1398/06/04
07:56 ق.ظ
خرید بذر یونجه دیم همدانی
خرید بذر یونجه دیم همدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/6/4 مهلت دار
07:47 ق.ظ
خرید و نوع کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله به مقدار
تهران 1398/6/4 مهلت دار
07:47 ق.ظ
خرید کود شیمیایی سولفات الومینیوم گرانوله 20/000 تن
تهران 1398/6/4 مهلت دار
1398/06/03
19:38 ب.ظ
خرید اقلام گیاهی جهت مناطق یازده گانه
خرید اقلام گیاهی جهت مناطق یازده گانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/3 مهلت دار
18:32 ب.ظ
درخت پالم ریشه پر مفید با گلدان ارتفاع بدون احتساب گلدان 3 متر
گيلان 1398/6/3 مهلت دار
15:25 ب.ظ
خرید سموم موردنیاز
خرید سموم موردنیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/6/3 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
خرید بذر
خرید بذر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/3 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
خرید بذر یونجه دیم همدانی
خرید بذر یونجه دیم همدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/6/3 مهلت دار
11:59 ق.ظ
خرید کود شیمیایی سولفات  امونیوم گرانوله به مقدار 20 هزار تن
تهران 1398/6/3 مهلت دار
11:59 ق.ظ
خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله 30/000 تن
تهران 1398/6/3 مهلت دار
10:13 ق.ظ
یونجه پرسی 20 تن
یونجه پرسی 20 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/6/3 مهلت دار
07:50 ق.ظ
خرید بذر یونجه دیم همدانی
خرید بذر یونجه دیم همدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/6/3 مهلت دار
07:35 ق.ظ
خرید ماسه و عملیات فراوری کود دامی
خرید ماسه و عملیات فراوری کود دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/6/3 مهلت دار
1398/06/02
18:43 ب.ظ
خرید 2000لیتر سم دلتامترین
خرید 2000لیتر سم دلتامترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/6/2 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
خرید کود فروت ست
خرید کود فروت ست... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/6/2 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
کود پوسیده حیوانی گاوی
کود پوسیده حیوانی گاوی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/6/2 مهلت دار
18:04 ب.ظ
تخم چمن
تخم چمن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/6/2 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
خرید بذور
خرید بذور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/6/2 مهلت دار
13:33 ب.ظ
خرید غذای مولد کپور معمولی به مقدار 2000 کیلو گرم  معادل دو تن
سيستان و بلوچستان 1398/6/2 مهلت دار
1398/05/31
11:52 ق.ظ
خرید انواع نهال جنگلی سیاه تنگرس و بادامک و زرشک و راناس و شیر خشت و ارس
همدان 1398/5/31 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
خرید انواع نهال های جنگلی
خرید انواع نهال های جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/5/31 تاریخ گذشته
1398/05/30
18:53 ب.ظ
درخت پالم ریشه پر مفید با گلدان ارتقاع بدون احتساب تا گلدان 3 متر
گيلان 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
خرید جو علوفه ای
خرید جو علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
خرید بذر یونجه دیم همدانی 5600 کیلو گرم
خرید بذر یونجه دیم همدانی 5600 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
خرید جو ایرانی
خرید جو ایرانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/30 مهلت دار
12:12 ب.ظ
خرید بذور گیاهان مرتعی
خرید بذور گیاهان مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/30 مهلت دار
12:02 ب.ظ
خرید انواع نهال جنگلی سیاه تنگرس - بادامک
خرید انواع نهال جنگلی سیاه تنگرس - بادامک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
خرید انواع نهال جنگلی
خرید انواع نهال جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/5/30 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
سم دیمتوات
سم دیمتوات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
19:41 ب.ظ
2000 لیتر سم دلتامترین
2000 لیتر سم دلتامترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
جو ذرت کنجاله سویا سبوس و مکمل
جو ذرت کنجاله سویا سبوس و مکمل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
خرید 100 راس فوج اصلاح شده و 72 راس میش اصلاح شده
گلستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
خرید اقلام گیاهی باغ گلها و رها
خرید اقلام گیاهی باغ گلها و رها... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/28 اعلام نشده
18:10 ب.ظ
خرید بذر مرتعی اگزوپانون اینتر مدیوم
خرید بذر مرتعی اگزوپانون اینتر مدیوم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
خرید بذر مرتعی فستوکا اوینا 720 کیلوگرم
خرید بذر مرتعی فستوکا اوینا 720 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
خرید بذر بروموس تومنتولوس 700کیلوگرم
خرید بذر بروموس تومنتولوس 700کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
اگروپایرون النگاتوم 300 کیلوگرم
اگروپایرون النگاتوم 300 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
18:06 ب.ظ
بذر مرتعی سکاله مونتالوم
بذر مرتعی سکاله مونتالوم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
خرید بذر مرتعی اگروپایرون دزرتروم 250 کیلوگرم
زنجان 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
نهال زیتون تلخ با کرایه حمل
نهال زیتون تلخ با کرایه حمل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
خرید بذور  مرتعی و خرید جو به میزان 55 تن
خرید بذور مرتعی و خرید جو به میزان 55 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
خرید 100 راس قوچ اصلاح شده و 72 راس میش اصلاح شده
گلستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
خرید مقدار 4000 تن ذرت علوفه ای
خرید مقدار 4000 تن ذرت علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
خرید 2 نوع کود شیمیایی سوپرفسفات ساده گرانوله 30/000تن و سوپرفسفات تریپل گرانوله 50/000تن
تهران 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:05 ب.ظ
پروتئین هیدرولیزات جهت طعمه پاشی
پروتئین هیدرولیزات جهت طعمه پاشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
خرید نشا فصلی
خرید نشا فصلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
خرید سموم مودر نیاز راه اهن
خرید سموم مودر نیاز راه اهن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
سگ زنده یاب
سگ زنده یاب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
قرص فسفید الومینیوم المانی
قرص فسفید الومینیوم المانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
خرید 2 نوع کود شیمیایی سوپرفسفات ساده گرانوله 30/000تن و سوپرفسفات تریپل گرانوله 50/000تن
تهران 1398/5/27 مهلت دار