1397/09/24
12:02 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی کنترل بیولوژیک
خرید خدمات کارشناسی کنترل بیولوژیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:30 ب.ظ
تامین 1 نفر نیرو کارشناس شیلات
تامین 1 نفر نیرو کارشناس شیلات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:55 ب.ظ
مطالعات تفصیلی اجرایی مدیریت پایدار منابع طبیعی و ابخیزداری حوزه
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
مطالعات تفصیلی اجرایی مدیریت پایدار منابع طبیعی و ابخیزداری حوزه
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
انجام مطالعات موردنظر در مجتمع پرورش ماهیان سردابی
لرستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:11 ب.ظ
نظارت بر واگذاری های اراضی اسناد خزانه اسلامی
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
پروژه مطالعات طراحی ساخت و ارزیابی دستگاه کاشت مستقیم غلات
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
100 مورد نظارت بر مجوزهای تغییر
100 مورد نظارت بر مجوزهای تغییر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:21 ب.ظ
نظارت بر تولید 10 نمونه محصول سالم
نظارت بر تولید 10 نمونه محصول سالم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
14:15 ب.ظ
مطالعات زیست محیطی مجتمع پرورش ماهیان
مطالعات زیست محیطی مجتمع پرورش ماهیان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
مطالعات زیست محیطی مجتمع پرورش ماهی سردابی
مطالعات زیست محیطی مجتمع پرورش ماهی سردابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/14
11:57 ق.ظ
نقشه برداری نظارت بر واگذاری ها ایجاد ارشیو تکمیل بانک اطلاعاتی کامل
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
نظارت بر مجوزهای تغییر کاربر 58 پرونده و واگذاری
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
نظارت فنی بر عملیات پرورش ماهی
نظارت فنی بر عملیات پرورش ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
مطالعه وطراحی اب بند و کنترل نفوذ بند پاریاب --
اصفهان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
08:21 ق.ظ
طراحی و جانمایی طرح توسعه دامپروری شیری از250 راس به 2000 راس مولد
مركزي 1397/9/12 اعلام نشده
1397/09/11
14:57 ب.ظ
07:54 ق.ظ
مطالعه و طراحی 7 شهرک شیلاتی در سطح 8421/38 هکتار
تهران 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
12:29 ب.ظ
نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
08:32 ق.ظ
مطالعه و طراحی 7 شهرک شیلاتی در سطح 8421/38 هکتار در استان
هرمزگان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
15:03 ب.ظ
انجام نظارت بر اجرای عملیات ابخیزداری
انجام نظارت بر اجرای عملیات ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/9/7 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
عملیات پایش و نظارت بر فضای سبز مناطق
عملیات پایش و نظارت بر فضای سبز مناطق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/9/7 اعلام نشده
1397/09/06
13:44 ب.ظ
نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری و پروژه های امور اراضی
خراسان رضوي 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:19 ب.ظ
عملیات پایش و نظارت بر فضای سبز مناطق 11 گانه
عملیات پایش و نظارت بر فضای سبز مناطق 11 گانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/9/5 اعلام نشده
1397/09/01
08:28 ق.ظ
اصلاحیه - خرید خدمات مشاوره تهیه کاداستر اراضی ملی و دولتی
سيستان و بلوچستان 1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/29
15:27 ب.ظ
انتخاب مشاور
انتخاب مشاور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/27
12:02 ب.ظ
خرید خدمات فنی و کارشناسی عملیات شبکه مراقبت
هرمزگان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
15:18 ب.ظ
انتخاب مشاور مدیریت طرح در اجرای سامانه های ابیاری داخل مزرعه طرح ابیاری
سيستان و بلوچستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
اجرای طرح بهبود و افزایش تولیدات ابزیان
اجرای طرح بهبود و افزایش تولیدات ابزیان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/8/26 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
انتخاب مشاور مدیریت طرح در اجرای سامانه های ابیاری داخل مزرعه طرح ابیاری
تهران 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
15:00 ب.ظ
نظارت بر مجوز های تغییر کاربری به تعداد 352 پرونده
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
مطالعه ابزی پروری مخازن سد و شمگیر
مطالعه ابزی پروری مخازن سد و شمگیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:03 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
اجرای برنامه عمل پلنگ و نقشه راه گربه سانان
اجرای برنامه عمل پلنگ و نقشه راه گربه سانان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
مطالعه مرحله اول و دوم دهکده شیلاتی
مطالعه مرحله اول و دوم دهکده شیلاتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
12:41 ب.ظ
مطالعات مرحله دوم توسعه باغات اراضی شیبدار
مطالعات مرحله دوم توسعه باغات اراضی شیبدار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:59 ب.ظ
انجام مطالعاتی پایش و تهیه نقشه پراکنش رویشگاه های شمشاد
گيلان 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
مطالعات تفصیلی اجرایی مدیریت پایدار منابع طبیعی و ابخیزداری حوزه ابخیز
خوزستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
08:27 ق.ظ
مطالعات مرحله اول و دوم دهکده
مطالعات مرحله اول و دوم دهکده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:30 ب.ظ
برارود هزینه های اموزش و ترویج جهاد کشاورزی --
سمنان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:08 ق.ظ
نظارت کارگاهی بر اجرای طرح های مرتعداری
نظارت کارگاهی بر اجرای طرح های مرتعداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/8/9 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
عملیات ارتوفتوی عکس های هواییو استرئو
عملیات ارتوفتوی عکس های هواییو استرئو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
13:16 ب.ظ
مطالعات مرحله دوم توسعه باغات اراضی شیبدار
مطالعات مرحله دوم توسعه باغات اراضی شیبدار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:21 ب.ظ
مطالعه تفصیلی اجرایی حوزه ابخیز
مطالعه تفصیلی اجرایی حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/8/6 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
مطالعه پخش سیلاب در محور های سه گانه
مطالعه پخش سیلاب در محور های سه گانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
18:00 ب.ظ
عملیات نظارت بر اجرای طرح مرتعداری در سطح 26565 هکتار
مركزي 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
11:52 ق.ظ
انجام خدمات مطالعات براورد و تهیه اسناد در فازهای اول و دوم پروژه عملیات اجرایی حفاظت و احیا تالاب
سيستان و بلوچستان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/01
16:50 ب.ظ
اجرای نظارت کارگاهی بر اجرای طرح مرتعداری و فعالسازی طرح های راکد مرتعداری
سمنان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
11:56 ق.ظ
عملیات نظارت بر اجرای پروژه های ابخیزداری شهرستان تابعه
خراسان رضوي 1397/7/30 تاریخ گذشته