1398/05/31
18:10 ب.ظ
18:10 ب.ظ
اجرای پروژه های بیولوژیک وبیو مکانیک و مدیریتی بخش مرتع حوزه ابخیز
البرز 1398/5/31 مهلت دار
18:09 ب.ظ
اجرای پروژه های بیولوژیک بیومکانیک و مدیریتی بخش مرتع در
البرز 1398/5/31 مهلت دار
12:15 ب.ظ
توسعه جنگل با نهال همراه با ابیاری
توسعه جنگل با نهال همراه با ابیاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/5/31 مهلت دار
12:15 ب.ظ
عملیات کپه کاری تکله قوز
عملیات کپه کاری تکله قوز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/5/31 مهلت دار
12:12 ب.ظ
اجرای طرح شمارش دام در مراتع ییلاقی استان
اجرای طرح شمارش دام در مراتع ییلاقی استان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/5/31 مهلت دار
08:55 ق.ظ
احداث سازه سنگ ملاتی کشکک حوزه قورچای
احداث سازه سنگ ملاتی کشکک حوزه قورچای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/5/31 مهلت دار
08:55 ق.ظ
احداث 4 مورد سازه سنگ و ملاتی Z1-2-3-4-5  حوزه زیارت
گلستان 1398/5/31 مهلت دار
08:55 ق.ظ
احداث 4 مورد سازه  سنگ و ملاتی
احداث 4 مورد سازه سنگ و ملاتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/5/31 مهلت دار
08:24 ق.ظ
اجرای عملیات نهال کاری محصورسازی و نصب تابلو در
گيلان 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
18:26 ب.ظ
بهسازی گلخانه تحقیقاتی
بهسازی گلخانه تحقیقاتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/30 مهلت دار
18:23 ب.ظ
انجام عملیات غنی سازی و توسعه جنگل با بذر در سطح 124 هکتار در حوزه سرخون شهرستان اردل
چهارمحال بختياري 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
انجام توسعه جنگل با نهال 70 هکتار حوزه
انجام توسعه جنگل با نهال 70 هکتار حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
انجام عملیات پرورشی و بهداشتی جنگل در سطح 70 هکتار در
چهارمحال بختياري 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
انجام غنی سازی با نهال 15 هکتار در منطقه
انجام غنی سازی با نهال 15 هکتار در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
غنی سازی جنگل با بذر به میزان 93 هکتار در منطقه
چهارمحال بختياري 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
انجام عملیات پرورشی بهدشتی جنگل 70 هکتار منطقه
چهارمحال بختياري 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
توسعه جنگل  با بذر 42 هکتار  غنی سازی با بذر38 وغنی سازی
چهارمحال بختياري 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
انجام عملیات غنی سازی با جنگل 31 هکتار و توسعه جنگل 39 هکتار با بذور جنگلی در منطقه
چهارمحال بختياري 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
انجام غنی سازی با بذر 126 هکتار در حوزه
انجام غنی سازی با بذر 126 هکتار در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
انجام عملیات توسعه جنگل یا بذر به مساحت 34 هکتار در
چهارمحال بختياري 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
انجام عملیات غنی سازی جنگل با بذر به مساحت 106 هکتار در حوزه دره یاس شهرستان کیار
چهارمحال بختياري 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
توسعه جنگل با بذر 58 هکتار غنی سازی با بذر 40 و نهال 20 هکتار در منطقه
چهارمحال بختياري 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
اجرای عملیات ابیاری مراقبت نگهداری از نهالکاریهای11000 اصله
آذربايجان غربي 1398/5/30 مهلت دار
15:10 ب.ظ
اجرای ابیاری مراقبت نگهداری از نهالکاری های 1650 اصله ن
آذربايجان غربي 1398/5/30 مهلت دار
15:06 ب.ظ
ساخت ابشخور 99 دستگاه 4 متر
ساخت ابشخور 99 دستگاه 4 متر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/30 مهلت دار
14:44 ب.ظ
انجام عملیات ابخیزداری سنگ ملات سر ریز بند خاکی و خاکریزی قسمتی از سرریز
خراسان رضوي 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
نهالکاری و محصور سازی و نصب تابلو
نهالکاری و محصور سازی و نصب تابلو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/30 مهلت دار
12:52 ب.ظ
اجرای عملیات نهال کاری محصورسازی و نصب تابلو در عرصه
گيلان 1398/5/30 مهلت دار
12:51 ب.ظ
عملیات نهال کاری محصور سازی و نصب تابلو
عملیات نهال کاری محصور سازی و نصب تابلو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/30 مهلت دار
12:40 ب.ظ
عملیات تعمیر و شستشوی تایل مزارع داشت و کشت جدید
خوزستان 1398/5/30 مهلت دار
12:22 ب.ظ
بندهای خشکه چین و ترمیم بندهای سنگ ملاتی حوزه در مرید
کرمان 1398/5/30 مهلت دار
12:12 ب.ظ
گیاه پزشکی
گیاه پزشکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/30 مهلت دار
09:34 ق.ظ
گشت خودروئوی و موتوری به منظور جلوگیری از تخریب تصرف و اتش سوزی انجام عملیات اطفاء حریق
فارس 1398/5/30 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
احداث بندهای سنگی ملاتی
احداث بندهای سنگی ملاتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/30 مهلت دار
08:53 ق.ظ
اجرای بندهای سنگی ملاتی حوزه سید مرتضی در
اجرای بندهای سنگی ملاتی حوزه سید مرتضی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/30 مهلت دار
08:52 ق.ظ
اجرای بندهای سنگی ملاتی حوزه
اجرای بندهای سنگی ملاتی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/30 مهلت دار
08:52 ق.ظ
احداث بندهای سنگی ملاتی و خشکه چین حوزه اسیاب
کرمان 1398/5/30 مهلت دار
07:56 ق.ظ
اجرای نهالکاری و محصورسازی و نصب تابلو در عرصه های شهرهای
گيلان 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
19:38 ب.ظ
عملیات خاکی با حجم 1200 متر مکعب خشکه چین با حجم 599 متر مکعب و
چهارمحال بختياري 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
احداث چاله های فلسی به همراه بذرکاری به مساحت 26 هکتار
چهارمحال بختياري 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
تکمیل بندهای سنگی ملاتی و احداث بندهای جدید در حوزه
چهارمحال بختياري 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
عملیات کاشت داشت و برداشت انواع بچه ماهیان
عملیات کاشت داشت و برداشت انواع بچه ماهیان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/5/28 مهلت دار
18:49 ب.ظ
احداث گوراب  شماره 2 سیل بند محمد اباد تکاب
احداث گوراب شماره 2 سیل بند محمد اباد تکاب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
18:49 ب.ظ
18:48 ب.ظ
احداث بند سنگی ملاتی گزون حوزه شهری
احداث بند سنگی ملاتی گزون حوزه شهری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
18:48 ب.ظ
احداث بندهای خاکی تراکمی حوزه بیدان خواجه شهرستان
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
18:48 ب.ظ
احداث بندهای سنگی ملاتی حوزه
احداث بندهای سنگی ملاتی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
15:07 ب.ظ
ساخت1800 ابشخوار
ساخت1800 ابشخوار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/5/28 تاریخ گذشته