیاه فضای سبزشهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/11/2 مهلت دار
1398/11/01
21:33 ب.ظ
خرید گل درخت  درختچه
خرید گل درخت درختچه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/11/1 تاریخ گذشته
15:34 ب.ظ
20 تن جو جهت خوراک دام
20 تن جو جهت خوراک دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/11/1 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
گل بنفشه صندوقی
گل بنفشه صندوقی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/11/1 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
گل و گیاه رز و محمدی
گل و گیاه رز و محمدی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/11/1 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
خرید گل گیاه
خرید گل گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/11/1 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
خرید گل و گیاه
خرید گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/11/1 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
کود دامی پوسیده خشک
کود دامی پوسیده خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1398/11/1 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
خرید مقدار 35000+5 درصد متریک کود شیمیایی کلرورپتاسیم گرانوله فله
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
خرید انواع سموم
خرید انواع سموم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/30
14:51 ب.ظ
خرید نهاده های کشاورزی
خرید نهاده های کشاورزی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/10/30 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
بذر شبدر بوجاری شده
بذر شبدر بوجاری شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/10/30 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
خرید مقدار 35000 تن متریک کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله فله
تهران 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/29
18:31 ب.ظ
کود اوره فسفات پودری  کیسه
کود اوره فسفات پودری کیسه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/10/29 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
بوته شمعدانی
بوته شمعدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/10/29 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
خرید کود کمپوست کیسه ای
خرید کود کمپوست کیسه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/10/29 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
خرید درخت جهت نواحی و شهرک های
خرید درخت جهت نواحی و شهرک های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/10/29 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
خرید نهال مرغوب و بومی مناسب نواحی صنعتی استان
گلستان 1398/10/29 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
نشاء اویشن باغی
نشاء اویشن باغی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/10/29 تاریخ گذشته