1397/09/25
13:09 ب.ظ
خرید و تحویل 7377 قطعه مرغ کاکلی یا لاری 55 روزه
فارس 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
خوراک ترکیبی اکسترود ماهیان قفس دریایی پاکت 25
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
12:41 ب.ظ
خرید بچه ماهی 8800 قطعه
خرید بچه ماهی 8800 قطعه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
10:27 ق.ظ
سم چند جزئی علف کش- سم نیکوسولفورن- واکسن تب - سایبرمترین سم - اکسی تتراسایکلین
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/25 مهلت دار
08:54 ق.ظ
تامین نهال صنوبر -توسعه کشت
تامین نهال صنوبر -توسعه کشت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/25 مهلت دار
08:13 ق.ظ
تریکودرما مارزیاتوم تریانوم پی
تریکودرما مارزیاتوم تریانوم پی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
13:17 ب.ظ
فیپرونیل سم حشره کش گیاهی 0/20% G سطل پلاستیکی
فیپرونیل سم حشره کش گیاهی 0/20% G سطل پلاستیکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/9/24 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
تامین نشاء شمعدانی - گوجه
تامین نشاء شمعدانی - گوجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
اقلام شامل : مکمل خاص خوراکی شیرین پروبیوتیکی و ویتامینه مخصوص-دستگاه شوکر برقی کاربرد
خراسان رضوي 1397/9/24 مهلت دار
12:10 ب.ظ
خرید عوامل بیولوژیک
خرید عوامل بیولوژیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/24 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
بذر نخود سبز و نخود فرنگی و خربزه و. .....
بذر نخود سبز و نخود فرنگی و خربزه و. ........ کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
14:05 ب.ظ
فیپرونیل سم حشره کش گیااهی 0/2%G سلطل پلاستیکی  10 کیلو گرم نام تجارتی
قزوين 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
خرید 15000 قطعه بچه ماهی گرمابی کپور و امور و فیتوفاگ در سد
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
کود اوره فسفات کشاورزی نوع بسته بندی کیسه 25 کیلو گرم
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
کلوکوئینتوست مکسیل محافظ علف کش پودر 95 درصد
کلوکوئینتوست مکسیل محافظ علف کش پودر 95 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
کنسانتره طیور میان دان پودری گونی کیلوگرمی
کنسانتره طیور میان دان پودری گونی کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
خرید کنسانتره میان دان طیور
خرید کنسانتره میان دان طیور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:11 ب.ظ
خرید کنسانتره میان دان طیور
خرید کنسانتره میان دان طیور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
سم فلومترین 1 درصد
سم فلومترین 1 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
سم فلومترین
سم فلومترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
تهیه حمل کاشت 740 نهال بادام
تهیه حمل کاشت 740 نهال بادام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
سم دلتا مترین
سم دلتا مترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
اقلام شامل : نازل دوبل کاربرد دستگاه سمپاش بادله - ماده پایه دفع افات
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
خرید تعداد 15000 قطعه بچه ماهی گرمابی
خرید تعداد 15000 قطعه بچه ماهی گرمابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
زینک فسفید موش کش شکل پودر قوطی 1 کیلو گرم
زینک فسفید موش کش شکل پودر قوطی 1 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
تفاله خشک خوراک دام فاقد بسته بندی
تفاله خشک خوراک دام فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
مالاتیون امولسیون حشره کش 57% نوع بسته بندی بطری
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
خرید بچه ماهی گرمابی آمور
خرید بچه ماهی گرمابی آمور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
اقلام شامل : روغن نباتی مایع سویا- سم چند جزئی علف کش - لباس کار یک تکه سازی بزرگ
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
گرده گل خوراکی اصل ایرانی ظرف پلی استایرنی
گرده گل خوراکی اصل ایرانی ظرف پلی استایرنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
ایزوله کروس تاکی اسپانیا تولید 2018 بسته بندی 1 کیلوگرمی
آذربايجان غربي 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
خرید عوامل بیولوژیک
خرید عوامل بیولوژیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
خرید اقلام و نهادهای دامی
خرید اقلام و نهادهای دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
17:25 ب.ظ
تهیه توزیع و کاشت انواع نهال در سطح منطقه
تهیه توزیع و کاشت انواع نهال در سطح منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/20 اعلام نشده
17:21 ب.ظ
تهیه و کاشت درخت و درختچه منطقه
تهیه و کاشت درخت و درختچه منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/20 اعلام نشده
12:42 ب.ظ
اوره گرانول - کود هیومی فرست 129 کیلو
اوره گرانول - کود هیومی فرست 129 کیلو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
خرید سم  کود و بذر
خرید سم کود و بذر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
طرح افزایش تولیدات زنبور عسل خرید ملکه
طرح افزایش تولیدات زنبور عسل خرید ملکه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
خرید سم اکسی کلرور می
خرید سم اکسی کلرور می... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
خرید کود سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم و کود اوره و سم دیازینون
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
سرویس خودرو ملخ و سمپاش و تهیه سم مالاتیون و دلتامترین و طعمه مسموم موش و فرمون و ...
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
مایه پایه دفع افات  نوع ماده اولیه دیمیتوات
مایه پایه دفع افات نوع ماده اولیه دیمیتوات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
خرید کود جهت استفاده در پارکها و درختان سطح شهر
البرز 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
خرید گل
خرید گل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
خرید حشره کش دلتا مترین 120 لیتر و قارچ کش تبوکونازول 282 کیلوگرم
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
خرید نهال گوجه 14000 نشا
خرید نهال گوجه 14000 نشا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
خرید لوله تیپ ابیاری قطره ای رول 1000 متری 36 رول - خرید کود متعادل 20
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
کود گوگرد الی و بذر ماش
کود گوگرد الی و بذر ماش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته